Методичні рекомендації щодо написання курсових робітСкачати 150.74 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір150.74 Kb.
#10997
ТипМетодичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання курсових робіт

Вiдповiдно до навчального плану слухачі ННІЗД НАВС виконують курсову роботу з Особливої частини кримiнального права. Курсова робота запланована для перевiрки теоретичних знань слухачiв, набутих навичок аналiзу закону про кримінальну відповідальність, вмiння здiйснювати юридичну квалiфiкацiю суспiльно небезпечних дiянь, посилаючись на нормативні документи.

Курсова робота складається iз двох задач i теоретичного питання. При виконаннi курсової роботи слухачі мають ознайомитись з поданими методичними рекомендаціями.

Вирiшення задач рекомендується проводити за таким планом:

1. Загальний висновок про наявнiсть у вчиненому дiяннi складу злочину з посиланням на вiдповiднi пункти, частини певної статтi Кримiнального кодексу України.

Висновок про вiдсутнiсть складу злочину необхiдно детально мотивувати. Для цього потрібно проаналiзувати наявнi та зазначити, якi елементи складу злочину, передбачені законом, вiдсутнi.

2. Коротка кримiнально-правова характеристика даного злочину.

3. Детальний юридичний аналiз складу злочину, який має бути визначений за обставинами, викладеними у задачi, а не абстрактно.

Для цього необхідно:

а) визначити родовий та безпосереднiй об’єкт злочину, вiдмежувати (там, де предмет є обов'язковою ознакою) об'єкт вiд предмета посягання;

б) аналiзуючи об’єктивну сторону, визначити конструкцiю складу злочину (матерiальний або формальний) i залежно вiд цього характеризувати дiю (бездiяльнiсть), причиновий зв'язок, а також iншi ознаки (мiсце, час тощо);

в) назвати форми i види вини, розкрити їх змiст, залежно від умов задачi, визначити iнтелектуальні та вольові ознаки, а також роль мотиву та мети у такому злочинi;

г) розкрити змiст квалiфiкуючих ознак;

д) у деяких випадках (де це закладено в умовах задачi) зробити вiдмежування даного злочину вiд сумiжних злочинiв.

Подекуди у задачах йдеться про незакiнчену злочинну дiяльнiсть або про вчинення злочину у спiвучастi. У таких випадках необхiдно показати особливостi даних складiв злочину, охарактеризувати об’єктивні ознаки незакiнченої злочинної дiяльностi, об'єктивні та суб’єктивнi ознаки конкретного виду спiвучастi. Якщо вчинене складає сукупнiсть злочинiв, то вона має аналізуватись за зазначеною схемою.

Як розв'язання задачi, так i вiдповiдь на теоретичне питання висвiтлюються обов’язково з посиланням на iншi нормативнi акти, матеріали слідчо-судової практики.

Приклади зі слідчої та судової практики можна використовувати із Хрестоматії ”Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика”( Навч. посібник / За заг. ред. В.В. Кузнецова. - К. – Вид. Паливода А.В., 2005), із мережі Інтернет, із ЗМІ, із спеціальної літератури (з обов’язковим посиланням на джерело) та власного досвіду практичної діяльності в правоохоронних органах.

Обсяг курсової роботи не повинен бути меншим 25 і не більшим 35 друкованих сторiнок.

Робота виконується самостiйно, має бути надрукована з пронумерованими сторінками. Під час написання роботи є обов’язковим посилання на використану літературу по тексту або в кінці роботи. У кiнцi роботи вказується загальна використана лiтература, ставиться дата та пiдпис, залишається місце для рецензії. На титульній сторінці потрібно зазначити: номер залiкової книжки, варiант курсової роботи, тему роботи, прiзвище, iм'я та по батьковi, курс.

Ксерокопія роботи та робота з ознаками відсканованого тексту до захисту не допускається.

Слухачі, якi отримали незадовільну оцінку з курсової роботи, до екзамену не допускаються.

Курсова робота, що має грубi юридичнi помилки (використані положення КК 1960 р. замість КК 2001 р., неврахування змін до статей КК, відсутність вирішення задач, відсутність плану, вступу, висновку та ін.), виконана з вiдхиленням вiд запропонованих вище вимог, або не самостiйно, до захисту не допускається.

У такому випадку повторно виконується або той само варіант з урахуванням рецензії, або якщо в рецензії пропонується до виконання iнший варiант роботи, то потрібно написати нову роботу. Нова робота надсилається до НАВС разом з тією, що не допущена до захисту. Рецензування курсової роботи завершується висновком викладача про те, допускається або не допускається за нею до захисту слухач.

Під час підготовки до захисту роботи для отримання позитивної оцінки слухач повинен обов’язково письмово доопрацювати ті недоліки та усунути прогалини, які вказані в рецензії.

Слухач, який підготував наукову роботу, попередньо узгодивши це питання з викладачем, не виконує курсової роботи.

Захист курсової роботи слухачами проводиться перед екзаменом.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Варiант 1

Завдання

Кримінально-правова характеристика катування (ст. 127 КК України).Задача 1

В Ужгороді в тайниках мікроавтобуса іноземних туристів — подружжя Г., що прибули до нашої держави, — було виявлено 120 брошур і кілька тисяч листівок в яких містилося заклики до вчинення злочинів проти державної влади України. При цьому було встановлено, що кілька пачок брошур та листівок Г. передали громадянину Ч. для поширення їх серед українських громадян. У них йшлося про методи насильницької зміни державної влади. Кваліфікуйте дії подружжя Г. і Ч.Задача 2

І. та П. з власної ініціативи встановили зв’язки з іноземною розвідкою і в подальшому підтримували конспіративний зв’язок зі співробітниками цієї розвідки на території України. Вони займалися збиранням відомостей, що становлять державну таємницю, намагалися передати їх іноземній розвідці. При цьому П. у своєму письмовому звернення до керівництва розвідки дав конкретні пропозиції щодо ведення диверсійної роботи в Україні. Кваліфікуйте дії І. та П.Варiант 2

Завдання

Кримінальна відповідальність за групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК України).Задача 1

С. був затриманий як підозрюваний у вчиненні грабежу. Його вночі незаконно тривалий час допитував слідчий Ф. з метою примусити давати показання, що саме С. вчинив злочин, в якому його підозрюють. Кваліфікуйте дії слідчого Ф.Задача 2

Проведеною ревізією у продмазі було виявлено недостачу товарів на велику суму. Причиною цього було недбале ставлення завідувача магазину М. до зберігання й обліку товарів та мішкотари: тару здавалина склад сільського споживчого товариства несвоєчасно; не завжди оформляли належним чином відпуск товарів; в документах неправильно проставлялась їх ціна й кількість. Загальні збитки складають суму, яка у 300 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Кваліфікуйте дії М.Варiант 3

Завдання

Кримінальна відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України).Задача 1

Під час полювання В. і К., не поділивши підстрелену кимось із них лисицю, посварились. Сварка перейшла в бійку, під час якої В. умисно вистрелив у К. Від пострілу К. одразу помер. Побачивши, що К. мертвий, В., з метою приховання злочину, розчленував труп, а потім його закопав. Кваліфікуйте дії В.Задача 2

О. здійснив напад на Т. з метою заволодіння його грошима. Т. учинив опір. Тоді О. наніс йому декілька ударів складеним ножем у груди, а потім обшукав Т. Нічого не знайшовши, О. зник з місця події. Від отриманих поранень Т. одразу помер. Кваліфікуйте дії О.Варiант 4

Завдання

Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК України).Задача 1

Між подружжям Ж. склалися неприязні стосунки. Дружина після чергової сварки вирішила вбити чоловіка. Для виконання задуманого вона залучила Ш., пообіцявши йому заплатити 4000 доларів США. Прийшовши додому з Ш. пізно увечері, дружина пригостила його горілкою і дала йому сокиру. Нею Ш. потім убив її чоловіка, який спав. Кваліфікуйте дії дружини Ж. і Ш.Задача 2

Ю. у відсутність чоловіка, що знаходився у тривалому відрядженні, підтримувала статеві зв’язки з Д. Через певний час вона завагітніла і, побоюючись розправи з боку свого чоловіка, вирішила позбавитися дитини. Про свій намір вона повідомила знайому М., яка погодилася за певну винагороду їй допомогти. Коли дитина народилася, то М. прийняла пологи, а наступного дня вони втопили дитину у ванні й позбавилися трупа. Кваліфікуйте дії Ю. та М.Варіант 5

Завдання

Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК України).Задача 1

П., прокинувшись вночі, почув, що в сусідній кімнаті його квартири хтось є. Зазирнувши туди, він побачив 14-річного сусіда М., який, відчинивши дверці шафи, виймав звідти речі та ховав їх до сумки. Побачивши хазяїна квартири, М. кинув речі і намагався втекти, але П. схопив його за руку та кілька разів ударив щосили рукою по голові, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Кваліфікуйте дії вказаних осіб.Задача 2

З. із своїм сусідом Н. розпивали спиртні напої в квартирі останнього. Дружина Н., побачивши чоловіка та його друга в стані сп’яніння, почала їх лаяти. Н. намагався виштовхнути дружину з кімнати, де вони знаходились, але це її ще більше обурило. Схопивши кухонний ніж, вона вдарила чоловіка в живіт. У лікарні з’ясувалось, що лезо ножа проникло в черевну порожнину, але не пошкодило внутрішніх органів. Через три дні Н. виписали з лікарні, а ще через сім днів він закінчив амбулаторне лікування і вийшов на роботу. Кваліфікуйте дії дружини Н.Варiант 6

Завдання

Кримінально-правова характеристика шахрайства (ст. 190 КК України).Задача 1

Б., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, образив незнайомого йому У. Той у відповідь вдарив Б. кулаком в обличчя і зламав щелепу. Від удару Б. впав і вдарився головою об бетонні сходинки. Через одержану черепно-мозкову травму Б. помер на місці. Кваліфікуйте дії У.3адача 2

В., знаючи про наявність у неї венеричного захворювання — гонореї, вступила в статевий зв’язок з Б., а через декілька днів з неповнолітніми Г. і П. (17 років). При медичному обстеженні було встановлено, що Б. не захворів, а Г. і П. заразилися гонореєю. Кваліфікуйте дії В.Варiант 7

Завдання

Кримінально-правова характеристика хуліганства (ст. 296 КК України).Задача 1

К. їхав на своїй автомашині із Черкас до Києва. На шляху він побачив збиту кимось людину. Зупинивши машину, К. з’ясував, що потерпілий знаходиться в небезпечному для життя стані, бо має значні тілесні ушкодження. Побоюючись, що його можуть визнати винним в наїзді на людину, К. залишив потерпілого на шляху і нікого не сповістив про це. Потерпілий згодом помер на місці пригоди. Кваліфікуйте дії К.Задача 2

Інструктор з плавання Є. вийшов з басейну під час занять, бо його викликав директор спорткомплексу. Діти, які були в басейні почали стрибати з трампліна та один з них потонув. Кваліфікуйте дії Є.Варiант 8

Завдання

Кримінально-правова характеристика залишення в небезпеці (ст. 135 КК України).Задача 1

Б. у себе в саду впіймав 10-річного Л. і побив за те, що той намагався нарвати у кошик яблук. Дружина Б. запропонувала «провчити злодія». Подружжя закрили хлопчика на дві доби у вогкому погребі, де він перебував без їжі й води. Кваліфікуйте дії Б. та його дружини.Задача 2

Обвинувачений у вчиненні розбійного нападу (ч. 1 ст. 187 КК) та зґвалтуванні неповнолітньої Ф. (ч. 3 ст. 152 КК), під час перебування в психіатричній лікарні для вирішення питання щодо його осудності, захопив медсестру, зачинився разом з нею в туалеті та під погрозою її вбивства кухонним ножем зажадав прибуття прокурора і представників преси, яким він розповість про безпідставність обвинувачення у вчиненні ним злочинів. Через декілька годин вжитими заходами медсестра була звільнена. Судово-психіатричною експертизою Ф. було визнано обмежено осудним. Кваліфікуйте дії Ф.Варіант 9

Завдання

Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України).Задача 1

Члени організованої злочинної групи О., Р., С. та Б., відвідували різні танцювальні колективи, де працювали молоді дівчата, та пропонували їм високооплачувану роботу за кордоном танцюристками. Після формування «колективу» з 8-10 осіб вони оформляли туристичні візи до іноземної держави, за якими від’їжджали туди разом із дівчатами. За кордоном вони забирали у дівчат паспорти та продавали кожну з потерпілих за 5000 доларів США володарям домів розпусти, де дівчат примушували займатися проституцією. Кваліфікуйте дії О., Р., С. та Б.3адача 2

Н. і С., які випадково познайомилися в кафе із П. (19 років), силою затягнули останню до підвалу та разом зґвалтували. Під час слідства було встановлено, що на момент вчинення злочину Н. виповнилося 18 років, а С. — 13 років. Кваліфікуйте дії Н. та С.Варiант 10

Завдання

Кримінально-правова характеристика притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України).Задача 1

Перебуваючи в стані сп’яніння, Щ. та Я. на квартирі останнього, за домовленістю між собою, із застосуванням фізичного насильства і погрози вбивством, підкріпленої демонстрацією кухонного ножа, по черзі зґвалтували неповнолітню П., а також задовольнили з нею статеву пристрасть неприроднім способом. Кваліфікуйте дії Щ. та Я.3адача 2

Т., скориставшись тим, що Е. була у стані сп’яніння і знепритомніла, вступив із нею у статевий зв’язок. Коли наступного дня ображена насильством потерпіла пригрозила, що заявить в міліцію про скоєний злочин, він злякався та завдав їй численних тілесних ушкоджень, від яких Е. померла. Кваліфікуйте дії Т.Варiант 11

Завдання

Кримінальна відповідальність за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України).Задача 1

Голова виборчої комісії Д., з метою перешкодити обранню небажаного кандидата, в день виборів роздала окремим виборцям бюлетені, з умовою заплатити винагороду за «правильне» голосування. Кваліфікуйте дії Д.3адача 2

Зобов’язаний рішенням суду сплачувати аліменти на утримання двох дітей, П. не сплачував їх протягом року. Кинувши роботу на виробництві, він працював за приватними угодами у різних громадян. Кваліфікуйте дії П.Варiант 12

Завдання

Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК).Задача 1

Директор ресторану Ц. нібито через скорочення штату звільнив з роботи кухаря К. за те, що той написав до газети про недоліки в роботі ресторану. Кваліфікуйте дії Ц.3адача 2

1 квітня 2011 року раніше судимий за грабіж З., розбивши вікно, в нічний час проник в приміщення кафе з метою вчинення крадіжки з каси. Оглянувши приміщення, З. нічого цікавого для себе не знайшов і, залишивши будівлю, прихопив з собою дві пляшки горілки на загальну суму 70 гривень. Кваліфікуйте дії З.Варiант 13

Завдання

Кримінально-правова характеристика примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154 КК України).Задача 1

З. прийшов у гості до свого приятеля П., але останнього вдома не було. Знаючи про те, в якому місці Павлюк ховає ключ від квартири, З. у черговий раз вирішив зайти та зачекати його. Перебуваючи у квартирі, З. побачив зимову шкіряну куртку, вартість якої становила 2500 гривень, та прийняв рішення вкрасти її. З. одягнув куртку та вийшов з квартири на вулицю, однак через кілька хвилин був затриманий дільничним інспектором міліції за підозрою у вчиненні злочину. Кваліфікуйте дії З.3адача 2

Х. з метою крадіжки проник до чужої квартири. Коли він почав складати цінні речі до валізи, то випадково побачив заряджений револьвер «Наган». Разом з іншими речами він забрав і цей револьвер. Згодом з’ясувалось, що господар зберігав вогнепальну зброю незаконно. Кваліфікуйте дії Х.Варiант 14

Завдання

Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України).Задача 1

Ч., який систематично пиячив, під час випивок пригощав свого 15-річного сина та його приятеля Б. спиртними напоями. Одного разу він запропонував їм здійснювати крадіжки. Перші кілька крадіжок підлітки вчинили разом з Ч. У подальшому син Ч. та його приятель Б. вчиняли крадіжки самі, а Ч. тільки приймав викрадене і розпоряджався ним. Кваліфікуйте дії зазначених осіб.3адача 2

Побачивши, що у магазині чоловічого одягу продавець була зайнята упакуванням купленого покупцем товару, Ш. взяв з прилавка костюм вартістю 1900 гривень і швидко вийшов. Наступного дня у цьому ж магазині таким же способом Ш. взяв дві пари чоловічого взуття вартістю 790 гривень, але цього разу продавець побачила дії Ш. та схопила його за руку, але той вирвався і вибіг з магазину разом із взуттям. Кваліфікуйте дії Ш.Варiант 15

Завдання

Кримінально-правова характеристика незаконного збагачення (ст. 368-2 КК України).Задача 1

Робітник Ф., працюючи на ткацькій фабриці, заховав під одяг 4 метри тканини вартістю 500 гривень, яку намагався пронести через прохідну. Це помітив охоронець Л. і зупинив Ф. для перевірки. З метою утримання викраденого майна Ф. вчинив опір, пов’язаний з насильством, яке не було небезпечним для життя і здоров’я, і намагався втекти з території фабрики, але був затриманий іншими робітниками. Кваліфікуйте дії Ф.3адача 2

С., з метою заволодіння чужим майном громадянки Л., підійшов до неї ззаду і вдарив кулаком у потилицю, від чого потерпіла впала та втратила на мить свідомість. Вихопивши сумку, де знаходилися 90 гривень і деякі продукти харчування, С. втік з місця події. Потерпілій було заподіяно легке тілесне ушкодження без короткочасного розладу здоров’я. Кваліфікуйте дії С.Варiант 16

Завдання

Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України).Задача 1

К. і В. знали, що бухгалтер підприємства поїхав у банк за грошима, де мав отримати 300 тис. гривень. Коли він повертався назад, на перехресті доріг вони зупинили його автомашину і, погрожуючи пістолетами, поставили вимогу віддати гроші. Бухгалтер відповів, що грошей він не одержав. Тоді К. і В. обшукали потерпілого та, не знайшовши грошей, зняли з нього піджак і наручний годинник, вартістю 800 гривень. Кваліфікуйте дії К. і В.3адача 2

І. та М., які ніде не працювали, домовились про спільне вчинення нападів на відділення банку. З цією метою І. купив собі мисливську рушницю, з якої виготовив обріз, а М. придбав фінського ножа. Вони розробили конспіративні способи зв’язку між собою, склали план дій для нападу на ряд філій банку. Однак, жодного нападу вони не вчинили, оскільки були затримані, обріз і фінський ніж у них вилучено. Кваліфікуйте дії І. та М.Варiант 17

Завдання

Кримінальна відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК України).Задача 1

Маючи при собі фінські ножі, В. і З., скориставшись відсутністю сторожа, розбили вікно вітрини магазину та проникли до приміщення, де взяли 10 пляшок горілки на загальну суму 160 гривень. Коли вони почали виходити з магазину, з’явився сторож, який зробив спробу їх затримати і вилучити викрадене. Тоді вони наставили на нього ножі, пригрозили вбивством і зникли із пляшками горілки. Кваліфікуйте дії В. і З.3адача 2

Довідавшись, що Г. зґвалтовано, К. і Ш. поїхали до неї на роботу, викликали на вулицю та зажадали дати їм відразу 1500 гривень, погрожуючи в разі відмови розповісти її подругам і знайомим про факт зґвалтування. Г. відмовилась задовольнити їх вимогу та звернулась із заявою до міліції. Кваліфікуйте дії К. і Ш.Варiант 18

Завдання

Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (ст. 149 КК України).Задача 1

К. та Я. зустріли на пероні залізничного вокзалу Б., який вантажив у вагон поїзда Київ-Москва 50 ящиків цукерок. Погрожуючи фізичним насильством, вони забрали у Б. його товар, пообіцявши повернути його наступного дня, якщо останній сплатить їм 5000 грн, а при відмові виконати вимогу, знищать цукерки. Наступного дня Б. передав К. та Я. необхідну суму, але свого майна не одержав, оскільки його продали, а гроші поділили. Кваліфікуйте дії К. та Я.3адача 2

А. подала в районне відділення соціального забезпечення документи, які сама підробила. На підставі цих документів їй призначено пенсію за старістю. Потім з’ясувалось, що в документах стаж роботи та вік були завищені на 8 років. Протягом одного року А. незаконно отримала 9000 гривень. Кваліфікуйте дії А.Варiант 19

Завдання

Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби (ст. 343 КК України).Задача 1

М., працюючи начальником відділу кадрів заводу, видав своєму знайомому Б. фіктивну довідку про те, що той працював на заводі 10 років, чим збільшив його трудовий стаж. Довідку Б. взяв для того, щоб належним чином оформити пенсію, що і зробив згодом, пред’явивши її у відповідні установи. Пенсію Б. отримував протягом року в загальній сумі 6000 гривень. Кваліфікуйте дії М. і Б.3адача 2

Я. попросив водія державної нафтобази Т. вивезти з бази шляхом крадіжки і привезти йому додому за винагороду 400 літрів пального вартістю 3600 гривень. Т. домовився із завідуючим складом паливно-мастильних матеріалів Є., який мав «резервне» пальне, викрасти його за рахунок списання за фіктивними актами. Викрадене пальне Т. та Є. привезли Я. додому. Кваліфікуйте дії вказаних осіб.Варіант 20

Завдання

Кримінально-правова характеристика примушування давати показання (ст. 373 КК України).Задача 1

Водій Л. на підставі товарно-транспортної накладної перевозив сільськогосподарську продукцію з поля у сховище. Під час виконання останньої ходки він викрав сільськогосподарську продукцію на суму 2000 гривень. Кваліфікуйте дії Л.3адача 2

Майстер Б., за попередньою домовленістю зі столяром Ч., виписав на його ім’я три фіктивні наряди і закрив їх на 1400 гривень. Ч. одержав незаконно нараховані йому гроші, з яких 1000 гривень передав Б., а 400 гривень залишив собі. Кваліфікуйте дії Б. і Ч.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Программа дисциплины ! Психология развития и возрастная психология направление подготовки 030300 Психология
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Самостійна робота із «загального мовознавства» для спеціалістів
2012 -> Составители
2012 -> Національний технічний університет україни «київський політехнічний інсттут» кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпепки зацарний В. В
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Василя стефаника
2012 -> Никольская А. А. Становление возрастной и педагогической психологии в России
2012 -> Філософія культури програма курсу

Скачати 150.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка