Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах "Щодо реалізації заходів, спрямованих на упередження негативного впливу інформаційної пропаганди" лист мону від 05. 02. 2015 №1/9-51Скачати 103.36 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір103.36 Kb.Класний керівник:

Основні напрями виховання в школі сплановані на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», листа Міністерства освіти і науки від 25.07.2014 № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», “Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році” Лист ІМЗО від 29.07.2016 № 2.1/10-1855, Методичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України (Лист МОН України від 24.03.2016 №1/3-148), Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах "Щодо реалізації заходів, спрямованих на упередження негативного впливу інформаційної пропаганди" лист МОНУ від 05.02.2015 №1/9-51Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних ключових ліній:ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ в 2016-2017 н.р.

 • Національно-патріотичного виховання

 • Превентивне виховання підростаючого покоління

 • Фізичне виховання

 • Художньо-естетичне виховання

 • Натуралістична виховна робота

 • Підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя

 • Професійна орієнтація та до профільна підготовка


Проблема, що передбачється для розв’язання Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №38 Харківської міської ради Харківської області у 2016/2017 н.р.: розвиток системи управління школою в контексті пріоритетів освіти міста Харків.

Мета Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №38 Харківської міської ради Харківської області у 2016/2017 н.р.: забезпечити якість освітніх послуг у закладі відповідно до завдань розвитку системи освіти міста Харків, Харківського регіону, зокрема для дітей, що мають особливі потреби за станом здоров’я, та для дітей, що прибули із зони гуманітарної катастрофи.
Циклограма роботи класного керівника
Щодня: контроль відвідуваності; контроль зовнішнього вигляду і змінному взутті; організація чергування по класу; робота з класним журналом; організація питання.

Щотижня: проведення класних годин, планерок; перевірка щоденників; проведення ОПТ; контроль успішності; контакти з учителями-предметниками; індивідуальні бесіди з дітьми; моніторинг самоврядування класу.

Щомісяця: проведення батьківських зборів або днів відкритих дверей; підведення підсумків і складання рейтингу успішності; спільний аналіз виконання плану роботи.

У семестру: підведення підсумків; оформлення підсумків в журналі і табелях; складання звіту про успішність і відвідуваність.

У кінці навчального року: проведення батьківських зборів або днів відкритих дверей за підсумками року; підведення підсумків року, оформлення результатів, здача їх в навчальну частину; робота з документацією: заповнення особистих справ, журналу; складання звіту; складання плану роботи на період канікул; ремонт класного кабінету.
Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:


 • Класний журнал.

 • Особові справи учнів.

 • Табелі успішності учнів.

 • План виховної роботи.

 • Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.

 • Розробки сценаріїв виховних заходів.

 • Щоденник роботи з „важкими” дітьми.

 • Протоколи батьківських зборів.

 • Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Основні завдання класного керівника:

Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.

Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.

Духовно-моральне виховання.

Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.

Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.

Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.

Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.

Врахування інтересів дітей.

Організація роботи з батьками.


Показники успішної діяльності класного керівника:

 • Високий рівень ефективності виховної роботи з класним колективом.

 • Високий рівень розвитку творчої індивідуальності класного керівника, наявність в нього авторської педагогічної технології.

 • Високий рівень володіння уміннями та навичками класного керівника

 • ( уміння поставити мету, спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати та зробити висновки).

 • Активна співтворчість з класом.

 • Контакт з батьками, залучення їх до співпраці.

 • Володіння вмінням зацікавити вихованців власним захопленням, організувати дозвілля.

 • Взаємний інтерес класного керівника та учнів один до одного, повага учнів до класного керівника.


Характеристика класного колективу

У _____ класi навчається ___ учнiв, з них:___ дiвчаток i ___ хлопчикiв. Клас вiкової норми з группою iнтелектуальних дiтей.

Показники успiшностi у класi такi:

• учнiв з високим рiвнем навчальних досягнень ______;

• учнiв iз достатнiм рiвнем навчальних досягнень ______;

• учнiв iз середнiм рiвнем навчальних досягнень ______;

• учнiв iз початковим рiвнем навчальних досягнень _____.

Бiльшiсть дiтей має високий навчальний потенцiал i хорошi здiбностi до навчання. ___% учнiв классу навчаються iз задоволенням i тiльки ______ мають початковий рівень навчальних досягнень.

Труднощi пiд час вивчення окремих предметiв мають ___________________.

Дисциплiна на уроках задовiльна. Такi учнi, як:_________ — не завжди виконують домашнi завдання.

Колектив классу дiяльний, живий, енергiйний. Клас доволі згуртований та організований, об'єднаний спільними інтересами, хоча спостерігається поділ на мікрогрупи за статтю та власними уподобаннями.

Загалом стосунки у класi товариськi, толерантнi, приятельськi. Дiти можугь органiзовувати самостiйно справи, пiдтримувати одне одного й допомагати в критичних ситуацiях. Але повного порозумiння мiж дiвчатами та хлопцями немає (є випадки заздрощiв, образливостi, амбiцiйностi). У стосунках мiж дiтьми мало спiвчуття, теплоти, галантностi, терпимостi до помилок товарища. Не всi учнi проявляють стриманiсть у стосунках зi старшими, вчителями, не всi цiнують фiзичну працю, зокре маобслуговуючого персоналу.

Як і кожен класний колектив, класс має свої звичаї та традиції : спільне проведення свят, вітання іменинників, здійснення екскурсій та подорожей,

Деякої корекції вимагає учнівське самоврядування.

Більша частина батьківського коллективу зацікавлена в організованості классного колективу, у високому рейтингу навчальних досягнень своїх дітей, а тому є активними учасниками навчально-виховного процессу в школі.


Відомості про учнів

Анкетні дані
Учнівське самоврядування класу

соціальний паспорт класу

зайнятість УЧНІВ в позаурочний час


Зразок № 1
ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

НА 2016-2017 Н.Р.І семестр
ВЕРЕСЕНЬ

п/п

Тиждень, дата

Назва заходу

Напрям виховної діяльності

Примітки1-й тиждень

Свято «….»

Ціннісне ставлення до себе , ціннісне ставлення до праці.


21.09

Класна година “…..”

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;


11.10-15-10

Заходи до Дня ….

Ціннісне ставлення до себе


Протягом місяця
Робота з охорони життя і здоров'я учнів
Ціннісне ставлення до суспільства і держави;

Ціннісне ставлення до мистецтва


И т.д. ….
Зразок № 2Напрямки виховної роботи

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4тиждень

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Ціннісне ставлення до людей

Ціннісне ставлення до мистецтва

Ціннісне ставлення до праці

Ціннісне ставлення до природи

Ціннісне ставлення до себе

Індивідуальна робота з учнями


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка