Методичні рекомендації щодо атестації педагогічних працівників Загальні положення Атестація педагогічних працівників проводитьсяСкачати 394.79 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір394.79 Kb.
#42177
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Методичні рекомендації

щодо атестації педагогічних працівників

1. Загальні положення

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту”, статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності.

Проведення атестації педагогічних працівників проводиться згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010р. №930 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550.

Адміністраторам закладів освіти необхідно звернути увагу на те, що: • чергова атестація педагогічного працівника проводиться один раз на п’ять років згідно з графіком проведення атестації працівників, складеним адміністрацією закладу. Якщо педагогічні працівники з поважних або не залежних від них причин не можуть пройти чергову атестацію, то за погодженням з атестаційною комісією вищого рівня термін дії попереднього рішення атестаційної комісії при навчальному закладі може бути продовженим на один рік.

 • Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої.

 • Усі педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження, атестуються на рівних умовах. Винятків немає для адміністраторів, а також і для пенсіонерів (в тому числі на умовах строкового договору), педагогів, для яких навчальні заклади не є основним місцем роботи.

 • Педагогічні працівники, які викладають два й більше предметів, атестуються з того предмета, з якого мають педагогічне навантаження за фахом освіти.

 • На час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

 • У разі поновлення на роботі педагогічного працівника, який раніше виконував цю роботу, незалежно від тривалості перерви у роботі, за ним зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється, як правило, через рік після поновлення на роботі, але не пізніш як через два роки.

 • Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

 • За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого навчального закладу системи загальної середньої освіти та системи дошкільної освіти, за наявності відповідної фахової освіти зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) до наступної атестації, педагогічні звання. За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється, як правило, через рік після переходу на посаду методиста, але не пізніш як через два роки.
 1. Загальні вимоги щодо кваліфікаційних категорій та педагогічних звань

Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст” присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, які раніше не атестувалися й діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями, студентами, курсантами, слухачами, вихованцями (далі – учні) навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст ІІ категорії” присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст І категорії” присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та які використовують методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Педагогічні звання «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

Педагогічні звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (для педагогічного звання «керівник гуртка-методист» – найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

Педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів.

Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання «вихователь-методист» (для вихователів дошкільних навчальних закладів), «старший учитель», «старший вихователь», якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.Педагогічні звання присвоюються безстроково.


 1. Порядок проведення атестації

До 20 вересня поточного року (п. 2.1.) керівник навчального закладу знайомить педагогічний колектив з:

 • наказом “Про створення атестаційної комісії”;

 • основними умовами і вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, Закону України “Про освіту”, зі ст.10 Конституції України (рекомендуємо ознайомити педагогічних працівників за підписом).

Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою семи осіб. Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися. Якщо кількість педагогічних працівників навчального та іншого закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційними комісіями І рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або атестаційними комісіями ІІ рівня.

Книга протоколів: Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії. Книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника закладу (органу управління освітою) та скріплена печаткою.

Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації.

Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.На підставі рішення засідання атестаційної комісії до 20 жовтня поточного року видається наказ

Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

Керівник навчального та іншого закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов'язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об’єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо.

Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями І рівня – до 1 квітня, ІІ рівня – до 10 квітня.Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються шляхом таємного голосування більшістю присутніх на засіданні її членів. У разі однакової кіль­кості голосів “за” і “проти” приймається рішення на користь працівника, який атестується.

На підставі засідання атестаційної комісії не пізніше тижневого строку вручається другий примірник атестаційного листа (під розписку) та видається наказ.
4. Рішення атестаційної комісії.

За результатами атестації атестаційні комісії приймають такі рішення:

1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»);

3) педагогічний працівник відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»);

4) присвоїти педагогічному працівнику педагогічне звання («викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії»);

5) порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ, ІІІ рівнів або атестаційною комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну комісію І рівня) про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ, ІІІ рівнів або атестаційною комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну комісію І рівня) про присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання;

7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

8) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

5.Матеріали щодо підготовки до атестації


 1. Атестаційний лист (3 екз.)

 2. Копія посвідчення про проходження курсової перепідготовки

 3. Витяг з протоколу засідання атестаційної комісії закладу освіти (за потреби)

 4. Клопотання на педагогічного працівника (за потреби)

 5. Характеристика вчителя.


Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис. 1. Функціональні обов’язки атестаційної комісії

Склад атестаційної та експертної комісії (затверджується на педраді з представниками профспілки);


 • Функціональні обов’язки голови атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії навчального закладу призначається наказом по закладу. Він повинен відповідати усім вимогам до членів атестаційної комісії.

Голова атестаційної комісії організовує роботу по створенню необхідних умов для проведення атестації, роз'яснює робітникам її мету та завдання, несе відповідальність за створення позитивної атмосфери у ході атестації.

Голова атестаційної комісії зобов'язаний:

 • ознайомити вчителів з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України.

 • ознайомити вчителів, які атестуються, з кваліфікаційними вимогами за відповідною кваліфікаційною категорією та з посадовими обов’язками зі змісту предмету.

 • розподілити функціональні обов’язки членів комісії та контролювати їх виконання.

 • готувати та проводити засідання атестаційної комісії.

 • здійснювати контроль за правильністю оформлення документації.

 • затвердити графік проведення творчих звітів, відкритих уроків, засідань комісії тощо.

Заступник голови виконує обов’язки голови у випадку його відсутності.

Заступник голови атестаційної комісії зобов'язаний:


 • скласти план підготовки та проведення атестації;

 • слідкувати за виконанням графіку засідань атестаційної комісії;

 • підготувати накази:

 • про проведення атестації педагогічних працівників;

 • про встановлення категорий за підсумками атестації.

 • здійснювати контроль за правильністю оформлення документації;

 • підготувати графік проведення творчих звітів, відкритих уроків, засідань комісії тощо;

 • забезпечити методичну допомогу вчителям, які атестуються.


Функціональні обов’язки секретаря атестаційної комісії
Секретар атестаційної комісії може бути звільнений від інших обов’язків та призначений за наказом (на рівні району чи закладу освіти). Він повинен мати вищу освіту та стаж педагогічної роботи (не менш ніж 5 років).

Секретар атестаційної комісії відповідає за організацію та технічну роботу з підготовки й проведення атестації.
Секретар атестаційної комісії зобов'язаний:


 • вести роз'яснювальну роботу з заповнення документації;

 • приймати та реєструвати заяви вчителів, що атестуються;

 • збирати досвід роботи вчителів, які атестуються;

 • нести відповідальність за оформлення наступних документів:

 • журналу реєстрації заяв педагогічних працівників;

 • атестаційних листів;

 • протоколів засідань атестаційних комісій;

 • наказів щодо проведення атестації;

 • витягів з протоколів.

 • складати графіки засідань атестаційної комісії.

 • запрошувати членів атестаційної комісії на засідання комісії та відповідати за їх присутність.

 • регулювати режим роботи та координувати роботу членів атестаційної комісії.

 • унаочнювати інформацію про хід атестації

 • збирати матеріали щодо проведення атестації, методичні розробки тощо вчителів, які атестуються.

 • вчасно інформувати вчителів, які атестуються, про зміни, доповнення в Положенні про атестацію.

 • готувати проект наказу підсумків атестації про встановлення (підтвердження) категорій.

 • складати списки експертів із зазначенням витраченого на експертизу часу та представляти його в атестаційну комісію.


Вимоги до членів атестаційної комісії


 1. Фахові вимоги:
 • вища педагогічна освіта.

 • стаж педагогічної роботи не менш ніж 5 років.

 • для практичних робітників закладів освіти – наявність кваліфікаційної категорії.

 • володіння нормативно-правовою базою атестації.

 • орієнтація в проблемах розвитку регіональної системи освіти.

 • володіння формами та методами отримання, аналізу й узагальнення інформації в межах компетенції робітника.
 1. Комунікативні вимоги:

Член атестаційної комісії повинен мати комунікативну культуру, яка проявляється в умінні реалізовувати на практиці гуманістичне особистісно-орієнтоване відношення в ситуаціях професійної діяльності. При цьому враховується: • наявність “установки” на реалізацію здібностей кожного вчителя, який атестується, створення комфортного мікроклімату в процесі атестації;

 • готовність до співпраці;

 • володіння методами вирішення конфліктних ситуацій;

 • мовна культура.


3 Права та обов’язки членів атестаційної комісії:
3.1 Члени атестаційних комісій мають право:

 • отримувати необхідну інформацію в межах своєї компетенції;

 • залучати до процедури атестації експертів;

 • проводити співбесіди з вчителями, які атестуються;

 • брати участь у роботі атестаційної комісії в робочий час;

 • визначати алгоритми діяльності комісії, періодичність її засідань, процедуру прийняття рішення, форму протоколу та іншої документації, не регламентованої нормативними документами;

 • виступати в ролі експертів в межах своєї компетенції .

3.2 Члени атестаційної комісії зобов’язані:

 • забезпечувати об’єктивність прийняття рішення в межах своєї компетентності;

 • сприяти максимальній достовірності експертизи;

 • захищати права вчителів, які атестуються.


Список використаних джерел інформації


 1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010р. №930 і зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550.

 2. Конституція України (стаття 10)

 3. Рекомендацїї С.І.Болтавця – консультанта з питань атестації, заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту психології ім. Г.Костюка АПН України

 4. Практичні матеріали з досвіду роботи інформаційно-методичного центру управління освіти Одеської міської ради та методичних кабінетів відділів освіти за матеріалами сайту http://www.gorono.od.ua/index.php?action=cab1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

« 06 » 10 2010 930Про затвердження Типового

положення про атестацію

педагогічних працівників


Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту», частини першої статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», частини першої статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини четвертої статті 45 Закону України «Про професійно-технічну освіту», частини четвертої статті 48 Закону України «Про вищу освіту» та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типове положення про атестацію педагогічних працівників, що додається.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити дотримання вимог цього Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти України від 20.08.93 № 310 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за  № 176, та від 01.12.98 № 419 «Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за
№ 792/3232.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Опублікувати Типове положення про атестацію педагогічних працівників в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розмістити його на офіційному веб-сайті Міністерства.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

7. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Д.В.Табачник

Погоджено:

Міністерство фінансів України

Заступник Міністра А.І Мярковський


Каталог: Atestacia
Atestacia -> Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів
Atestacia -> Розділ І. Організація навчально-виховного процесу
Atestacia -> Мило, його склад мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними засобами
Atestacia -> Урок творчий звіт «Педагогічна ідея це крила, на яких злі­тає педагогічна творчість». Педагогічні розсипи «Дидактико-методичні й технологічні знахід­ки вчителів»
Atestacia -> Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Скачати 394.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка