Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу "Безпека життєдіяльності"


ТЕМИ ДЛЯ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИСкачати 446.3 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір446.3 Kb.
#881
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

4. ТЕМИ ДЛЯ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності .

В даній темі можуть бути розкриті питання історії БЖД, філософії безпеки, висвітлена роль видатних вчених у розвитку безпеки людини, подана система основних понять безпеки, зв’язок БЖД з іншими науками. Досліджуються питання сенсу людського життя, що є базою для визначення основних критеріїв безпеки людини. Висвітлюються шляхи оптимізації рівня безпеки людини.

 1. Сприйняття зовнішнього світу та безпека людини.

При написанні теми можна висвітлити питання чутливості людини до зовнішніх подразників, межі чутливості, феномени людської чутливості, необхідні технічні засоби, що забезпечують реєстрацію навколишньої реальності, фізіологічні та психологічні реакції організму на зовнішні подразники.

 1. Фізіологічна надійність людини.

Досліджується роль природних та набутих захисних систем людського організму, резерви організму, швидкість реакції біоритми людського організму тощо.

 1. Психологія людини та її безпека.

Приводиться інформація про вплив темпераменту, емоційні станів людини на її безпеку, досліджується вплив психології людини на її фізіологічну стійкість до небезпечних факторів.

 1. Культура здоров’я людини.

Досліджуються причини виникнення нового наукового напряму — валеології; висвітлюється важливість здоров’я для людини, фізичний, психічний. соціальний та духовний аспекти здоров’я, наводяться дані ризику захворюваності, смертності, очікуваної тривалості життя, дані про поширення шкідливих звичок тощо. Аналізуються оздоровчі системи фізичних вправ, дієти, родинно-шлюбні взаємини, аутогенне тренування тощо.

 1. Навколишнє середовище.

Викладаються думки видатних вчених про взаємозалежність суспільства, природи та техніки. Вчення В. І. Вернадського про ноосферу. Приводяться дані про параметри навколишнього середовища, в т. ч. прийнятні для людини, наводиться інтенсивність небезпечних чинників навколишнього середовища та їх вплив на людину (магнітне, електричне, електромагнітне поля, радіохвилі, інфрачервоне, ультрафіолетове, рентгенівське, γ-випромінювання, шум, електричний струм, хімічні, термічні, біологічні фактори в т.ч. отруйні представники флори і фауни тощо). Досліджується вплив розвитку цивілізації на рівень безпеки людини.

 1. Організація надання першої медичної допомоги.

Наводяться дані по травматизму, рівню захворювання людей, переважних видах пошкоджень в залежності від виду небезпечних чинників та надзвичайних ситуації. Висвітлюються питання організації першої медичної допомоги в умовах масових вражень людей.

 1. Безпека харчування.

Наводяться дані про якість харчових продуктів, речовини забруднювачі, харчових продуктів. Висвітлюються питання впливу технології виробництва і зберігання продуктів на їх склад та безпеку споживання. Наводяться рекомендації щодо створення збалансованого безпечного раціону харчування, методів зменшення токсичних речовин у продуктах харчування.

 1. Забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини.

Наводяться рекомендовані та допустимі параметри (метеорологічні, бароакустичні, світлотехнічні, хімічні) побутового та виробничого середовища та засоби їх контролю. Розглядаються ергономічні вимоги до організації місця праці, режимів праці та відпочинку, вплив умов на функціонування організму.

 1. Пожежна безпека.

Наводяться дані про найбільші пожежі у світі та в Україні, статистика пожеж, економічні збитки, причини виникнення пожеж. Висвітлюються питання організації пожежного захисту на виробництві та у побуті, використання сучасних засобів пожежогасіння. Правила поведінки людини при виникненні пожежі.

 1. Забезпечення особистої безпеки від злочинних посягань.

Наводяться дані рівня злочинності, видів злочинів, причин злочинів, економічних збитків від злочинів. Досліджуються шляхи подолання злочинності. Подаються рекомендації для особистого захисту та захисту особистої та колективної власності.

 1. Тероризм.

Наводяться дані про наслідки діяльності терористичних організацій. в тому числі людські жертви, економічні збитки, соціальні збитки тощо. Досліджуються шляхи подолання тероризму.

 1. Виживання людини в екстремальних ситуаціях.

Наводяться дані про випадки виживання людей у екстремальних ситуаціях, в дикій природі, фактори, що необхідно забезпечити для виживання. Досліджуються умови різних природно-кліматичних зон, умови, що складаються після аварій, катастроф, екологічного забруднення, катаклізмів тощо.

 1. Економічна війна.

Наводяться приклади державних та корпоративних дій, що можуть бути розцінені як економічна війна, економічні та політичні наслідки таких дій. Глобалізація та всесвітній економічний розвиток.

 1. Глобальні проблеми людства.

Концепція сталого людського розвитку запропонована ООН. Індекс людського розвитку. Статистичні дані про людський розвиток у різних країнах світу. Дослідження питань економічної, продовольчої, екологічної, політичної, громадської безпеки у різних країнах світу.

 1. Планетарна безпека.

Наводяться дані порушення екологічної рівноваги, зменшення видового різноманіття, впливу науково-технічного прогресу (НТП) на людину, збільшення внаслідок цього кількості захворювань та інших негативних проявів. Досліджуються шляхи досягнення прийнятного рівня загальнопланетарної безпеки.

 1. Економіка безпеки життєдіяльності

Наводяться дані економічних втрат від наслідків травм, захворювань, надзвичайних подій у світі, країні, на підприємстві. Проводиться аналіз економічної ефективності превентивних заходів для забезпечення безпеки.

 1. Духовність, її роль в життєдіяльності людини

Розкриваються питання духовного розвитку. Досліджуються духовні причини формування ситуацій у житті людини.

 1. Світогляд і мораль — визначальні фактори безпеки людини.

Досліджується історичний розвиток людини в контексті її світогляду і моралі, як факторів негативного антропогенного впливу на природу та суспільство, зокрема, геноцид, репресії, расизм, апартеїд, фашизм, нацизм, вандалізм, анархізм. Вказується на особисту відповідальність людини за досягнення прийнятного рівня безпеки для суспільства, колективу, сім’ї та особисто свою.

 1. Біоетика.

Досліджуються питання пов’язані з евтаназією, іншими проявами штучного припинення життя, найновіші досягнення біологічної науки та можливі наслідки їх впливу на людину, в т. ч. генетично змінені рослини, клонування.

 1. Міжнародні правові акти з питань безпеки життєдіяльності.

міжнародні організації, що займаються безпекою. Внесок ООН та інших міжнародних організацій у підвищення рівня безпеки людини. Державні та міжнародні законодавчі та нормативні акти з охорони здоров’я, охорони праці, цивільної оборони, рівня ризику та загальних питань безпеки. Декларація прав людини. Участь України в міжнародному співробітництві в галузі безпеки життєдіяльності.

 1. Безпеки життєдіяльності людини в інших країнах світу.

Наводяться порівнянні в організації заходів безпеки в Україні та інших країнах світу, а також наукових досліджень та освіти з питань безпеки людини.

 1. Правова основа безпеки життєдіяльності людини.

Законодавчі та нормативні акти України, що регламентують питання безпеки життєдіяльності людини, охорони праці, цивільної оборони, екологічної безпеки тощо. Нормування та стандартизація в безпеці життєдіяльності.

 1. Природні надзвичайні ситуації.

Метеорологічні, тектонічні, топологічні космічні та біологічні надзвичайні ситуації. Подається статистика надзвичайних ситуацій за видами, їх економічні, соціальні наслідки. Досліджуються причини виникнення, моделі розвитку, методи попередження та захисту від надзвичайних ситуацій. Найбільші аварії та катастрофи на Землі.

 1. Соціальні надзвичайні ситуації

Статистика соціальних надзвичайних ситуацій, причини їх виникнення та наслідки. Війни, революції міжнаціональні конфлікти в історії людства. Заходи безпеки в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру.

 1. Техногенні надзвичайні ситуації

Техногенні надзвичайні ситуації та їх наслідки. Найбільші техногенні катастрофи. Аналіз економічних наслідків аварій та катастроф. Катастрофи з викидом радіоактивних чи сильнодіючих отруйних речовин.

 1. Сучасна зброя та наслідки її застосування.

Ядерна, термоядерна, нейтронна, хімічна, біологічна, звичайна зброя. Досліджуються наслідки застосування всіх видів зброї, шляхи обмеження озброєнь.

 1. Методика оцінки надзвичайних ситуацій.

Досліджується традиційна методика оцінки радіаційної, хімічної, біологічної обстановки. Досліджуються моделі оцінки природних, соціальних та техногенних надзвичайних ситуацій. Особливий акцент робиться на розрахунок резерву часу для прийняття рішень під час надзвичайних ситуацій. Наводяться технічні засоби контролю обстановки.

 1. Захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій.

Організація та проведення рятувальних та невідкладних аварійних робіт. Організація евакуаційних заходів. Індивідуальні засоби захисту, їх застосування в умовах надзвичайних ситуацій. Організація захисту продовольчих та непродовольчих товарів в умовах надзвичайних ситуацій. Організація пересувних пунктів життєзабезпечення в умовах надзвичайних ситуацій.

 1. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

Наводяться статистичні дані економічних збитків внаслідок надзвичайних ситуацій. Досліджується організація ліквідації наслідків природних (повені, урагани, землетруси тощо), техногенних (радіоактивного, хімічного, бактеріологічного враження) та соціальних надзвичайних ситуацій. Обеззаражування продовольчих і непродовольчих товарів та спеціальна обробка людей і техніки в умовах надзвичайних ситуацій.

 1. Інформаційний огляд.

Виконується огляд з питань безпеки життєдіяльності періодичної преси, в т. ч. спеціалізованих видань, нових підручників, посібників, .сайтів в Internet тощо.Скачати 446.3 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка