Методичні рекомендації працівникам психологічної службиСкачати 73.18 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір73.18 Kb.
Методичні рекомендації

працівникам психологічної служби

дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

м. Чернівців на 2017/2018 н.р.
Діяльність психологічної служби навчальних закладів системи освіти України забезпечують практичний психолог і соціальний педагог. Основною сферою діяльності практичного психолога є особливості психологічного розвитку дитини/учня, її внутрішній світ, соціального педагога – соціальний розвиток дитини/учня, тобто сфера найближчого оточення, міжособистісні взаємини.

Відповідно до листа МОНУ від 17.09.2015 №1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби» результати своєї діяльності фахівці психологічної служби навчально-виховних закладів відображають в оновлених формах документації та протоколах, розроблених Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи: • плани роботи практичного психолога/соціального педагога;

 • графіку роботи практичного психолога/соціального педагога;

 • журналі щоденного обліку роботи практичного психолога/соціального педагога;

 • протоколах індивідуальних консультацій;

 • протоколах діагностичного обстеження класу/групи;

 • протоколах психологічного аналізу уроків (заходу).

Практичний психолог і соціальний педагог навчального закладу спільно оформляють Індивідуальні плани та Індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу (див. методичні рекомендації НМЦППСР ІППОЧО на 2016/1017 н.р.), в яких відображають роботу з учнями соціально незахищених категорій (згідно соціального паспорту класів) або з тими, хто потребує підвищеної уваги з боку фахівців психологічної служби: діти з сімей, які потрапили у складні життєві обставини; малозабезпечених та багатодітних сімей; діти, батьки яких виїхали за кордон; діти-інваліди; діти, які перебувають на шкільному обліку; діти, батьки яких є (були) учасниками військових дій у східних регіонах України; діти, переміщені з тимчасово окупованої території України; інших соціально незахищених категорій.

Соціальні педагоги навчальних закладів продовжують ведення соціальних паспортів класів, навчального закладу та актів оцінки потреб дитини та її сім’ї, актів обстеження соціально-побутових умов проживання дітей, а також заповнюють «Діагностичну карту оцінки потреб дитини» для роботи з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Форма діагностичної картки розміщено на сайті ІППОЧО, сторінка НМЦППСР.До плану роботи включити визначені ОНМЦППСР на 2017/2018 н.р. пріоритетні напрями роботи психологічного та соціально-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу. Про результати виконання запланованих видів роботи фахівцям психологічної служби необхідно подати статистичну та аналітичну інформацію за І, ІІ півріччя (у грудні 2017 р. та травні 2018 р. відповідно) методистам психологічної служби управління освіти Чернівецької міської ради.

Пріоритетні напрямки роботи фахівців психологічної служби на 2017/2018 н.р.

 1. Удосконалення профілактичної та корекційної роботи з учнями, які схильні до вчинення або вчинили злочин, шляхом впровадження рекомендацій, запропонованих в листі ІППО ЧО № 2/4-241 від 24.03.2015 «Про впорядкування психолого-педагогічного супроводу профілактичної та корекційної роботи з учнями, які схильні до вчинення або вчинили злочин». Необхідно сформувати банк даних учнів даної категорії, індивідуальні картки «Психологічний портрет», соціальні паспорти. Практичні психологи оформляють протоколи індивідуальних діагностичних обстежень та консультацій з учнями, що перебувають на внутрішньо шкільному обліку, їхніх батьків, педагогами; проводять корекційну роботу з учнями. Соціальні педагоги надають допомогу вчителям під час складання планів індивідуальної роботи з цими учнями, проводить профілактичні бесіди (консультації) з ними та їхніми батьками.

Термін виконання діагностичної роботи: вересень-жовтень 2017 р.

 1. Вивчення процесу адаптації новоприбулих дітей, учнів 1, 5, 10-х класів та новачків у класних колективах. Робота в цьому напрямку починається не раніше, ніж через три тижні з початку навчального року. Під час адаптаційного періоду соціальні педагоги надають необхідну інформацію про особливості соціального розвитку батькам та педагогам дошкільників та першокласників; в 5, 10-х класах вивчають особливості розвитку групи, колективу, статусу учнів. Практичний психолог повинен спрямувати свої професійні можливості на корекційну роботу з дітьми та учнями, в яких виявлено низький рівень адаптації або дезадаптація, залучаючи батьків та педагогів до співпраці, а в особливих випадках психолог може рекомендувати батькам звернення до вузьких спеціалістів (дефектолога, невролога, психіатра тощо) та визначення стратегій щодо подальшої роботи з дітьми/учнями в рамках психолого-педагогічного консиліуму.

Термін виконання діагностичної роботи: жовтень-листопад 2017 р.

 1. В навчальних закладах, де є класи з інклюзивною формою навчання, провести системний моніторинг психологічного клімату в учнівському колективі. Для проведення моніторингу застосовувати методики, визначені листом ІППОЧО від 25.01.2016 № 2/4-50 «Про проведення дослідження психологічного клімату учнівських колективів у школах з інклюзивною формою навчання». Подальша робота з учнівським колективом класу має бути спрямована на формування толерантності учнів до ровесників, профілактику булінгу, сприяння розвитку позитивного мікроклімату класу тощо. Під час проведення корекційних занять з дітьми з особливими освітніми потребами в календарно-тематичному плані відображати спостереження за динамікою розвитку пізнавальної та психоемоційної сфери учнів в додатковій колонці «Примітки». Практичні психологи ведуть корекційну роботу з учнями з особливими освітніми потребами, соціальні педагоги діють в рамках своїх професійних обов’язків.

Термін виконання діагностичної роботи: листопад-грудень 2017 р.

 1. Системна робота з профілактики негативних явищ в учнівському середовищі проводиться фахівцями психологічної служби протягом навчального року і повинна бути спрямована на формування вміння в учнів конструктивно вирішувати конфліктні ситуації в дитячих та учнівських колективах, у взаєминах учнів і педагогів, запобігання ситуацій насилля, розвиток в учнів навичок асертивної поведінки, формуванню навичок здорового способу життя, попередження проявів суїцидальної поведінки, а також розвиток емоційного інтелекту.

При необхідності практичним психологам проводити скринінгову діагностику особливостей особистості підлітків використовуючи «Методику первинної діагностики та виявлення дітей „групи ризику» (М.І. Рожкова, М.А. Ковальчук). Соціальні педагоги вивчають соціальний статус учнів, їх інтереси та потреби. Результати діагностики використовувати для надання рекомендацій класним керівникам щодо роботи з учнями, консультацій з батьками та тренінгової роботи з учнями.

Для заходів з попередження суїцидальної поведінки серед підлітків практичні психологи можуть використовувати матеріали програми «Дорослішай на здоров’я» тощо.

На початку навчального року в рамках просвітницької діяльності надати педагогам інформацію про причини, ознаки суїцидальної поведінки та сприяти оволодінню ними практичними методами формування цінності життя на виховних годинах.

При підозрі педагогів на наявність суїцидальних намірів підлітка, дорослому необхідно звернутись до психолога з поясненнями щодо власних спостережень за підлітком. Якщо в процесі консультації з учнем суїцидальні наміри підтверджуються, психологу необхідно запросити батьків учня до навчального закладу, пояснити ситуацію, що склалася і спрямувати спільні дії на недопущення суїцидальних спроб.

При потребі психолог повинен рекомендувати батькам звернутися по психіатричну допомогу.

Термін виконання: протягом 2017/2018 н.р.


 1. Актуальним залишається для практичних психологів вивчення готовності учнів 4-х класів до переходу в середню ланку школи. Результати даного дослідження варто використовувати для профілактики проявів дезадаптації в учнів 5-х класів.

Термін виконання діагностичної роботи : березень 2018 р.

Для практичних психологів ДНЗ актуальними залишаються діагностика та розвиток пізнавальної сфери дошкільників, вивчення та формування психологічної готовності до навчання в школі.Термін виконання: жовтень-лютий 2017/2018 р.

 1. Психологічний супровід підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання через реалізацію програми-алгоритму психологічного супроводу підготовки випускників до ЗНО (Лист ІППОЧО «Про здійснення психологічного супроводу підготовки випускників та їх батьків до ЗНО у 2014/2015 н.р.» № 2/4 – 731 від 14.11.2014).

Вид роботи

Батьки

Педагоги

Учні-випускники

Психодіагностична робота (10 год.)

Опитування щодо рівня готовності дитини до здачі ЗНО, власної готовності, очікувань та побажань покращення рівня підготовки до ЗНО (2 год.)

8 год.

Психологічна просвіта (11 год.)

Батьківські збори, всеобуч (3,5 год.)

Семінари, педрада, консиліум

(4,5 год.)3 год.

Консультування (26,5 год.)

5,5 год.

21 год.

Практичні заняття (тренінгові заняття) 12 год.

3 год.

9 год.

Виготовлення буклетів-пам’яток з порадами психолога (напр., «Як опанувати себе під час ЗНО» тощо).


7. Робота з педагогами спрямовується на розвиток психологічної компетентності в педагогічній діяльності та профілактики професійного вигорання. На початку навчального року необхідно продовжити проведення психологічних мінімумів для педагогів навчально-виховних закладів для визначення рівня психологічних знань, необхідних для використання в педагогічній діяльності. Результати діагностики врахувати при проведенні просвітницьких заходів з педколективами: ділових ігор, семінарів-тренінгів тощо. Практичному психологу при проведенні просвітницької роботи, консультацій, тренінгів спрямовувати увагу на розширення знань педагогів про особливості психологічного розвитку дітей/учнів під час навчально-виховного процесу, розвиток навичок особистісно орієнтованої моделі взаємодії з дошкільнятами та школярами.

Термін виконання: протягом 2017/2018 н.р.

8. Роботу з батьками здійснювати на засадах співпраці в інтересах дитини. Фахівцям психологічної служби зорієнтовувати батьків на задоволення ними базових потреб дітей: потребу в безпеці (на побутовому, фізичному та емоційних рівнях), потребу в любові або приналежності, та потребу у визнанні можливостей, досягнень. Задоволення цих актуальних базових потреб сприяє розвитку емоційного інтелекту, формуванню психологічно здорової особистості.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка