Методичні рекомендації (поради) для класних керівників щодо організації системи навчання батьків ефективному спілкуванню з дітьми. Якими діти народжуються ніСкачати 92.26 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір92.26 Kb.
Методичні рекомендації (поради) для класних керівників щодо організації системи навчання батьків ефективному спілкуванню з дітьми.
«Якими діти народжуються – ні від кого не залежить.

Але в наших силах зробити їх хорошими через правильне виховання».


Давньогрецький філософ Плутарх

Організація роботи з батьками в освітньому закладі – багатоаспектна і має значні педагогічні можливості. Успіх роботи з даного напрямку великою мірою залежить від особистості й авторитету педагога, його професійності, високих моральних, людських якостей, вміння спілкуватись з батьками, з колегами, з дітьми. Особливе місце в цьому процесі посідає класний керівник, який є першим, хто встановлює контакт із сім’єю учня, і чия компетентність стає обличчям освітнього закладу.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту» на батьків покладається відповідальність за фізичне здоров’я і психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їхніх природних здібностей, тому значне місце в системі виховної роботи відводиться педагогічній освіті батьків. І від того, як організована й ведеться ця робота, значною мірою залежатиме успіх навчання й виховання учнів. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання й розвиток дитини. Пріоритетним аспектом в організації роботи освітнього закладу з батьками є організація педагогічного всеобучу з метою формування їх педагогічної культури. Важливе завдання вчителя освітнього закладу: допомогти батькам у виконанні ними функції вихователів, як передумов певного способу життя і доброзичливих взаємозв'язків усіх членів родини.

Мета батьківської педагогічної освіти – дати батькам основи педагогічних знань для успішного виховання дітей.

У сучасному освітньому закладі організація роботи з батьками учнів має здійснюватись за такими основними напрямами:


 • вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу;

 • включення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний процес як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і батьківської громадськості в створенні сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу;

 • формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в їх психолого-педагогічній самоосвіті;

 • корекція виховної діяльності родин з різним типом сімейного неблагополуччя.

Педагогічні знання батьки отримують у межах батьківського всеобучу, який проводиться для батьків різних категорій:

 • батьків всієї школи;

 • батьків окремого класу;

 • батьків, діти яких потребують підвищеної педагогічної уваги;

 • батьків з неблагополучних сімей.

У сучасних освітніх закладах існує чимала кількість форм педагогічного всеобучу батьків. До вашої уваги найбільш ефективні форми

 колективні: • обміну досвіду родинного виховання,

 • диспути, дискусії, "круглі столи",

 • батьківські посиденьки

 • дні відкритих дверей,

 • кінолекторії,

 • інформаційні стенди;

індивідуальні та групові:

 • консультації з проблем родинно-сімейного виховання,

 • бесіди, відвідування сімей,

 • листування,

 • індивідуальні зустрічі з батьками;

 • педагогічні доручення батькам;

 • виготовлення вітальних листівок до свят;

диференційовані:

 • проект «Родина, родина від батька й до сина.. . Сімейні традиції». (конкурс сімейних відео, родинних дерев, кулінарних блюд, світ захоплень кожного члена родини та ін..)

 • виставки робіт декоративно-прикладного мистецтва (вишивки, в’язання, моделювання, витинання, вироби з бісеру;

 • виставки робіт «Український сувенір»;

 • спільна участь дітей і батьків у природоохоронних акціях;

 • спільна підготовка до: (благодійних акцій, календарно-обрядових, новорічних свят, випускних вечорів, творчих звітів (пошиття костюмів, виготовлення декорацій, виготовлення буклеті)

 • спортивні конкурси;

 • трудові десанти;

 • відкриті уроки та позакласні заходи тощо.

Доцільно організовувати при школах консультативні пункти, у яких батьки могли б отримати компетентні консультації з питань виховання дітей та підлітків у:

 • шкільних психологів;

 • працівників правоохоронних органів;

 • соціальних педагогів, лікарів;

 • дієтологів та інших спеціалістів;

Індивідуального підходу потребує робота з багатодітними, неповними та неблагополучними сім'ями.

Якщо в школі одночасно навчається троє і більше дітей однієї сім'ї, то батькам складно відвідувати і всі батьківські класні збори, і заняття покласного педагогічного всеобучу. Тому більш вдалими формами роботи стануть: • заняття загальношкільного педагогічного всеобучу;

 • листування з класним керівником;

 • відвідування консультативних пунктів.

Дуже часто такі сім'ї є членами релігійних об'єднань, від яких отримують моральну і матеріальну підтримку. Школа повинна стати багатодітним сім'ям надійною опорою та партнером, активно пропагувати весь позитивний досвід виховання в них.

Найбільш важливим залишається такий аспект організації роботи з батьками учнів в сучасному закладі освіти як корекція виховної діяльності родин з різним типом сімейного благополуччям. Умови життя в яких негативно впливають на розвиток особистості дитини. Як правило, педагогічні колективи зустрічаються з труднощами виховання учнів із неблагополучних сімей (де батьки зловживають алкоголем, наркотиками, знаходяться в місцях позбавлення волі, не займаються вихованням, спонукають своїх дітей до девіантної поведінки).

Виховна робота з такими сім'ями не завжди призводить до бажаних наслідків. В окремих випадках доцільним буде клопотання про ізоляцію дитини, позбавлення батьківських прав. Зміст і форми роботи з такими сім'ями можуть визначатись на спеціальних педагогічних консиліумах школи, на яких окреслюються конкретна єдина педагогічна позиція: загальна система заходів щодо виховання дитини, здійснення впливу на сім'ю. Нейтралізувати недоліки виховання в сім'ях, де батьки взагалі не займаються вихованням дітей або шкідливо впливають на них, часто неможливо лише впливом школи. Необхідно залучати до роботи з такими сім'ями    правоохоронні органи, громадськість.

Важливо враховувати доцільність взаємодії з правоохоронними органами у таких формах, як організація зустрічей з колективами учнів школи чи класу працівників поліції, суду, прокуратури; дні профілактики правопорушень, опорні пункти правопорядку та інші.
Виховна діяльність таких родин повинна починатися:


 • з глибокого і змістовного вивчення вчителем умов життя, побуту сім’ї;

 • взаємин між дорослими і дітьми;

 • особистості кожного з батьків;

 • рівня їх загальної та педагогічної культури.

Важливо, аби вчитель не тільки виявив основну причину неблагополуччя, але й його витоки, закладені в особистості батьків , інших дорослих членів сім'ї, визначив найбільш істотні, помилки у сімейному вихованні та шляхи їх усунення.Такий підхід вимагає від вчителя спеціальних професійних умінь

Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості неповних сімей, які утворились внаслідок розлучення, смерті одного з батьків тощо. Вони повинні обов’язково бути на обліку психологічних служб, а робота з такими сім’ями має бути спланована: • класним керівником;

 • вчителем початкових класів;

 • спільно з психологом;

 • соціальним педагогом.

Доцільно звернути увагу на сім’ї, що утворились в результаті повторних шлюбів, і діти виховуються не рідним батьком чи матір’ю, а також на сім’ї, в яких виховні функції здійснюють піклувальники чи опікуни.

Завдання вчителя допомогти встановити контакт з дитиною, проаналізувати стосунки, які складаються в сім’ї. Допомогою в організації сімейного виховання одиноким матерям, батькам стануть:

 • спеціальні факультети університетів педагогічних знань;

 • індивідуальні форми роботи, ретельно сплановані класним керівником.

Необхідно тримати такі сім'ї на особливому обліку школи, піклувальної ради, в разі потреби здійснювати можливі заходи щодо  матеріального забезпечення навчання, розвитку і виховання дітей.

Формування педагогічної культури батьків є частиною соціальної політики сучасного українського суспільства, оскільки послаблення інституту сім’ї – серйозна проблема соціальної політики держави.Важливе завдання освітнього закладу, вчителя: допомогти батькам у виконанні ними функції вихователів. Під цими функціями розуміється не тільки створення гармонійних взаємин між батьками та дітьми, але й їх передумов: певного способу життя і доброзичливих взаємозв’язків усіх членів родини. Отже, формування педагогічної культури сучасної сім’ї – це процес виховання і перевиховання дорослих: батьків, інших членів родини, навіть опосередковано дітей, і який може бути корисним і необхідним і тим батькам, які не відчувають проблем, виховуючи своїх дітей.
 Інноваційні форми роботи з батьками

 1. „У сімейному колі” – анкетування батьків, індивідуальна робота, допомога родинам шляхом консультацій, практичні поради, зустрічі із лікарями, психологами, юристами.

 2. „Круглі столи ” – зустрічі з батьками та обговорення проблем виховання дітей.

 3. „Організація календарно-обрядових свят” – звернення до народних традицій, формування особистості учня через природу, спілкування батьків із вихованцями, спільну діяльність батьків, дітей та педагогів.

 4. „Трудові десанти ” – спільна трудова діяльність педагогів, батьків та дітей.

 5. „Спільні справи ” – участь беруть батьки, учні, педагоги: організація відпочинку, ігор, театральних вистав тощо; досвід організації відпочинку у родинах.

 6. „Дискусійний клуб” – обговорення проблем виховання дітей.

 7. „Сімейна скринька” – добірка матеріалів з досвіду родинного виховання.

 8. „Аукціон ідей родинної педагогіки” – презентація родинної педагогики і набір показників її схвалення.

 9. „Створення та розв'язування педагогічних ситуацій.

 10. „Азбука родинного виховання” – обговорення проблем, труднощів виховання сімей, виступи спеціалістів – лікарів, юристів, психологів.

 11. „Консультативні пункти” – у визначені дні педагоги, лікар, психолог ведуть прийом батьків і консультують із проблем виховання.

 12. Створення „банку ідей ” – організовується у формі клубу, передбачається проведення диспутів, формування банку ідей, добірок літератури, інформаційних білетенів тощо.Орієнтовна тематика батьківських зборів


 1. Режим дня учня – необхідна і важлива умова виховання.

 2. „Виховання дитини – це завдання, яке потребує капіталовкладень, важких переживань, зусіль, безсоних ночей і багато-багато думок”.

 3. Виховуємо мистецтвом: родинне виховання.

 4. Роль родини у вихованні моральних почуттів дитини.

 5. Роль сім’ї у формуванні національної свідомості учнів.

 6. Спільна праця школи та сім’ї у вихованні громадських почуттів учнівської молоді.

 7. Спільна діяльність школи та родини щодо формування в учнів потреби самоосвіті, інтелектуальному саморозвитку, духовному та фізичному самовдосконаленні.

 8. Зміст шкільної освіти та її пріоритетні напрями на сучасному етапі.

 9. Організації дозвілля дитини.

 10. Вплив сім'ї на формування особистості дитини.

 11. Як допомогти дітям добре вчитися.

Про виховання правдивості та чесності.

 1. Виховання навичок та звичок культури поведінки у сім'ї.

 2. Що і як читати дітям.

 3. Про покарання та заохочення дітей у родині.

 4. Трудові десанти дітей та дорослих у сім'ї.

 5. Вчимо дітей поважати старших, бачити прекрасне, говорити правильно.

 6. Зустрічі з працівниками ДАІ для батьків „Вулиця і діти”. Як допомогти дітям оволодіти правилами дорожнього руху.

 7. Пізнаємо світ разом із дорослими. Толерантність у відносинах


Методичні рекомендації, розроблені на основі Закону Україну «Про освіту», методичних рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах на 2015/2016 н.р.,

матеріалів методиста відділу виховної роботи Науково-методичного центру середньої освіти Кулаковською С.О.,

ст. н. спів. Інституту проблем виховання АПН України, к.п.н. Кравченко Т.В.,пров. н. спів. Інституту проблем виховання АПН України, к.п.н. Хромовою О.Л.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка