Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької областіСкачати 88.98 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір88.98 Kb.
#10108
Інструктивно-методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

з організації, проведення та підготовки ІІ етапу (міського/районного)

Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.08.2011 р. N976 передбачено проведення Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки і психології. Завдання олімпіади з психології та педагогіки спрямовані на інтеграцію знань про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку та функціонування (психологічний аспект), та знання щодо функцій та механізмів управління розвитком людини (педагогічний аспект). Важливим аспектом проведення олімпіади – є популяризація професії вчителя серед учнівської молоді.


І. ОСОБЛИВОСТІ організації та проведення ІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ

У ІІ етапі олімпіади з педагогіки і психології у 2011-2012 н.р. беруть участь учні 10 -11 класів ЗНЗ та ПТНЗ, які набрали максимальну кількість балів серед своїх ровесників і стали переможцями І-го (шкільного) етапу. Відповідальність за організацію, проведення та підведення  підсумків ІІ етапу олімпіади покладається на оргкомітети і журі, склад яких затверджується відповідним наказом.

До складу журі необхідно включити працівників психологічної служби з відповідною фаховою освітою, вчителів біології, основ здоров‘я та української мови, фахівця з виховної роботи, методиста з психологічної служби, з числа яких обирається голова журі та секретар.

Голова журі отримує завдання, які будуть виставлені на сайті ІППОЧО.

Голова журі відповідає за підготовку роздаткового матеріалу (бланки завдань) для учасників олімпіади. Для цього заздалегідь необхідно забезпечити наявність паперу, оргтехніки. Початок олімпіади – момент отримання учнями завдань на руки.

ІІ етап олімпіади рекомендуємо проводити за єдиною схемою у два тури: теоретичний та практичний. Теоретичний тур складається із 20 тестових завдань з єдиною правильною відповіддю (10 завдань з психології та 10 завдань з педагогіки). На виконання теоретичного туру відводиться 30 хвилин.

Практичний тур складається з 3-х частин:


 1. Перша частина - розв’язування психолого-педагогічної ситуації. На обґрунтування відповіді необхідно виділити – 20 хвилин.

 2. Друга частина – написання твору-ессе на запропоновану теми. На написання твору - ессе необхідно виділити 40 хвилин.

 3. Третя частина – презентація моделі (структури та змісту) міні уроку для учнів молодших класів (рекомендовано – 3-4-х) за обраною темою, який триватиме 20 хвилин. Ця частина є домашньою заготовкою учасника олімпіади. Для презентації моделі кожному учаснику олімпіади відводиться 7 хвилин.

Структура проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології та критерії оцінювання представлені у наступній таблиці:

Завдання

Час

К-сть балів

Критерії оцінювання

І. Теоретичний тур

11.

Тестові завдання з психології (10 завдань)

10 хв.

10

Ключ до

тестових завдань

(кожна правильна відповідь оцінюється 1б)12.

Тестові завдання з педагогіки та загальної ерудиції (10 завдань)

10хв.

10

Ключ до

тестових завдань

Організаційний момент – 5 хв. (оголошення вимог щодо написання твору-есе, критеріїв оцінювання)

ІІ. Практичний тур

21.

Розв’язування психолого-педагогічної ситуації

20 хв.

10

Критерії розвязування ситуацій: обгрунтована відповідь на кожне запитання під час аналізу ситуації – 2 б.

22.

Написання твору-есе, що висвітлює розуміння педагогічної діяльності, вимоги до вчителя, мотивацію вибору професії тощо

40 хв.

15


Критерії оцінювання твору-есе:

 • складність, науковість, повнота розкриття теми психолого-педагогічного змісту - 4;

 • логічність, чіткість, лаконічність викладення матеріалу -2;

 • актуальність та елементи творчості -2;

 • аргументованість висновків - 2;

 • стиль написання, грамотність - 3;

 • якість оформлення-1;

 • культура мовлення -1.

23.

Презентація моделі міні-уроку для учнів початкової школи.

Потрібно представити модель уроку за обраною темою.
(7 хв. на кожного учасника)


15

Критерії оцінювання міні-уроку :

 • аргументація вибору теми- 3б.

 • розкриття змісту уроку -3б;

 • використання наочних матеріалів- 3б;

 • дотримання структури уроку -3б.

 • культура мовлення-3б.
Всього

1год.

20 хв. + фактично використаний час на презентацію уроку60 балів


ІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО підготовки до ІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ

На підготовчому етапі необхідно ознайомити учнів з усіма типами олімпіадних завдань: тести, психолого-педагогічний аналіз ситуації із шкільного або реального життя, твір-есе, міні-урок з учнями початкової школи (як домашнє завдання, презентація якого відбуватиметься безпосередньо на самій олімпіаді) та критеріями їх оцінювання.

За своїм змістом завдання спрямовані на виявлення загальної психолого-педагогічної обізнаності, педагогічного стилю мислення, ерудованості учнів та здатності самостійно готуватись до майбутньої професійної діяльності; завдання із психології дібрані за змістом тем, у яких вивчаються психологічні поняття, за програмами шкільних навчальних предметів «Біологія», «Основи здоров'я».

На теоретичному рівні учень має знати визначення поняття «педагогіка» та її галузі як науки й практики; володіти елементарними відомостями про історію виникнення педагогіки, найвідоміших педагогів, зокрема українських, їх внесок в розвиток освіти; мати уявлення про особливості педагогічної діяльності, функції та вимоги до вчителя; робити ситуативний вибір, бути ерудованим в царині базових шкільних предметів.

Практичне психолого-педагогічне завдання передбачає:


 • вміння аналізувати проблемну ситуацію;

 • вміння оцінювати характерологічні особливості людей;

 • вміння планувати та організовувати позакласну діяльність своїх ровесників (соціальна опіка, волонтерство, екологічні десанти тощо);

 • комунікативні вміння: чіткість, аргументованість, ясність висловлювання власної думки;

 • вміння оцінювати взаємини між учасниками навчально-виховного процесу тощо.

Наприклад: Уявіть, що ви – вчитель і у новому навчальному році почали працювати з новим 10-м класом. З часом помічаєте, що спілкування з учнями цього класу не складається, що стосунки зі старшокласниками є негативними. Як Ви вважаєте, у чому причина такої ситуації?

А. Ви нецікаво організовуєте навчання, мало спілкуючись з учнями.

Б. Справа в тому, що Ви – дуже вимогливий і строгий учитель.

В. Ви неправильно обрали стиль спілкування зі старшокласниками.

Г. У Вас не склалось взаєморозуміння з неформальним лідером в класі.

Обґрунтуйте свій вибір.

При написанні твору-есе (невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми; це жанр, який лежить на перетині художньої та публіцистичної (часом науково-популяризаторської творчості) необхідно продемонструвати психолого-педагогічне мислення, особистісне ставлення, мовну грамотність, вміння логічно, зв’язно, обґрунтовано викладати матеріал, підтверджувати свою думку прикладами тощо.

Під час підготовки учнів до написання твору-ессе, необхідно:


 • ознайомити учнів із структурою написання твору-есе;

 • сформувати прагнення до самоаналізу й самоусвідомлення, розвинути здатність розуміти почуття і мотиви поведінки оточуючих;

 • сприяти формуванню вмінь застосування набутих знань з психології та педагогіки;

 • сформувати уміння самостійно та конструктивно мислити, генерувати нові ідеї.

Під час підготовки учнів до презентації міні-уроку за обраною темою практичним психологам необхідно підключити найкращих вчителів школи та спільними зусиллями:

 • ознайомити учнів з загальними вимогами до підготовки та проведення уроків;

 • ознайомити із основними типами та формами проведення уроків;

 • ознайомити із структурою уроку;

 • допомогти вибрати тему майбутнього уроку та підготувати необхідну наочність, яка була б доречна та необхідна при проведенні уроку.

Працівникам психологічної служби рекомендується організувати цикл індивідуальних занять та консультацій для учнів, які стали переможцями І-го етапу та будуть учасниками ІІ етапу олімпіади. Батькам учнів, що приймають участь в олімпіаді необхідно надати всю доступну інформацію з даного питання, роз‘яснити зміст, процедуру участі у олімпіаді та ознайомити з рекомендаціями щодо підготовки та емоційної підтримки учнів вдома під час олімпіадного процесу.

Для підготовки, опиратися на рекомендації та лекції з курсів «Психологія» та «Педагогіка», які розміщені на сторінці сайту ІППО ЧО «На допомогу майбутньому учаснику олімпіади» Психологія і Педагогіка. В зв‘язку з цим адміністрації школи необхідно визначити години консультації для учнів, що бажають прийняти участь в олімпіаді з педагогіки та психології, вчителями вищезазначених предметів протягом жовтня-листопада 2011р. На яких повторити навчальний матеріал за попередні роки.

Рекомендована література для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології:


 1. С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В Клименко «Загальна психологія».К.: Форум 2000, 553 ст.

 2. О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005,-с.464.

 3. Психологія: підручник для студентів \\ За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: «Либідь», 1999. – 560с.

 4. Варій М.Й. «Загальна психологія». Навч.посібник.-2-ге видання.,випр. і доп.- К.:Центр учбової літератури»,2007.- 968 с.

 5. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. – К. : Академія, 2000. – 544 с. або К.:2009, серія Альма-матер.

 6. Власова О. І. Педагогічна психологія: навч. посібник. – К.: Либідь, 2005.– 400 с.

7.В.В. Ягуров «Педагогіка»: навч. посібник. – К.:2002

8.Бойченко Т.Є., Заплатницький В.М., Дивак В.В. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров'я. 5-9 класи. – К.: ВТФ «Перун», 2005): теми 4 розділу програми «Психічна і духовна складові здоров'я» – «Психологічне благополуччя підлітків», «Конфлікти і здоров'я» (7 клас); «Самопізнання і самовиховання особистості» (9 клас).Романовська Д.Д., завідувач НМЦППСР


Ілашук О.В., методист-психолог НМЦППСР

Скачати 88.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка