Методичні рекомендації на допомогу директорам загальноосвітніх шкіл Чернігів, 2013 Упорядники: Соронович О. ЮСкачати 288.33 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір288.33 Kb.


Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації


Чернігівський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти імені К.Д. УшинськогоІндивідуальна форма навчання у загальноосвітньому навчальному закладі

(методичні рекомендації на допомогу

директорам загальноосвітніх шкіл)

Чернігів, 2013


Упорядники:

Соронович О.Ю., начальник відділу розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

Єрмак Н.В., завідувач відділу керівних кадрів та розвитку освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського
Рецензенти:

Лисенко І.В., проректор з науково-методичної роботи Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, кандидат педагогічних наук

Пекур В.О., начальник відділу шкіл управління освіти Чернігівської

міської ради

Відповідальний за випуск: Тандура В.М., ректор Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, кандидат історичних наук


Рекомендовано Вченою радою Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського

(протокол № 6 від 06.12.2012 р.).У методичних рекомендаціях подано нормативно-законодавчу базу, алгоритми, технологію організації навчання учнів за індивідуальною формою, вимоги до ведення документації відділами (управліннями) освіти райдержадміністрацій (міських рад), загальноосвітніми навчальними закладами.

У даних матеріалах використовується досвід роботи управління освіти Чернігівської міської ради, відділів освіти Носівської та Чернігівської райдержадміністрацій.


 1. Нормативно-законодавча база організації навчання за індивідуальною формою

Відповідно до статті 53 Конституції України держава гарантує кожному громадянину право на освіту. Повна загальна середня освіта для всіх громадян є обов’язковою.

Держава забезпечує доступність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, розвиток різних форм навчання. Це право закріплене в Законах України «Про освіту» (стаття 3, стаття 51), «Про загальну середню освіту» (стаття 2, стаття 6).

У статті 13 Закону України «Про загальну середню освіту» зазначено, що навчально-виховний процес у загальноосвітніх школах здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання, положення про які затверджує Міністерство освіти і науки України.

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад (пункти 11, 15, 36) передбачено організацію занять у закладах освіти за індивідуальною формою навчання.

Чинне Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12. 2002 р. №732, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 8.01.2003 року за №9/7330 (інформаційний збірник наказів Міністерства освіти і науки України №19, 2003 рік). Цим Положенням забезпечується право громадян на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням здібностей, стану здоров’я, кількості учнів у класі. Зокрема, у пункті 1.2 Положення зазначається: «Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних обдарувань, стану здоров’я, демографічної ситуації, організації їх навчання».

Відповідно до пункту 1.4 даного Положення індивідуальне навчання здійснюється не тільки в малочисельних навчальних закладах, а й у загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, ліцеях, гімназіях приватної чи комунальної власності.

Права та обов’язки учнів, які навчаються за індивідуальною формою, визначено Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Всі учні, у тому числі й ті, що навчаються за індивідуальною формою, є повноправними учасниками навчально-виховного процесу конкретного навчального закладу: «Учні, які навчаються індивідуально, є учасниками навчально-виховного процесу одного із навчальних закладів, де вони навчаються. Їх права й обов’язки визначаються Законами України “Про освіту», «Про загальну середню освіту» (пункт 1.5).
 1. Алгоритми організації навчання учнів за індивідуальною формоюХто має право на індивідуальне навчання?
Відповідно до пункту 1.7 «Положення про організацію навчання учнів за індивідуальною формою в загальноосвітніх навчальних закладах» право на індивідуальне навчання мають учні:

- які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад;

- яким необхідно пройти лікування в лікувальному закладі більше одного місяця;

- які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;

- які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб);

- які не встигають протягом двох років навчання в школі I ступеня;

- які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (в разі, якщо батьки або особи, які їх заміняють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).

Що є підставою для організації навчання за індивідуальною формою?
У пункті 1.6 цього Положення підставою для організації навчання за індивідуальною формою є заява батьків або осіб, які їх заміняють. Організація навчання за індивідуальною формою погоджується з місцевим органом управління освітою. Керівник навчального закладу готує подання на відділ (управління) освіти про необхідність організації занять з конкретними учнями за індивідуальною формою (Додаток 1). Відділ (управління) освіти готує відповідний наказ (Додаток 2). Згідно з цим наказом директор школи приймає своє управлінське рішення – наказ по закладу освіти (Додаток 3). Витяг із наказу директора школи передається в бухгалтерію для нарахування вчителям заробітної плати.

Якщо дитина за станом здоров’я не може відвідувати навчальний заклад, крім документів, зазначених у пункті 1.6 (заяви батьків, наказу директора школи, погодження місцевого органу управління), також необхідна довідка, завірена печаткою лікарсько-консультаційної комісії та печаткою лікувального закладу.

Індивідуальне навчання організовується на базі найближчого навчального закладу для учнів, які потребують лікування у лікувальному закладі більше одного місяця (пункт 2.2 відповідного Положення). Навчальні заняття починаються не раніше як через 3-5 днів з того часу, коли дитина поступила до лікувального закладу. Учень на цей період не відраховується від основного контингенту і в статистичних звітах ураховуються в тих школах, де навчається постійно. Результати виконання навчального плану, успішність фіксуються у довідці встановленого зразка, яка підписується директором навчального закладу, що організовує індивідуальне навчання.

Індивідуальне навчання для тих учнів, які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу (пункт 2.3.), крім документів, зазначених у пункті 1.6 Положення про індивідуальну форму навчання, додається рішення ради навчального закладу. Таких учнів у наших навчальних закладів практично немає.

Індивідуальне навчання учнів, які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб), організовується за індивідуальним навчальним планом (пункт 2.4), затвердженим місцевим органом управління освітою (з початку навчального року). Це є типовою ситуацією для шкіл із малою чисельністю учнів.

У цьому випадку необхідними документами є: • заява батьків або осіб, що їх заміняють;

 • наказ директора школи про організацію навчання учнів за індивідуальною формою;

 • індивідуальний навчальний план, затверджений місцевим органом управління.

Розклад навчальних занять погоджується (письмово) з батьками учнів або особами, які їх заміняють.

Організація індивідуального навчання учнів, які не встигають протягом двох років навчання у школі І ступеня, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, крім документів, визначених пунктом 1.6, додається рішення психолого-медико-педагогічної комісії (пункт 2.5).

Таким чином, для організації навчання за індивідуальною формою у навчальному закладі повинні бути такі документи:


 • заява батьків або осіб, які їх заміняють;

 • індивідуальний навчальний план, що складений на основі типового, який затверджується директором школи;

 • календарний план проведення занять, що погоджуються із заступником директора школи;

 • розклад занять, що затверджується директором школи та погоджується з батьками чи особами, що їх заміняють, за їх підписом.

Згідно з пунктом 2.10. Положення про навчання учнів за індивідуальною формою у сільських школах із малою чисельністю учнів у разі здійснення індивідуального навчання за однотипними індивідуальними навчальними програмами учнів 1-4-х класів на окремих заняттях можна об'єднувати в групи чисельністю не більше 5-ти осіб.

Керівники навчальних закладів, учителі повинні усвідомити, що індивідуальне навчання має проходити на високому якісному рівні. Адже учні, які через об’єктивні причини навчаються за індивідуальною формою, мають право перейти в іншу школу, де організовано повноцінне навчання у звичайному режимі, проходити ЗНО і вступати на навчання до вищих навчальних закладів. Тому це питання повинно бути на постійному контролі директора школи, а педагоги зобов’язані забезпечити освітній рівень учнів, що відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.

Отже, до організації індивідуального навчання відповідально мають відноситись як керівники навчальних закладів, так і вчителі, що забезпечують науково-методичний рівень занять. Склад педагогічних працівників, що проводять навчання за індивідуальним навчальним планом, визначає директор школи і затверджує наказом. Це мають бути особи, які мають не тільки відповідну педагогічну освіту, а й високий рівень професійної підготовки.
 1. Технологія організації навчання учнів за індивідуальною формою


Як складаються індивідуальні навчальні плани?
Листом Міністерства освіти і науки від 10.09.03 №1/9-413 «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою навчання» встановлено нормативи тижневого навантаження на кожного учня:

1-4 класи – 5 годин,

5-9 класи – 8 годин,

10-11(12) класи – 12 годин.


На основі типових навчальних планів розробляються індивідуальні навчальні плани з урахуванням запропонованого Міністерством тижневого навантаження на одного учня. Кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів визначається наказом директора школи і затверджується відповідним органом управління.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які мають вади фізичного та (або) розумового розвитку, кількість годин для організації індивідуального навчання на кожного учня на тиждень становить:

1-4 класи – 10 годин,

5-9 класи – 14 годин,

10-11 класи – 16 годин.
Ці норми поширюються на учнів:


 • які мають статус дитини-інваліда;

 • які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рекомендацією психолого-медико-педагогічної консультації;

 • які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах за рекомендацією психолого-медико-педагогічної консультації.

Такі розрахунки годин для складання індивідуальних навчальних планів здійснюються з урахуванням годин, виділених на предмети інваріантної складової Типових навчальних планів, затверджених наказом МОНУ №432 від 19.05.2008.

Подаємо розрахунки годин базового компонента індивідуального навчального плану (Додаток 4). Індивідуальний навчальний план затверджується директором школи (Додаток 5).

На основі індивідуального навчального плану складається розклад навчальних занять, який письмово погоджується з батьками учнів (Додаток 6).
З досвіду організації навчання за індивідуальною формою
Як підтверджує практика, формою організації навчального процесу є індивідуальні консультації, на яких учитель дає основні поняття, пояснення процесів, направляє учнів для самостійної роботи та проводить оцінювання їх навчальних досягнень.

У процесі практичної роботи в керівників шкіл та вчителів виникає питання: як вивчити предмет, на який відведено у навчальному плані 0,25 години (раз на 4 тижні по 1 годині, тобто щотижня по 15 хвилин). Наприклад, у Осокорівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Бобровицького району навчання учнів за індивідуальною формою організовується таким чином: якщо заняття з якогось предмета в 4 класі проводиться один раз на чотири тижні, то складається розклад так, щоб консультації з усіх предметів проводилися щотижня. Такий підхід в організації навчання учнів мотивується тим, що чим частіше будуть проводитись заняття, тим менше плутанини буде з розкладом, а головне – менший обсяг завдань потрібно буде виконувати дитині самостійно вдома. Та й записи в журналах вести простіше – щотижня записується одне консультаційне заняття. Така організація навчально-виховного процесу спрямована на те, щоб учні щодня відвідували школу, харчувалися в їдальні, займалися в гуртках, спілкувалися між собою, а не блукають по вулицях, щоб знайти собі «розваги», оскільки школа відповідає за їх життя і здоров’я.

Години консультаційних занять визначені в розкладі для кожної дитини окремо. Учень приходить до вчителя на консультацію у чітко визначений час, бо педагог працює з учнем індивідуально в окремій класній кімнаті.

Проблемою в роботі вчителів є недостатнє тижневе навантаження (48 годин на тиждень на шістьох педагогів у 5-9 класах). Із таким навантаженням могли б справитись двоє вчителів, але всі основні предмети викладають спеціалісти.

Педагоги цієї школи зробили висновок, що під час індивідуальної форми навчання краще враховуються особливості учня, індивідуалізується зміст, методи, теми навчальної діяльності школярів, проводиться спостереження за їх просуванням від незнання до знання, вчасно вносяться корективи в їх діяльність, можна легко пристосуватися до умов та ситуацій, що часто змінюються як з боку учня, так і вчителя.

Недоліком в організації навчання учнів за індивідуальною формою, на думку вчителів-практиків цієї школи, є відокремлення учня від спільної діяльності. Щоб усунути цей недолік, заняття за індивідуальною формою навчання почали проводити з учнем у присутності інших дітей класу, які в цей час самостійно виконують завдання. Така організація роботи учнів дає можливість прослухати додаткову інформацію, звернутися до вчителя за роз’ясненням незрозумілого питання, що виникло під час самопідготовки. При необхідності учні можуть включитися в групову форму роботи, адже всі інтерактивні методи навчання – групові. Досвідчені педагоги малокомплектних шкіл радять об’єднувати учнів навіть у різновікові групи і проводити колективні заняття.

Ще один важливий момент – проведення контрольної роботи під час організації навчання за індивідуальною формою. У такому випадку варто виділити два заняття: на одному з них для контролю навчальних досягнень учнів можна давати частину завдань, а решту – на наступному (наприклад, комбінована контрольна робота з української мови – диктант і граматичні завдання). Для виконання практичних завдань із трудового навчання, образотворчого мистецтва у разі тривалості заняття 15 хвилин необхідно виділити два заняття, щоб учні змогли завершити виконання завдання.

Основні види роботи на консультаційному занятті – це пояснення вчителем нового матеріалу, виконання тренувальних вправ. Як правило, в школі розглядаються складніші завдання, а вдома – легші.

Через невелику тривалість занять основне навантаження з виконання завдань лягає на домашню роботу. Вчитель повинен виділити 3-4 хвилини для пояснення домашнього завдання, послідовності його виконання.

Щоб скоротити час перевірки домашнього завдання, доцільно використовувати тести. Після кожного консультаційного заняття вчитель збирає зошити для перевірки виконання учнями тестових завдань.
 1. Облік навчальних занять


Як ведуться записи у класних журналах?
Згідно з пунктом 2.9. діючого Положення «виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксуються в окремих журналах встановленого зразка».

Класний керівник заносить до списку дітей класу учня, який навчається за індивідуальною формою, заповнює графу «Відомості про учнів».

Для учнів, які навчаються за індивідуальною формою за станом здоров’я (довідка ЛКК), на кожного ведеться окремий журнал.

Для учнів, які навчаються за індивідуальною формою тому, що немає класу, записи про проведені заняття робляться у журналах, і на кожного – відводиться окрема сторінка. Аркуші журналу діляться пропорційно кількості предметів і кількості учнів. Журнал перевіряється дирекцією школи один раз протягом навчальної чверті.

Журнал – фінансовий документ для вчителів, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою. Учитель зобов’язаний у журналі фіксувати дату проведення заняття, його порядковий номер та тему, виставляти оцінки, записувати домашні завдання. Наприкінці навчального року вчитель здає журнал адміністрації. Журнал передається в архів після перевірки його заступником директора з навчальної роботи.


 1. Обов’язкова документація про індивідуальну форму навчання

Важливою ланкою роботи директора школи є ведення документації про діяльність навчального закладу. Особливої відповідальності потребує документування організації навчання учнів за індивідуальною формою.

Як підтверджує практика, робота відділу (управління) освіти, загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації індивідуальної форми навчання повинна бути на постійному контролі, зокрема, наявність довідок у школі, що видаються лікувальними закладами про необхідність навчання дитини за індивідуальною формою; процес проведення занять педагогом, відповідність їх записам у журналах та індивідуальним та календарним планам.
Таким чином, щоб запобігти проблем у роботі, працівники відділів, управлінь освіти, директори шкіл повинні тримати на постійному контролі такі документи:
у відділі (управлінні) освіти:


 • наказ про організацію індивідуального навчання;

 • базу даних (школа, П.І.П. учня, клас, термін навчання, підстава);

 • накази шкіл, індивідуальні навчальні плани, розклади;

 • копії довідок (висновків ЛКК, МППК).


у навчальному закладі:

 • заяви батьків, завізовані директорами шкіл;

 • довідки (ЛКК, МППК);

 • індивідуальні навчальні плани на кожного учня, затверджені директором школи (якщо за станом здоров’я організовано навчання учня) або відділом (управлінням) освіти (коли кількість учнів у класі менша ніж 5 осіб);

 • календарні плани погоджені заступником директора з навчально-виховної роботи;

 • розклади занять, затверджені директорами шкіл, погоджені письмово з батьками;

 • журнали обліку проведення занять за індивідуальною формою.

Для організації навчання учнів за індивідуальною формою рекомендуємо використати методичну літературу (Додаток 7).Додаток 1
Зразок подання директора школи про організацію навчання за індивідуальною формою

Начальнику відділу освіти

Чернігівської райдержадміністрації

(П.І.Б.)


директора Кувечицької ЗОШ І-ІІ ст.

(П.І.Б.)


Подання
Прошу Вашого дозволу на організацію навчання за індивідуальною формою з 01 вересня 2012 року:

Коливан Катерини, учениці 4 класу (підстава – заява батька);

Митрофанової Анастасії, учениці 6 класу (підстава – довідка обласної психолого-медико-педагогічної консультації, заява батька).

Дата


Підпис

Додаток 2
Накази про організацію навчання за індивідуальною формою

НАКАЗ


02.09.2010 місце видання наказу № 249

Про організацію індивідуальної

форми навчання в загальноосвітніх

навчальних закладах району

в 2010-2011 н. р.
Відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах – наказ № 732 від 20.12.2002 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки №61 від 05.02.2003, №797 від 15.10.2004 р., №432 від 19.05.2008. ) та з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням, реалізації особистісно орієнтованого підходу у навчанні та вихованні школярів (далі вказуються причини, що зумовлюють організацію даної форми навчання: наприклад, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця, які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу, які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб), які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня, які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату)

НАКАЗУЮ:


1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів _______________ району:

1.1. Навчання учнів вищезазначених категорій у загальноосвітніх школах організувати відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та інших нормативно-правових актів.

1.2. Організацію індивідуальної форми навчання здійснювати лише за наявності відповідних документів: заяв батьків або осіб, які їх замінюють (завізованих директором школи), погодження з відділом освіти, наказу директора навчального закладу, а в окремих випадках (п.2.1 Положення) і довідки, завіреної печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу.

1.3. Індивідуальне навчання учнів проводити за індивідуальними навчальними планами, складеними на основі типових навчальних планів (інваріантної частини), затверджених Міністерством освіти і науки України, та розкладом індивідуальних занять, затвердженими директором школи.

1.4. Питання організації індивідуального навчання учнів погодити з батьками або особами, які їх замінюють (письмово).

1.5. Виконання індивідуального навчального плану, програм, досягнення учнів у навчанні фіксувати в окремих журналах встановленого зразка.

2. Директорам ___(повна назва шкіл району)___ у зв’язку з недостатньою наповненістю класів організувати індивідуальне навчання (за програмою загальноосвітньої школи) таких учнів:

Назва школи

Прізвище, ім’я учня, клас, кількість годин індивідуального навчання.

3. Директорам ___(повна назва шкіл району)___ відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної комісії, довідок ЛКК _____________ районної лікарні організувати індивідуальне навчання таких учнів:Назва школи

Прізвище, ім’я учня, клас, кількість годин індивідуального навчання (програма загальноосвітньої школи або програма допоміжної школи – вказати)

4. Оплату праці педагогічним працівникам за проведення


індивідуального навчання здійснювати відповідно до тарифікації.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на спеціаліста відділу освіти ______________райдержадміністрації Науменко Н.В.

Начальник відділу освіти О.В.Яременко

Додаток 3

НАКАЗ
12.08.2011 №_____


Про організацію індивідуального

навчання
Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.12.2002 р. № 732, з метою забезпечення права громадян на здобуття повної загальної освіти та на виконання наказу відділу освіти ____________________ райдержадміністрації №_____від 10.08.2011 р. «Про організацію індивідуальної форми навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району»


НАКАЗУЮ:

 1. У зв’язку з недостатньою наповнюваністю 7 класу (3 учні) організувати з 01.09.2011 р. до кінця навчального року індивідуальне навчання цих учнів за програмою загальноосвітньої школи (8 год. на тиждень).

 2. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Іваненко О.О.:

  1. Скласти індивідуальний навчальний план для Бабинець Катерини, учениці 7 класу, і подати його на затвердження до відділу освіти райдержадміністрації до 20.08.2011 р.

2.2. Скласти розклад індивідуальних занять для учениці 7 класу Бабинець Катерини.

  1. Здійснювати постійний контроль за станом ведення індивідуальних занять та їх обліком у журналі.

  2. Затвердити склад педагогічних працівників, які будуть здійснювати індивідуальне навчання з Бабинець Катериною, та протарифікувати їх згідно з індивідуальним навчальним планом з 01.09.2011 р. на один рік.

 1. Учителям, які здійснюють індивідуальне навчання:

3.1. Розробити індивідуальне календарне планування з предмета для Бабинець Катерини, забезпечивши виконання програми з предмета.

3.2. Виконання індивідуального навчального плану, програм, досягнень у навчанні учениці фіксувати в окремому журналі встановленого зразка. 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи О.П. Татаровець

НАКАЗ

01.09.2011 № _______


Про організацію індивідуального навчання
Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.12.2002 р. № 732, з метою забезпечення права громадян на здобуття повної загальної освіти з урахуванням стану здоров’я, на підставі заяви батьків та довідки ЛКК від 23.08.2011 р. № 444 (протокол № 67 від 23.08.2011 р.) та на виконання наказу відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації № від 31.08.2011р. «Про організацію індивідуальної форми навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району»
НАКАЗУЮ:

 1. Організувати індивідуальне навчання з ученицею 5 класу Петренко Ольгою Василівною з 01.09.2011 р. до закінчення навчального року за індивідуальним навчальним планом (8 годин на тиждень) відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану (додаток ).

 2. Звільнити ученицю 5 класу Петренко Ольгу від занять з фізичної культури та трудового навчання на підставі висновку ЛКК від 23.08.2011 р. № 444.

 3. Затвердити склад педагогічних працівників, які будуть здійснювати індивідуальне навчання з ученицею 5 класу Петренко Ольгою, та протарифікувати їх згідно з індивідуальним навчальним планом з 01.09.2011 р. до закінчення навчального року:

Предмет – Прізвище, ініціали вчителя

 1. Учителям, які здійснюють індивідуальне навчання:

  1. Розробити індивідуальне календарне планування з предмета, забезпечивши виконання програми.

  2. Вести своєчасний облік проведених індивідуальних занять в окремому журналі встановленого зразка, переносити тематичні та семестрові оцінки до класного журналу.

 2. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи

Іваненко О.О.:

  1. Скласти розклад індивідуальних занять з ученицею 5 класу Петренко Ольгою.

  2. Розклад навчальних занять погодити (письмово) з батьками учениці.

  3. Здійснювати постійний контроль за станом ведення індивідуальних занять та їх обліком у журналі.

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Т.І. ШевченкоДодаток 4
Індивідуальний навчальний план (на 1 учня, 4 клас)з/п

Навчальні предмети

Години базового компонента

Години на тиждень

Години на семестр

І семестр

ІІ семестр

1.

Українська мова

3/4

0,7/0,9

12

18

2.

Іноземна мова

2

0,5

8

9

3.

Читання

4/3

0,9/0,7

15

13

4.

Математика

4

1

15

18

5.

Природознавство

1

0,2

4

4

6.

Громадянська освіта

1

0,2

3

4

7.

Музика

1

0.2

3

4

8.

Образотворче мистецтво

1

0,2

3

4

9.

Трудове навчання

1

0,2

3

4

10.

Фізична культура

3

0,7

11

13

11.

Основи здоров’я

1

0,2

3

4
Усього:

22

5

80
(16 роб. тижнів)

95
(19 роб. тижнів)Порядок дій:


 1. Визначення пропорційного розподілу годин:

22 години : 5 годин = 4,4 рази.

 1. Години з кожного навчального предмета діляться на 4,4.

 2. Визначення кількості годин за семестр (І семестр, ІІ семестр).

 3. Складання розкладу на семестр (І семестр, ІІ семестр).


Тривалість уроку в 4 класі – 40 хвилин


Додаток 5
Наказ про затвердження індивідуальних навчальних планів
НАКАЗ

01.09.2012 №_____


Про затвердження індивідуального

навчального плану


З метою виконання Закону України «Про загальну середню освіту» щодо забезпечення доступності учнів повної загальної середньої освіти, відповідно до «Положення про індивідуальну форму навчання», на підставі заяви батьків

НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити індивідуальний навчальний план 4 класу.

Навчальний план (на 1 учня, 4 клас)


з/п

Навчальні предмети

Години базового компонента

Години на тиждень

Години на семестр

І семестр

ІІ семестр

1.

Українська мова

3/4

0,7/0,9

12

18

2.

Іноземна мова

2

0,5

8

9

3.

Читання

4/3

0,9/0,7

15

13

4.

Математика

4

1

15

18

5.

Природознавство

1

0,2

4

4

6.

Громадянська освіта

1

0,2

3

4

7.

Музика

1

0.2

3

4

8.

Образотворче мистецтво

1

0,2

3

4

9.

Трудове навчання

1

0,2

3

4

10.

Фізична культура

3

0,7

11

13

11.

Основи здоров’я

1

0,2

3

4
Усього:

22

5

80
(16 роб. тижнів)

95
(19 роб. тижнів)
 1. Проводити індивідуальне навчання учениці 4 класу Коливан Катерини за даним навчальним планом.

 2. Призначити _______ , вчителя початкових класів, для проведення занять за індивідуальною формою в 4 класі.

 3. Погодити (письмово) з батьками учениці розклад занять за індивідуальною формою.

 4. Виконання індивідуального навчального плану, програм, досягнень у навчанні учениці 4 класу фіксувати в окремому журналі встановленого зразка.

 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи (П.І.П.).

Директор школи Т.М. Лугова

Додаток 6
Орієнтовний розклад уроків на 1 учня
4 клас, ІІ семестр


1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

1. Математика

1. Математика

1. Математика

1. Математика

2. Читання

2. Укр. мова

2. Укр. мова

2. Укр. мова

3.Природознавство

3. Іноземна мова

3. Читання

3. Іноземна мова

4.Музика

4. Образотворче мистецтво

4. Громадянська освіта

4. Основи здоров’я

5.Фізкультура

5. Фізкультура

5. Трудове навчання

5. Фізкультура

5 тиждень

6 тиждень

7 тиждень

 1. тиждень

1.Математика

1.Укр. мова

1.Математика

1.Математика

2.Укр. мова

2.Читання

2.Укр. мова

2.Укр.мова

3.Читання

3.Іноземна мова

3.Читання

3.Читання

4.Музика

4.Природознавство

4.Іноземна мова

4. Основи здоров’я

5.Фізкультура

5. Фізкультура

5.Фізкультура

5.Фізкультура


9 тиждень

10 тиждень

11 тиждень

12 тиждень

1.Математика

1.Математика

1.Математика

1.Математика

2.Укр.мова

2.Укр.мова

2.Укр.мова

2.Укр.мова

3.Читання

3.Природознавство

3.Читання

3.Читання

4. Іноземна мова

4.Громадянська освіта

4.Іноземна мова

4.Трудове навчання

5.Музика

5.Фізкультура

5.Образотворче мистецтво

5.Фізкультура

13 тиждень

14 тиждень

15 тиждень

16 тиждень

1.Математика

1.Математика

1.Математика
2.Укр. мова

2.Укр. мова

2.Укр. мова
3. Іноземна мова

3.Читання

3.Читання
4.Трудове навчання

4.Основи здоров’я

4.Іноземна мова
5.Фізкультура

5.Фізкультура

5.Фізкультура


Додаток 7
Список

рекомендованої літератури з питання

«Індивідуальна форма навчання»


 1. Кобильченко В. Методичні рекомендації щодо проведення індивідуальних занять з корекції психосоціального розвитку учнів 1-4 класів з порушеним зором // Дефектологія. – 2006. – № 1. – С.12-15.

 2. Колесова І. Як організувати індивідуальне навчання учнів : методичні рекомендації // Завуч. – 2006. – № 17-18. – С.61-63.

 3. Косовська М. Індивідуальне навчання молодших школярів сільської малокомплектної школи як педагогічна проблема // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – № 1. – С.101-103.

 4. Марсіянова Г. Індивідуальний підхід у процесі трудового навчання розумово відсталих учнів // Дефектологія. – 2007. – № 2. – С.22-26.

 5. Онишків З., Морська С. Особливості організації індивідуального навчання учнів початкової школи сільської місцевості //Початкова школа. – 2007. – №8. – С.46.

 6. Полякова М. Організація індивідуального навчання у спеціальній загальноосвітній школі «Надія» // Дефектологія. – 2009. – № 4. – С.27-29.

 7. Сак Т. Індивідуальний навчальний план учня з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі / Т.Сак, Р.Процюк // Дефектологія. – 2010. – № 3. – С.12-16.


ЗМІСТ


 1. Нормативно-законодавча база організації навчання за індивідуальною формою…………………………………………………………………….3
 1. Алгоритми організації навчання учнів за індивідуальною формою…..4 1. Технологія організації навчання учнів за індивідуальною формою…..7
 1. Облік навчальних занять………………………………………………...10
 1. Обов’язкова документація про індивідуальну форму навчання……...10
 1. Додатки…………………………………………………………………...12

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка