Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи: При виконанні завданняСторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3
Завдання на розрахунково - графічну роботу:


  1. ЗАВДАННЯ №1. Вирішити задачу відповідно до індивідуального завдання за варіантом. Варіант обирається за останньою цифрою номера в журналі.

  2. ЗАВДАННЯ №2. Розрахувати собівартість реалізованої продукції. Дані наведені в таблиці 2.1. Варіант обирається за номером у журналі.

  3. ЗАВДАННЯ №3. Вирішити задачу відповідно до індивідуального завдання за варіантом. Варіант обирається за останньою цифрою номера в журналі.

  4. ЗАВДАННЯ №4. Зробити аналітичні розрахунки і побудувати графіки відповідно до завдання і вихідних даних. Варіант обирається за номером у журналі.


Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи:
1. При виконанні завдання 1 за індивідуальним завданням треба побудувати функцію витрат, яка у спрощеному вигляді може бути описана так:

Y = a + bx,

де: Y - загальні витрати;

a - загальні постійні витрати;

b - змінні витрати на одиницю діяльності;

x - значення фактора витрат.
2. У завданні 2 слід звернути увагу на наступне:
Собівартість реалізованої продукції = Залишки готової продукції на
початок періоду
+ Собівартість продукції, виготовленої у звітному періоді -
Залишки готової продукції на кінець періоду.
:

Собівартість продукції, виготовленої у звітному періоді = Залишки незавершеного виробництва на початок періоду + Виробничі витрати у звітному періоді - Залишки незавершеного виробництва на кінець періоду.

Виробничі витрати = Витрати використаних прямих матеріалів + Прямі витрати на оплату праці + Загальновиробничі витрати.

Витрати використаних прямих матеріалів = Залишки прямих матеріалів на початок року + Купівля прямих матеріалів – Залишки прямих матеріалів на кінець року.
3. У завданні 3 слід звернути увагу на наступне:
Структура фінансової звітності за методом калькулювання змінних витрат:

Виручка - Змінні виробничі витрати - Змінні комерційні та адміністративні витрати = Маржинальний доход - Постійні виробничі витрати — Постійні комерційні та адміністративні витрати = Операційний прибуток.

Фінансова звітність за методом калькулювання повних витрат:

Виручка - Виробничі витрати = Валовий прибуток - Комерційні витрати - Адміністративні витрати = Операційний прибуток


  1. У завданні 4 при вирішенні задачі використовуються такі формули:


Виручка - Змінні витрати - Постійні витрати = Прибуток

Маржинальний доход па одиницю продукції =Ціна за одиницю - Змінні витрати на одиницю продукції

Коефіцієнт маржинального доходу = Маржинальний доход на одиницю / Ціна за одиницю

Точка беззбитковості у натуральних одиницях = Постійні витрати / Маржинальний доход на одиницю продукції,

Точка беззбитковості у грошових одиницях = Постійні витрати / Коефіцієнт маржинального доходу на одиницю продукції.

Обсяг реалізації у натуральних одиницях = (Постійні витрати + Запланований прибуток) / Маржинальний доход на одиницю продукції.

Прибуток = Виручка * Коефіцієнт маржинального доходу - Постійні витрати.
За отриманими результатами необхідно скласти фінансовий звіт за такою структурою:

Виручка - Змінні витрати = Маржинальний доход - Постійні витрати =
Операційний прибуток.ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ №1
Задача варіант № 1

Дані для виконання завдання

Таблиця 1 - Господарські операції ТзОВ «Белла» за березень


оп.


Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

Відпущено зі складу тканину для пошиття блуз жіночих

2000

2


Нараховано заробітну плату:

- швачкам

- майстру цеху

- обслуговуючому персоналу


1500


150

280


3


Відпущено допоміжні матеріали для пошиття блуз жіночих:

- нитки 200 кот. по 0,50 грн за 1 кот.

- ґудзики 1000 шт. по 0,40 грн за 1 шт.

?

?4

Нараховано за оренду виробничого приміщення

200

5

Нараховано знос на виробниче обладнання

220

У березні на ТзОВ «Белла» виготовлено 200 блуз жіночих; в квітні планується виготовити 300 блузок, при цьому орендна плата зменшиться на


30 грн.

Необхідно:

- побудувати функцію витрат;

- зробити прогнозні розрахунки на основі наведених даних.


Задача варіант № 2

Дані для виконання завдання

Таблиця 2.1 - Господарські операції ТзОВ «Роні» за червень ц.р.


№ оп

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Відпущено зі складу дошки для виготовлення столів

1000

2


Нараховано заробітну плату:

- робітникам за виготовлення столів

- майстру цеху

800


120

3

Відпущено мастильні матеріали для змащування деталей верстатів

30

4

Використано електроенергію, відпущену енергоцехом для роботи виробничого обладнання

210


5

Нараховано знос виробничого обладнання

350

6

Відображено собівартість послуг парокотельного цеху по опаленню виробничого приміщення

100


В червні виготовлено 20 столів; в липні планується виготовити 30 столів. Заробітна плата майстра цеху підвищиться на 22 грн.

Необхідно:

- побудувати функцію витрат;

- зробити прогнозні розрахунки на основі наведених даних.


Задача варіант № 3

Дані для виконання завдання

Таблиця 5.1- Господарські операції приватної крамниці «Томос» за червень ц.р.


№ оп.

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Нараховано заробітну плату:

- пакувальникам

- продавцям:

погодинно

комісійні

- директору


100
300

96

200


2

Нараховано амортизацію приміщення магазину

260

3


Акцептовано рахунок Обленерго за використану електроенергію для роботи холодильних установок, касових апаратів, сигналізації, освітлення

1200


4

Відпущено поліетиленові пакети для упакування м'яса

10

5

Сплачено рекламному агентству за оформлення вітрин

60

У червні через крамницю продано 510 кг м'яса; в липні планується збільшити обсяг продажу до 600 кг, крім того підвищення цін на електроенергію спричинить збільшення постійних витрат на 100 грн.

Необхідно:

- побудувати функцію витрат;

- зробити прогнозні розрахунки на основі наведених даних.
Задача варіант № 4.

Дані для виконання завдання

Таблиця 3.1 - Фактичні витрати на виробничій дільниці за останні десять звітних періодів при різній завантаженості на робочі місця


Звітний період

Обсяг продукції, од.

Фактичні витрати, тис. грн

1

980

4150

2

920

3810

3

1060

4020

4

1290

5070

5

1570

6430

6

1780

5960

7

1820

6890

8

1040

4050

9

1120

4420

10

1080

4350

Необхідно:

- побудувати функцію витрат за методом «вищої-нижчої точки»;

- знайти прогнозну величину витрат при обсязі виробництва 2000 виробів


Задача варіант № 5.

Дані для виконання завдання

Таблиця 4.1 - Дані про випуск продукції та витрати виробництва на ТзОВ «Лотос»


Місяць

Обсяг виробництва, пачок

Витрати на виробництво, грн.

1

600

1215

2

620

1244

3

610

1224

4

580

1115

5

585

1151

6

435

800

7

440

890

8

428

858

9

440

886

10

480

963

11

470

960

12

465

935

В 1 кварталі наступного року планується виготовити 1500 пачок прального порошку

Необхідно:

- побудувати функцію витрат методом спрощеного статистичного аналізу;

- здійснити прогнозні розрахунки.
Задача варіант № 6.

Дані для виконання завданняТаблиця 6.1. Дані про час роботи обладнання та витрати на його обслуговування

Тиждень

Кількість маш.-год. роботи обладнання

Витрати на обслуговування обладнання, грн

1

92

16 800

2

121

17 000

3

85

14 000

4

98

15 800

5

83

13 800

6

130

20 000

7

105

18 000

8

70

12 800

9

110

18 200

10

125

16 400

Необхідно:

- побудувати функцію витрат за методом «вищої-нижчої точки»;

- знайти прогнозну величину витрат при 150 маш.-годин роботи обладнання.


Задача варіант № 7

Необхідно:  • побудувати функцію витрат методом "вищої-нижчої точки";

  • здійснити прогнозні розрахунки.


Дані для виконання завдання:

Дані статистичного обліку роботи обладнання на ТзОВ "Маггі" наступні:


Тема 7.1 Витрати підприємства: економічний зміст та принципи класифікації

Місяць

Кількість машино-годин роботи обладнання

Витрати на утримання та експлуатацію

обладнання

Місяць

Кількість машино-годин роботи обладнання

Витрати на утримання та експлуатацію

обладнання

1

302

362

7

295

401

2

372

409

8

303

431

3

305

375

9

292

444

4

172

289

10

285

370

5

215

312

11

214

299

6

284

398

12

233

287

В січні наступного року у зв'язку із введенням додаткової одиниці обладнання загальний час його роботи становитиме 576 машино-годин.Задача варіант № 8

Необхідно:

- побудувати графік функції витрат;

- визначити фактор витрат на утримання обладнання.

Дані для виконання завдання:

На ПП "Колос" витрати на утримання і експлуатацію обладнання (за кожні 1000 машино-годин роботи обладнання) за серпень ц.р. склали:

заробітна плата наладчиків - 100 грн.; мастильні матеріали - 200 грн. Витрати на амортизацію обладнання - 250 грн., кількість обладнання в цеху -
50 одиниць. У серпні відпрацьовано 24 днів в одну зміну, тривалість зміни -
8 годин.
Задача варіант № 9

Дані для виконання завдання


Таблиця 5.1- Господарські операції приватної крамниці «Томос» за червень ц.р.


№ оп.

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Нараховано заробітну плату:

- пакувальникам

- продавцям:

погодинно

комісійні

- директору


100
300

96

200


2

Нараховано амортизацію приміщення магазину

260

3


Акцептовано рахунок Обленерго за використану електроенергію для роботи холодильних установок, касових апаратів, сигналізації, освітлення

1200


4

Відпущено поліетиленові пакети для упакування м'яса

10

5

Сплачено рекламному агентству за оформлення вітрин

60

У червні через крамницю продано 510 кг м'яса; в липні планується збільшити обсяг продажу до 600 кг, крім того підвищення цін на електроенергію спричинить збільшення постійних витрат на 100 грн.

Необхідно:

- побудувати функцію витрат;

- зробити прогнозні розрахунки на основі наведених даних.

Задача варіант № 10.

Дані для виконання завдання
Таблиця 4.1 - Дані про випуск продукції та витрати виробництва на ТзОВ «Лотос»


Місяць

Обсяг виробництва, пачок

Витрати на виробництво, грн.

1

600

1215

2

620

1244

3

610

1224

4

580

1115

5

585

1151

6

435

800

7

440

890

8

428

858

9

440

886

10

480

963

11

470

960

12

465

935

В 1 кварталі наступного року планується виготовити 1500 пачок прального порошку

Необхідно:

- побудувати функцію витрат методом спрощеного статистичного аналізу;- здійснити прогнозні розрахунки.

ЗАВДАННЯ №2
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка