Методичні рекомендації до уроку. Сценарій уроку. Додатки. Джерело інформаціїСторінка1/8
Дата конвертації02.05.2016
Розмір0.7 Mb.
#33832
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8


Головне управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації


Науково-методичний центр

професійно-технічної освіти у Харківській області


Державний професійно-технічний навчальний заклад

"Харківське вище професійне училище будівництва"Майстер виробничого навчання

Півоварова Ольга ІванівнаРозробила:
м. Харків, 2010р. 1. Вступ. 1. Методичні рекомендації до уроку. 1. Сценарій уроку . 1. Додатки. 1. Джерело інформації.


3-4 стор.
5-7 стор.
9-19 стор.
28-37 стор.38-39 стор.

Що потрібне сучасній молодій людині для того, щоб відчувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах життя?

Системи освіти в будь-якій країні покликані сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, бо саме училище готує людину до активної діяльності в різних сферах економіки, культури, політичного життя суспільства. Тому роль навчального закладу освіти надзвичайно важлива, здатність навчального закладу досить гнучко реагувати на запити суспільства, зберігаючи при цьому накопичений позитивний досвід, має надзвичайно важливе значення.

Дійсно, адже людина за природою допитлива, і задоволення інформаційного голоду у нормальної особи стоїть в одному ряду з потребою в їжі. Тому талановитий учень прагне саме збудити і закріпити цей потяг до вдосконалення навичок з професії, показує, як можна отримувати задоволення від самого процесу праці, а майстер допомагає учню зробити цю працю цікавою і необхідною.

Продуктивна, творча діяльність стає невід'ємним компонентом професійної діяльності сучасного будівельного робочого.

Розвитку інтересу до професії сприяє екскурс в історію лицювально - плиточних робіт, цікавий фактичний матеріал про інноваційні технології в будівництві, відвідування виставок будівельних матеріалів, пошук необхідних раціональних методів виконання робіт стосовно до різних виробничих ситуацій.

Більшність сучасних учнів ДПТНЗ пасивно відносяться до процесу отримання професійних навичок , тому головна задача майстра виробничого навчання зацікавити учнів, стимулювати його до творчого пошуку . Для вирішення цієї задачі слід застосовувати активні методи навчання, на протязі уроку постійно змінювати види праці учнів, застосовувати метод научності «від простого до складного».

Іншими важливим моментом стало те, що роботодавці надають перевагу тим випускникам, які бездоганно володіють будівельними виробничими технологіями, мають глибокі знання щодо планування, організації та здійснення комплексу робіт в будівництві, а також мають досвід практичного використання цих знань.

Випускник з таким рівнем професійної компетентності буде конкурентоспроможним та мобільним на ринку праці, займати активну соціальну позицію.

Тому очікуваними результатами роботи є:

 1. Високий рівень знань традиційної технологій підготовки основи до настилання підлоги.

 2. Засвоєння практичні навичок по використанню традиційних і сучасних будівельних технологій і матеріалів.

 3. Знання властивостей сучасних будівельних матеріалів, застосування технологічних карт на виконання очищення поверхні, виконання гідгроізоляції і стяжки поверхні.

 4. Визначення учнями необхідних матеріалів для виконання конкретних виробничих завдань.

 5. Рівень володіння сучасним інструментом та обладнанням.

 6. Володіння навичками техніко-економічного обґрунтування виробничих завдань за інноваційними технологіями.

Методичні рекомендації до уроку


«Підготовка основи до настилання підлоги»

Даний урок проводиться під час вивчення теми № 5 «Настилання підлоги керамічними плитками» навчальної програми з предмету «Виробниче навчання (3 розряд)» (Додаток 1 стор.20) . Вивчення всієї теми розраховано на 24 години. Згідно освітньо - кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу з професії 7132.2 – “Лицювальник-плиточник” робітник повинен вміти (Додаток 2 стор.22) : • виконувати прості роботи під час облицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.

Майстер повинен довести до відома учнів про важливість даної теми, показавши явища, що викликають необхідність ретельної підготовки поверхонь. Адже якість плиткового покриття залежить від якості підготовки поверхонь, приготування розчину, дотримання технологічної послідовності при виконанні робіт та інших факторів.

В інтер’єрі сучасного житла дуже велику роль грає саме підлога. Тому фахівці дуже прискіпливо ставляться до вибору варіанта обробки покриття. Хоча при створенні інтер’єра, обробка підлог вважається заключним етапом, все-таки, краще заздалегідь продумати яка технологія, а також які види покриттів і матеріалів будуть використовуватися. Підлоги з покриттям керамічними плитками постійно сприймають руйнуючу дію бруду, стирання, навантаження постійне і тимчасове від меблів, машин, людей тощо, тому учні повинні розуміти важливість виконання робіт якісно і технологічно послідовно.

Майстер на початку навчального року проводить аналіз навчальних здібностей учнів. При аналізі виявляє якї методи і засоби найбільш ефективні для різних груп. В групах де основна частина учнів свідомо обрали професію і бажають отримати максимальні знання і навички майстер може застосувати традиційну форму уроку виробничого навчання.

При традиційній формі необхідно ознайомитись з технологією очищення поверхні від забруднення, виконання гідроізоляції і стяжки.

Розповісти, як від їх сумлінної праці залежить якість, продуктивність праці, показати натуральні зразки керамічної плитки, організувати виставку традиційних і сучасних матеріалів для влаштування підлоги з покриттям керамічною плиткою. Після показу інструмента майстер показує як необхідно робити цим інструментом по очищенню поверхні від пилу, бруду, видалення часточок основи що втратили зчеплення з конструкцією, видалення напливів розчину бетону, видалення розчину, часткового підмазування, прирізання рубероїду в залежності від розмірів приміщення, приготуванні розчинової суміши і влаштування стяжки за маячними рейками. при цьому кожен показ коментується звертаючи увагу на дбайливе відношення та правильний догляд за інструментом. Закінчив показ, майстер викликає декілька учнів для повторення прийомів підготовки поверхонь, влаштуванні гідроізоляції і стяжки. Під час вправ майстер слідкує, щоб всі учнів виконували роботи в необхідній послідовності, дотримували технологічні перерви між операціями. Закінчує урок аналізом типових помилок, відзначає кращі результати. При пояснюванні матеріалу слід використовувати натуральні зразки, інструкційно-технологічні картки, каталоги.

При вивченні даної теми у повній мірі реалізуються між предметні зв'язки з предметами «Технологія лицювально – плиточних робіт», «Матеріалознавство», «Будівельне креслення», «Охорона праці», «Хімія», «Математика», «Біологія та основи екології». Доцільно використовувати словесні методи навчання (розповідь, евристична бесіда, дискусія, ділова або рольова гра, фронтальне опитування, створення проблемної ситуації ); наочні методи (демонстрація схем, ілюстрацій, макетів, муляжів, використання відео матеріалів); практичні (написання рефератів, робота з додатковою літературою, складання технологічних карт, виконання творчих завдань, відпрацювання практичних навичок).

При вивченні теми майстер виробничого навчання повинен сформувати в учнів розуміння відповідальності за суворе дотримання вимог охорони праці, технологічної дисципліни, правильне виконання прийомів, що сприяють міцності і якості плиткового облицювання. Потрібно розвивати вміння самостійно виконувати різноманітні виробничі завдання та застосовувати набуті знання і навички у різних виробничих ситуаціях, приймати відповідальні рішення та відстоювати свою точку зору.

Крім того майстер виробничого навчання повинен виховувати у учнів культуру праці, дбайливе відношення до інструменту і матеріалу, а також почуття колективізму та відповідальності за роботу всієї бригади.

Поурочне планування теми ««Настилання підлоги керамічними плитками»» подано у Додатку 3 стор.24.

Якщо при аналізі навчальних здібностей виявлено що учні групи мають різні рівні навчальних здібностей традиційну форму уроку застосовувати не можна вона буте не ефективна.

На уроці, сценарій якого пропонується, необхідно створити реальну виробничу ситуацію , обговорити її з різних боків, застосовуючи як традиційні так і інноваційні технології , матеріали та інструменти для підготовки поверхні до настилання підлоги.

Після показу кількох проектів дізайнерських рішень щодо настилання підлоги ( Додаток 4 стор.25 ) майстер підкреслює, що сьогодні приділяється велика увага якості виконаних робіт, а довговічність є чи не самою важливою проблемою сучасного будівництва. Майстер виробничого навчання повинен показати, як від ретельної та якісної підготовки основи та інструментів залежить якість виконаних робіт, продуктивність праці.

Намедні необхідно підготувати учнів до рольової гри : двоє учнів виконують сценку «Як нашкодити сусіду?» ( Додаток 5 стор.26) .

Перед самостійним виконанням робіт учнями, майстер перевіряє рівень знань учнів з технології очищення поверхонь від різного виду забруднень, знання учнями методів очищення поверхні від пилу, бруду, видалення часточок основи, що втратили зчеплення з конструкцією, видалення розчину та напливів розчину.Крім цього майстер перевіряє рівень засвоєння знань з предмету «Матеріалознавство лицювально – плиточних робіт», а саме види матеріалів для влаштування гідроізоляції та стяжки, з предмету «Технологія лицювально – плиточних робіт» вміння учнів застосовувати отримані знання в різних виробничих ситуаціях, з предмету «Математика» - вміння виконувати розрахунки і обирати оптимальне рішення для виконання стяжки, з предмету «Хімія» - процеси які відбуваються в період твердення цементного розчину, як розчинники впливають на органічні забруднення поверхні, з предмету «Біологія та основи екології» - охорона довкілля. При цьому кожного разу звертає увагу на дбайливе відношення до інструментів, матеріалів, на вміння контролювати якість робіт, розвиваючи логічне мислення учнів . Звертає увагу на те, що конструкції мають бути стійкими, міцно закріпленими, збудованими в межах дозволених відхилень від вертикалі і горизонталі. Майстер виробничого навчання спонукає учнів до самостійного розв’язання виробничих завдань, вчить їх працювати самостійно і в бригаді, приймати рішення щодо вибору конструктивних рішень, вміння контролювати якість робіт під час виконання завдань, після їх виконання , а також контролювати роботи які виконяють його товарищі.

Закінчити урок потрібно аналізом типових помилок, а також потрібно відзначити кращі результати роботи учнів на уроці виробничого навчання.Сценарій уроку.

Тема уроку : «Підготовка основи до настилання підлоги»


Мета уроку :

 • ознайомити учнів з сучасними матеріалами для підготовки поверхонь до настилання підлоги, їх технічними характеристиками та технологіями застосування; повторити та систематизувати знання учнів , підготувати учнів до самостійного виконання завдання;

 • формувати вміння правильно організовувати робоче місце, вчити раціонально використовувати робочий час та будівельні матеріали, самостійно знаходити рішення та застосовувати знання на практиці у різних виробничих ситуаціях; розвивати логічне мислення та творчі здібності учнів;

 • виховувати почуття відповідальності за якість своєї роботи, виховувати культуру праці, дбайливе ставлення до інструменту, обладнання, до суворого дотримання вимог охорони праці, формувати вміння працювати у колективі.

Дидактичне забезпечення уроку : макети плиткового облицювання, зразки матеріалв для виконання гідроізоляції та стяжки, , слайди презентації уроку, навчальний фільм, картки-завдання до самостійної роботи, технологічні карти.

Тип уроку : формування професійних умінь та навичок.

Методи навчання, що використовуються на уроці :

 • словесні (фронтальне усне опитування, бесіда, розповідь);

 • наочні ( слайди презентації, макети, фрагменти навчального фільму);

 • практичні ( самостійна робота під час уроку, відпрацювання прийомів виконання робіт з очищення поверхні, влаштування гідроізоляції і стяжки).

До урочна підготовка : дати завдання учням в групі підготувати доповнення по темі «Гідроізоляція підлоги рулонними матеріалами», «Стягування при підготовці до настилання підлоги керамічними плитками.» у вигляді коротких повідомлень з метою поглиблення навичок з застосування сучасних матеріалів.Підготувати двох учнів до виконання забруднення поверхні. Дати завдання принести до наступного уроку матеріали для забруднення поверхні , а майстер готує матеріали для очищення поверхні від забруднення.

Матеріально – технічне оснащення уроку (Додаток 6, стор. ):

 • Рівень будівельний – 15 шт.

 • Лопатка - плиточника-15 шт.

 • Молоток – 15 шт.

 • Зубило - 15 шт.

 • Віник - 5шт.

 • Щітка макловиця - 15 шт.

 • Руброїд – 2 м2.

 • Плівкова гідролізоляція фірми «Ізовер»- 2 м2.

 • Відро місткістю 5л..- 15шт.

 • Напрямні рейки • Півтерок – 15 шт.

 • Рулетка сталева 5 м -8 шт.

 • Висок на котушці – 15 шт.

 • Окуляри захисні - 15 шт.

 • Щітка металева - 5шт.

 • Щітка макловиця - 15 шт.

 • Ящік для розчину – 8 шт.

 • Лопата для розчину – 8 шт.

 • Рівень універсальний, рівень водяний – 8 шт.

 • Цемент М400

 • Пісок річковий

 • Вода питна

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал