Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів 3-го курсу 5-6-й семестр


Тема 5. Взаємодія суспільства і природи. Географія світових природних ресурсівСкачати 377.26 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір377.26 Kb.
#10683
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
Тема 5. Взаємодія суспільства і природи. Географія світових природних ресурсів
Завдання для індивідуальної роботи. Завдання: Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох країн (за вибором)

Варіанти:

 1. Саудівська Аравія і Росія

 2. США і Китай

 3. Франція і Україна

 4. Бразилія і Нігерія

 5. Канада і Румунія

 6. Польща і Лівія

 7. Німеччина і Єгипет

 8. ПАР і Швеція

 9. Венесуела і Алжир

 10. Австралія і Малайзія

 11. Мексика і Японія

 12. Індія і Ангола

 13. Великобританія і Туреччина

 14. Індонезія і Судан

 15. Італія і Колумбія

 16. Казахстан і Аргентина

Методичні рекомендації: Розрахунок ресурсозабезпеченості здійснюється двома способами:

1. Ресурсозабезпеченість = Запаси / Щорічне використання (на скільки років вистачить)

2. Ресурсозабезпеченість = Запаси / Населення (розмір запасів на душу населення)

Оцінка ресурсозабезпеченості дається шляхом порівняння із середньосвітовими та регіональними показниками і може бути недостатньою (країна відчуває дефіцит даного ресурсу і змушена його імпортувати), достатньою (покриває внутрішні потреби за рахунок власного ресурсу), високою (забезпечена в надлишку і може експортувати даний ресурс).

Результати оцінки оформити у вигляді таблиці:

Ресурси

Ресурсозабезпе-ченість

країни А


Регіональний показник ресурсо-забезпеченості

Ресурсозабезпе-ченість

країни Б


Регіональний показник ресурсо-забезпеченості

Середньосвітовий показник ресурсозабезпече-ності (або дані для розрахунку) і оцінка

Мінеральні

- нафта


- газ

- вугілля

- уран

- залізна руда- боксити

- мідь


Запаси

150млрд.т

135трлн м3

1400млрд т
Видоб.

3500млн т

2200млрд. м3

5550 млн т36700 т

194 роки
понад 200 років

54 роки


Земельні:

- земель-ний фонд

- оброблю-вані землі

134 млн. км2


10,8% від зем. фонду світу

Лісові

- площа лісів

- лісистість


0,8 га на душу населення
30%

Водні

- ресурси повного річкового стоку


7,2 тис.м3 на душу населенняРесурси Світового океану

- вилови риби


Світовий вилов риби 125 млн. тонн щорокуПісля таблиці зробіть загальний висновок про рівень ресурсозабезпеченості порівнюваних країн.

Тема 6 Світове господарство як економіко-географічна система

а) питання для самостійного вивчення

1.Діяльність міжнародних організацій і ТНК.б) завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання.

Підготувати письмове повідомлення про діяльність однієї з міжнародних організацій та ТНК. Можливі варіанти:а) міжнародні організації –

 1. МВФ (Міжнародний валютний фонд)

 2. МБРР (Міжнародний банк реконструкції і розвитку)

 3. СОТ (Світова організація торгівлі)

 4. ЄС (Європейський Союз)

 5. АС (Африканський Союз)

 6. НАФТА (Північноамериканська угода про вільну торгівлю)

 7. МЕРКОСУР (Загальний ринок країн південного конуса)

 8. СНД (Співдружність незалежних держав)

 9. АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство)

 10. СААРК (Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії)

 11. КАРІКОМ (Карибська співдружність)

 12. АСЕАН (Асоціація держав Південно-східної Азії)

 13. ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти)

 14. ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі)

 15. НАТО (Організація Північноатлантичного договору)

б) ТНК –

 1. General Motors

 2. Daimler Chrysler

 3. Ford Motor

 4. Mitsui

 5. Itochu

 6. Mitsubishi

 7. Exxon

 8. General Electric

 9. Toyota Motor

 10. Royal Dutch / Shell Group

 11. IBM

 12. Siemens

 13. Philip Morris

 14. Boeing

 15. Sony

 16. Metro

 17. Nestle

 18. Mobil

 19. Bayer

 20. Motorola

 21. Intel

 22. L’Oreal

 23. Gillette

 24. Nike

 25. McDonald’s

 26. PepsiCo
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

ОСНОВНА

 1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира: Общий обзор. Уч. пособ. — М.: «Гардарики», 2002.

 2. Булава Л.М. Соціальна і економічна географія світу: Навч. посібник для учнів 10 кл. Полтава: ПОІПОПП, 1999. — 72с.

 3. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для педвузов /Ю.Г.Липец, В.А.Пуляркин, С.Б.Шлихтер. — М.: Владос, 1999. — 400с.

 4. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн /За ред.Є.П.Качана; Тернопільська АНГ. — Тернопіль, 1997. — 200с.

 5. Економічна і соціальна географія світу: Атлас для 10-11 класів. — Київ: ЗАТ “Інститут передових технологій”, 2002. — 48с.

 6. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. для учнів 10 кл. та абітурієнтів вузів екон. профілю /За ред. Є.П.Качана. — Тернопіль: СМП “Астон”, 1999. — 368с.

 7. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. загально освіт. навч. закл. / Б.П.Яценко, В.М.Юрківський, О.О.Любіцева та ін.; За ред.Б.П.Яценка. — К.: Форум, 2004. — 351с.

 8. Максаковский В.П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн. 1: Общая характеристика мира. – М.: Дрофа, 2003. – 496 с.: ил., карт

 9. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу /П.О.Масляк, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко. — К.: Лібра, 1996. — 328с.

 10. Социально-экономическая география зарубежного мира: Учебник для вузов / Под общей ред. В.В.Вольского. – М.: Дрофа, 2001.

 11. Соціально-економічна географія світу: Навч. посібник / За ред. Кузика С.П. — Львів: Світ, 2003. — 672с.

 12. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: Учебник /Под. ред. С.Б.Лаврова, Н.В.Каледина. —М.: Гардарики, 2002. — 928с.

ДОДАТКОВА

 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. — М.: Мысль, 1983. — 290c.

 2. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «География». — М.: Аспект Пресс, 2002. — 470с.

 3. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник /А.П.Голіков, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко. — К.: Либідь, 1997. — 319с.

 4. Економіка зарубіжних країн: Підручник /За ред.А.С.Філіпенка. — К.: Либідь, 1998. — 416с.

 5. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. загально освіт. навч. зал. / За ред. П.О.Масляка. – К.: Вежа, 2003. – 280 с.: іл..

 6. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія в опорних схемах та таблицях. 10 клас. Навчально-методичний посібник. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. — 72с.

 7. Копылов В.А. География населения: Учеб. пособие /Моск. пед. ун-т. — М.: Маркетинг, 1999. — 124с.

 8. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 “каналов углубления” к курсу “Экономическая и социальная география мира” (10 кл.). — Ярославль: Верхняя Волга.

Ч.1. Общая характеристика мира. — 1998, 320с.

Ч.2. Региональная характеристика мира. — 1998, 560с.Ч.3. Глобальные проблемы человечества. — 1996, 160с

 1. О.М.Топузов, Л.В.Тименко Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 208 с.: іл..

 2. Родионова И.А., Холина В.Н. Пособие по географии для поступающих в вузы. Население и мировое хозяйство.  — М.: Уникум-центр, 1998. — 116с.

 3. Экономическая и социальная география в СССР: История и соврем. развитие: Кн. для учителя /Сост.Т.Е.Губанова. — М.: Просвещение, 1987. — 542с.


Каталог: text -> lessonn plan
text -> Пам’ять і мнемічні процеси. Види пам’яті
text -> Методические рекомендации социальным педагогам и школьным психологам по работе с агрессивными детьми
text -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовки
text -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2012 році 3 Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня
text -> Професійний інтелект та його характеристики
text -> Алекcандр Иванович Доронин Бизнес разведка
text -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напрям підготовки
text -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
text -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
lessonn plan -> Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, виконання лабораторних робіт, самотійної та індивідуальної роботи, польової практики з навчального курсу

Скачати 377.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка