Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів 3-го курсу 5-6-й семестрСкачати 377.26 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір377.26 Kb.
#10683
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2.


Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лаб.

заняття


Сам. робота

Інд.

робота


56

16

12

14

14

Лекція 1. Тема 5. Взаємодія суспільства і природи. Географія світових природних ресурсів

1. Класифікація природних ресурсів: екологічна; за господарським призначенням; за генетичними ознаками..

2. Ресурсозабезпеченість та методика її оцінки.

3. Природокористування: раціональне і нераціональнеЛабор. роб. № 2.1. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Інд. робота: Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох країн (за вибором)

18

2

2

-

14

Лекція 2. Тема 6. Світове господарство як економіко-географічна система

1. Міжнародний географічний поділ праці та інтеграція праці..

2. Світовий ринок як складова частина світового господарства.

3. Етапи формування світового господарства.2

2
-

-

Лекція 3. Світове господарство як економіко-географічна система

1. Основні форми та етапи розвитку міжнародної інтеграції та глобалізації.

2. Міжнародні економічні організації..

3. Вплив НТР на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва.Лабор. роб. № 2.2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Самост. робота: Підготувати письмове повідомлення про діяльність однієї з міжнародних організацій та ТНК.

18

2

2

14
Лекція 4. Тема 7. Географія галузей промисловості світу.

Тема 7.1. Паливно-енергетична промисловість.

1. Паливно-енергетичний баланс світу та тенденції його зміни.

2. Географія запасів, видобутку і споживання нафти, природного газу, вугілля, урану

3. Територіальний розподіл світового виробництва електроенергії.

Лабор. роб. № 2.3. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.


4

2

2

-

-

Лекція 5. Тема 7.2. Металургійна промисловість.

1. Паливно-сировинна база чорної металургії.

2. Територіальний розподіл світового виробництва сталі.

3. Географія споживання чорних металів і міжнародна торгівля ними.2

2

-

-

-

Лекція 6. Кольорова металургія..

1. Етапи розвитку галузі та особливості формування галузевої та територіальної структури.

2. Географія алюмінієвої, та мідної промисловості.

Лабор. роб. № 2.4. МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.


4

2

2

-

-

Лекція 7. Тема 7.3. Машинобудування світу.

1. Внутрішньогалузева структура та зміни в ний під впливом НТР.

2. Особливості формування територіальної структури.

3. Регіональний розподіл ведучих галузей:Лабор. роб. № 2.5. МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ..

4

2

2

-

-

Лекція 8. Тема 7.4. Хімічна промисловість.

1. Внутрішньогалузева структура та структурні зрушення під впливом НТР.

2. Сировинна база розвитку хімічної промисловості..

3. Чинники розміщення та особливості формування територіальної структури.

4. Специфіка розвитку хімічної промисловості в країнах різних соціально-економічних типів.

Лабор. роб. № 2.6. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ


4

2

2

-

-


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №2.1

ТЕМА: ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

МЕТА: проаналізувати географію світових природних ресурсів, навчитися визначати ресурсозабезпеченість світу.

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, атласи з економічної і соціальної географії світу для 10 класу, контурні карти світу

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Класифікація природних ресурсів (генетична, екологічна, за господарським призначенням).

 2. Поняття “ресурсозабезпеченість” та методика його оцінки.

 3. Природокористування: раціональне і нераціональне.

Завдання 1. Працюючи у групах, заповніть таблицю 5 „Стан використання природних ресурсів світу”

Завдання 2. На контурній карті позначте найбільші басейни мінеральних ресурсів та країни, до яких вони належать: а) кам’яновугільні — Аппалачський, Південно-Африканський(Трансвааль), Східно-Австралійський (Ньюкасл), Кузнецький, Ленський, Тунгуський, Карагандинський, Північно-Східний басейн Китаю, Хуайнань, Тянсінський, Східний басейн Індії; б) нафтогазові — Перської затоки (Гавар), Волго-Уральський, Західносибірський (Самотлорське, Уренгойське), Середньоазіатський, Північноморський, Дацинський, Суматранський, Сахарський, Гвінейської затоки, Аляскинський (Прадго-Бей), Західно-Канадський, Техаський, Каліфорнійський, Мексиканської затоки, Маракайбський, Орінокський; в) залізорудні — Бразилія, Західна Австралія, ПАР, Росія (КМА, Кольський п-в, Урал), Швеція (Кірунавара), приозерний басейн США і Канади, Лабрадорський щит, Криворізький (Україна), Північно-Східний Китай(Аньшань), Індія, Казахстан, Ліберія; г) боксити — Австралія (п-в Кейп-Йорк, Арнемленд), країни Гвінейської затоки, країни Карибського басейну (Ямайка), країни Середземномор’я (Греція, Хорватія, Франція, Угорщина); д) мідні руди — Андські країни (Чилі, Перу), Кордильєри (Канада, США, Мексика), Мідний пояс Африки (ДРК, Замбія), Австралія, Казахстан, Росія, Польща; е) олов’яно-вольфрамові руди — Тихоокеанський (від пн. Якутії до о-ва Ява) і Андський (Болівія, Перу) металогенічні пояси, Східно-Африканський грабен; є) золото –ПАР, США, Австралія, Росія, Бразилія, Канада; ж)алмази – ПАР(Кімберлі), Росія, Бразилія, ДРК; фосфорити – Науру, Марокко, Бразилія, ПАР, США, Росія; з) калійні солі – Канада, Росія, Німеччина, Білорусь.

Перевірка завдань для індивідуальної роботи до теми 5.

Таблиця 5.

Стан використання природних ресурсів світу

Види природних ресурсів

Вичерпність, відновність

Сучасний стан використання

Проблеми використання

Можливі шляхи подолання проблем

Мінеральні ресурси


Земельні ресурсиВодні ресурсиЛісові ресурсиРесурси Світового океану

Енергія Сонця, вітру, припливів, тепла ЗемліЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №2.2

ТЕМА: СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

МЕТА: сформувати знання про сучасну структуру світового господарства.

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, атласи з економічної і соціальної географії світу для 10 класу, контурні карти світу.ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Міжнародний географічний поділ та інтеграція праці. Основні форми та етапи розвитку міжнародної інтеграції та глобалізації.

 2. Структура світового господарства. Підходи до структуризації господарства.

 3. Вплив НТР на структуру світового господарства.


Завдання 1. На контурну карту нанести основні інтеграційні об’єднання світу (ЄС, ЄАВТ, НАФТА, АСЕАН, СНД, МЕРКОСУР, СААРК, ОПЕК).

Позначити штаб-квартири і склад організацій використовуючи карти атласу. Визначити на якому етапі інтеграції знаходяться дані угрупування.

Завдання 2. Проаналізуйте карти зайнятості населення в країнах різних соціально-економічних типів за формою: аграрний сектор – індустріальні галузі — сфера послуг.

Перевірка завдань для самостійної роботи до теми 6.

Додаткова література 1. Максаковский В.П. Научно-техническая революция и мировое хозяйство //География (Приложение к газете “1 сентября”). — 1993. — №17. — №6.


Лабораторне заняття №2.3

ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ.

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МЕТА: сформувати знання про сучасну структуру промисловості світу і чинники розміщення виробництва, ознайомитися з географією паливно-енергетичної промисловості.

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, атласи з економічної і соціальної географії світу для 10 класу, контурні карти світу
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Класифікація галузей промисловості і чинники розміщення виробництва.

 2. Основні риси географії паливної промисловості: а) вугільної; б) нафтової; в) газової.

Завдання 1. Порахуйте ресурсозабезпеченість світу розвіданими запасами паливних ресурсів, якщо в 1999 р. запаси і видобуток відповідно складали: вугілля — 1400 млрд. т., 5,55 млрд. т.; нафти — 150 млрд. т., 3500 млн. т.; природного газу — 135 трлн. м3, 2200 млрд. м3.

Зробіть відповідні висновки, порівнюючи із структурою світового паливно-енергетичного балансу.Завдання 2. За картою атласу “Електроенергетика” проаналізуйте структуру виробництва і величину споживання електроенергії по регіонам і країнам світу.

Методичні рекомендації. При аналізі дотримуйтесь наступного плану:

1.Динаміка виробництва(табл.7.) і структура світової електроенергетики.

2. Визначте першу десятку країн за виробництвом електроенергії. Порахуйте виробництво із розрахунку на душу населення і порівняйте із середньосвітовим показником (2500 кВт∙год).

3. Виявіть регіональні особливості розміщення електроенергетики: а) в центральній і східній Європі; б) в Західній Європі; в) в Англо-Америці; г) в Латинській Америці; д) в Азії; е) в Африці; є) в Австралії. Аналізуйте масштаби і структуру виробництва електроенергії, рівень її споживання.

4. Порівняйте рівень розвитку електроенергетики України із світовим. (Визначте, яке місце в світі займає Україна за виробництвом електроенергії, порівняйте структуру виробництва електроенергії в Україні і світі).

Таблиця 7.

Динаміка світового виробництва електроенергії

Рік

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Виробництво, млрд. кВт∙год

950

2300

5000

8250

11800

14500

Додаткова література 1. Добыча нефти по странам и регионам мира, 1965-2002 гг.//География. — 2003. — №12. — С.29-31.

 2. . Максаковский В.П. Пути развития мировой энергетики //География. — 2002. — №31. — С.9-10.


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №2.4.

ТЕМА: МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МЕТА: розглянути особливості географії чорної і кольорової металургії світу.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Географія та особливості виробництва чорних металів у розвинених країнах і країнах, що розвиваються.

 2. Структура кольорової металургії. Географія алюмінієвої і мідної промисловості.

Завдання 1. Використовуючи карту атласу “Чорна металургія” проведіть групування районів і найбільших центрів чорної металургії за принципами розміщення:

а) на місцевій сировині і паливі;

б) на базі залізорудних ресурсів;

в) на базі ресурсів коксівного вугілля;

г) в портах і при портових районах на імпортній руді і паливі.

Завдання 2. Використовуючи дані таблиці 8 та карт атласу позначте і вивчіть ведучі країни за видобутком рудної сировини та перші п’ятірки країн за виплавкою окремих металів.

Таблиця 8

Світовий видобуток деяких видів рудної сировини в кінці 1990-х років.

Вид сировини

Видобуток (виробництво),

млн. т


Головні країни-виробники

залізні руди

1100

Китай, Бразилія. Австралія, Росія, Індія, США, Україна, Канада, ПАР, Швеція

марганцеві руди

25

Україна, Китай, ПАР, Австралія, Бразилія, Індія

хромові руди

11

ПАР, Казахстан, Туреччина, Індія, Зімбабве, Фінляндія, Бразилія, Албанія, Іран

боксити

125

Австралія, Гвінея, Ямайка, Бразилія, Китай, Індія, Венесуела, Суринам, Росія, Казахстан, Індонезія, Гаяна

мідні руди

12*

Чилі, США, Канада, Індонезія, Росія, Австралія, Перу, Польща, Китай, Замбія

свинцеві руди

3*

Австралія, Китай, США, Перу, Мексика, Канада, Швеція, ПАР, Марокко, КНДР

цинкові руди

7*

Австралія, Канада, Китай, Перу, США, Мексика, Казахстан, Ірландія, Польща, Швеція

олов’яні руди

0,2*

Китай, Індонезія, Перу, Бразилія, Болівія, Австралія. Росія, Малайзія

нікелеві руди

0,9*

Росія, Канада, Нова Каледонія, Австралія, Індонезія, Куба, Китай, ПАР, Домініканська Республіка, Колумбія

* В перерахунку на метал

Завдання 3. На конкретних прикладах, використовуючи карту атласу „Кольорова металургія”, доведіть, що виплавка первинного алюмінію орієнтується на джерела дешевої електроенергії, а металургія міді, олова, свинцю й цинку, нікелю – на сировинну базу (по одному прикладу для кожного з металів).

Додаткова література 1. Спецвыпуск: Черная металлургия //География. — 1998. — №42.

 2. Спецвыпуск: Алюминий //География. — 1998. — №22.

 3. Спецвыпуск: Медь //География. — 1999. — №31.

 4. Спецвыпуск: Никель //География. — 2000. — №23.


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №2.5.

ТЕМА: МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МЕТА: сформувати знання про структуру галузі, особливості розвитку і розміщення в умовах НТР.

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, атласи з економічної і соціальної географії світу для 10 класу, контурні карти світу

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Структура сучасного машинобудування.

 2. Основні типи розміщення підприємств галузі.

 3. Головні машинобудівні регіони світу.

Завдання 1. На контурній карті, використовуючи інформацію з атласу, позначте:

а) головні райони важкого машинобудування — Приозерний район США, Рур (ФРН), Верхня Сілезія (Польща), Донбас і Придніпров’я (Україна), Урал (Росія), Північно-східний Китай;

б) перші десять країн за виробництвом легкових автомобілів;

в) перші десть країн за виробництвом телевізорів;

г) перші п’ять країн за виробництвом суден — Японія, Південна Корея, Німеччина, Бразилія, Китай.

д) перші десять країн за рівнем розвитку верстатобудування – Японія, Німеччина, США, Італія, Китай, Швейцарія, о. Тайвань, Великобританія, Республіка Корея, Франція.

Які чинники вплинули на розміщення підприємств цих галузей в даних країнах і зумовили їх лідерство?

Завдання 2. За картою атласу проаналізуйте географію міжнародної торгівлі продукцією машинобудування.

Додаткова література 1. Крупнейшие экспортеры и импортеры продукции машиностроения, электроники, автомобилестроения //География — 2002. — №24. — С.26-28.


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №2.6

ТЕМА: ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МЕТА: сформувати знання про структуру, чинники розміщення та особливості формування територіальної структури хімічної промисловості.

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, атласи з економічної і соціальної географії світу для 10 класу, контурні карти світу

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:


 1. Галузева структура хімічної промисловості. Чинники розміщення основних галузей хімічної промисловості.

 2. Специфіка розвитку хімічної промисловості в країнах різних соціально-економічних типів.

Завдання 1. На контурній карті позначте і вивчить:

а) найбільші райони хімічної промисловості світу — Примексиканський (США), Рурський (ФРН), Токійський (Японія), Роно-Альпійський (Франція, Італія), Урало-Поволзький (Росія), Роттердамський (Нідерланди);

б) перші десять країн за виробництвом окремих видів хімічної продукції (таблиця 10) .

Завдання 2. Користуючись атласом, порівняйте розміщення видобутку хімічної сировини і розміщення центрів неорганічної та органічної хімії. Зробіть висновки.

Завдання 3. Користуючись табл.10 розрахуйте рівень виробництва хімічних волокон на душу населення. Порівняйте із середньосвітовим показником (4 кг).

Таблиця 10

Перші десять країн за виробництвом хімічної продукції в кінці 1990-х років

Мінеральні добрива

Пластмаси

Хімічні волокна

Синтетичний каучук

країна

виробн.

ум. т*


країна

виробн.

ум. т


країна

виробн.м. т

країна

виробн. ум. т

Китай

27,6

США

31,0

США

4,5

США

2500

США

27,0

Японія

14,8

Китай

4,2

Японія

1550

Канада

12,5

ФРН

11,2

Тайвань

3,5

Росія

775

Індія

11,2

Республіка

Корея


8,4

Республіка Корея

2,9

Франція

580

Росія

9,5

о. Тайвань

8,3

Індія

2,3

ФРН

570

ФРН

4,8

Китай

6,2

Японія

1,9

Китай

560

Білорусія

3,9

Франція

6,0

Індонезія

1,8

Республіка

Корея


520

Індонезія

3,7

Нідерланди

4,5

ФРН

1,8

о. Тайвань

400

Франція

3,0

Великобританія

3,6

Італія

1,0

Великобри-танія

330

Україна

2,4

Бельгія

3,5

Таїланд

0,8

Італія

310

* 100% корисної речовини
САМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА


Каталог: text -> lessonn plan
text -> Пам’ять і мнемічні процеси. Види пам’яті
text -> Методические рекомендации социальным педагогам и школьным психологам по работе с агрессивными детьми
text -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовки
text -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2012 році 3 Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня
text -> Професійний інтелект та його характеристики
text -> Алекcандр Иванович Доронин Бизнес разведка
text -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напрям підготовки
text -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
text -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
lessonn plan -> Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, виконання лабораторних робіт, самотійної та індивідуальної роботи, польової практики з навчального курсу

Скачати 377.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка