Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів 3-го курсу 5-6-й семестрСкачати 377.26 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір377.26 Kb.
#10683
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка
Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавстваПлани лабораторних занять і методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботидля студентів 3-го курсу 5-6-й семестр,
Напрям підготовки: 0401 Природничі науки

Спеціальність: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Розробник:Шуканова Анжела Анатоліївна

Полтава — 2010-2011 н.р.І. СТРУКТУРА МОДУЛІВ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.


Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лабор. заняття

Самост.робота

Інд. робота

52

16

6

15

15

Лекція 1. Вступ. Тема І. Становлення соціально-економічної (суспільної) географії як науки.

1 Об’єкт, предмет і структура курсу.

2. Етапи розвитку світової економічної і соціальної географії.

3. Видатні економ-географи світу.Інд. робота: Підготувати реферат-повідомлення про одного з видатних економіко-географів..

17

2

-

-

15

Лекція 2. Методологія і методика суспільно-географічних досліджень

1. Функції суспільної географії.

2. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень.

3. Дослідження просторових закономірностей в суспільній географії.2

2

-

-

-

Лекція 3. Тема 2. Політична карта світу.

1. Політична географія як суспільно-географічна наука.

2. Елементи політичної карти світу..

3. Етапи формування політичної карти світу.Самост. роб. Скласти таблицю “Етапи формування політичної карти світу”

17

215

-

Лекція 4. Політична карта світу..

1. Кількість і групування країн світу.

2. Категорія економіко-географічного і політико-географічного положення.

3. Міжнародні (міждержавні) організації, їх функціональний і територіальний розподіл..Лабор. роб. № 1.1. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

4

2

2Лекція 5. Тема 3. Сучасна типологія країн світу.

1. Політичні та економічні системи країн

2. Теоретико-методичні підходи і критерії типології країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

Лабор. роб. № 1.2. ТИПОЛОГІЯ КРАЇН СВІТУ


4

2

2Лекція 6. Сучасна типологія країн світу.

1. Варіанти типології країн за В.В. Вольським, Ю.П. Грицаком, Б. Яценком..

2. Диференціація країн світу за рівнем економічного розвитку.

3. Диференціація країн і регіонів світу за рівнем людського розвитку.2

2


Лекція 7. Тема 4. Географія населення світу.

1. Динаміка чисельності, відтворення, народжуваності, смертності і тривалості життя населення.

2. Теорія демографічного переходу..

3. Структура населення за статтю і віком. ання.Лабор. роб. № 1.3. ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

4

2

2Лекція 8. Географія населення світу

1. Расовий, мовний і етнічний склад населення світу.

2. Основні релігійні напрями (конфесії) та їх географія.

3. Розміщення населення.2

2

-

-

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №1.1.

ТЕМА: ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
МЕТА: сформувати знання про сучасну політичну карту світу, розвинути вміння групувати країни та визначати економіко-географічне положення країн та території.

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, географічні атласи з економічної і соціальної географії світу для 10 класу, контурні карти.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Сучасні зміни на політичній карті світу.

 2. Складові частини категорії “Економіко-географічного положення” та план його характеристики. Поняття “Політико-географічне положення”.

Завдання 1.

Використовуючи карти атласу заповніть таблицю 1, вписавши у відповідні колонки приклади країн.Завдання 2.

Користуючись картами атласу та наведеним нижче списком, позначте на контурній карті федеративні держави (всього 26) та монархії (всього 30), в т.ч. королівства (17): Велика Британія, Данія, Тонга, Марокко, Непал, Бутан, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Свазіленд, Йорданія, Камбоджа, Саудівська Аравія, Таїланд, Швеція. Емірати (4): ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт; султанати (3)Бруней, Оман, Малайзія; князівства (3): Андорра, Монако, Ліхтенштейн; імперія (1): Японія; папська держава: Ватикан.Завдання 3.

Вивчити розташування країн на політичній карті світу.Перевірка самостійної та індивідуальної роботи до тем 1,2

Додаткова література1). Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. Политическая анатомия мира //География: Приложение к газете “1 сентября”. — №12. — 1997.

2). Изменение границ на южных рубежах СНГ //География, 2002. — №23. — С.19.

3). Десять самых больших и самых маленьких стран мира (по площади) //География. — 2002. — №21. — С.11-12.

4). Восточный Тимор. — 192-е независимое государство //География, 2002. — №22. — С.16.
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №1.2.

ТЕМА: ТИПОЛОГІЯ КРАЇН СВІТУ

МЕТА: перевірити знання політичної карти світу; сформувати знання про сучасну типологію країн світу.

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, атласи з економічної і соціальної географії світу для 10 класу, контурні карти світу, підручники [2,7,10,11]

ХІД ЗАНЯТТЯ

 • Написання географічного диктанту: “Політична карта світу”.


ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Охарактеризуйте політичні та економічні системи країн.

 2. Суть, критерії і варіанти типології країн за рівнем соціально-економічного розвитку.


Завдання Порівняйте підходи до типології країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Визначте, до якого типу відносяться наведені в таблиці 2 країни.

Перевірка виконання завдань для самостійної роботи до теми 3.

Додаткова література 1. Страны, входившие в разные годы в первую тридцатку по индексу человеческого развития //География. — 2002. — №38. — С.18: табл.

 2. Человеческое развитие и его составляющие в странах мира //География. — 2002. — №40. — С.28-55.

Таблиця 1.

Класифікація країн за державним ладом

Регіони

світу/


кількість країн

Форми правління

Форми адміністративно-територіального устрою

Республіки

Монархії

Держави у складі Співдружн.

(Брит.)


Унітарні

країни


Федератив-ні країни

консти-туційні

абсолютні

Європа

44


32


11

1(теократична)

  
7

Азія

46


32


8

5+1(теокр.)

  
5

Африка

53


49

3

  

  
4Англо-

Америка


2


1

  

  

1
2

Латинська

Америка


33

24

  

  

9


5

Австралія

й Океанія

1510

1

  

4
2

Усього

193


148

23

5+225

Таблиця 2

Сучасні підходи до типології країн за рівнем соціально-економічного розвитку

Країна

ВВП

дол./л


ранг за ІРЛП

Тип (а) і підтип (б) країни

за Ю.П.Грица-ком

за Б.П.Яценком

за С.П. Кузиком

за В.В.Вольським

ФРН
а)

б)Канада
а)

б)Норвегія
а)

б)Португа-лія
а)

б)Польща
а)

б)Україна
а)

б)Росія
а)

б)Венесуе-ла
а)

б)Сінгапур
а)

б)Алжир
а)

б)Туреччи-на
а)

б)Саудівська Аравія
а)

б)Індонезія
а)

б)Китай
а)

б)Нігерія
а)

б)Чад
а)

б)Таджики-стана)

б)Австра-лія
а)

б)Соломо-нові о-ви
а)

б)ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №1.3.

ТЕМА: ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

МЕТА: засвоїти знання про динаміку чисельності і відтворення населення.

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, атласи з економічної і соціальної географії світу для 10 класу, контурні карти світу.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Динаміка чисельності населення світу. Сучасні демографічні тенденції.

 2. Показники відтворення населення. Суть теорії демографічного переходу.

Завдання 1. Використовуючи діаграми до карт атласу “Народжуваність”, “Смертність” запишіть формулу відтворення в 2000 р. для наступних країн: Латвія, Естонія, Україна, Туреччина, Ізраїль, Ботсвана, Нігер, Ангола, Кувейт. Визначте, якій фазі демографічного переходу вони відповідають. Дайте оцінку демографічної ситуації в кожній з країн, порівнюючи з регіональними і світовими показниками (таблиці 3.1, 3.2).

Таблиця 3.1

Відтворення населення світу (згідно з даними ООН, 2001)

Регіон

Загальний коефіцієнт, ‰

народжуваності

смертності

природ. приросту

Африка

38

14

24

Латинська Америка

24

7

17

Північна Америка

14

9

5

Азія

22

8

14

Європа

10

11

-1

Океанія

18

7

11

Увесь світ

22

9

13

Таблиця 3.2.

Очікувана тривалість життя, роки (за даними ООН, 2001 р.)


Регіони

Африка

Америка

Азія

(без Росії)Європа

(без Росії)Океанія

Світ у цілому

Чоловіки

52

70

65

70

72

65

Жінки

55

76

68

78

76

69


Завдання 2. Використовуючи карти атласу [С.10-11], виявіть взаємозв’язок між показниками тривалості життя, природного приросту населення і рівнем соціально-економічного розвитку країн.

Завдання 3. В країні А з населенням 10 млн. чол. на протязі року народилося 360 тис. і померло 120 тис.чол. Виїхало із країни 20 тис. чол., прибуло — 10 тис. чол. Порахуйте коефіцієнт народжуваності, смертності, природного приросту населення, загальний приріст населення. Які висновки можна зробити про рівень соціально-економічного розвитку цієї країни?

Методичні пояснення. Спочатку знаходимо середньорічну чисельність населення за формулою: Нсер.=(Н­1 2)/2, де Н­1 – чисельність населення на початку року, Н2 – чисельність населення на кінець року. Коефіцієнт народжуваності розраховується за формулою: Кнар.=(Ннар. ∙ 1000) / Нсер. Аналогічно розраховується коефіцієнт смертності. Коефіцієнт природного приросту дорівнює: Кпр.= (Ннар –Нпом. ) /Нсер∙1000, або Кпр = Кнар.—Ксм.

Додаткова література 1. Голубчиков Ю.Н. Население земного шара //География в школе. — 2000. — №2. — С.10-12.

 2. Колосов Е.Н. Динамика численности населения регионов мира в 2001-2050 гг. //География. —2002. — №15. — С.6.

 3. Суханин С.А. Демографические задачи //География. — 2002. — №15. — С.26.


САМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Тема І. Становлення соціально-економічної (суспільної) географії як науки.

Завдання для індивідуальної роботи. Підготувати реферат-повідомлення про одного з видатних економіко-географів.

1.Варіант. Представники французької школи.

2.Варіант Представники німецької школи.

3.Варіант Представники англо-американської географії

4.Варіант Представники російської економгеографії.

5. Варіант Представники української економгеографії.


Тема 2. Політична карта світу.

Завдання для самостійної роботи студентів. Скласти хронологічну таблицю: “Етапи формування політичної карти світу” за формою:

Назва етапу

Період часу

Зміни на політичній карти світуМОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ – написання контрольної роботи.

Питання для самоконтролю знань: 1. Скільки держав на сучасній політичній карті світу?

 2. Назвіть 7 найбільших за площею держав світу.

 3. На які групи за рівнем соціально-економічного розвитку поділяють країни, що розвиваються?

 4. Перерахуйте країни, в яких проживає понад 100 млн. осіб.

 5. Перерахуйте народи з чисельністю понад 100 млн. осіб.

 6. Охарактеризуйте зв’язок, що існує між часткою населення, зайнятого в основних сферах господарства, рівнем економічного розвитку країни та її типом.

 7. Порівняйте темпи, рівні і форми урбанізації економічно розвинутих країн і країн, що розвиваються.

 8. Чисельність населення міста на початок року складала 120 тис., на кінець того ж року – 125 тис. осіб. За рік в місті народилося 3000, померло 1400 чол. Розрахуйте коефіцієнти народжуваності, смертності і природного приросту.
Каталог: text -> lessonn plan
text -> Пам’ять і мнемічні процеси. Види пам’яті
text -> Методические рекомендации социальным педагогам и школьным психологам по работе с агрессивными детьми
text -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовки
text -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2012 році 3 Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня
text -> Професійний інтелект та його характеристики
text -> Алекcандр Иванович Доронин Бизнес разведка
text -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напрям підготовки
text -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
text -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
lessonn plan -> Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, виконання лабораторних робіт, самотійної та індивідуальної роботи, польової практики з навчального курсу

Скачати 377.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка