Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студентаСторінка4/4
Дата конвертації06.04.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Доведіть, що планування – провідна функція управління.

 2. Охарактеризуйте принципи планування.

 3. Розкрийте зміст перспективного плану роботи школи.

 4. Проаналізуйте річний план роботи школи.

 5. Поясніть, у чому виявляється демократизація процесу планування.

 6. Визначте зміст і значення комплексно-цільового планування.

 7. З якою метою складається календарний план роботи школи на чверть.

 8. Обґрунтуйте важливість і необхідність планування навчального процесу вчителем.

 9. Дайте характеристику оперативного і річного плану роботи директора школи.

 10. Назвіть елементи системи загальношкільного планування.

ІІ. Підготуйте конспект уроку з фізичного виховання (згідно спеціальності) для учнів 6-го класу.

ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:

Закон України «Про загальну середню освіту». Стаття 26.

Література: 1. Галузинський В. М. Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К., 1995.

 2. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття», // Освіта, грудень 1993 року.

 3. Жерносєк І. П. Плани роботи школи / Рідна школа. - №9, 1993.

 4. Касьяненко Н. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.

 5. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. – К., 1988.

 6. Фіцула М. М, Педагогіка. Навч. посібник. – Тернопіль, 2001.

ТЕМА: ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ.ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ В ШКІЛЬНУ ПРАКТИКУ

План.

 1. Цілі і завдання роботи з педагогічними кадрами.

 2. Форми організації колективного і групового навчання педагогів.

 3. Самоосвіта педагогів.

 4. Атестація педагогічних працівників.

 5. Передовий педагогічний досвід і його види.

 6. Комплексна оцінка педагогічного досвіду як передового.

 7. Способи виявлення та процес вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду.

 8. Поширення і використання передового педагогічного досвіду.

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ. 1. Розкрийте сутність протиріч, які породжують проблему професійного навчання педагогів.

 2. У чому, на Вашу думку, полягає психологічна перебудова вчителя української національної школи.

 3. Назвіть провідні компоненти системи роботи з педагогічними кадрами.

 4. Розкрийте важливість теоретичної підготовки вчителя, як предметника.

 5. Проаналізуйте недоліки професійного навчання педагогів.

 6. Визначте фактори, якими забезпечується оптимальний вибір змісту організаційних форм навчання педагогів.

 7. Охарактеризуйте роботу педколективу над обраною темою із провідних психолого-педагогічних проблем.

 8. Дайте характеристику роботі психолого-педагогічному семінару, практикуму з аналізу відкритих уроків і виховних годин.

 9. Розкрийте зміст роботи предметних і циклових методичних об’єднань.

 10. Визначте групи педагогів за ставленням до самоосвіти і умінням організувати самостійну роботу над собою. Порівняйте їх.

 11. Доведіть на конкретних фактах, що якість самоосвіти у значній мірі залежить від наявності у вчителя вільного часу.

 12. Розкрийте основні напрями діяльності наставників з молодим педагогом.

 13. Визначте роль методичної роботи у школі.

 14. З якою метою, на вашу думку, проводиться атестація педагогічних працівників.

 15. Охарактеризуйте організаційні процедури атестації педагогічних працівників.

 16. Перерахуйте кваліфікаційні категорії, що встановлюються за наслідками атестації. Проаналізуйте загальні вимоги до кваліфікаційних категорій.

 17. Перерахуйте педагогічні звання, що присвоюються за наслідками атестації. Проаналізуйте загальні вимоги до педагогічних звань.

 18. На яких принципах базується атестація педагогічних працівників.

 19. Доведіть важливість і необхідність виявлення, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду.

 20. Розкажіть, що лежить в основі нового досвіду.

 21. Охарактеризуйте новаторський досвід.

 22. Поясніть, у чому сутність репродуктивного досвіду.

 23. Визначте риси, характерні педагогу-майстру.

 24. Назвіть вимоги до діяльності директора школи щодо ставлення до педагога-майстра.

 25. Перерахуйте показники, згідно яких можна говорити про наявність передового педагогічного досвіду.

 26. У чому, на вашу думку, проявляється системний підхід в управлінні формуванням передового педагогічного досвіду, його вивченням і поширенням.

 27. Охарактеризуйте етапи управління формуванням передового педагогічного досвіду.

 28. Назвіть способи виявлення передового педагогічного досвіду роботи педагогів.

 29. Проаналізуйте рівні вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду.

 30. Розкрийте процес вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду роботи.

 31. Перерахуйте методи, які застосовуються під час вивчення передового педагогічного досвіду.

 32. Охарактеризуйте труднощі керівників школи на етапі узагальнення досвіду.

 33. Розкрийте головне завдання поширення педагогічного досвіду.

 34. Перерахуйте усні і письмові форми пропаганди передового педагогічного досвіду.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

«система», «методологічна підготовка вчителя», «методична робота», «форми методичної роботи», «наставництво», «атестація педагогічних працівників», «педагогічна практика», «педагогічний досвід», «передовий досвід», «новаторський досвід», «новатор», «репродуктивний досвід».

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«Основні проблеми творчої праці педагога».

«Узагальнення вчителем власного педагогічного досвіду».

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ:

Закон України «Про загальну середню освіту». Стаття 27, 28.

Література:

1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія; Навч. посібник. – К., 1995.

2. Горская Г. И. Организация учебно-воспитательного процесса в школе. – М., 1977.

3. Закон України «Про загальну середню освіту». – К., 1999.

4. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва; Навч. посібник. – К., 1993.

5. Кобзарь Б. С. Управление школой продленного дня. – К., 1988.

6. Кондаков М. И. Теоретические основы школоведения. – М., 1982.

7. Макаренко А. С. Опыт методической работы детской трудовой колонии // Соч. в 7 т. т. 5. – М., 1958.

8. Методическая работа в школе: организация и управление. Рекомендации для руководителей школ. / Под ред. Ю. К. Бабанского. – М., 1986.

9. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. / За ред. Л. А. Момот. – К., 1990.

10. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа. // Твори в 5 т. т. 4. – К., 1977.11. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. – К., 1988.

12. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України. Інформаційний збірник МО України. – 1994. - №№ 5,6.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка