Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу «Психологія» для студентів непсихологічних факультетів (частина І)Скачати 457.6 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір457.6 Kb.
1   2   3   4

Завдання № 1. Прокоментуйте приведені визначення мислення і виберіть, на ваш погляд, найбільш правильні.

1. Мислення — це процес, що завжди спирається|обпирається| на дані чуттєвого|чуттєвого| досвіду|досліду|.

2. Мислення — це проста низка|цеп| асоціацій, що протікає в свідомості.

3. Мислення — це опосередковане і узагальнене віддзеркалення|відбиття| дійсності, вид розумової діяльності, що є| пізнанням суті|єства| речей і явищ, закономірних зв'язків і стосунків між ними.

4. Мислення — це процес переробки споглядання і уявлення| в поняття.

5. Мислення — це процес переробки інформації.


Завдання № 2. У книзі Люіса Керролла «Аліса в Країні чудес» є такий діалог:

Аліса питає|запитує| Чеширского кота:

- А звідки ви знаєте, що ви не при своєму розумі?

- Почнемо з того, що пес при своєму розумі. Згодна?

- Допустимо, - погодилася Аліса.

- Далі, - сказав кіт. - Пес бурчить, коли сердиться|гнівається|, а коли задо­волений|, виляє хвостом. Ну а я бурчу, коли я задоволений, і виляю хво­стом|, коли серджуся|гніваюся|. Отже, я не при своєму розумі.

Чи правильно це висновок|умовисновок|? Наведіть приклади помилкових аналогій.
Завдання № 3. З вказаних в дужках слів виберіть те, яке знаходиться до даного слова в тому ж відношенні, що і в приведеному зразку.

1. Зразок: сприйняття — чуттєвий образ.Поняття — (узагальнене віддзеркалення, інформація, психіка, думка).

2. Зразок: відчуття — жваве споглядання.Поняття — (вторинне, ідеальне, опосередковане віддзеркалення, умовний рефлекс).

3. Уявлення|вистава| – активне віддзеркалення|відбиття|.

Мислення – (абстрактний образ, рефлекс, що випереджає віддзеркалення)
Завдання № 4. Найбільш поширене ділення стилів мислення - ділення на «теоретиків» (або, в близькій типології В. Оствальда, «класиків») і «емпіриків» («романтиків»). Нижче приведені характеристики тих і інших. Визначите, де мова йде про «теоретиків», а де про «емпіриків».

  1. Їх відрізняють велика спостережливість, допитливість, віртуозне використання порівняльного аналізу.

  2. Вони вважають|лічать|, що відкриття|відчиняти| визначаються яскравими спалахами уяви.

  3. З|із| їх точки зору, те, що не спостережуване в досвіді|досліді|, не можна використовувати в науковому міркуванні.

  4. Цінність їх в тому, що зроблені ними відкриття|відчиняти| служать вихідною інформацією для наукового прориву, що реалізовується іншими.

  5. Їх сильна сторона — аналітичність, раціональність мис­лення|, невисока емоційність.

  6. Вони визнають наукою тільки|лише| встановлення зв'язків між безпосередньо| вимірюваними величинами.

  7. Вони спрямовуються в прорив, позначений зусиллями інших, і роблять|чинять| результат доказовим і переконливим для дру­гих|.

  8. Коли в матеріалі є «біла пляма», вони заповнюють недодаючи| деталі гіпотезою, що спирається|обпирається| на інтуїцію.

  9. Слабкість їх — в надмірній|надмірній|, часто необґрунтованій довірливо­сті| до знайдених закономірностей.

10. Вони менш наглядові|спостережливі|, чим інші, але і не настільки|так| довірливі|.
Завдання|задавання| № 5.

Визначите, які прийоми створення|створіння| образів|зображень| уяви використані:

- винахідниками при конструюванні образів|зображень| дирижабля, танка, амфібії, аеросаней, тролейбуса, літака;

- письменниками і поетами, при створенні|створінні| образів|зображень| русалки, пегаса|, мінотавра, Баби-Яги, Гарі Поттера, хлопчика-з-пальчика|, Гулівера, Циклопа.* Матеріали для завдань|задавань| узяті з|із| книги: Трофимова Н.М., Поленякина Е.В., Трофимова Н.Б. Общая психология: Практикум. - СПб.: Питер, 2005.- 320 с.

Додаток 3. *
Завдання № 1. Прокоментуйте наступні положення. З якими з них можна (не можна) погодитися і чому?

1. Почуття|вболівання| — безпосереднє віддзеркалення|відбиття| людиною сво­їх| власних станів|достатків|.

2. Емоція відображає|відбиває| відношення|ставлення| людини до об'єкту, тому не­се| тільки|лише| суб'єктивну інформацію про стан|достаток| самого організму|.

3. Процес віддзеркалення|відбиття| об'єкту є пізнавальний компонент емоції, а віддзеркалення|відбиття| стану|достатку| людини в даний момент — її суб'єктивний компонент.

4. Суб'єктивний компонент емоцій дозволяє реалізувати| прогностичні функції регуляції поведінки.

5. Емоції — дворівневий процес, що включає суб'єктивне почуття|вболівання| (чуттєвий|чуттєвий| тон образів|зображень| сприйняття) і зовнішнє| вираження|вираз|.

6. Найбільш істотною|суттєвою| межею емоцій є|з'являється| їх суб’єктивність|.

7. Людина не здатна|здібна| усвідомлювати і осмислювати свої емоції, вона може тільки|лише| переживати їх.

8. Емоції володіють властивістю змінювати|зраджувати| сприйняття людиною причинних зв'язків, що зазвичай|звично| називають «логікою відчуттів|почуттів|».

9. Структура емоційних|емоціональних| процесів аналогічна структурі пізнавальних процесів.

10. Відчуття|почуття| як емоційні|емоціональні| стосунки людини до оточуючого| світу зрештою|врешті решт| детермінуються цим світом.
Завдання № 2. Визначите, які з перерахованих позитивних і негативних емоцій відповідають стану підвищеної, а які — зниженій активності людини. Наведіть приклади.

Радість, марення, страх, обурення, лють, щастя, жах, екстаз, смуток|сум|, печаль, захоплення|захват|, страждання, туга, паніка, гнів, насолода|втіха|, роздратування, здивування|подив|, інтерес.


Завдання № 3. Завершите старовинну притчу. Дайте пояснення описаному явищу.

«Куди ти йдеш?» — запитав|спитав| мандрівник, зустрівшись з|із| Чу­мой. «Йду до Багдада. Мені потрібно уморити там п'ять тисяч чоловік». Через декілька днів та ж людина знову зустріла Чуму. «Ти сказала, що умориш п'ять тисяч, а уморила п'ятдесят», - попрікнув| він її. «Ні, — заперечила Чума, — я погубила тільки|лише| п'ять. Усі інші померли|вмерли| від...»


Завдання № 4. Назвіть «найхолоднішу» і «найгарячішу» емоції людини, «найгучнішу» і «найтихішу», «найсильнішу» і «найслабкішу».
Завдання № 5. Визначите, де в запропонованих ситуаціях ми маємо справу із спонукальною, а де з гальмівною функцією волі.

1. П'ятикласник Вова наполегливо трудиться|працює| над завданням|задачею| з математики|, тому що|бо| хоче швидше піти до сусіда Колі подивитися|поглянути| по «відику» фільм з|із| Клодом Ван Дамом, а мама казала, що піти можна тільки|лише| після того, як будуть зроблені всі уроки на завтра.

2. Абітурієнт-ветеран Олександр Нєудачніков вже в шостий раз недобирає бали для вступу|вступу| на факультет політологи, тому ще наполегливіше готуватиметься для вступу|вступу| в сьомий раз.

3. Студент-медик Ігор цілу ніч перед іспитом|екзаменом| вивчає ана­томію|. Латинські назви м'язів, кісток і нервів плутаються|путають| і за­буваються|, але|та| Ігор надихає себе думкою, що він повинен скласти цей останній іспит, щоб|аби| не втратити|загубити| стипендію.

4. Офіціант ресторану «Модерн-на-Упі» Жорж Березкін був словесно ображений підхмеленим Пьером Афонькіним, облитий ним горілкою «Жіріновський», отримав|одержував| в обличчя порцію салату а-ля Це­зарь, а об його смокінг Пьер витер руки. Проте|тим не менше|, офіціант Бе­резкін стійко переніс скоєне з розрахунку на|розраховуючи на| щедрі чайові.

5. Жінка бальзаківського| віку Фаїна Костянтинівна, вага якої складає 150 кг, третій день сидить на дієті, щоб|аби| до суботи вміститися в плаття|сукні|, надіти|надягнути| яке вона збирається на побачення| з|із| Інокентієм Аркадійовичем.

6. Тринадцятирічний Сашко біля|в| світлофора на проспекті миє стекла в проїжджаючих іномарках. Запрацьовані|заробити| власною працею гроша він береже|зберігає| від випадкових спокус, щоб|аби| до весни купити собі шкіряну куртку, як у його кумира Віллі.
Завдання № 6. Оціните приведений список слів з точки зору того, які з них, будучи вживаними до себе, більшою мірою характеризують людей з сильною або слабкою волею.

Треба, хочу, сумніваюся, розраховую, можу, необхідно, виконаю|, сподіваюся|надіюся|, умію, повинен, зобов'язаний, ризикну, подумаю, жахаюся|страшуся|, вирішу, буду, стану, бажаю, вимагаю, наполягаю, роздумую, побоююся|опасаюся|, коливаюся|вагаюся|, передбачаю|припускаю|, боюся, мучуся, неодмінно, спробую, впораюся|справлюся|, обов'язково, відкладу, прагну, добиваюся, стримуюся.


Завдання № 7. Проаналізуйте уривки. Про які вольові якості в них йде мова?

1. Сент-Екзюпері писав про свого товариша Гійоме: «Його ве­лич| — у відчутті|почутті| відповідальності. Він відповідає за самого себе, за пошту, за товаришів, які сподіваються|надіються| на його повернення. Він відповідає за долі людства — адже вони залежать і від його праці... Бути людиною — це і означає|значить| відчувати|почувати|, що ти за все відповідаєш».

2. «Світ стане воістину|справді| справжнім тільки|лише| після того, як я його перероблю» (Ален Боске).

3. «Ніщо не робить|чинить| життя таким легким, як діяль­ність|, направлена|спрямована| до однієї мети|цілі|» (Шилер).


Завдання № 8. Визначите, які вольові якості (збудливість вольового зусилля, тривалість вольового зусилля, енергійність, знищування дії або здібність до затримки) виявилися в кожній з описаних ситуацій.

1. Згідно|згідно з| переказу|відданню|, грецький воїн, пробігши більше 40 км. з|із| містечка Марафон до Афін і повідомивши звістку про перемогу греків над персами, впав мертвим на міському майдані|площі|.

2. Конструктор А., навчаючись в школі, погано креслив і вирішив удосконалити| свої уміння. Спершу|для початку| він почав|став| займатися в| групі з креслення. Оскільки заняття проводилися щопонеділка, йому доводилося|припадало| кожне воскресіння|неділя| проводити за кресленнями. Багато раз йому хотілося кинути, але|та| він креслив, переробляв кожну| роботу по 5-6 разів. Через два роки занять вчитель|учитель| креслення на­звав| його креслення кращими в школі.

3. Студент Б., повертаючись зі школи уздовж|вздовж| берега за­мерзлої| річки|ріки|, почув слабкі|слабі| крики про допомогу і побачив двох ба­рахтаючихся| в обламаннях льоду|криги| хлоп'ят. Юнак|юнак| скинув взуття, пальто і стрибнув в крижану|льодяну| воду.

4. Шестикласник С.|ст.|, щоб|аби| розвинути волю, часто удавався до тако­го| прийому: переривав читання цікавої книги на самому захоплюючому| місці і не торкався|доторкався| до неї 2-3 дні.

5. Героїня роману Р. Мерля «Під склом», щоб|аби| здолати|подолати| боязкість, соромливість і слабовілля, писала собі жорстокі накази| і розвішувала їх на стінах кімнати, знімаючи тільки|лише| тоді, коли наказ|наказ-інструкція| був виконаний.
* Матеріали для завдань|задавань| узяті з|із| книги: Трофимова Н.М., Поленякина Е.В., Трофимова Н.Б. Общая психология: Практикум. - СПб.: Питер, 2005.- 320 с.

Навчальне видання
Методичні рекомендації до проведення практичних занять

з курсу «Психологія»

для студентів непсихологічних факультетів

(частина І).

Білова Маргарита Едуардівна


Видано в авторський редакції

Підп. до друку 25.05.2010. Формат 60х90/16.

Гарн. Таймс. Тираж 50 прим.
Редакційно-видавничий Центр

Одеського національного університету

імені І.І. Мечникова,

65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12, УкраїнаТел.: (048) 723 28 39


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка