Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу «Психологія» для студентів непсихологічних факультетів (частина І)Скачати 457.6 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір457.6 Kb.
#846
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


Білова, Маргарита Едуардівна.

Методичні рекомендації з проведення практичних занять для студентів непсихологічних факультетів / М.Е. Білова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Кафедра загальної та соціальної психології. – Одеса: Одеський нац. університет, 2010 –

Ч. 1. – 2010. – 37 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (26 назв).
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.І. МЕЧНИКОВА
Інститут математики, економіки та механіки

Кафедра загальної|загальної| та соціальної психології


М.Е. Білова

Методичні рекомендації

з проведення практичних занять

для студентів

непсихологічних факультетів

(частина|частина| I)

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

імені І.І. МЕЧНИКОВА

2010
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу «Психологія» для студентів непсихологічних факультетів (частина І).
Укладач:

М.Е. Білова,

кандидат психологічних наук, старший викладачРецензенти:
М.Ф. Будіянський,

кандидат психологічних наук, професорО.Д. Томас,

кандидат психологічних наук, доцент

Рекомендовано до друку Вченою радою

ІМЕМ ОНУ імені І.І. Мечникова.

Протокол № 1 від 9 жовтня 2009 р.

© Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2010

ЗМІСТ


Тематичний план практичних| занять

5

Пояснювальна записка

6

Заняття 1. Психологія як галузь наукового знання і практичної діяльності

8

Заняття 2. Принципи і завдання психологічної науки і практики

8

Заняття 3. Предмет вивчення і методи науково-психологічних досліджень.

9

Заняття 4. Поняття про психіку і її еволюцію. Походження і розвиток свідомості людини.

10

Заняття 5. Пізнавальні психічні процеси: відчуття, сприйняття.

11

Заняття 6. Пізнавальні психічні процеси: пам'ять, увага.

12

Заняття 7. Пізнавальні психічні процеси: мислення, уява, уявлення, мовлення.

13

Заняття 8. Емоційно-вольові психічні процеси. Регулятивна функція психіки.

13

Список додаткової літератури

15

Тестові завдання модульного контролю.

17

Додаток 1

26

Додаток 2

28

Додаток 3

30Тематичний план практичних| занять|позичати|


з курсу

«ПСИХОЛОГІЯ»


Тема


Практичні заняття

Самостійна роботаКонтроль


Змістовний модуль 1.

Психологія – наука про психіку| та психічні| явища|.


Тема 1. Психологія як галузь наукового знання та практичної діяльності.

1

1
Тема 2. Принципі та завдання психологічної науки та практики.

1

1
Тема 3.Предмет вивчання та методи науково-психологічних досліджень.

2Тема 4. Поняття про психіку і її еволюцію. Походження і розвиток свідомості людини.

2

1
Тема 5. Пізнавальні психічні процеси: відчуття, сприйняття.

2

1
Тема 6. Пізнавальні психічні процеси: пам'ять, увага.

2Тема 7. Пізнавальні психічні процеси: мислення, уява, уявлення, мова.

2Тема 8. Емоційно-вольові психічні процеси. Регулятивна функція психіки.

2

Тестовий контроль
Усього - 18 години

14

4

Пояснювальна записка
Практичні заняття призначені для розширення й закріплення знань, отриманих в лекційному курсі з дисципліни «Психологія» та повинні сприяти свідомому засвоєнню студентами теоретичних основ сучасної психологічної науки, формуванню стійких інтересів до психологічних знань і їх вживання з практики.

Традиційно практичні заняття з гуманітарних дисциплін у вузах проводяться у формі|у формі| семінарів. Семінарські заняття проводилися ще в старогрецьких|давньогрецьких| і римських школах як поєднання диспутів, повідомлень|сполучень| учнів, коментарів і висновків|ув'язнень| викладачів. Сьогодні в більшості європейських університетів семінари є груповим обговоренням студентами теми учбової програми під керівництвом викладача. Семінари є|з'являються| активною формою учбових занять і виконують пізнавальну, виховну і контролюючу функції. У планах занять передбачені модульні тестові завдання|задавання|, як одна з форм закріплення навиків|навичок| використання понятійно-термінологічного апарату, а також контролю знань. У цикл занять включені практичні завдання|задавання|, що передбачають освоєння студентами навиків|навичок| використання методів і методик сучасної психології в цілях самопізнання, самовдосконалення і використовування|застосування| в професійній діяльності.На практичних заняттях студенти навчаються|виучують|:

 • вільно оперувати понятійно – термінологічним апаратом;

 • працювати з|із| першоджерелами;

 • самостійно мислити і висловлювати|викладати| свої думки;

 • отримують|одержують| первинні навики|навички| наукової роботи і публічних|прилюдних| виступів|вирушань|;

 • знайомляться|ознайомлюються| з|із| психологічними основами самопізнання і саморозвитку.


В результаті|внаслідок| практичних семінарських занять студенти отримують|одержують| навики|навички|:

 • Самостійної роботи з|із| науковою літературою.

 • Публічного|прилюдного| виступу|вирушання|.

 • Науковій дискусії.

 • Роботи з|із| першоджерелами в бібліотеці.

 • Роботи з|із| інтернет-виданнями.

 • Використання наукового стилю письмової і усної мови|промови|.

 • Роботи з|із| психодіагностичним інструментарієм


Загальна|загальна| схема проведення заняття

 1. Ознайомлення студентів з|із| темою заняття і планом роботи.

 2. Повторення і закріплення основних психологічних понять по темі.

 3. Публічне|прилюдне| представлення доповідей.

 4. Групове обговорення прослуханих|прослуховувати| доповідей під керівництвом викладача

 5. Творча робота (письмова чи усна)|задавання| або робота з|із| психодіагностичним інструментарієм.

 6. Ознайомлення з|із| темою наступного|такого| заняття і темами доповідей, рефератів, контрольних робіт, літературою, що рекомендується.


Організація роботи студентів

По кожній темі представлені|уявляти| плани занять, основна література, практичні завдання|задавання|, а також тематика доповідей і рефератів, поданий список додаткової літератури. Основна література має бути вивчена студентами і законспектована. Використовуючи додаткову літературу, студенти за пропозицією викладача готують реферати по деяких питаннях курсу. Практичні завдання|задавання| також виконуються письмово в зошиті для практичних занять. Працюючи над рефератами, студенти мають використовувати, окрім|крім| рекомендованої літератури, додаткові джерела, освітлюючи окремі проблеми психологічної науки. Передбачається|припускається|, що за час, відведений по учбовому плану на вивчення курсу психології, кожен студент пише реферати і докладає|доповідає| їх зміст|зміст| на практичних заняттях.Каталог: clients -> client11 -> web11 -> metod -> imem

Скачати 457.6 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка