Методичні рекомендації до проведення Першого уроку у 2012-2013 навчальному році для учнів 5- 9 класівСкачати 158.25 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір158.25 Kb.
#25914
ТипМетодичні рекомендації
Головне управління освіти і науки черкаської

обласної державної адміністрації

черкаський обласний інститут післядипломної

освіти педагогічних працівників

О.В.Крутенко

зНАННЯ, РОДИНА, БАТЬКІВЩИНА – бЕЗЦІННИЙ СКАРБ МОГО ЖИТТЯ!

Методичні рекомендації

до проведення

Першого уроку

у 2012-2013 навчальному році

для учнів 5- 9 класів

Черкаси

2012

„Знання, родина, Батьківщина – безцінний скарб мого життя!”: Методичні рекомендації до проведення Першого уроку у 2012 – 2013 навчальному році у 5 – 9 класах . – Черкаси: Видавництво обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, 2012. – 16 с.

У збірнику вміщено методичні рекомендації та розробка уроку на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення Першого уроку і подальшої роботи у напрямку формування духовно багатої і всебічно розвиненої особистості.

Розроблені рекомендації адресовані керівникам навчальних закладів, їх заступникам, класним керівникам, учителям–предметникам, усім, хто зацікавлений у духовному розвитку підростаючого покоління.

Збірник підготувала:

Крутенко О.В. - завідувач лабораторії виховної роботи Черкаського ОІПОПП.

Затверджено вченою радою Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Протокол­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________.

© ЧОІПОППО.В.Крутенко,

завідувач лабораторії виховної роботи

Черкаського ОІПОПП

Перший урок 2012-2013 року має бути підпорядкований загальній меті виховного процесу у класному колективі. Разом з тим необхідно враховувати, що 1 вересня – це святковий день, який має запам’ятатися учням.

Перший урок, як і кожний класний час, має виконувати декілька виховних функцій: освітню, орієнтуючу та спрямовуючу. Класний керівник повинен розширити коло знань школярів у відповідності до обраної теми. Орієнтуюча функція полягає в тому, що зміст виховної години має формувати у школярів певні ставлення до оточуючої дійсності, що призведе до створення особистісної ієрархії духовних та матеріальних цінностей. Що стосується спрямовуючої функції виховної години, то вона передбачає логічний перехід від словесних форм і методів виховання до конкретних практичних справ, які здійснюють школярі. Тобто, саме спрямовуюча функція забезпечує здійснення принципів діяльнісного підходу до виховання.

Отже, рекомендуємо побудувати Перший урок 2012-2013 навчального року таким чином, щоб були реалізовані і просвітницька, і орієнтуюча, і спрямовуюча функція виховного процесу. Маємо на увазі, що ні в якому разі не можна на Святі Знань обмежитися лекцією класного керівника або літературно-музичним монтажем. Тому перш за все варто продумати форму проведення першого уроку і використати інтерактивні методи роботи із залученням школярів: конкурси, ігри, елементи вікторини тощо. Під час підготовки та проведення уроку рекомендуємо комплексно використовувати на уроці традиційні і нетрадиційні форми і методи з урахуванням вікових особливостей школярів, а також рівня розвитку та сформованості усього учнівського колективу. Тільки за умови дотримання цих вимог зміст виховної години може вплинути на поведінку учнів, постановку життєвих цілей та їх реалізацію.

На нашу думку, у ході підготовки та проведення Першого уроку доцільною буде активна участь батьків. Можливо, саме вони запропонують цікаву ідею щодо теми святкової виховної години і допоможуть дібрати матеріал. Бажано, щоб така співпраця була організована, починаючи з першого року навчання дітей у школі. Батьки повинні чітко розуміти вимоги навчального закладу та класного керівника, тоді взаємодія між ними і школою буде більш ефективною.

Перше вересня – це свято, яке стосується не тільки школярів, а й дорослих членів кожної родини. Рекомендуємо після проведення святкової лінійки та Першого уроку організувати святкові заходи за участю батьків. У невеликій сільський школі вересневий день може стати таким же великим святом, як і випускний вечір, коли збирається разом вся сільська громада. У міських школах також можуть бути проведені спільні заходи: конкурсні програми, виїзди на природу, культпоходи у дитячий парк на атракціони, відвідування театральної вистави тощо. Головне, щоб в цей день батьки й діти були об’єднані спільними справами, приємними турботами й емоціями.

До уваги класних керівників ми пропонуємо урок з теми «Знання, родина, Батьківщина – безцінний скарб мого життя». Головною його метою є:


 • виховувати громадян-патріотів, здатних творити себе і своє життя;

 • виховувати в учнів почуття відповідальності за власні вчинки;

 • формувати здатність до самоаналізу, стимулювати прагнення до самовдосконалення та самореалізації;

 • формувати в підлітків навички й уміння організації ефективної взаємодії з оточуючими;

 • виховувати ставлення до власного життя та життя інших людей як до найвищої цінності.

Зміст уроку «Знання, родина, Батьківщина – безцінний скарб мого життя» спрямований на аналіз тих цінностей, що є основоположними для кожного громадянина: Батьківщина, сім’я, знання, дружба, здоров’я, тощо. Звертаємо увагу педагогів на один із заключних етапів запропонованого уроку, а саме: «Відкриваємо нову сторінку шкільного життя (виставлення оцінок-прогнозів»).

Ця ідея запозичена із педагогічної спадщини Олександра Захаренка. Для учнів Сахнівської школи був розроблений «Табель успішності і вихованості». О.Захаренко висловлював припущення, що запровадження табеля може поліпшити становище школяра в колективі. Особливістю цього шкільного документу було те, що учень мав з кожного предмету не одну оцінку, а три. Першу з трьох оцінок учень виставляв собі сам на початку навчальної чверті як прогноз-обіцянку. Друга виставлялась також учнем за десять днів до кінця чверті як самоаналіз власних досягнень. Третя оцінка – це оцінка вчителя за реальні досягнення. Другу частину табеля складали незвичні для інших шкіл предмети: громадянська активність, політична культура, старанність у навчанні, ставлення до праці, ставлення до результатів праці інших, ставлення до батьків та дорослих. Перелік предметів свідчить про те, що головними критеріями були такі, що ґрунтувалися на системі морально-ціннісних орієнтацій та характеризували соціально-моральну спрямованість особистості. Визначені критерії охоплювали пізнавальний, мотиваційно-орієнтований та поведінковий аспекти діяльності, і це дозволяло відслідковувати динаміку розвитку особистості. Значимість діяльнісного підходу також відображена у наведеному переліку: наприклад, оцінюванню підлягав не рівень інформованості з питань громадянської освіти, а активність школярів.

Сподіваємося, що творче використання сучасними педагогами зазначеної ідеї О.Захаренка сприятиме досягненню однієї із найважливіших цілей виховного процесу, а саме: формуванню здатності школярів до самоаналізу, стимулюванню прагнення до самовдосконалення та самореалізації.

Матеріал уроку підібраний таким чином, що педагог може використати будь-яку частину, додавши власні ідеї та матеріали з урахуванням характерних особливостей учнів класу.

Слід зазначити, що обсяг матеріалів розрахований на те, щоб використання їх не завершилось першим вересневим уроком, а знайшло продовження в подальшій роботі. І наостанок, пам’ятайте, тільки в конкретних справах, активній інтелектуальній і практичній діяльності учні зможуть успішно розвивати в собі патріотизм, порядність, гідність, винахідливість, доброту, чесність та інші чесноти.


Знання, родина, Батьківщина – безцінний скарб мого життя!
Мета уроку:


 • виховувати громадян-патріотів, здатних творити себе і своє життя;

 • виховувати в учнів почуття відповідальності за власні вчинки;

 • формувати здатність до самоаналізу, стимулювати прагнення до самовдосконалення та самореалізації;

 • формувати в підлітків навички й уміння організації ефективної взаємодії з оточуючими;

 • виховувати ставлення до власного життя та життя інших людей як до найвищої цінності.


Хід уроку
Школа — велика дитяча країна,
В ній відкривається білий наш світ.
Тут пізнає себе кожна дитина,
І відправляється звідси в політ.
Знань надається тут першооснова,
Жити, дружити вчаться у ній.
Літо скінчилося - линемо знову
В дзвінкоголосий і радісний рій.


 1. Вступне слово класного керівника з елементами бесіди

Класний керівник: Доброго дня, любі діти, шановні батьки та гості! Сьогодні школа знову гостинно відкрила двері усім своїм учням. Цей навчальний рік несе кожному з нас цікаві відкриття й нові враження. А перший Урок Знань стане для нас початком шляху до цих відкриттів! Дуже часто звучить думка про те, що знання – це найцінніший скарб, що має людина.

 • Як ви вважаєте, що таке скарб?

 • У чому полягає цінність освіти?

 • Які ще цінності має кожна людина?
 1. «Острів скарбів, або Цінності мого життя» (індивідуальна робота школярів).

Протягом 5-ти хвилин учні складають перелік того, що вони вважають найбільш цінним особисто для себе. У разі необхідності педагог може запропонувати вибрати 3-5 понять із тих, що записані на дошці: Україна, Батьківщина, народ, культура, сім’я, друзі, здоров’я, природа, природа, праця, відпочинок тощо.
Висновок класного керівника: Як бачимо, для багатьох учнів нашого класу цінностями є Батьківщина, сім’я, друзі, знання. Всі ці поняття можна назвати найкоштовнішими скарбами, які роблять життя людини багатшим і цікавішим.

Тож давайте вважати сьогоднішний урок першою у цьому навчальному році подорожжю на Острів Скарбів. А найголовнішою цінністю більшість визначила Батьківщину.


 1. Ми – громадяни України!

Любов у нас до Батьківщини

Іде із серця глибини.

Ми – патріоти України,

ЇЇ ми дочки і сини.
Хоч за походженням людини

Ї тече у жилах інша кров,

Ми – громадяни України,

До неї вірна в нас любов!


Тут народились ми і живемо,

Тут щастя випало рости.

Палку любов в серцях несемо,

Ми – українці, я і ти!


І сила, й мудрість до людини

Від Матері-Вітчизни йде.

Ми – патріоти України,

І кращої нема ніде!


Нам наймиліша і єдина

Вітчизна за усі світи!

Чарівна, рідна Україна,

Ми – українці, я і ти!Класний керівник: Давайте подумаємо, що означає поняття «громадянин країни». Прошу вас вибрати із трьох визначень таке, яке найбільш точно відображає зміст поняття «громадянин країни».

На дошці записані наступні визначення:

Громадянин – це особа, яка має політичні, громадянські та інші права та обов’язки і вчиняє у відповідності до цих прав та обов’язків.

Громадянин – це особа, яка має політичні, громадянські та інші права та обов’язки і вчиняє у відповідності до здорового глузду.

Громадянин – це особа, яка має політичні, громадянські та інші права та обов’язки і вчиняє на свій власний розсуд.


Класний керівник:

 • Чому не можна назвати громадянином людину, яка робить вчинки у відповідності до власних міркувань, а не на підставі записаних у Конституції прав та обов’язків?

 • Які риси характеру потрібен мати справжній громадянин України?4. Безцінний скарб – моя сім’я!
Моя Батьківщина – це вишеньки цвіт,

І верби над ставом, й калина.

Моя Батьківщина – це мрії політ,

Це рідна моя Україна!


Моя Батьківщина – це наша сім'я,

Затишний куточок і хата.

Це мама, татусь, сестричка і я,

Всі рідні і друзів багато.Класний керівник: Тож подорож продовжується! Давайте пригадаємо, хто завжди переживає за нас і намагається допомогти в скрутну хвилину? Люди дуже часто називають свою сім’ю і рідний дім міцною фортецею, тому що в будь-яких умовах родина залишається оберегом і прихистком для кожного свого члена. Протягом багатьох сторіч формувався кодекс родинних цінностей, які сповідують українці: це турбота та відповідальність батьків за своїх дітей, взаємна повага між батьками, піклування дітей про старших членів родини, злагода в сім’ї, дотримання прадавніх звичаїв та інші. З давніх давен велич і краса сімейних стосунків оспівувалися в українському фольклорі, наприклад:
А в тім саду три теремки:
У першому — красне сонце,
У другому — ясен місяць,
А в третьому — дрібні зірки.
Ясен місяць — пан господар,
Красне сонце — жона його,
Дрібні зірки — його дітки. 1. Конкурс «Моя родина».

Класний керівник: А чи добре ми знаємо, чим живуть і цікавляться члени нашої родини? Чи завжди діти розуміють почуття своєї матусі або проблеми, які турбують батька? Сподіваємось, що конкурс «Моя родина» дасть нам відповідь на ці питання.Орієнтовні питання для учнів:

Які квіти подобаються твоїй мамі?

Який улюблений фільм батька?

Які страви любить бабуся?

Яке захоплення у дідуся?

Яке свято люблять у вашій родині?


Орієнтовні питання для батьків:

Як звати найближчого друга або подругу вашої дитини?

Яка улюблена телепередача?

Який шкільний предмет найбільш подобається?

Чим захоплюється ваша дитина?

Як звати сусіда по парті?

 1. Проект «Будинок моєї мрії» (робота в групах або індивідуальна).


Класний керівник: Друзі, а чи замислювались ви над тим, чому говорять «Мій дім – моя фотеця»? Без сумніву, людина повинна мати не просто дах над головою, а таке місце, де завжди зрозуміють і допоможуть. І сьогодні ми спробуємо побудувати такий будинок. Кожна команда – це бригада будівельників, яка має однаковий набір цеглинок: «любов», «розуміння», «здоров’я», «посмішка». Можливо, саме вони стануть фундаментом будинку. Із чого складатимуться стіни? Яким буде дах?


 1. Презентація «Мій дружний клас» (бажано завчасно підготувати презентацію, використавши найяскравіші кадри шкільного життя).

Створення «Портрету нашого класу».

Класний керівник. Людина багата тим, що є патріотом Батьківщини. Збагачує її, крім того, любляча родина. Але в кожної людини є ще один скарб – це вірні друзі.

Давайте уявимо, що наш клас – це жива істота, якій було б дуже приємно почути добрі й щирі слова на свою адресу. За допомогою чарівного м’яча (або іншого предмета) ми спробуємо висловити своє відношення до нашого класу. Передаючи м’яч один одному, кожний із нас дає визначення, наприклад: дружний, завзятий, працелюбний тощо. 1. Я – особистість!


Класний керівник: Визначаючи власні цінності, необхідно пам’ятати, що найвища цінність – це сама людина, її здоров’я та життя. Усвідомлення цієї істини не означає, що можна бути егоїстом і думати тільки про власні потреби. Людина належить до соціуму і має брати до уваги не тільки власні інтереси, а й потреби тих людей, що її оточують. Тому й говорять, що найголовніша мета справжнього громадянина – приносити користь друзям, родичам, батькам і Батьківщині.
 1. Відкриваємо нову сторінку шкільного життя (виставлення оцінок-прогнозів).


Класний керівник: Школа відкриває кожному своєму учневі дивний світ природи і науки, краси і мрій, дружби і закоханості. Це означає, що навчання в школі дарує людині повний спектр можливостей, щоб проявити себе у будь-якій сфері життя. А Батьківщина, сім’я, друзі і вчителі створюють всі умови, щоб потенційні можливості кожного учня були реалізовані. Єдине, що для цього потрібно, - це поставити собі конкретну мету й зробити все можливе для того, щоб вона здійснилася.

Сьогодні – Перше вересня, початок нового навчального року. Перед кожним із вам – чисті зошити і щоденник, нові підручники, нові цілі. Давайте спробуємо скласти прогноз щодо власної успішності у навчанні і поставити собі оцінки з кожного предмету.
Настане час, і ми з вами зможемо перевірити, чи отримали ви ту саме оцінку, яку поставили напередодні навчального року. Будемо сподіватися, що всі намічені цілі здійсняться!


 1. Заключний етап уроку.
1 учень.

У цей чарівний дивний час


Зійшлись щасливі діти
До нас у школу, в рідний клас,
Щоб вчитися й радіти.

2 учень.

І пізнавати білий світ,
Усе на світі знати.
Дитина вже з маленьких літ
Знання повинна мати.

1 учень.

Щоб рахувати й прочитати,
Рішать задачі різні.
В природі все передбачати:
Шторми й цунамі грізні.

2 учень.

Учитись бачити красу
У вранішні години,
Чарівну квіточку й росу —
Все треба для людини!

1 учень.

Серед природних голосів
Вловити шум листочка.
І соловейка ніжний спів,
Чарівний дзвін струмочка...

2 учень.

Тому усі з маленьких літ
Повинні йти до школи,
Щоб зрозуміти дивний світ,
Відкрити виднокола.Додатки:
Я народилась в Україні


Я народилась в Україні
І почала життя своє.
Тут небеса безмежні, сині...
На що не глянеш — все моє!
Трава для мене зеленіє,
Для мене світлі дні ясні.
І сонце пестить та леліє,
До серденька летять пісні.
Тут кожна квіточка співає,
Струмочок ніжно жебонить.
І краю кращого немає,
Де б я могла так вільно жить!

Надія Красоткіна
Наповни серце добротою

О, Боже! Дай упитися красою,
Напій нас пахощами й звуками землі!
Наповни людське серце добротою —
Твої ми діти в космосі малі.

Відкрий нам знань і мудрості криницю,


Щоб знали нащо і куди йдемо.
І засвіти у серці зоряницю —
Ми у красі безмежній живемо!

А небо синє-синє, небо вічне!


Глибінь бездонна, мрійна й чарівна!
Краса довкіл непізнана, космічна
Окрилює й захоплює вона!

Надія Красоткіна
Афорізми та вислови видатних людей:

 • Міра всіх речей – людина… (Протагор).

 • Людина не може нічого навчити іншу людину. Вона може тільки допомогти знайти їй правду у власному серці любов (Августин А.).

 • У необхідності – єдність, у сумніві – свобода, в усьому – любов (Августин А.).

 • Книги – кораблі думки, які плавають по хвилях часу і несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління (Бекон Ф.).

 • Мистецтво слухати майже рівнозначне мистецтву добре говорити (Буаст П.).

 • Авторитет, побудований швидкісним методом, може бути блискучим, але не довготривалим (Вільде І.).

 • Характер людини творить її долю (Гераскінт).

 • Манери людини – це дзеркало, в якому відображається її портрет (Гете Й.).

 • Розум людський має три ключі, які все відкривають: знання, думка, уява (Гюго В.).

 • Чесність і безчесність людини пізнається не тільки з її дій, а й з її бажань (Демокріт).

 • Ідеальна людина все шукає в собі, незначна – в інших(Конфуцій).
  Навчання без роздумів непотрібне, але й роздуми без навчання є небезпечними (Конфуцій).

 • Перед людиною є три шляхи до пізнання: шлях мислення – найбільш благородний, шлях наслідування – найбільш легкий і шлях особистого досвіду – найбільш важкий (Конфуцій).

 • Те, що ми знаємо, – обмежене, а те, чого ми не знаємо, – нескінчене (Лаплас П.).

 • Розум, що не має певної мети, втрачається (Монтень М.).

 • Слово належить на половину тому, хто говорить, і на половину тому, хто слухає (Монтень М.).

 • Здобуваючи щастя для інших, ми знаходимо його для себе (Платон).

 • Невихованим буває той, хто хоче таким залишатись (Платон).

 • Чого сам не маєш, того й іншому не передаси, а чого сам не знаєш, того й інших не навчиш (Платон).

 • Тисячі шляхів ведуть до помилки, але лише один – до істини (Руссо Ж.).
  Хто менше обіцяє, той більше виконує (Руссо Ж.).

 • У битві перемагає той, хто твердо вирішив у ній перемогти (Толстой Л.).

Список використаної літератури: 1. Бех І. Д. Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої школи / І. Д. Бех, Н. Ганнусенко // Українське релігієзнавство. – 2005. – С. 265–281.

 2. Захаренко О. А. 210 шкільних лінійок. Загальношкільні лінійки, проведені в сільській школі протягом 1998-2000 року : метод. посіб. / О. А. Захаренко, С. О. Захаренко. – Сахнівка, 2002. – 295 с.

 3. Захаренко О. А. Сутність сільської загальноосвітньої / О. А. Захаренко // Шкільний світ. – 1997. – № 4. – С.4–5.

 4. Концепція національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс] / Професійний журнал для вчителів «Відкритий урок» // Режим доступу до ресурсу: http://osvita.ua/legislation/other/5397.

 5. Сухомлинська О. В. Сучасні цінності у вихованні / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 24–27.

 6. Чорна К. І. Виховання громадянина, патріота, гуманіста. : навч.- метод. посібник / К. І. Чорна – К. : ТОВ „ХІК”, 2004. – 96 с.

 7. Сценарії загальношкільних заходів [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://klruk.uroki.org.ua/course12.html
Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
metod -> Розвиток творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках географії Актуальність теми дослідження
metod -> Управління освіти департаменту з гуманітарних питань харківської міської ради науково-методичний педагогічний центр
metod -> Гендер як соціокультурний феномен
metod -> Методичні матеріали щодо особливостей корекційної роботи соціального педагога і шкільного психолога з важковиховуваними підлітками Довідка
metod -> Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в україні
metod -> Шкільне наукове товариство як форма розвитку обдарованих учнів
metod -> До програми курсу за вибором
metod -> Психологічні причини та шляхи подолання агресії в освітньому середовищі
metod -> Особливості навчання дорослих

Скачати 158.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал