Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»


Задача 1. Визначити число відвідувачів кафе, щоб забезпечити його беззбиткову роботуСторінка4/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.79 Mb.
#10933
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Задача 1. Визначити число відвідувачів кафе, щоб забезпечити його беззбиткову роботу.


Вихідні дані:

 1. Комунальні витрати, оренда, зарплата персоналу кафе й т.п. - 800 грн. на місяць.

 2. У середньому на одного відвідувача слід у день зробити закупівлю продуктів на суму - 5 грн.

Необхідно накреслити графік залежності витрат від числа відвідувачів, пояснити поняття «ціна» при числі відвідувачів відповідно 50, 100, 150, 200, 250, 300.

Задача 2. Програма збуту компанії на поточний рік:

1. Виторг від реалізації, грн. - 1000 000

(реалізовано 50 000 штук за ціною 20 грн.)

у тому числі змінні - 5 грн./од.

2. Торговельні витрати:

- витрати на рекламу, грн. - 100 000

- зарплата працівників збуту, грн. - 80 000

- відрядні - 50 000

- оренда торговельного устаткування приміщення - 10 000

Керівництво розглядає питання про створення в наступному році нової території збуту. Передбачається збільшити витрати на рекламу на 30% й ввести в штат додаткову посаду продавця із зарплатою 15 000 грн. у рік. Крім того, очікується підвищення відрядних на 10% у рік.

Обсяг продажу на новій території передбачається 10 000 штук у рік.

Чи треба компанії створювати новий район для збуту?

Рішення вимагає аналізу інкрементних доходів і витрат, які можуть з'явитися в результаті створення нової території збуту.
Задача 3. Менеджер компанії розглядає проблему виробництва нового виду продукції. Можна чекати, що вона буде мати великий попит. Передбачається, що змінні витрати на виробництво одиниці продукції наступні:

– прямі матеріальні витрати – 18,5 грн.

– прямі трудові витрати – 4,25 грн.

– допоміжні матеріали – 1,10 грн.

– комерційні витрати – 2,8 грн.

– інші витрати – 1,95 грн.

Постійні витрати за рік становлять:

– амортизація будинків і устаткування – 36 000 грн.

– витрати на рекламу – 45 000 грн.

– інші – 11 400 грн.

Компанія планує продавати продукцію за ціною 55,0 грн.

Необхідно:


 1. Застосовуючи маржинальний підхід, розрахувати обсяг продукції, яку повинна продати компанія, щоб:

а) досягти критичної точки;

б) отримати прибуток 70 240 грн. 1. Розрахувати обсяг продукції, що повинна продати компанія, щоб отримати прибуток 139 520 грн., за умови, що витрати на рекламу збільшаться на 40 000 грн.

 2. Менеджер вважає, що обсяг продажів за рік може досягти 15 000 шт. Скільки можна додатково витратити на рекламу, якщо ціна одиниці продукції складе 52 грн., змінні витрати не можуть бути зменшені і компанія хоче отримати прибуток 251 000 грн. при обсязі продажів 15 000 шт. продукції.

Задача 4. Будівельна компанія зводить стандартний модуль, що продає по 30 000 грн. Витрати компанії можуть бути легко розділені на постійні й змінні складові. Кошторисні дані на наступних 6 місяців включають:

Реалізація, шт. Прибуток, грн.

Січень 18 70 000

Лютий 20 100 000

Березень 30 250 000

Квітень 22 130 000

Травень 24 160 000

Червень 16 40 000

Постійні витрати за 6 місяців розподілені рівномірно.

Необхідно:

1. Побудувати графік для валової реалізації, витрат і виробництва за зазначені 6 місяців, які показали б: • точку беззбитковості в одиницях продукції та у грн.;

 • сукупні постійні витрати;

 • пряму змінних витрат;

 • точку беззбитковості для сукупної кошторисної реалізації.

2. Компанія забезпечена низьким рівнем реалізації. Комерційний директор пояснює, знизивши ціну на модуль на 5000 грн., можна домогтися 10 % збільшення реалізації. Інші витрати залишаться незмінними. Визначити, чи повинна компанія знижувати ціну на свій виріб, щоб привернути увагу нових покупців.

Задача 5.

Компанія підготувала кошторис на наступні 12 місяців, протягом яких вона має намір продавати чотири різні вироби, дані по яких становлять:Продукт

Реалізація, тис. шт.

Ціна за од., грн.

Змінні на од., грн.

А

10

20

14,0

Б

10

40

8,0

В

50

4

4,2

Г

20

10

7,0

Постійні витрати – 240 000 грн. на рік.

Необхідно:

1. Розрахувати сукупний (маржинальний) прибуток, зароблений кожним виробом і сумарний прибуток від них.

2. На основі отриманих даних побудувати графік прибутку і обсягу виробництва.

3. Прокоментувати отримані результати і визначити точку беззбитковості.Задача 6.

Будівельна компанія зводить стандартний модуль, що продає по 30 000 грн. Витрати компанії можуть бути легко розділені на постійні й змінні складові. Кошторисні дані на наступних 6 місяців включають:

Реалізація, шт. Прибуток, грн.

Січень 18 70 000

Лютий 20 100 000

Березень 30 250 000

Квітень 22 130 000

Травень 24 160 000

Червень 16 40 000

Постійні витрати за 6 місяців розподілені рівномірно.Необхідно:

1. Побудувати графік для валової реалізації, витрат і виробництва за зазначені 6 місяців, які показали б: • точку беззбитковості в одиницях продукції та у грн.;

 • сукупні постійні витрати;

 • пряму змінних витрат;

 • точку беззбитковості для сукупної кошторисної реалізації.

2. Компанія забезпечена низьким рівнем реалізації. Комерційний директор пояснює, знизивши ціну на модуль на 5000 грн., можна домогтися 10 % збільшення реалізації. Інші витрати залишаться незмінними. Визначити, чи повинна компанія знижувати ціну на свій виріб, щоб привернути увагу нових покупців.
6.3. Тестові завдання

1. Якщо фактичний випуск продукції нижче, ніж запланований, яка, на Вашу думку, з перерахованих нижче категорій витрат також буде нижче запланованих?

а) Сукупні змінні витрати.

б) Сукупні постійні витрати.

в) Змінні витрати на одиницю продукції.

г) Постійні витрати на одиницю продукції.

2. Як називають у зарубіжній практиці систему калькулювання повних витрат:

а) директ - костинг;

б) абсорбшен – костинг;

в) стандарт – костинг;

г) АВС – кстинг.
3. Як називають у зарубіжній практиці систему калькулювання змінних витрат:

а) директ - костинг;

б) абсорбшен – костинг;

в) стандарт – костинг;

г) АВС – кстинг.

4. Як калькулювання змінних витрат зумовлює відхилення операційного прибутку:

а) збільшення завжди;

б) зменшення завжди;

в) збільшення при певних умовах;

г) зменшення при певних умовах.
6.4. Контрольні запитання

1. Сутність системи калькулювання “директ-костінг”.

2. Основні ознаки системи “директ-костінг”.

3. На основі яких витрат калькулюється собівартість продукції (робіт, послуг) за системою “директ-костінг”?

4. Як взаємодіють фінансовий та управлінський облік за системою калькулювання “директ-костінг”?

5. Який показник визначається в процесі калькулювання за системою “директ-костінг”?

6. Сутність моністичної системи ведення обліку.

7. Сутність маржинального доходу.

8. Як визначити маржинальний дохід?

9. Назвіть основні переваги системи “директ-костінг” у порівнянні із системою повного розподілу витрат.

10. Які документи розробляються для контролю за собівартістю продукції за системою “директ-костінг”?

11. Гнучкі бюджети розробляються в розрізі всього підприємства чи центрів відповідальності за системою “директ-костінг”?

12. Назвіть недоліки системи “директ-костінг”.
ТЕМА 7. СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ

ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ

Після вивчення даної теми студент повинен знати:основні елементи нормативного обліку витрат, побудову обліку витрат у системі «стандарт-костинг» та системі «абзорпшен-костинг». Варіанти «абзорпшен-костингу», подібності та розбіжності розглянутих систем витрат. Аналіз відхилень. Оцінку готової продукції та незавершеного виробництва за кожної системи витрат.7.1. План проведення заняття

1. Система калькулювання «стандарт-кост» - зарубіжний аналог нормативного методу.2. Система калькулювання абзорпшен-костинг.
7.2. Практичні завдання

Задача 1. Меблева фабрика поряд з наборами м'яких меблів робить книжкові полиці. Нормативні й фактичні витрати на виробництво однієї полиці представлені наступним чином.


п/п

Показники

Од. вим.

Нормативне значення

Фактичне значення

1

Нормативна (фактична) кількість матеріалів (прямі витрати):

– кількість деревини в готовому виробі

куб. м.

1,8

1,8
– припустима величина відходів

куб. м.

0,2

0,25
Разом норматив (факт) прямих витрат на матеріали

куб. м.

2

2,05

2

Нормативна (фактична) ціна прямих матеріалів:

– відпускна ціна виробника

грн.

120

123
– транспортні витрати у розрахунку на 1 куб. м.

грн.

5

5
Разом нормативна (фактична) ціна 1 куб. м. деревини

грн.

125

128

3

Витрати праці (прямі витрати на заробітну плату):

– нормативний (фактичний) час

чол.-год./од.

5

4,9
– нормативна (фактична) ставка оплати праці

грн./год.

2

2,2

4

Нормативний (фактичний) коефіцієнт змінних загальновиробничих витрат

грн./ чол.-год.

3

3,1

Розрахувати відхилення. Дати аналіз рішення задачі.
Задача 2. Компанія використовує систему калькулювання собівартості по нормативних витратах. Нижче наводиться інформація по продукту А, що виробляється в одному із цехів компанії:

а) нормативна виробнича собівартість одиниці продукту, грн.Елементи витрат

Витрати ресурсів на одиницю

Вартість одиниці ресурсу

Сума

 1. Основні матеріали

 2. Праця основних робітників

 3. Змінні н/в

6 кг

1 година4 грн.

7


24,0

7,0


3,0

Разом загальні (сукупні змінні витрати)34,0

б) кошторисні постійні виробничі н/в на місяць – 100 000 грн.

в) кошторисний обсяг виробництва – 20 000 шт./місяць.

г) фактичне виробництво та витрати на 6-й місяць були наступні:

– вироблено продукту А – 18 500 шт.

– основні матеріали, закуплені – 113 500 кг 442 650

і використані – 17 800 кг

– праця основних робітників 129 940

– змінні накладні витрати 58 800

– фактичні постійні виробничі н/в 104 000Разом 735 390

Необхідно:

1. Підготувати звіт у вигляді таблиці, що показує кожний елемент витрат:

а) первісний кошторис (бюджет);

б) гнучкий кошторис;

в) фактичні витрати;

г) загальні (сукупні) відхилення.

2. Розділити відхилення по основних матеріалах і праці основних робітників.
Задача 3.

Розрахуйте собівартість внутрівиробничих послуг на основі даних обліку місць виникнення витрат і використання додаткових ставок.

За звітний період три виробничих ділянки на підприємстві користувалися послугами ремонтної майстерні. Витрати ремонтної майстерні в сумі 16 000 у. од. складаються з, у. од.:

– зарплати за ремонтні роботи 4000

– одноелементних витрат на матеріали 2000

– накладних витрат 10 000

Одноелементні витрати по виконанню замовлень на ремонт розподіляються по виробничих ділянках у наступних співвідношеннях:

Розподіл одноелементних витрат

(%)

Виробнича

ділянка

Вид

одноелементних витрат


1

2

3


Зарплата за ремонтні роботи

25

55

20

Одноелементні витрати на матеріали

25

65

10

40 % накладних витрат на виконання замовлень з ремонту повинні відноситися на виробничі ділянки за допомогою базової величини «Одноелементні витрати на матеріали», а 60 % – за допомогою вихідної величини «Зарплата за ремонтні роботи».

Визначити величину витрат виробничих ділянок.
Задача 4.

Фірма має три виробничих і два обслуговуючих підрозділи.

Сума накладних витрат, у. од.:

виробничі підрозділи:

X – 48 000

Y - 42 000

Z - 30 000

обслуговуючі підрозділи:

1 – 14 040

2 - 18 000

Витрати обслуговуючих підрозділів розподілені наступним чином

Розподіл витрат обслуговуючих підрозділів, %обслуговуючого підрозділу

X

Y

Z

1

2

1

20

40

3010

2

40

20

20

20Розподілити накладні витрати обслуговуючих підрозділів і віднести їх на виробничі підрозділи.

Підрахувати загальну суму витрат.Задача 5. Виробнича компанія використовує ставку накладних витрат (НВ) на основі машино-годин при нормальному рівні виробництва. Ставка НВ, що буде використана на початку року, становить 15 грн. на 1 маш./год.

Очікувані накладні витрати по рівнях виробництва наступні:

Рівень виробництва:

(маш.-годин) Накладні витрати, грн.


1500 25 650

1650 26 325

2000 27 900

Необхідно:


 1. Розрахувати ставку змінних НВ на 1маш./год.

 2. Сукупні кошторисні постійні НВ.

 3. Нормальний рівень виробництва.

 4. Розмір нестачі (надлишку) відшкодування НВ, якщо фактичний час роботи верстатів склав 1700 год., а накладні витрати дорівнюють передбаченому кошторису.


7.3. Тестові завдання

1. До собівартості продукції харчової промисловості відносяться:

1) поточні витрати на виробництво;

2) капітальні витрати;

3) виражені в грошовій формі витрати підприємства на виробництво й реалізацію продукції;

4) витрати на сировину, матеріали й заробітну плату робітників;

5) витрати на устаткування.2. Призначення класифікації витрат на виробництво за економічними елементами витрат:

1) розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;

2) підстава для складання кошторису витрат на виробництво;

3) вичислення витрат на матеріали;

4) визначення витрат на заробітну плату;

5) установлення ціни виробу.3. Призначення класифікації за калькуляційними статтями витрат:

1) визначення ціни на заготівлю деталей, вузлів;

2) числення прямих і непрямих витрат;

3) розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;

4) є основою для складання кошторису витрат на виробництво.

4. До угруповання витрат за економічними елементами відносяться витрати на:

1) паливо й енергію на технологічні цілі;

2) основну заробітну плату виробничих робітників;

3) амортизацію основних фондів;

4) витрати на підготовку й освоєння виробництва;

5) додаткову заробітну плату виробничих робітників.5. В угруповання витрат за статтями калькуляції входять витрати на:

1) сировина й основні матеріали;

2) оплату праці;

3) амортизацію основних виробничих фондів;

4) паливо й енергію на технологічні цілі;

5) допоміжні матеріали.6. До витрат на управління та організацію виробництва в собівартості продукції ставляться витрати:

1) прямі;

2) непрямі;

3) змінні;

4) постійні;

5) по обслуговуванню устаткування.7. Цехова собівартість продукції містить у собі витрати:

1) цеху на виконання технологічних операцій;

2) підприємства на виробництво даного виду продукції;

3) цеху на керування виробництвом;

4) цеху на виконання технологічних операцій і управління цехом.

8. Виробнича собівартість продукції включає витрати:

1) цеху на виробництво даного виду продукції;

2) цехову собівартість і загальнозаводські витрати;

3) на виробництво і збут продукції;

4) на технологічну собівартість;

5) на комерційну собівартість.9. Комерційна собівартість продукції включає витрати:

1) на виробництво і збут продукції (комерційні витрати);

2) цехову собівартість;

3) виробничу собівартість;

4) підприємства на основні й допоміжні матеріали;

5) підприємства на управління виробництвом.10. На зниження собівартості продукції впливають внутрішньовиробничі техніко-економічні фактори:

1) поліпшення використання природних ресурсів;

2) підвищення технічного рівня виробництва;

3) поліпшення структури виробленої продукції;

4) зміна складу і якості природної сировини;

5) зміна розміщення виробництва.11. До змінних витрат відносяться:

1) матеріальні витрати;

2) витрати по реалізації продукції;

3) амортизаційні відрахування;

4) заробітна плата виробничого персоналу;

5) адміністративні й управлінські витрати.12. Розподіл витрат на постійні й змінні виконується з метою:

1) прогнозування прибутку;

2) визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реалізації, що забезпечує беззбиткову діяльність (критичний обсяг);

3) виділення цехової, виробничої і комерційної собівартості.13. Витрати і прибуток торговельних організацій включаються в:

1) закупівельну ціну;

2) оптову ціну підприємства;

3) роздрібну ціну;

4) оптову ціну промисловості;

5) здавальну ціну.14. Витрати і прибуток збутових організацій включаються в:

1) оптову ціну підприємства;

2) оптову ціну промисловості.

15. Під поняттям «прибуток від реалізації продукції» маються на увазі:

1) виторг, отриманий від реалізації продукції;

2) грошове вираження вартості товарів;

3) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному вираженні (без ПДВ і акцизу) і її собівартістю;

4) чистий дохід підприємства;

5) витрати на виробництво реалізованої продукції.


7.4. Контрольні запитання

 1. Визначення стандартних витрат, їх відмінності від системи нормативних витрат.

 2. Види нормативів витрат та організація їх розробки. Норми прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці; загальновиробничих витрат. Нормування повних та часткових витрат. Етапи калькулювання за нормативними витратами. Техніка калькуляційних розрахунків за нормативним методом.

 3. Облік відхилень від нормативів. Позитивні та негативні відхилення, їх відображення в первинних документах та облікових регістрах. Облік відхилень при формуванні фінансових результатів.

 4. Аналіз відхилень за статтями прямих витрат. Чинники першого порядку, що впливають на відхилення за прямими матеріальними витратами та витратами на оплату праці, методи їх визначення.

 5. Аналіз відхилень від нормативів загальновиробничих витрат. Чинники першого порядку, що впливають на відхилення загальновиробничих витрат, методи їх визначення.

 6. Сутність методу калькулювання собівартості “стандарт-кост”.

 7. Де використовується система калькулювання “стандарт-кост”?

 8. Що означає термін “стандарт” у системі калькулювання “стандарт-кост”?

 9. Що означає термін “кост” у системі калькулювання “стандарт-кост”?

 10. Основний зміст системи “стандарт-кост”.

 11. В яких галузях промисловості застосовувалась система “стандарт-кост” на початку свого існування?

 12. Які методи калькулювання використовують вимірювання витрат на базі системи “стандарт-кост”?

 13. Назвіть основні відмінності нормативного методу від системи “стандарт-кост”.

 14. Поняття нормативних витрат.

 15. Назвіть переваги системи “стандарт-кост” у порівнянні з іншими методами обліку витрат на виробництво.

 16. Як впливає система “стандарт-кост” на доходність підприємства?

 17. Назвіть недоліки системи “стандарт-кост”.ТЕМА 8. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ

Після вивчення даної теми студент повинен знати: Фінансове планування і бюджетування. Управління бюджетуванням. Складання і взаємоузгодження бюджетів. Бюджетний контроль і аналіз відхилень.
8.1. План проведення заняття

1.Фінансове планування і бюджетування

2 Управління бюджетуванням

2.1. Бюджетний комітет

2.2. Класифікація статичних бюджетів

3. Складання і взаємоузгодження бюджетів

4. Бюджетний контроль і аналіз відхилень

4.1. Бюджетний контроль

4.2. Факторний аналіз відхилень
8.2. Практичні завдання

Задача 1.Закінчити розрахунки в таблиці. Дати пояснення, зробити висновки.

Показник

Стати-ний бюджет

Фактично

Гнучкий бюджет

Відхилення гнучкого від статичного бюджету

Відхилен-ня фактичних даних від гнучкого бюджету

Відхилення фактичних даних від статичного бюджету)

Обсяги реалізації, шт.

500

520

Виручка від реалізації

200000

208000

Змінні витрати

107500

119080

Маржинальний прибутокПостійні витрати

308002

327603

Операційний прибуток (збиток)Витрати на одиницю продукції: „-” економія, „+”перевитратиВитрати на 1 грн., коп.: „-„ економія, „+”перевитратиЗадача 2.

Підприємство «Цукровик» виробляє і реалізує один вид продукції. Показники його роботи за перші два місяці наступні:Показник

Січень

Лютий

Обсяги виробництва, од.

2500

2000

Обсяг реалізації, од.

2000

2200

Ціна реалізації, грн.. за од.

130

130

Змінні виробничі витрати на одиницю продукції, грн..

80

80

Постійні виробничі накладні витрати, грн..

48000

48000

Постійні адміністративні витрати, грн...

21000

21000

Залишків готової продукції на початок року не було. Реалізована продукція оцінюється при її вибутті за методом ФІФО.

Необхідно: скласти звіт про прибутки та збитки підприємства за кожен місяць, зокрема методом повного розподілу витрат і методом маржинального калькулювання змінних витрат; дати коментар одержаних результатів.

Задача 3.

Скласти графік очікуваних грошових надходжень за реалізовану продукцію по кварталах на підставі умов оплати за реалізовану продукцію відповідно угоди з покупцями ( в першому місяці кварталу надходить 30%, в другому – 30%, а за третій місяць кошти надходять в першому місяці наступного кварталу – 40%0), а також на підставі даних про дебіторську заборгованість на 01.01.2013 року, що склала 287 тис.грн. Визначити дебіторську заборгованість на кінець періоду.

Бюджет продажу

Показники

Од. виміру

2013 рік:

Всього

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

2

3

4

5

6

7

Обсяги продажу

шт.

36400

33600

35000

35000

140000

Ціна за 1 шт.

грн..

38

42

42

39
Дохід від продажу

тис. грн.

1384

1412

1470

1365

5631

При рішенні задачі використати лише корисну інформацію

Задача 4.

Підприємство «Рубін» відносить на витрати виробництва накладні витрати за ставкою 0,75грн. з розрахунку на 1грн. прямої оплати праці. Відповідно до гнучкого бюджету виробничих накладних витрат при фонді прямої заробітної плати розміром 12000грн. загально виробничі витрати складають 8400грн, а при фонді зарплати 15000грн – 9750грн. Фактична сума загальновиробничих витрат у першому випадку становила 9000грн., а у другому – 10000грн.

Розрахувати: 1. формулу для розрахунку гнучкого бюджету виробничих накладних витрат (метод вищої-нижчої точки);

 2. нормативний фонд оплати праці, виходячи з якого розраховано ставку списання («поглинання») накладних витрат;

 3. чисте відхилення фактичних витрат від нормативних та його складові для двох обсягів виробництва (12000 і 15000грн. оплати праці).


8.3. Тестові задачі до теми:

1. Який з наведених документів містить базову інформацію для планування прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці та виробничих накладних витрат?

а) бюджетний звіт про прибуток;

б) прогноз продажу;

в) бюджет виробництва;

г) бюджет грошових коштів;

д) бюджет капітальних вкладень2. Бюджет витрат на збут та адміністративних витрат зазвичай не включає:

а) страхування готової продукції;

б) витрати на канцелярське приладдя;

в) витрати на оренду приміщення офісу;

г) витрати на амортизацію верстатів;

д) витрати на рекламу.3. Бюджет непрямих матеріалів і непрямої зарплати є:

а) бюджетом загальновиробничих витрат;

б) бюджетом грошових коштів;

в) бюджетом адміністративних витрат;

г) зведеним бюджетом;

д) бюджетом витрат на збут.4. На 31 грудня 2008 року компанія має на складі 6000 одиниць готової продукції. Нижче наведено фрагмент бюджету виробництва компанії на перший квартал 2009 року, одиниць:

Показник Січень Лютий Березень

Обсяг виробництва 18 800 20 400 19 600

Необхідний запас продукції на

кінець місяця 5 000 4 200 4 000

Очікуваний обсяг продажу в січні дорівнює:

а) 13 800

б) 17 800

в) 18 800

) 19 800

д) 23 800

5. Нижче наведено прогноз продажу компанії, яка реалізує велосипеди, одиниць:

Місяць Очікуваний обсяг продажу Необхідний запас на кінець

місяця


Каталог: literatura
literatura -> Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»
literatura -> Литература Волкова Г. А. Логопедическая ритмика -м детство-Пресс, 2010 г. 352 с
literatura -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент»
literatura -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент»
literatura -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів
literatura -> Методичні рекомендації до практичних занять для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання
literatura -> Курс лекцій для студентів спеціальності 03050901, 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів
literatura -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
literatura -> Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка