Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»Сторінка3/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Змінні витрати 240 000

Постійні витрати 60 000

Точка беззбитковості підприємства дорівнює, грн.:

а) 60 000;

б) 300 000;

в) 75 000;

г) 240 000.3. Компанія планує продати 40 000 одиниць продукції. Постійні витрати компанії 80 000 грн., а змінні витрати становлять 60% ціни реалізації. Для отримання операційного прибутку в розмірі 20 000 грн. ціна реалізації одиниці продукції має бути, грн.:

а) 3,75;

6)4,17;

в) 5,00;

г)6,25.

4. Компанія "Анкор" планує продати 25 000 викруток за ціною 2,00 грн. за одиницю. Коефіцієнт маржинального доходу становить 25%. Якщо запланований обсяг продажу є точкою беззбитковості компанії, тоді її постійні витрати дорівнюють, грн.:

а) 50 000;

б) 200 000;

в) 12 500;

г) 100 000.

5. Компанія "Заур" реалізувала 150 000 замків за ціною 9,00 грн. за одиницю. Постійні витрати компанії становили 420 000 грн., а операційний прибуток 300 000 грн. Загальні змінні витрати компанії дорівнюють, грн.:

а) 930 000;

б) 720 000;

в) 630 000;

г) 1 050 000.

6. Змінні витрати становлять 70% продажу, а загальні постійні витрати дорівнюють 105 000 грн. Точка беззбитковості дорівнює, грн:

а) 73 500;

б) 315 000;

в) 350 000;

г) 150 000.

7. Продаж ВАТ "Перун" становить 400 000 грн. при точці беззбитковості 240 000 грн. Чому дорівнює коефіцієнт запасу міцності?

а) 166,7%;

б) 60%;

в) 66,7%;

г) 40%.

8. Компанія "Шаман" реалізує два вироби А і Б у співвідношенні 2 Маржинальний дохід на одиницю дорівнює: 40 грн. для А і 20 грн. для Б Постійні витрати компанії становлять 4 200 000 грн. Скільки одиниць обох виробів слід продати, щоб компанія була беззбитковою:

а) 140 000;

б) 150 000;

в) 168 000;

г) 180 000.

9. Підприємство планує продати 100 000 одиниць виробу Х за ціною 8 грн. за одиницю та 200 000 одиниць виробу У за ціною 6 грн. за одиницю. Змінні витрати становлять 70% продажу для Х та 80% продажу для Y. Для отримання загального операційного прибутку 320000 грн. постійні витрати м бути, грн.:

а) 160 000;

б) 180000;

в) 480 000;

г) 1 200000.

10. Підприємство реалізує продукцію за ціною 50 грн. за одиницю. Змінні трати на одиницю становлять 30 грн., а загальні постійні витрати дорівнюють 150 000 грн. Запланований обсяг продажу 10 000 одиниць. Фактор операційного важеля дорівнює:

а) 0,25;

б) 5;

в) 4;


г) 3,33.
5.4. Тестові завдання

1.Залежно від вихідних даних та методики розрахунку калькуляції поділяють:

а) на планові і звітні;

б) місячні і квартальні;

в) повні і неповні;

г) цехові та технологічні.

2. За періодом діяльності, витрати якого включені до собівартості, калькуляції поділяють:

а) на планові і звітні;

б) місячні і квартальні;

в) повні і неповні;

г) цехові та адміністративні.

3. За складом елементів витрат, що включені до собівартості, калькуляції поділяють:

а) на планові і звітні;

б) місячні і квартальні;

в) повні і неповні;

г) цехові та технологічні.

4. Як називають калькуляцію, яку складають після звітного періоду:

а) планова;

б) нормативна;

в) очікувана (провізорна);

г) фактична.

5. Як називають калькуляцію, яку складають до закінчення звітного періоду на підставі фактичних даних про витрати і вихід продукції за минулий час з початку періоду та очікуваних даних про витрати і вихід продукції до кінця звітного періоду:

а) планова;

б) нормативна;

в) очікувана (провізорна);

г) фактична.

6. Як називають калькуляцію, яку складають до початку звітного періоду:

а) планова;

б) нормативна;

в) очікувана (провізорна);

г) фактична.

7. Вид продукції, стадія виробництва, замовлення, програма, для яких організовують відокремлений облік витрат, — це:

а) об’єкт обліку витрат;

б) об’єкт калькуляції;

в) калькуляційна одиниця;

г) немає правильної відповіді.

8. Вид продукції(робіт, послуг), замовлення, програма, собівартість, яких визначають, — це:

а) об’єкт обліку витрат;

б) об’єкт калькуляції;

в) калькуляційна одиниця;

г) немає правильної відповіді.

9. Одиниця вимірювання окремих видів продукції, собівартість яких визначається,— це:

а) об’єкт обліку витрат;

б) об’єкт калькуляції;

в) калькуляційна одиниця;

г) немає правильної відповіді.

10. Оцінка попутної продукції здійснюється:

а) за ціною можливого використання або реалізації;

б) за вмістом корисних речовин;

в) пропорційно вартості за цінами реалізації;

г) за встановленими коефіцієнтами.

11. Яка база розподілу непрямих витрат використовується в умовах переважно ручних робіт:

а) прямі витрати праці;

б) відпрацьовані машино-години;

в) прямі витрати сировини і матеріалів;

г) усі основні витрати.

12. Яка база розподілу непрямих витрат використовується переважно в умовах автоматизації виробництва:

а) прямі витрати праці;

б) відпрацьовані машино-години;

в) прямі витрати сировини і матеріалів;

г) усі основні витрати.

13. Які з названих підрозділів підприємства не належать до допоміжного виробництва:

а) ремонтне господарство (цех);

б) інструментальний цех;

в) складальний цех;

г) тарне господарство.

14. Який метод розподілу витрат допоміжних виробництв передбачає ігнорування взаємних послуг між цими виробництвами:

а) прямого розподілу;

б) послідовного розподілу;

в) одночасного розподілу;

г) врахування взаємних послуг.

15. Який метод розподілу витрат допоміжних виробництв передбачає використання системи алгебраїчних рівнянь:

а) прямого розподілу;

б) послідовного розподілу;

в) одночасного розподілу;

г) врахування взаємних послуг.

16. Який з наведених підрозділів відповідає за розробку стандартів накладних витрат:

а) виробничий;

б) фінансовий;

в) бухгалтерія;

г) постачання.

17. Що з наведеного включає систему обліку і контролю стандартних витрат:

а) встановлення стандартів витрат;

б) облік фактичних витрат;

в) аналіз відхилень фактичних витрат від стандартних;

г) усе з наведеного вище.

18. На який рахунок відносять відхилення від стандартних витрат, якщо їх рівень не значний:

а) «Незавершене виробництво»;

б) «Готова продукція»;

в) «Собівартість реалізації»;

г) на усі наведені рахунки шляхом розподілу.

19. На який рахунок відносять відхилення від стандартних витрат, якщо їх розмір досить значний:

а) «Незавершене виробництво»;

б) «Готова продукція»;

в) «Собівартість реалізації»;

г) на усі наведені рахунки шляхом розподілу.
5.5. Контрольні запитання


 1. Облік витрат основної сировини та основних і допоміжних матеріалів.

 2. Облік витрат на паливо та енергію.

 3. Облік витрат на комплектуючі вироби та напівфабрикати.

 4. Оцінка та облік зворотних відходів.

 5. Оцінка та облік попутної продукції.

 6. Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.

 7. Облік за статтею „Витрати на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції”.

 8. Облік витрат майбутніх періодів.

 9. Облік витрат за статтею „Витрати на утримання та експлуатацію устаткування”.

 10. Облік браку.

 11. Облік за статтею „Загальновиробничі витрати”.

 12. Облік та розподіл адміністративних витрат.

 13. Облік та розподіл витрат на збут.

 14. Облік витрат допоміжних виробництв.

 15. Особливості калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) комплексних виробництв.

 16. Облік незавершеного виробництва.

 17. Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції.


ТЕМА 6. СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ

ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ
Після вивчення даної теми студент повинен знати: Головна ознака системи обліку і калькулювання за змінними витратами. Система „директ-костінг” та її сутність. Особливості розподілу витрат в системі директ-костінг. Переваги та недоліки директ-костінгу. Моделі калькулювання витрат у системі “директ-костінг”.
6.1. План проведення заняття

1. Система калькулювання директ-костинг.

2. Приклади розрахунку операційного прибутку за повними та за змінними витратами.

3. Моделі ціноутворення на основі інформації про витрати.


6.2. Практичні завдання
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка