Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»Сторінка2/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Розрахувати: за методом середньозваженої собівартості та за методом ФІФО: кількість умовних еквівалентних одиниць продукції; собівартість однієї умовної еквівалентної одиниці; собівартість готової продукції та незавершеного виробництва на кінець періоду.

Задача 5. У цеху було виготовлено і передано для подальшої обробки 10 000 шт. виробів у процесі №1, а 3 000 шт. продукції залишилися неопрацьованими на кінець місяця за матеріалами на 33,3%, і по зарплаті – 33,3%.Необхідно:

 1. Визначити собівартість еквівалентної одиниці продукції.

 2. Визначити собівартість готової продукції, переданої із процесу 1 у процес 2.

Вихідні дані:

Показники


Процес 1

Процес 2

В

% обробки

Сума,

грн.

В

% обробки

Сума,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

1. НЗВ на початок місяця:

– напівфабрикати

– матеріали

– зарплата

– накл. витрати


1000

100


20

20

2208

252


504

2000

100


50

50

5012 120


2000

636


12 272

2. Запуск за звітний місяць

12000

10000


3. Витрати за місяць:

– напівфабрикати

– матеріали

– зарплата

– накл. витрати
24 000


14 400

28 800

10000

21 000


7000

14 000


4. Випуск за звітний місяць

10000


11000
5. НЗВ на кінець місяця:

– напівфабрикати

– матеріали

– зарплата

– накл. витрати


3000

100


33,33

33,33

1000


100


50

50

50
Задача 6.Однорідний продукт виготовляється у триступінчастому виробництві.

Витрати та випуск продукції характеризують наступні дані:


Стадії

Запуск сировини, кг


Вихід продукції, кг

1

160 000

150 000

2

150 000

140 000

3

140 000

128 000


Обсяг збуту продукту склав 108 000 кг.

Витрати підприємства у звітному періоді наведені:Види витрат

Сума, у. од.

Витрата сировини, у. од./кг

0,75

Витрати по обробці:

стадія 1


стадія 2

стадія 3

180 000

350 000


326 500

Комерційні витрати

129 600

Методом багатоступінчастої розподільної калькуляції визначити собівартість одиниці продукції кожної стадії виробництва й реалізованої продукції.Задача 7. На підприємстві виконується замовлення № 123. Ставка виробничих накладних витрат розраховується на 1 год. праці основних робітників наприкінці кожного місяця.

По цьому замовленню наприкінці місяця є така інформація:Показники

Цех А

Цех Б

 1. Видано матеріалів зі складу:

- матеріали Х

- матеріали Y


400 кг.300 кг. 1. Відпрацьовано основними робітниками

76 год.

110 год.

 1. Ставка зарплати за 1 год.

4,5 грн.

4,0 грн.

 1. Повернення матеріалів на склад30 кг.

 1. Виправлення браку

3 год. 1. Псування матеріалів (брак)5 кг. мат. Y

Інформація про результати діяльності за місяць у цілому по підприємству, грн.:


Показники

Цех А

Цех Б

1. Основні матеріали, видані зі складу

6500

13 730

2. Основні матеріали, повернуті на склад

135

275

3. Праця основних робітників по ставці зарплати

9000

11 200

4. Праця допоміжних робітників по ставках зарплати

2420

2960

5. Технічне обслуговування

720

510

6. Інші

1200

2150

7. Мастильні та миючі засоби

520

680

На виправлення дефекту витрачено 20 год.

Ціни на матеріали визначаються наприкінці кожного місяця на основі середньозваженої ціни.

Є наступна інформація про рух матеріальних запасів за місяць:

Показники

Матеріал Х

Матеріал Y

 1. Початковий запас
1050 кг

(вар-ть 529,75)6970 кг

(вар-ть 9946,5) 1. Закупівля
600 кг по 0,5 грн./кг

500 кг по 0,5 грн./кг

400 кг по 0,52 грн./кг


16000 кг. по 1,46 грн. /кг

 1. Видача зі складу

1430 кг

8100 кг

 1. Повернення на склад
30 кг

Необхідно:


 1. Методом середньозваженим визначити ціни на матеріали.

 2. Розрахувати для підрозділів Х і Y ставки накладних витрат на основі інформації про результати роботи підприємства.

 3. Розрахувати собівартість робіт із замовлення № 123.


4.3. Тестові задачі до теми:

1. Загальновиробничі витрати підприємства дорівнюють 600 000 грн. при обсязі виробництва трьох виробів:

А 200 од. Б 300 од. В 500 од.

Кожна одиниця потребує обробки відповідно 7, 12, 20 машино-годин. Прямі витрати праці на одиницю дорівнюють: А 75 грн., Б 50 грн., В 40 грн.

У разі використання машино-годин як бази розподілу загальновиробничі витрати на одиницю виробу Б дорівнюють, грн.:

а) 280;

6)480;


в) 680;

г) 800;


д) жодна з наведених.

2. Підприємство застосовує метод прямого розподілу накладних витрат обслуговуючих підрозділів. Є така інформація за січень 2002 року:

Обслуговуючі підрозділи

Ремонтний цех Енергоцех

370 400 180000


Накладні витрати, грн.

Розподіл послуг обслуговуючих підрозділів, наданих:

– Ремонтному цеху х 10%

– Енергоцеху 20% х

– Основному цеху № 1 40% 30%

– Основному цеху № 2 40% 60%

Сума витрат енергоцеху, розподілена на основний цех №2, дорівнює, грн.:

а) 72 000;

б) 90000;

в) 108 000;

г) 120000.

3.Підприємство використовує систему калькулювання за замовленнями і має два цехи. Далі наведено бюджетні виробничі витрати на наступний рік:

Витрати Цех № 1 Цех №2

Прямі матеріальні витрати, грн. 1 400 000 200000

Прямі витрати на оплату праці, грн. 400 000 1600000

Загальновиробничі витрати, грн. 1 200 000 800000

Фактичні витрати на виконання замовлення № 214 були такими:

Прямі матеріальні витрати, грн. 50 000

Прямі витрати на оплату праці, грн.:

Цех № 1 16000

Цех № 2 24 000.

Розподіл загальновиробничих витрат на замовлення здійснюють, виходячи з бюджетної ставки розподілу на базі прямих витрат на оплату праці. Загальні витрати на виконання замовлення № 214 дорівнюють, грн.:

а) 100 000;

б) 110000;

в) 130 000;

г) 150000.

4. Є такі дані про діяльність підприємства у грудні:

Бюджетні витрати праці, годин 17 000

Бюджетні виробничі накладні витрати, грн. 297 500

Фактичні витрати праці, годин 15 856

Фактичні виробничі накладні витрати 292 400

Підприємство використовує бюджетну ставку розподілу виробничих накладних витрат на основі годин праці.

Зайворозподілені або недорозподілені накладні витрати у грудні

дорівнюють, грн.:

а) 5 100 зайворозподілені;

б) 5 058 зайворозподілені;

в) 5 100 недорозподілені;

г) 14 920 недорозподілені.5. Підприємство використовує систему калькулювання за процесами. Є таї дані за вересень, одиниць:

Незавершене виробництво на початок місяця

(матеріали 100%, витрати на обробку 60%) 2 000

Запуск упродовж вересня 10 000

Завершено обробку та передано на склад 8 000

Незавершене виробництво на кінець місяця

(матеріали 100%, витрати на обробку 20%) 4 000

У разі використання методу середньозваженої собівартості еквівалентні од ниці продукції за вересень дорівнюють, одиниць:5.1. для прямих матеріалів:

а) 6 800;

б) 8 800;

в) 10 000;

г) 12 000;

д) інша величина.5.2. для витрат на обробку:

а) 6 800;

б) 7 200;

в) 8 000;

г) 8 800;

д) інша величина.6. Розкрійний цех є першою стадією виробництва продукції. Обробку виробів у складі незавершеного виробництва на початок місяця завершено на а на кінець місяця – на 50%.

Далі наведено інформацію про витрати на обробку продукції у розкрійному цеху за місяць.

Показник Одиниць Сума, грн.

Незавершене виробництво на початок місяця 25 000 22000

Запуск в обробку упродовж місяця 135000 143000

Завершене та передане в наступний цех упродовж місяця 100 000 ?

У разі використання методу ФАЙФО витрати на обробку у складі незавершеного виробництва на кінець місяця дорівнюють, грн.:

а) 66 000;

б) 76 200;

в) 78 000;

г) 90 000.
4.4. Тестові завдання

1.Залежно від вихідних даних та методики розрахунку калькуляції поділяють:

а) на планові і звітні;

б) місячні і квартальні;

в) повні і неповні;

г) цехові та загальногосподарські.

2. За періодом діяльності, витрати якого включені до собівартості, калькуляції поділяють:

а) на планові і звітні;

б) місячні і квартальні;

в) повні і неповні;

г) цехові та загальногосподарські.

3. За складом елементів витрат, що включені до собівартості, калькуляції поділяють:

а) на планові і звітні;

б) місячні і квартальні;

в) повні і неповні;

г) цехові та загальногосподарські.

4, Як називають калькуляцію, яку складають після звітного періоду:

а) планові;

б) нормативні;

в) очікувана (провізорна);

г) фактична.

5. Як називають калькуляцію, яку складають до закінчення звітного періоду на підставі фактичних про витрати і вихід продукції за минулий час з початку періоду та очікуваних даних про витрати і вихід продукції до кінця звітного періоду:

а) планова;

б) нормативна;

в) очікувана; (провізорна);

г) фактична.

6. Як називають калькуляцію, яку складають до початку звітного періоду:

а) планова;

б) нормативна;

в) очікувана; (провізорна);

г) фактична.

7. Вид продукції, стадія виробництва, замовлення, програма, для яких організовують відокремлений облік витрат, - це:

а) об’єкт обліку витрат;

б) об’єкт калькуляції;

в) калькуляційна одиниця;

г) немає правильної відповіді.

8. Вид продукції(робіт, послуг), замовлення, програма, собівартість, яких визначають, - це:

а) об’єкт обліку витрат;

б) об’єкт калькуляції;

в) калькуляційна одиниця;

г) немає правильної відповіді.

9, Одиниця вимірювання окремих видів продукції, собівартість яких визначається, - це:

а) об’єкт обліку витрат;

б) об’єкт калькуляції;

в) калькуляційна одиниця;

г) немає правильної відповіді.

10, Як оцінюється супутня (побічна) продукція:

а) за ціною можливого використання або реалізації;

б) за вмістом корисних речовин;

в) пропорційно вартості за цінами реалізації;

г) за встановленими коефіцієнтами.

11. На які групи поділяються калькуляційні системи за ступенем поглинання постійних витрат:

а) позамовне та попроцесне калькулювання;

б) фактичне та змішане калькулювання;

в) калькулювання повних та змінних витрат;

г) усі відповіді вірні.

12. На які групи поділяють калькуляційні системи за об’єктом калькулювання:

а) позамовне та попроцесне калькулювання;

б) фактичне та змішане калькулювання;

в) калькулювання повних та змінних витрат;

г) усі відповіді вірні.

13. На які групи поділяють калькуляційні системи за характером витрат, що включаються до собівартості:

а) позамовне та попроцесне калькулювання;

б) фактичне та змішане калькулювання;

в) калькулювання повних та змінних витрат;

г) усі відповіді вірні.

14. Яка база розподілу непрямих витрат використовується в умовах переважно ручних робіт:

а) прямі витрати праці;

б) відпрацьовані машино-години;

в) прямі витрати сировини і матеріалів;

г) усі основні витрати.

15. Яка база розподілу непрямих витрат використовується переважно в умовах автоматизації виробництва:

а) прямі витрати праці;

б) відпрацьовані машино-години;

в) прямі витрати сировини і матеріалів;

г) усі основні витрати.

16. Які з названих підрозділів підприємства не належать до допоміжного виробництва:

а) ремонтне господарство (цех);

б) інструментальний цех;

в) складальний цех;

г) тарне господарство.

17. Який метод розподілу витрат допоміжних виробництв передбачає ігнорування взаємних послуг між цими виробництвами:

а) прямого розподілу;

б) послідовного розподілу;

в) одночасного розподілу;

г) врахування взаємних послуг.

18. Який метод розподілу витрат допоміжних виробництв передбачає використання системи алгебраїчних рівнянь:

а) прямого розподілу;

б) послідовного розподілу;

в) одночасного розподілу;

г) врахування взаємних послуг.

19. В якій з перелічених галузей промисловості використовують переважно позамовний метод калькулювання фактичної собівартості:

а) видобувна промисловість;

б) харчова промисловість;

в) металургійна промисловість;

г) будівництво, ремонтне виробництво.
20. В якій з перелічених галузей промисловості використовують переважно попередільне калькулювання собівартості:

а) видобувна промисловість;

б) харчова промисловість;

в) металургійна промисловість;

г) будівництво, ремонтне виробництво.

21. В якій з перелічених галузей промисловості використовують переважно однопередільне (просте) калькулювання собівартості:

а) видобувна промисловість;

б) харчова промисловість;

в) металургійна промисловість;

г) будівництво, ремонтне виробництво.

22. За яким показником позамовне калькулювання відрізняється від попроцесного:

а) більш високим загальним рівнем кваліфікації робітників;

б) меншою питомою вагою накладних виробничих витрат;

в) відносно коротким і чітко визначеним виробничим періодом;

г) усі відповіді вірні.
4.5. Контрольні запитання


 1. Залежність системи обліку і калькулювання витрат від типу організації і технології виробництва. Взаємозв’язок між обліком витрат на виробництво та методами калькулювання.

 2. Позамовний метод калькулювання, його сутність, сфера застосування.

 3. Визначення ставки накладних витрат.

 4. Сутність попроцесного методу калькулювання. Сфера застосування.

 5. Спосіб організації руху продукції за попроцесним методом.

 6. Попередільний метод обліку і калькулювання.

 7. Порядок розрахунку фактичної собівартості при попередільному методі калькулювання витрат: складання виробничого звіту; визначення кількості зразків продукції; визначення еквіваленту зразків готової продукції; розрахунок собівартості еквівалента зразка готової продукції.

 8. Особливості застосування однопередільного методу.

 9. Напівфабрикатний та безнапівфабрикатний методи калькулювання.

 10. Незавершене виробництво.

 11. Оцінка незавершеного виробництва за плановою (нормативною) виробничою собівартістю; за плановими прямими витратами; за собівартістю сировини, матеріалів та напівфабрикатів.


ТЕМА 5. ОБЛІК ВИТРАТ ЗА СТАТТЯМИ КАЛЬКУЛЯЦІЇ

Після вивчення даної теми студент повинен знати: Облік матеріальних витрат. Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. Облік за статтею „Витрати на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції”. Облік витрат майбутніх періодів. Облік витрат за статтею „Витрати на утримання та експлуатацію устаткування”. Облік браку. Облік та оцінка попутної продукції. Облік за статтею „Загальновиробничі витрати”. Облік витрат допоміжних виробництв. Особливості калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) комплексних виробництв. Облік незавершеного виробництва. Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції.

5.1. План проведення заняття

1. Облік прямих матеріальних витрат.

2. Облік прямих витрат на оплату праці.

3. Облік інших прямих витрат.

4. Облік загальновиробничих витрат.

5. Облік адміністративних витрат.

6. Облік витрат на збут.

7. Облік інших витрат операційної діяльності.


5.2. Практичні завдання

Задача 1.

Один з виробничих підрозділів підприємства «Дніпроавтоматика» має такі показники діяльності за звітний період:

Показник

За планом

(нормативом)Фактично

Обсяг виробництва продукції, од.

2000

2100

Витрати виробництва:- прямі втрати праці, люд.-год.

4000

4180

- оплата праці, грн.

7200

7942

- прямі витрати матеріалів, кг

3000

3220

- вартість матеріалів, гри

12600

12880

- виробничі накладні витрати, грн..

4800

5000

Необхідно визначити загальну суму витрати на виробництво та її відхилення від плану — всього та під впливом окремих факторів (обсягу виробництва, продуктивності праці, рівня оплати праці, норм витрачання матеріалів, ціни матеріалів, рівня виробничих накладних витрат). Привести необхідні розрахунки і дати пояснення. Для розрахунків доцільно використати методи факторного аналізу (обчислення різниць та ін.).

Задача 2.Наведені дані про діяльність підприємства за два роки. Скласти звіт про прибуток.

Показник

Рік

2008

2009

1

2

3

Непрямі матеріали

45000

54000

Інші виробничі накладні витрати

312000

474000

Пряма заробітна плата

390000

510000

Прямі матеріали

570000

705000

Собівартість виготовленої продукції

1335000

1686000

1

2

3

Запаси на початок періоду:

матеріали

288000

324000

незавершене виробництво

213000

195000

готова продукція

135000

246000

Запаси в кінці періоду:

матеріали

324000

306000

незавершене виробництво

195000

252000

готова продукція

246000

207000

Продажі

1698000

2436000

Операційні витрати

405000

483000

Задача 3. Підприємство «Х» виробляє один вид продукції і реалізує за середньою ціною 86 грн. за одиницю. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції складають 20грн., постійні витрати – 20200грн. на місяць. Проектна потужність підприємства 1000 одиниць продукції., ставка оподаткування прибутку – 25%.

Розрахувати: яку кількість продукції необхідно реалізувати, щоб отримати чистий прибуток: а) 10100 грн.; б) 12 грн. на одиницю реалізованої продукції; в) 20% до обсягу реалізації; яку необхідно встановити ціну на одиницю продукції, щоб підприємство при досягненні проектної потужності могло одержати 12000 грн. прибутку.

Задача 4.

Допоміжний цех виробничого підприємства займається механічною обробкою деталей. За місяць оброблено 1000 деталей. Відділом технічного контролю цеху виявлено 50 бракованих деталей. Встановлено, що брак є поправним. Норма технічно неминучого браку становить 1% від обсягів виробництва. Витрати на виправлення браку, грн.:

- матеріальні витрати 90

- послуги сторонніх організацій 100

- заробітна плата робітникам, зайнятим

виправленням браку 300

- нарахування на заробітну плату 112

- частина розподілених загально 50

виробничих витрат

Разом 652

Оприбутковані від ліквідації браку 52

матеріали

Встановлено, що 20 деталей забраковано з вини робітників і витрати підлягають відшкодуванню із заробітної плати і 20 деталей забраковано внаслідок відключення електроенергії.Визначити: собівартість бракованої деталі; скласти бухгалтерські проведення операцій з виправлення та відшкодування браку.

5.3. Тестові задачі до теми:

 1. Якщо одночасно збільшуються постійні та змінні витрати на одиницю,

тоді точка беззбитковості:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) вплив не можна визначити з наведеної інформації.


 1. Є такі дані про діяльність підприємства, грн.:

Продаж 1 200 000

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка