Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчанняСторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.64 Mb.
#10724
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Методичне забезпечення:

190. Зовнішня політика сучасної України. Робоча програма і плани семінарських занять для студентів економічних спеціальностей. - Донецьк. - 2003.

191.Міжнародні відносини та зовнішня політика України. Плани семінарських занять та методичні матеріали зі спецкурсу для студентів денної форми навчання. - Харків. – 2006.

192.Кузнєцова О.В. Взаємовідносини України з країнами пострадянського простору: конспект лекції. – Донецьк: ДонІЗТ, 2008. - 39с.

193.Кузнєцова О.В. Європейський вектор у зовнішній політиці сучасної України: конспект лекції. – Донецьк: ДонІЗТ, 2008. - 65с.

194.Кузнєцова О.В. Розвиток відносин України з США, Канадою та країнами Латинської Америки: конспект лекції. – Донецьк: ДонІЗТ, 2008. – 42с.

195.Кузнєцова О.В. Двостороннє співробітництво з азіатськими країнами та Австралією: конспект лекції. – Донецьк: ДонІЗТ, 2008. - 58с.

196.Кузнєцова О.В. Двосторонні відносини України з країнами Африки: конспект лекції. – Донецьк: ДонІЗТ, 2008. - 38с.Нормативно-правові ресурси:

197.Конституція України. - К. - 1996.

198.Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991р.// Відомості Верховної Ради України, 1991. - №38.

199.Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990р., №55-XII// Відомості Верховної Ради УРСР, 1990. - №31.

200.Закон України №2411-VI «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010р. // Відомості Верховної Ради України. 08 жовтня 2010р. - №40.

201.Про Основні напрями зовнішньої політики України. Постанова ВР України від 2 липня1993р. //Відомості Верховної Ради України, -14 вересня 1993. -№37.

202.Концепція (основи державної політики) національної безпеки України. Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1997р. //Голос України. -4 лютого 1997. -№19.

Електроні ресурси:

http://www.mfa.gov.ua/

Міністерство закордонних справ

http:// www.uaforeignaffairs.com/

сайт журналу «Зовнішні справи»

http://www.ukrstat.gov.ua/

Державний комітет статистики України

http://www.president.gov.ua/

Офіційне представництво Президента України

http://www.kmu.gov.ua/

Урядовий портал

http://www.rada.gov.ua/

Верховна Рада України

http://www.cvk.gov.ua/

Центральна виборча комісія України

http://www.ukraine-nato.gov.ua/

„Україна-НАТО”

http://www.i-soc.com.ua

Інститут соціології НАН України

http://www.uceps.org.ua/

Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова

http://www. bd.fom.ru/

Фонд «Общественное мнение - Украина»

http://www.a-e-r.org/

Асамблея Європейських Регіонів

Необхідний матеріал для підготовки до семінарського заняття, для написання контрольної роботи та складання заліку Ви зможете знайти за наступними адресами: 1. Бібліотека ДонІЗТ, м.Донецьк, вул.Горна, 6 (1корп., 2 поверх)

 2. Обласна бібліотека ім..Н.К.Крупської, м.Донецьк, вул.Артема, 64ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ”
 1. Сутність поняття «зовнішня політика». Пріоритети та функції зовнішньої політики України.

 2. Значимість політико-правових актів, що визначають концептуальні основи зовнішньої політики.

 3. Історія розвитку зовнішньої політики до набуття Україною незалежності.

 4. Розпад СРСР. Україна як суб’єкт міжнародних відносин.

 5. Світовий глобалізаційний процес та місце України у ньому.

 6. Особливості геополітичного положення України.

 7. Державна політика у сфері забезпечення національної безпеки і національних інтересів.

 8. Російський та американський фактор у питаннях національної безпеки України. Позиція України щодо ядерного роззброєння.

 9. Відносини України та НАТО. Сприйняття населенням членства України в НАТО.

 10. Роль України у забезпеченні європейської енергетичної безпеки.

 11. Значення участі України в діяльності ООН. Україна і миротворчі операції ООН.

 12. Прикордонне співробітництво України у рамках еврорегіонів.

 13. Співробітництво України з міжнародними організаціями.

 14. Розвиток відносин України і Світової організації торгівлі.

 15. Контакти з українською діаспорою як одна із функцій зовнішньополітичного курсу України.

 16. Українська діаспора в Росії та республіках колишнього СРСР. Національно-культурні товариства.

 17. Українська діаспора у Європі, в Канаді, США, Латинській Америці.

 18. Утворення СНД. Біловезька угода.

 19. Особливості формування політики України щодо СНД.

 20. Динаміка, проблеми і перспективи економічної інтеграції країн СНД.

 21. Розвиток двостороннього співробітництва України з державами СНД.

 22. Функціонування регіональних об’єднань у рамках Співдружності.

 23. Українсько-російські відносини – стосунки особливого партнерства.

 24. Проблеми українсько-російських відносин (Чорноморський флот, фактор Криму, розширення НАТО на Схід, питання енергетичної безпеки).

 25. Значимість для України співробітництва з державами Центральної та Східної Європи.

 26. Українсько-польські відносини як приклад стратегічного партнерства.

 27. Регіональна інтеграція України та держав Центральної та Східної Європи.

 28. Пріоритетне значення активізації України у Чорноморському економічному співробітництві.

 29. Визначальність західноєвропейського вектора у зовнішній політиці України.

 30. Українсько-німецькі відносини як приклад розвитку двосторонніх відносин.

 31. Україна і ЄС: етапи співробітництва.

 32. Перспективи членства України в ЄС.

 33. Відносини з США та Канадою у багатовекторній зовнішній політиці України.

 34. Політика України до питань розвитку співробітництва з державами Азії, Африки та Латинської Америки.

 35. Пріоритетні стратегічні напрями у відносинах України з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону.

 36. Перспективи українсько-китайських відносин.

 37. Україна та Близький Схід: можливості та перспективи розвитку.

 38. Політичні та економічні інтереси України у Латинській Америці.

 39. Відносини України з державами Африки: становлення двостороннього співробітництва.

 40. Участь України у спільному освітньому просторі.Для з’ясування усіх незрозумілих питань студент може звернутися за консультацією до викладача.

Донецький інститут залізничного транспорту
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

О.В. Кузнєцова


ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до організації самостійної роботи

студентів заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Донецьк – 2012

Кузнєцова Олена Володимирівна
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до організації самостійної роботи

студентів заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Комп’ютерний макет Сіденко М.О.


Технічні редактори Григор’єва Л.В.,

Чупахіна Н.А.Підписано до друку 13.02.2012.

Формат 60×84/16. Папір писальний. Гарн. Times New Roman.

Друк на ксероксі

Умов. друк. арк. 2,3. Наклад ____ прим. Зам. №


Донецький інститут залізничного транспорту


Надруковано в редакційно-видавничому відділі ДонІЗТ

Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 22.06.2004р.,серія ДК №1851
83018, м. Донецьк – 18, вул.Горна,6.
1 Якщо у відповіді використовуються матеріали Інтернет-сайтів, обов’язково вказується їх адреса.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 836
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка