Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з курсу «основи психологічного консультування, профілактика та корекція»Скачати 55.28 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір55.28 Kb.
#1560
ТипМетодичні рекомендації
Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Психолого-педагогічний факультет
Кафедра психології

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З КУРСУ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ,

ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ»

Для студентів психолого-педагогічного факультету

(заочне відділення)

Розробник: канд. псих. наук, ст. викл. Гончарова Н.О.


Полтава - 2008

Підготовка контрольної роботи – важлива форма самостійної навчальної та наукової роботи студентів, мета якої:


 1. поглиблення психологічних знань з вивченої дисципліни;

 2. навчання застосуванню цих знань для вирішення прикладних завдань;

 3. формування умінь і навичок консультативної взаємодії;

 4. отримання умінь і навичок практичної консультативної роботи.

Методичні рекомендації допоможуть студентові обрати тему, необхідну літературу та скористатися вимогами для виконання контрольної роботи.

Основні вимоги до виконання контрольних робіт: 1. правильне визначення теми та розділу з якого вона обрана;

 2. обов’язкове складання плану та дотримання його під час написання роботи;

 3. складання списку використаних джерел з правильним вказуванням прізвища автора (авторів), назви роботи та дати видання;

 4. вибір теми обмежується тематикою, включеною в дані методичні рекомендації (в інших випадках необхідно отримати консультацію у викладача);

 5. об’єм контрольної роботи складає 10-15 сторінок друкованого тексту.

Рекомендовано два розділи, з яких студент може обрати тему контрольної роботи:

І. Реферування наукової літератури.

ІІ. Читання лекцій з психологічних проблем.
І. РЕФЕРУВАННЯ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До цього розділу включені важливі питання курсу «Основи психологічного консультування, профілактика та корекція». Студент повинен не просто представити конспект літературного джерела, а опанувати способи відбору, групування та узагальнення інформації, навчитись знаходити дискусійні питання та підходи до окремих проблем, визначити ступінь достовірності інформації, яка міститься в літературі, її обґрунтованість.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РОБОТИ:

 1. Обґрунтування актуальності дослідження.

 2. Формулювання мети та завдань дослідження.

 3. Визначити методи дослідження та коротко викласти матеріал роботи.

 4. Відібрати існуючу інформацію, необхідну для висвітлення досліджуваної проблеми (якщо для реферату береться декілька джерел з однієї теми, необхідно дати порівняльний аналіз проблеми).

 5. Аналіз проблеми повинен носити критичний характер, необхідно показати своє ставлення до проблеми.

 6. Грамотна побудова наукового реферативного тексту.


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ:

 1. Історія розвитку та становлення консультативної практики.

 2. Різноманітність підходів до проблеми визначення цілей та завдань психологічного консультування.

 3. Консультативна модель психологічної допомоги та її особливості.

 4. Принципи психологічного консультування.

 5. Проблеми комплексного аналізу проблем клієнта.

 6. Психологічні особливості консультативної бесіди.

 7. Вимоги до психолога-консультанта та його діяльності.

 8. Професійні аспекти організації процесу консультативної взаємодії.

 9. Підготовка та проведення психологічного консультування, його етапи та процедури.

 10. Психологічна характеристика комплексу психолого-педагогічних проблем дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

 11. Психологічна характеристика комплексу психолого-педагогічних проблем в підлітковому та юнацькому віці.

 12. Проблема психологічної освіти населення.ІІ. ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЙ З ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

В даному розділі представлена тематика лекцій, в яких має бути вирішене конкретне завдання, пов’язане з досліджуваною проблемою. Студент повинен не просто опанувати способи відбору, групування та узагальнення інформації, а навчитись знаходити невирішені проблеми досліджуваної теми.


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РОБОТИ:

 1. В теоретичній частині необхідно в доступній формі розкрити ту чи іншу психологічну проблему (для цього необхідно підібрати та опрацювати літературу до обраної теми).

 2. Теорія має бути розкрита на конкретних фактах (можливо і з особистого досвіду).

 3. Можливе використання невеликих експериментів, коротких анкет, тестів і т.д.

 4. Текст лекцій повинен бути написаний повністю, з усіма фактами та доповненнями.

 5. Повний, стилістично правильний та грамотний опис процесу та результатів дослідження, переконливість аргументації.

 6. Формулювання висновків, отриманих в результаті теоретичного дослідження, рекомендацій щодо їх використання.


ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ:

 1. Психологічне консультування, його можливості та обмеження.

 2. Актуальні проблеми консультування в дитячому віці.

 3. Школа і психічне здоров’я дітей в сучасних умовах.

 4. Психологічні особливості дітей з труднощами у спілкуванні.

 5. Проблема мотивації навчання молодших школярів.

 6. Психологічні особливості підготовки дитини до навчання в школі.

 7. Дитяча агресія: причини і шляхи корекції.

 8. Психологічна криза «Я сам» та особливості її прояву.

 9. Проблема адаптації дітей до навчання в школі.

 10. Шкільна неуспішність: її причини та шляхи корекції.

 11. Шкільна дезадаптація, її причини та наслідки.

 12. Проблема «важких» дітей у психологічному консультуванні.

 13. Психологічна допомога дитині у професійному самовизначенні.

 14. Шкідливі звички та шляхи їх подолання.

 15. Різні типи сімейного виховання та їх особливості.


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. – Екатеринбург: Деловая книга, 1995.

 2. Алёшина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.- Изд. 2-е.- М.: Независимая фирма «Класс», 1999.

 3. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. Учебн. Пособие для ст. курсов фак. и отделений университетов.- К.: 1997.

 4. Бурменская Г. В., Карабанова О. А., Лидерс А. Г. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психического развития детей.-М.: Изд-во МГУ, 1990.

 5. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. – Киев: Наук. думка, 1995.

 6. Джордж Р., Кристиани Т. Консультирование: теория и практика / Пер. с англ. А. Шадура. – М.: Изд-во Эксмо, 2002.

 7. Козін О.П. Психічна культура і здоров’я. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1990.

 8. Колесникова Г.И. Основы психопрофилактики и психокорекции. – Ростов на Дону: Феникс, 2005.

 9. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. Пер. с лит. – М., 1999.

 10. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия. – М.: Академический Проект, 2002.

 11. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Пер. с англ. М., 1994.

 12. Немов Р.С. Психологическое консультирование. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2001.

 13. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование: Метод. Пособие. – СПб., 1993.

 14. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы: Пер. с англ. М., 1999.

 15. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – К.: ВД «Професіонал», 2007.

 16. Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому консультированию: Учебное пособие. – М.: Ось – 89, 2003.

Каталог: docs
docs -> Економічний факультет
docs -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
docs -> Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs -> Державний вищий навчальний заклад

Скачати 55.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка