Методичні рекомендації для студентів зі спеціальностей " стоматологія ортопедична" при підготовці до семінарських занятьСторінка5/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4   5

Програмові вимоги з курсу “Соціологія”

для складання заліку

 1. Соціологія як самостійна наука.

 2. Предмет медичної соціології. Напрямки соціології медицини: клінічна соціологія, соціологія здоров’я і хвороби, соціальна епідеміологія, соціологія тіла.

 3. Соціологія в системі наук. Зв’язок соціології з медичними науками.

 4. Структура соціології. Теоретична та практична соціологія.

 5. Рівні соціологічних знань.

 6. Соціологічні закони і категорії. Галузева соціологія.

 7. Функції соціології та медичної соціології.

 8. Принципи дослідження соціальних процесів

 9. Соціологічна уява (за К.Райт Мілзом та Е.Гіденсом).

 10. Протосоціологія. Розвиток соціологічної думки в епоху Середньовіччя.

 11. Соціологічні ідеї доби Нового часу.

 12. Виокремлення соціології як окремої науки у XIX ст.

 13. Внесок О.Конта у розвиток соціології. «Контівська ієрархія наук».

 14. Заснування Г.Спенсером органічного напряму соціології.

 15. Колективістський підхід Е.Дюркгейма.

 16. Наукові соціологічні школи. Соціальний дарвінізм. Расово-антропологічна школа. Географічний детермінізм. Психологічна школа.

 17. Соціологічні теорії М.Вебера, В.Паретто, П.Сорокіна, Т.Парсонса, Г.Зіммеля, Ф.Тьонніса.

 18. Проблеми, які досліджує сучасна соціологічна наука.

 19. Витоки соціологічного пізнання в Україні.

 20. Становлення самостійного соціологічного дослідження в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.

 21. Соціологічні погляди С.Подолинського, М.Зібера, М.Ковалевського, М.Драгоманова. Соціологічні дослідження М. Грушевського та І.Франка.

 22. Причини занепаду соціології в радянський період.

 23. Основні соціологічні школи та напрями досліджень сучасної соціологічної науки України.

 24. Українська соціологічна думка в еміграції.

 25. Основні періоди розвитку медичної соціології.

 26. Суспільство як соціальна система.

 27. Соціальний інститут.

 28. Медицина як соціальний інститут.

 29. Функціоналістський та конфліктологічний підходи щодо функціонування системи охорони здоров’я.

 30. Роль медиків у формуванні громадської думки.

 31. Особистість і проблеми соціалізації.

 32. Соціалізація медичного працівника. Агенти соціалізації лікаря.

 33. Ієрархічна теорія потреб А.Маслоу.

 34. Типи особистостей у соціології.

 35. Соціальні зв’язки та соціальні відносини.

 36. Теорії міжособистісної взаємодії.

 37. Соціальна поведінка і соціальний контроль.

 38. Сутність та різновиди санкцій.

 39. Соціальна структура суспільства.

 40. Медики в соціальній структурі суспільства.

 41. Соціальний статус і роль лікаря та медсестри в Україні.

 42. Основні теорії соціальної стратифікації.

 43. Середній клас. Маргінали суспільства.

 44. Соціальна мобільність в системі охорони здоров’я.

 45. Соціологія сім’ї та шлюбу.

 46. Зміни в структурі сучасної сім’ї.

 47. Гендерна соціологія. Фемінізм.

 48. Демографічні процеси і соціальна структура захворюваності.

 49. Роль системи охорони здоров’я населення у забезпеченні репродуктивної функції сучасної сім’ї.

 50. Соціологія молоді.

 51. Соціологія праці як галузь соціології.

 52. Людський фактор та його роль в процесі праці.

 53. Особливості медичної праці.

 54. Соціологія вільного часу

 55. Соціологія освіти.

 56. Соціологія науки.

 57. Соціологія культури.

 58. Соціологія релігії.

 59. Соціологія громадської думки. Роль медиків у формуванні громадської думки.

 60. Конфліктологія – як наука.

 61. Функції і типи конфліктів.

 62. Основні теорії конфліктності Л.Козера, Р. Дарендорфа, Дж. Рекса.

 63. Дослідження соціальних конфліктів в Україні.

 64. Причини міжособистісних конфліктів.

 65. Умови запобігання та вирішення виробничо-трудових конфліктів.

 66. Девіантна поведінка. Роль лікаря у протидії девіантній поведінці окремих груп суспільства.

 67. Біомедична та соціомедична моделі здоров’я.

 68. Концепція стигми за І.Гофманом.

 69. «Роль хворого» за концепцією Т.Парсонса.

 70. Переваги та недоліки процесу медикалізації суспільства.

 71. Місце системи охорони здоров’я у формуванні здорового суспільства.

 72. Зв'язок захворювання людини із соціально-економічною нерівністю.

 73. Соціальні захворювання в суспільстві. Роль медичних працівників у подоланні цих проблем.

 74. Функції соціальної реклами.

 75. Поняття соціологічного дослідження.

 76. Етапи соціологічного дослідження.

 77. Види соціологічногодослідження.

 78. Програми і робочий план соціологічного дослідження.

 79. Основні види соціологічних досліджень.

 80. Класифікація запитань при соцдослідженні.

 81. Методи обробки соціологічних відомостей та їх характеристика.

 82. Характеристика основних методів соціологічного дослідження.

 83. Статистична обробка і аналіз емпіричної інформації.

 84. Підготовка підсумкового документу, аналізу соціологічного дослідження.

 85. Соціологічні дослідження в медицині.ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ

 1. Структура соціології. Теоретична та практична соціологія.

 2. Генезис ідей про предмет та об’єкт соціології

 3. Соціологічне розуміння ролі медицини.

 4. О.Конт та його внесок у розвиток соціології як окремої науки.

 5. Соціологічні погляди Г. Спенсера.

 6. Соціологічні погляди Е. Дюркгейма.

 7. Провідні соціологи початку ХХ ст.: М.Вебер, Дж.Мід, В.Паретто.

 8. Зародження української соціології: М.Драгоманов, М.Грушевський, І.Франко.

 9. Розвиток української соціології в еміграції.

 10. Особливості методики проведення вуличних опитувань.

 11. Соціальний прогрес і регрес.

 12. Конфлікт – як соціальне явище.

 13. Соціальна структура суспільства.

 14. Соціальна мобільність.

 15. Деонтологія – наука про моральні норми та цінності лікаря.

 16. Програма соціологічного дослідження.

 17. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.

 18. Метод спостереження у соціології.

 19. Соціологічне інтерв’ю.

 20. Анкетне опитування.

 21. Особливості соціометричного опитування.

 22. Соціологія націй і міжнаціональних відносин.

 23. Соціологія релігії. Проблеми співіснування різних світових релігій.

 24. Соціологія молоді. Соціальні проблеми молоді.

 25. Соціологія громадської думки.

 26. Соціологія вільного часу.

 27. Соціологія культури.

 28. Застосування соціологічних досліджень в медицині.

 29. Сімейний лікар: проблеми і перспективи.

 30. Превентивна медицина: проблеми і перспективи.

 31. Реалізація гендерного підходу в сучасному українському суспільстві.

 32. Професійні риси медичного працівника.

 33. Домашнє насильство як соціальна проблема.

 34. Здоров’я людини як соціальна цінність.

 35. Особливості сімейно-шлюбних відносин в різних народів.

 36. Соціальний статус жінки в сучасному суспільстві.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка