Методичні рекомендації для студентів зі спеціальностей " стоматологія ортопедична" при підготовці до семінарських занятьСторінка2/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4   5

(Завдання для домашнього опрацювання)


1.В зошитах відобразіть таблицю «Рівні соціологічних знань» та пояснення до неї. Зумійте пояснити зміст таблиці. Підручник В.М.Піча Соціологія. – К., 2004. – С.10-12; або Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів, 2006. – С.13.

2.Опрацюйте фрагмент тексту книги «Соціологія» британського вченого Ентоні Гіденса. Зумійте відповісти на запитання, вказані після тексту. Як Е.Гіденс визначає поле досліджень соціології? Який зміст вчений вкладає в поняття «соціальна уява» і як вона формується в процесі розвитку особистості? Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів, 2006. – С.20-21.Теми повідомлень:

1.Повідомлення “Зв’язок соціології та медицини” (на прикладі дослідження Анни Андрух «Соціологічне розуміння ролі медицини: міркування з приводу книги С.Тейлора і Д.Фалда “Соціологія здоров’я та охорона здоров’я” (Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 2. – С.203-210)).Контрольні питання:

1. Соціологія як наука:

2. Предмет та об’єкт соціології:

 • об'єкт соціології;

 • предмет соціологічної науки;

 • бачення об’єкту та предмету різними соціологічними школами.

3. Структура соціології:

 • теоретична та практична соціологія;

 • поділ соціології за сферами життєдіяльності людини:

а) економічна сфера життєдіяльності людини;

б) соціальна сфера життєдіяльності людини;

в) духовна сфера життєдіяльності людини.

4. Функції соціології:


 1. Зв’язок соціології з іншими науками:

 • філософією;

 • психологією;

 • педагогікою;

 • історією;

 • економікою;

 • культурологією.

6.З’язок соціології з медичними науками:

- деонтологія,

- валеологія,

- соціальна медицина,

- санологія,

- соціологія медицини.


Запитання для самоперевірки


 1. Дайте визначення соціології як науки.

 2. Обґрунтуйте ваше бачення поняття «громадянське суспільство».

 3. На вашу думку, чи сформоване в Україні громадянське суспільство?

 4. У чому полягає відмінність між об’єктом та предметом соціології?

 5. Розкрийте зміст основних функції соціології.

 6. Який існує зв’язок соціології з такими медичними дисциплінами, як деонтологія, валеологія, соціальна медицина, санологія, історія медицини?

 7. Розкрийте поле досліджень соціології медицини.

 8. Поясність, яке значення має вивчення соціології для медичного працівника.

Самостійна аудиторна робота


 1. Зобразіть схематично основні критерії громадянського суспільства.

2.Дайте письмові відповіді на запитання вказані у тесті на тему «Предмет, структура і функції соціології та медичної соціології».

Рекомендована література


 1. Андрух А. Соціологічне розуміння ролі медицини: міркування з приводу книги С.Тейлора і Д.Фалда “Соціологія здоров’я та охорона здоров’я” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 2. – С.203-210.

 2. Гіденс Е. Соціологія / Переклад з англ. Наук. редактор перекладу О.Іващенко. – К., 1999.

 3. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология. – К., 1988.

 4. Дюркгейм Е. Соціологія і соціальні науки //Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 5.

 5. Кістяківський Б.О. Проблема і завдання соціально-наукового пізнання // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 1-2.

 6. Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Введение в социологию. – К., 1996.

 7. Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. – М.: Прометей, 1998.

 8. Соціологія. Підручник для вищої школи. За ред. Андрущенка та ін. - Харків, 1998.

 9. Соціологія (навчальний посібник). Упорядник П.П.Марчук. – Тернопіль, 1998.

 10. Соціологія. Навч. посібник (За ред. В.Г. Городяненко). – К., 1999.

 11. Соціологія. Терміни. Поняття. Персоналії. Навчальний словник-довідник для студентів. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 12. Піча В.М. Соціологія. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К., 2000.

 13. Практикум з соціології. Навчальний посібник. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2006.

 14. Злобіна О., Резнік О. Громадянський простір України: ступінь ідентифікації та чинники консолідації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 2. – С.177-194.


ТЕМА: СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ЯК НАУКИ ПРО СУСПІЛЬСТВО. ВИНИКНЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

(2 год.)


Актуальність теми: Оволодіння теоретичними джерелами раціонально обґрунтованої теорії історичного розвитку суспільства та соціальної думки є невід’ємною частиною соціологічної культури сучасної людини. Без вивчення протосоціологічної думки соціологічні знання будуть неповними, а хронологічні рамки її генези істотно обмеженими. Вивчення умов становлення та розвитку соціологічної науки в Україні є вагомою, невід’ємною часткою світової соціологічної думки.

Навчальні цілі:

Знати: теоретичні відомості про витоки соціальних знань, історичний шлях розвитку світової та української соціологіч­ної думки.

Вміти: визначити основні етапи становлення соціології як науки в світі та Україні, порівнювати розвиток європейської та української соціологічних думок, аналізувати внесок українських соціологічних студій в еміграції для загального розвитку соціології в Україні.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка