Методичні рекомендації для студентів з підготовки до семінарських занять з курсу «Соціологія праці»Сторінка6/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Питання для контролю з І модуля


 1. Об’єкт та предмет соціології праці.

 2. Донауковий етап розвитку соціології праці та його особливості. Формування соціальних ідей про працю у стародавньому світі, середньовіччі та у Новий час.

 3. Суспільно-історичні передумови виникнення соціології праці. Класичний етап становлення соціології праці як наукового напрямку.

 4. Наукові основи формування соціологічного знання про працю. Сучасна західна соціологія праці та її особливості.

 5. Історія становлення ідей вітчизняної соціології праці.

 6. Праця як об’єкт міждисциплінарного аналізу (філософія, антропологія, історія, економіка).

 7. Праця як категорія соціологічної науки.

 8. Розуміння праці у різних соціологічних теоріях (матеріалістичній, системній, інституціональній, еволюційній, структурно-функціональній).

 9. Загальна природа і сутність праці.

 10. Зміст і характер праці як соціально обумовленого явища.

 11. Праця як фактор відтворення суспільних відносин.

 12. Соціальні функції праці.

 13. Місце праці в системі діяльності людини. Роль праці в становленні людини та суспільства.

 14. Суспільний поділ праці (розкрити на основі праці Е. Дюркгейма «Про суспільний поділ праці»).

 15. Праця в умовах індустріального та постіндустріального суспільства.

 16. Соціально-трудові відносини, їх характеристика та специфіка.

 17. Класифікація соціально-трудових відносин. Трансформація соціально-трудових відносин в умовах становлення постіндустріального суспільства.

 18. Трудова поведінка як категорія соціології праці. Зміст, структура, функції трудової поведінки. Ставлення до праці.

 19. Деструктивні форми трудової поведінки.

 20. Мотивація робочої сили. Соціальний зміст мотиву і мотивації трудової діяльності.

 21. Поняття «відчуження праці». Передумови виникнення відчуження праці. Технологічні і соціальні фактори відчуження праці.

 22. Проблема зайнятості в соціології праці. Поняття «ринок праці» як соціологічна категорія.

 23. Зайнятість населення і безробіття. Трансформація зайнятості в перехідний період.

 24. Трудова кар’єра. Види трудової кар’єри та способи її здійснення.

Питання для контролю з ІІ модуля


 1. Поняття трудового колективу. Проблема визначення трудового колективу. Види трудових колективів.

 2. Соціологічний аналіз трудового колективу. Етапи та стадії розвитку трудового колективу.

 3. Функції трудового колективу як виробничої організації та малої соціальної групи.

 4. Критерії ефективності трудового колективу.

 5. Конфлікт у трудовому колективі: поняття, види, функції. Структура конфліктної ситуації, характеристики іі компонентів.

 6. Страйки як об'єкт соціологічного дослідження.

 7. Соціологічне забезпечення вивчення і регулювання трудових конфліктів.

 8. Сучасні технології розв'язання масових трудових конфліктів.

 9. Соціальне управління: сутність, функції, принципи і закони.

 10. Ефективність соціального управління в трудовому колективі. Критерії ефективності.

 11. Сутність соціальних технологій, їх роль в управлінні соціальними процесами.

 12. Соціальна діагностика, соціальні резерви і соціальне проектування в трудовому колективі.

 13. Сутність і функції трудової адаптації. Види трудової адаптації.

 14. Етапи адаптаційного процесу та чинники трудової адаптації.

 15. Показники адаптованості працівника в колективі. Причини дезадаптованості. Управління трудовою адаптацією.

 16. Соціально-психологічний клімат колективу: визначення та сутність. Ознаки соціально-психологічного клімату.

 17. Фактори впливу на соціально-психологічний клімат колективу.

 18. Взаємозв’язок ефективності праці та соціально-психологічного клімату.

 19. Поняття соціального захисту. Види та форми соціального захисту працівників у трудових правовідносинах.

 20. Колективний договір як форма соціального захисту працівників у трудовій організації.

 21. Роль профспілок у здійсненні соціального захисту членів трудового колективу.

 22. Конкретне соціологічне дослідження в сфері праці: призначення, види, функції.

 23. Організація соціологічних досліджень в установах, підприємствах, трудових колективах. Соціологічна служба на підприємстві, її завдання та функції.

 24. Прийняття управлінських рішень на основі результатів соціологічних досліджень.

Питання до іспиту


 1. Об’єкт та предмет соціології праці.

 2. Донауковий етап розвитку соціології праці та його особливості. Формування соціальних ідей про працю у стародавньому світі, середньовіччі та у Новий час.

 3. Суспільно-історичні передумови виникнення соціології праці. Класичний етап становлення соціології праці як наукового напрямку.

 4. Наукові основи формування соціологічного знання про працю. Сучасна західна соціологія праці та її особливості.

 5. Історія становлення ідей вітчизняної соціології праці.

 6. Праця як об’єкт міждисциплінарного аналізу (філософія, антропологія, історія, економіка).

 7. Праця як категорія соціологічної науки.

 8. Розуміння праці у різних соціологічних теоріях (матеріалістичній, системній, інституціональній, еволюційній, структурно-функціональній).

 9. Загальна природа і сутність праці.

 10. Зміст і характер праці як соціально обумовленого явища.

 11. Праця як фактор відтворення суспільних відносин.

 12. Соціальні функції праці.

 13. Місце праці в системі діяльності людини. Роль праці в становленні людини та суспільства.

 14. Суспільний поділ праці (розкрити на основі праці Е. Дюркгейма «Про суспільний поділ праці»).

 15. Праця в умовах індустріального та постіндустріального суспільства.

 16. Соціально-трудові відносини, їх характеристика та специфіка.

 17. Класифікація соціально-трудових відносин. Трансформація соціально-трудових відносин в умовах становлення постіндустріального суспільства.

 18. Трудова поведінка як категорія соціології праці. Зміст, структура, функції трудової поведінки. Ставлення до праці.

 19. Деструктивні форми трудової поведінки.

 20. Мотивація робочої сили. Соціальний зміст мотиву і мотивації трудової діяльності.

 21. Поняття «відчуження праці». Передумови виникнення відчуження праці. Технологічні і соціальні фактори відчуження праці.

 22. Проблема зайнятості в соціології праці. Поняття «ринок праці» як соціологічна категорія.

 23. Зайнятість населення і безробіття. Трансформація зайнятості в перехідний період.

 24. Трудова кар’єра. Види трудової кар’єри та способи її здійснення.

 25. Поняття трудового колективу. Проблема визначення трудового колективу. Види трудових колективів.

 26. Соціологічний аналіз трудового колективу. Етапи та стадії розвитку трудового колективу.

 27. Функції трудового колективу як виробничої організації та малої соціальної групи.

 28. Критерії ефективності трудового колективу.

 29. Конфлікт у трудовому колективі: поняття, види, функції. Структура конфліктної ситуації, характеристики іі компонентів.

 30. Страйки як об'єкт соціологічного дослідження.

 31. Соціологічне забезпечення вивчення і регулювання трудових конфліктів.

 32. Сучасні технології розв'язання масових трудових конфліктів.

 33. Соціальне управління: сутність, функції, принципи і закони.

 34. Ефективність соціального управління в трудовому колективі. Критерії ефективності.

 35. Сутність соціальних технологій, їх роль в управлінні соціальними процесами.

 36. Соціальна діагностика, соціальні резерви і соціальне проектування в трудовому колективі.

 37. Сутність і функції трудової адаптації. Види трудової адаптації.

 38. Етапи адаптаційного процесу та чинники трудової адаптації.

 39. Показники адаптованості працівника в колективі. Причини дезадаптованості. Управління трудовою адаптацією.

 40. Соціально-психологічний клімат колективу: визначення та сутність. Ознаки соціально-психологічного клімату.

 41. Фактори впливу на соціально-психологічний клімат колективу.

 42. Взаємозв’язок ефективності праці та соціально-психологічного клімату.

 43. Поняття соціального захисту. Види та форми соціального захисту працівників у трудових правовідносинах.

 44. Колективний договір як форма соціального захисту працівників у трудовій організації.

 45. Роль профспілок у здійсненні соціального захисту членів трудового колективу.

 46. Конкретне соціологічне дослідження в сфері праці: призначення, види, функції.

 47. Організація соціологічних досліджень в установах, підприємствах, трудових колективах. Соціологічна служба на підприємстві, її завдання та функції.

 48. Прийняття управлінських рішень на основі результатів соціологічних досліджень.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка