Методичні рекомендації для студентівСторінка3/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.63 Mb.
1   2   3

Недоцільно використовувати в/венні форми простагландинів для індукції пологів.


3.9. Ведення ІІІ періоду пологів

З метою профілактики кровотечі пропонується активне ведення ІІІ періоду пологів згідно протоколу нормальних пологів Наказ МОЗ України №620 (А).

Ранній післяпологовий період потребує ретельного спостереження за станом породіллі та новонародженого.

Використання міхура з льодом на низ живота у ранньому післяпологовому періоді не застосовується.

3.10. При встановленому діагнозі вагітності в терміні 42 та більше тижнів, не ефективності попередніх заходів з підготовки шийки матки до розродження та незадовільному стану плода показано оперативне розродження шляхом операції кесаревого розтину.
Контрольні запитання для оцінки вихідного рівня знань

 1. Дайте визначення поняття «багатоплідна вагітність».

 2. Частота багатоплідної вагітності.

 3. Перелічіть причини багатопліддя.

 4. Класифікація багатоплідної вагітності.

 5. Назвіть ускладнення багатоплідної вагітності.

 6. Як діагностувати багатопліддя.

 7. Опишіть варіанти положення плодів в матці.

 8. Назвіть особливості пологового акта при багатоплідної вагітності.

 9. Як провести пологи при багатоплідді?

 10. Що таке синдром фето-фетальної трансфузії?

 11. Які можливі ускладнення при синдромі фето-фетальної трансфузії?

 12. Етіологія і патогенез мимовільних абортів.

 13. Стадії розвитку мимовільних абортів.

 14. Клініка загрожуючого мимовільного аборту.

 15. Клініка прогресуючого мимовільного аборту.

 16. Клініка неповного мимовільного аборту.

 17. Клініка повного мимовільного аборту.

 18. Клініка завмерлої вагітності.

 19. Методи діагностики загрози переривання вагітності.

 20. Методи лікування загрози переривання вагітності.

 21. Діагностика і лікування прогресуючого мимовільного аборту.

 22. Діагностика і лікування неповного мимовільного аборту.

 23. Діагностика і лікування неповного мимовільного аборту.

 24. Діагностика істміко-цервікальної недостатності.

 25. Методи лікування істміко-цервікальної недостатності.

 26. Профілактика звичного викидня.

 27. Визначення строку вагітності.

 28. Визначення допологової відпустки.

 29. Визначення строку своєчасних пологів.

 30. Ознаки доношеності плода.

 31. Оцінка стану доношеності новонародженого.

 32. Ознаки незрілості (недоношеності) новонародженого.

 33. Клініка, діагностика, лікування загрози передчасних пологів.

 34. Причини настання передчасних пологів.

 35. Клінічна картина передчасних пологів.

 36. Діагностика передчасних пологів.

 37. Тактика, методика та особливості ведення передчасних пологів.

 38. Профілактика передчасних пологів.

 39. Ускладнення в пологах.

 40. Характеристика недоношеного новонародженого.

 41. Особливості догляду за недоношеними новонародженими.

 42. Основні причини смертності недоношених дітей.

 43. Поняття про переношену вагітність.

 44. 2. Поняття пролонгована вагітність.

 45. 3. Що таке запізнілі пологи?

 46. 4. Характеристика (морфологічна та функціональна) доношеного плода.

 47. 5. Ознаки переношеності у новонародженого.

 48. 6. Функції фетоплацентарного комплексу при переношеній вагітності.

 49. 7. Етіологія і патогенез переношування.

 50. 8. Діагностика переношування вагітності.

 51. 9. Особливості перебіг переношеної вагітності.

 52. 10. Особливості перебігу пологів при переношеній вагітності.

 53. 11. Ведення вагітності і пологів.

 54. 12. Показання до кесаревого розтину при переношеній вагітності.

 55. 13. Правила догляду за переношеними дітьми.


Завдання для самостійної роботи студентів.

 1. Курація вагітних з метою набуття практичних навичок, інтерпретація результатів апаратних та інструментальних методів дослідження.

 2. Самостійне розв'язання ситуаційних задач.

 3. Складання плану проведення пологів у жінок з багатопліддям.

 4. Визначити строк вагітності за анамнестичними датами.

 5. Оцінити значимість УЗД вагітної в І-му, ІІ-му, III-му триместрах для визначення очікуваної дати пологів.

 6. Виміряти окружність живота та висоту стояння дна матки.

 7. Оцінити результати амніоскопії.

 8. Оцінити стан плода за даними:

а) КТГ;

б) БФПП;


в) доплерометричної оцінки плодового кровотоку з визначенням індексів опору в середній мозковій артерії і аорті (при можливості).

9. Визначити ступінь зрілості шийки матки за даними вагінального дослідження.

10. Зробити висновок про строк вагітності за даними комплексного дослідження.

11. Скласти план ведення вагітності та пологів при переношуванні та при пролонгованій вагітності.

12. Індукція пологів при переношеній вагітності.

13. Визначити наявність або відсутність ознак переношування у новонародженого.

14. Оцінка новонародженого на 1 і 5 хв за Апгар.

Ситуаційні задачі

1. Вагітна Т., 26 років, вагітність друга, строк 38-39 тижнів. Пологи другі, таз нормальний. При дослідженні матки над входом в малий таз визначається голівка, але у дна матки чітко палькується дві великі частини, одна з яких також голівка. Серцебиття чітко прослуховується зліва та справа. Обвід живота 119 см, висота стояння дна матки 42 см. Поставити діагноз?


2. Під час огляду немовлят після пологів двійнею встановлено: немовлята – однієї статті, в них існував спільний хоріон. Яка це двійня?
3. При надходженні роділлі в лікарню діагностовано багатоплідна вагітність. Таз нормальний, пологова діяльність активна. Строк вагітності - 40 тижнів. Через 30 хвилин після госпіталізації народився перший плід у головному передлежанні. При зовнішньому огляді встановлено, що другий плід перебуває в поперечному положенні. Поставити діагноз. Визначити тактику лікаря.
4. Повторнородяча, 25 років, строк вагітності 40 тижнів, двійня. Положення плодів повздовжнє, передлегла частина першого плода – голівка. Другий період пологів. Навколоплідний міхур відсутній. На висоті однієї з потуг народився хлопчик, вагою 3100,0 г. Відразу після народження плода розпочалася кровотеча. Чим може бути обумовлена кровотеча? Тактика лікаря.
5. В пологове відділення поступила роділля в терміні 39-40 тижнів вагітності зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота, навколоплідні води не відходили. Під час огляду встановлено, що в матці пальпується три крупні частини плода. Над входом в малий таз передлегла частина не визначається. Серцебиття прослуховується зліва та справа з частотою 130 та 140 за хв. Між точками вислуховування серцебиття «зона мовчання». Обвід живота 117 см, висота стояння дна матки 40 см. Діагноз? Тактика лікаря.
№ 6. Вагітну в терміні 11-12 тижнів доставлено до гінекологічного стаціонару з матковою кровотечею та болем внизу живота. Вагінальне дослідження: піхва заповнена згустками крові, шийка матки розкрита на 2 см, в каналі визначається напружений плідний міхур. Тіло матки збільшене до розмірів 11-12 тижнів вагітності, в тонусі, виділення кров'яні, дуже рясні. Діагноз? Яких заходів повинен вжити лікар?
№ 7. Вагітна 22 років звернулась до жіночої консультації із скаргами на кровотечу, біль внизу живота. Строк вагітності 9-10 тижнів. Вагінальне дослідження: шийка матки розкрита на 3см, надмірна кровотеча, матка збільшена до 9 тижнів. Діагноз. Тактика.
№ 8. Хвора, 22 років, поступила в гінекологічне відділення за направленням жіночої консультації. Остання менструація 4 місяці тому, вагінальне дослідження: шийка матки завдовжки 2,5 см, щільна, тіло матки збільшене до 10 тижнів вагітності. Який діагноз найбільш ймовірний? Тактика лікаря.
№ 9. Повторно вагітна 33 років, п’ять мимовільних абортів в анамнезі. Строк вагітності – 12 тижнів. Скарги на біль внизу живота. Вагінальне дослідження: шийка матки вільно пропускає 2см, матка збільшена до 11-12 тижнів вагітності. Діагноз. Тактика.
№ 10. До гінекологічного відділення госпіталізована вагітна, 24 років, у терміні 16-17 тижнів у зв’язку з діагностовано під час УЗД істміко-цервікальною недостатністю. Під час огляду: шийка матки вкорочена до 0,5 см, церві кальний канал пропускає палець. Плодовий міхур цілий. Матка збільшена до 16-17 тижнів вагітності, в нормотонусі. Яка подільша тактика лікаря?
№ 11. Повторно вагітна 27 років, 2 мимовільних аборта в анамнезі у термінах 22 та 24 тижні вагітності, конусна ДЕК в анамнезі. Строк вагітності 15-16 тижнів. Скарги на тяжкість внизу живота. Вагінальне дослідження: шийка матки вкорочена до 1,5 см вільно пропускає 1 п/п, матка збільшена до 16 тижнів вагітності. Діагноз. Тактика.
№ 12. Вагітна 25 років звернулась у жіночу консультацію із скаргами на відходження навколоплодових вод. Переймів немає. Вагітність – друга, перша закінчилась самовільним пізнім викиднем в 24 тижні вагітності. Остання ментруація - 4 місяці потому. Р.V.: шийка матки циліндричної форми, вкорочена, відкриття 2 см, плодового міхура немає, передлежить голівка. Матка збільшена до 16 тижнів вагітності. Діагноз ? Тактика лікаря ?
№ 13. Вагітна поступила із скаргами на відходження навколоплідних вод. вагітність – друга, перша закінчилась самовільним викиднем. Строк теперішньої вагітності – 32 тижні. Дно матки – посередині між пупком та мечеподібним відростком. Сердцебиття плода – 140 за 1 хв. Р.V.: шийка матки циліндричної форми, закрита. Передлежить голівка, високо над входом в малий таз, води підтікають, світлі. Діагноз ? Тактика лікаря ?
№ 14. Вагітна 24 роки. Вагітність III, бажана, 30 тижнів. Попередні дві вагітності закінчилися пологами в 32 тижні вагітності. Новонароджені через добу помирали. Скарги на ниючі болі у попереку, загальну слабкість. Поставте діагноз, ваша тактика.
№ 15. Вагітна, 21 рік, доставлена швидкою допомогою з діагнозом: III вагітність, 24 тижні. Самовільний викидень. Води відійшли 2 години тому. З анамнезу вияснено: І вагітність закінчилась самовільним викиднем на 10 тижні вагітності; II вагітність завмерла в терміні 13—14 тижнів вагітності. Після попередніх вагітностей не обстежувалась, на обліку в ЖК не стояла. З анамнезу часті застудні захворювання. Аномалій розвитку матки, шийки матки не виявлено. На момент обстеження: шийка матки вкорочена до 1 см, вічко відкрите до 3-х см. Підтікають чисті навколоплідні води.

Які захворювання могли спричинити попередні переривання вагітності ? Який план обстеження даної вагітної ?

Які методи додаткового обстеження слід рекомендувати ?

Сформулюйте попередній діагноз. Яка вірогідність сприятливого закінчення даної вагітності ?


Задача № 16

Впершенароджуюча 28 років, вагітність 41-42 тижні. Двічі лікувалась у стаціонарі в зв'язку з загрозою переривання вагітності. Родова діяльність відсутня. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Б'ФПП, КТГ, доплерометрія — стан плода задовільний. Діагноз. План ведення вагітності та пологів. Яке треба зробити додаткове обстеження?


Задача № 17

Повторнонароджуюча 29 років, вагітність 42-43 тижні. Перша вагітність закінчилась фізіологічними пологами 7 років тому. 2-а, 3-я, 4-а вагітності закінчились медичними абортами. Маса жінки 96 кг, 300 г. Родова діяльність відсутня. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Діагноз. Додаткове обстеження. Який план ведення вагітності та пологів?


Задача № 18

Повторнонароджуюча, 29 років, направлена у відділення допологової підготовки через 2—3 тижні після очікуваного строку пологів. Розміри таза 23—26—29—17 см. Родова діяльність відсутня. Маса плода 4000 г. Голівка рухома над входом в малий таз. Навколоплодові води цілі. Діагноз, додаткове обстеження, який план ведення вагітності та пологів?


Задача № 19

Впершенароджуюча 26 років, направлена, у відділення допологової підготовки через 14 днів після очікуваного строку пологів. Розміри таза 26— 29—32—21. Положення плода поздовжнє, передлежання потиличне, голівка притиснута до входу в малий таз. Навколоплідні води цілі. Діагноз, додаткове обстеження, який план ведення вагітності та пологів?


Задача № 20

Повторнонароджуюча, 31 рік, 43—44 тижнів, розміри тазу 29—32—21. Води відійшли 13 годин тому. Пологи тривають 12 годин. Перейми через 2-3 хв по 35—40 сек, серцебиття плода не прослуховується. Розкриття шийки матки на 8 см. Голівка великим сегментом у вході до малого таза. Діагноз. Яке ще необхідне обстеження? Який план ведення пологів?


Задача № 21

Впершенароджуюча, 33 роки, вагітність 42—43 тижні. Тазовий кінець плода над входом в малий таз. Положення плода поздовжнє. Родова діяльність відсутня. За даними БФПП, КТГ, НТ, доплерометрії — стан плода задовільний, діагноз. Який план ведення вагітності та пологів?


Задача № 22

Впершенароджуюча, 22 роки, вагітність 42 тижні, положення плода поперечне, голівка визначається справа. Родова діяльність відсутня. Навколоплідні води цілі. За даними БФПП, КТГ, НТ, доплерометрії — ФПН не виявлено. Маса плода 3500 г. Діагноз. Який план ведення вагітності та пологів?


Задача № 23

Впершенароджуюча 29 років, вагітність 42—43 тижні. Родова діяльність відсутня. Положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз, ФПН відсутня. Зрілість шийки матки — 2 бали. Діагноз. Який план ведення вагітності та пологів?


Задача № 24

Повторнонароджуюча, 33 роки, вагітність 42 тижні. Родова діяльність відсутня. Навколоплодові води цілі. Положення плода поздовжнє, голівка над входом в малий таз. За даними БФПП, КТГ, НТ, доплерометрії — ФПН. Шийка матки "зріла". Діагноз. Який план ведення вагітності та пологів?


Задача № 25

Першородяча жінка народила хлопчика вагою 4300,0 г, зріст 57 см. При огляді новонародженого відмічається мацерація шкіри, «лазневі стопи і долоні», кістки черепа щільні, вузькі шви та тім'ячка. На тілі новонародженого відсутня першородна змазка, довгі нігті на пальцях. Плацента, оболонки, та пуповина темно-зеленого кольору. Стан новонародженого за шкалою Апгар на першій хвилині – 5 балів, на п’ятій – 6 балів. В якому терміні гестації відбулися пологи?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. - К.:Здоров'я, 2000.

2. Айламазян Э.К. Акушерство /Учебник для медицинских вузов. – Санкт-Петербург: «Специальная литература», 1998. - С. 241-245.

2. Лекційний матеріал.Додаткова:

Степанківська Г.К. Довідник по акушерству та гінекології. — К.: Здоров'я, 1997.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка