Методичні рекомендації для студентів спеціальності : «психологія» окр «бакалавр» пояснювальна запискаСкачати 429.82 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір429.82 Kb.
#454
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кафедра педагогічної та вікової психології

МАКАРОВА Л.І.

ПРАКТИКА ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ У СФЕРІ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ : «ПСИХОЛОГІЯ» ОКР «БАКАЛАВР»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Одним з основних завдань психологічної служби системи освіти є впровадження новітніх досягнень дитячої і педагогічної психології у практику навчання і виховання молодого покоління, забезпечення нормального, здорового розвитку особистості. У зв’язку з цим у програмі курсу передбачено розгляд комплексу науково-теоретичних і конкретно-методичних проблем психологічної служби освіти, зокрема, діагностики і корекції. Мета курсу – формування знань, умінь, психологічної готовності до діагностико-корекційної роботи; практична підготовка до роботи у закладах освіти, у т.ч. підготовка до педагогічної (виробничої практики).

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати і вміти:Знати:

– сучасні тенденції розвитку психологічної служби в Україні та за кордоном; • організаційно-методичні засади діяльності практичних психологів в закладах освіти різних типів;

 • нормативно-правові засади діяльності психологів у школі;

 • форми і методи взаємодії психолога з іншими суб’єктами навчально-виховного процесу;

 • принципи та методи шкільної психодіагностики та психокорекції;

 • типи і причини відхилень у психічному та особистісному розвитку різних категорій дітей, підлітків, молоді, педагогічних кадрів та шляхи їх діагностики і корекції.

Вміти:

 • на практиці застосовувати основні принципи діагностико-корекційної роботи;

 • правильно з методичної точки зору проводити діагностичні процедури;

 • доцільно обирати корекційні методи і програми і правильно їх використовувати.

 • Спів ставляти теоретичні, практичні і методичні аспекти діагностичної та корекційної роботи психологів;

 • Застосовувати методологічні принципи психології до практики психокорекційної допомоги дітям і підліткам;

 • Орієнтуватися у різних підходах і психотехніках діагностичної та колекційної роботи.

 • Провести анкету, тест, індивідуальну та групову бесіду, спостереження, розвивальне заняття, елементи психогімнастики, психотренінгу, ігрової психокорекції.


Тематичний план


 1. Предмет та завдання діяльності Психологічної служби освіти.

 2. Нормативно-правові та морально-етичні засади діяльності ПСО. Особистість психолога.

 3. Поняття про психологічну допомогу дітям та підліткам.

 4. Теоретико-методологічні засади психодіагностики у сфері освіти.

 5. Психокорекційна функція психолога освіти.

 6. Теорія і методика роботи психолога з молодшими школярами.

 7. Методика діагностико-корекційної роботи з підлітками.

 8. Зміст, форми і методи роботи психологів зі старшокласниками та студентами.

 9. Діагностика і корекція дитячо-батьківських відносин і сімейного виховання.

 10. Психолог і міжособистісні стосунки у шкільному класі.

 11. Психологічні засади роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями.

 12. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми.

 13. Методичні аспекти взаємодії шкільного психолога з педагогічним колективом.


НАВЧАЛЬНА П Р О Г Р А М А КУРСУ

Практика психодіагностики та психокорекції у сфері освіти

Тема 1. Предмет та завдання психологічної

служби освіти
Мета: сформувати у студентів загальне уявлення про ПСО, історію та сучасні тенденції розвитку ПСО в Україні. Розкрити перспективи розвитку ПСО, складність та багатоаспектність її діяльності.
Психологічна служба в системі освіти як одна з галузей НСПС. Структура ПСО. Психологічна служба школи. Дискусійність предмету ПСШ. ПСШ як один з напрямів педагогічної і вікової психології, як психологічне забезпечення процесу навчання і виховання та як безпосередня робота психолога. Основні етапи та тенденції розвитку ПСО. Концепція ПС.

Функції та види діяльності ПСШ. Просвітницька та профілактична робота. Психологічне консультування. Психологічна корекція. Психодіагностика. Психологічний супровід. Психологічна реабілітація. Завдання діяльності ПС початкової школи, загальноосвітньої школи, позашкільних закладів, гімназій, ліцеїв та коледжів, вищих закладів освіти, закладів реабілітації. Організація роботи шкільного психолога. Психологічний кабінет. Документація та звітність.
Тема 2. Нормативно-правові та морально-етичні засади

діяльності ПСО. Особистість психолога.
Мета: показати значення дотримання психологами правових та етичних норм; формувати відповідальне ставлення до роботи.
Основні положення Концепції Національної системи соціально-психологічної служби України. Законодавча та правова база психологічної служби в галузі освіти. Положення про психологічну службу системи освіти. Етичні вимоги до психолога, вимоги до особистості психолога освіти. Орієнтовні моделі роботи практичного психолога та його професійної діяльності. Статус практичного психолога освіти.


Тема 3 Поняття про психологічну допомогу дітям та підліткам
Мета: розкрити сутність і стратегію психологічної допомоги, що ґрунтується на засадах гуманістичного та індивідуального підходів; основні форми та методи роботи психологічної служби.
Мета, засоби і методи психологічної допомоги. Принципи психологічної допомоги. Значущі інші та дитина. Індивідуальний підхід до дітей. Складні типи дитячих характерів та стратегія психолого-педагогічної допомоги. Форми та методи роботи шкільного психолога.

Тема 4. Теоретико-методологічні засади психодіагностики

у сфері освіти
Мета: розкрити методологічні засади психодіагностики у сфері освіти, наголосити на типових помилках та проблемах шкільної психодіагностики.
Сучасне розуміння психодіагностики. Специфіка психодіагностики у сфері освіти. Поняття про психологічний діагноз, види діагнозу. Процедури та методи шкільної психодіагностики. Задачний (проблемний) підхід у роботі психолога. Діагноз і прогноз. Взаємозв’язок психодіагностики і психокорекції. Вивчення практичного запиту і формулювання психологічної проблеми. Основні типи шкільних проблем.


Тема 5. Психокорекційна функція

психолога освіти
Мета: сприяти оволодінню студентами сучасними знаннями про моделі психокорекційної практики, особливості складання корекційно-розвивальних програм.
Поняття про психокорекцію. Види психокорекції, принципи, цілі і завдання цієї роботи, основні моделі психокорекційної практики; методи і прийоми психокорекції, шляхи корекції пізнавальних психічних процесів, емоційних розладів та порушень комунікативної сфери; особливості роботи з різними віковими групами.


Тема 6. Теорія і методика роботи психолога з молодшими

школярами
Мета: розкрити основні теоретичні, методичні і технологічні підходи до діагностико-корекційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку.
Основні проблеми віку. Типові запити до психолога. Схема психодіагностичного обстеження. Діагностика і корекція психологічної готовності дітей до школи. Шкільна дезадаптація. Корекція шкільного невстигання. Рання профілактика і корекція соціально-педагогічної занедбаності. Діагностика і корекція шкільної тривожності.


Тема 7. Методика діагностико-корекційної роботи з підлітками
Мета: розкрити основні напрямки роботи з підлітками і мішені психологічної допомоги.
Основні психологічні проблеми підліткового віку. Психологічна допомога у соціальній адаптації підлітків з різними акцентуаціями характеру. Тренінги для підлітків. Дослідження пізнавальної сфери. Діагностика і корекція агресивності. Побудова особистісного профілю.


Тема 8. Зміст, форми і методи роботи психологів

зі старшокласниками і студентами
Мета: ознайомити студентів з найбільш ефективними методиками діагностики і корекції психологічних проблем старшокласників та студентів.
Вивчення мотивів поведінки старшокласників. Методики “Автопортрет”, “Лідерство”. Прийоми визначення акцентуацій у старшокласників. Вивчення особистісних якостей у зв’язку з завданнями профорієнтації. Реалізація гендерного підходу. Проблеми студентів та шляхи психологічної допомоги в умовах ПС вузу.

Тема 9. Діагностика і корекція дитячо-батьківських відносин і сімейного виховання
Мета: Розкрити специфіку взаємодії психолога з батьками школярів та джерела успішності такої взаємодії

Методичні засади роботи психолога з сім’ями учнів. Основні психологічні концепції і моделі виховання в сім’ї та завдання психолога. Діагностика сім’ї та сімейного виховання. Моделі та методики допомоги сім’ї. Батьківські корекційні групи. Основи корекційної роботи в сім’ї. Психологічний зміст консультування батьків. Нетрадиційні форми роботи психологів з батьками учнів.
Тема 10. Психолог і міжособистісні стосунки в шкільному класі.
Мета: Визначити проблеми, які можуть спонукати психолога до діагностики становища учня в класі, показати шляхи корекції.

Неоднозначний характер взаємодії особистості школяра і групи (класу). Мета та завдання шкільного психолога. Використання психологом позитивного впливу групи на учня та нівелювання негативного. Шляхи зняття упередженого ставлення в групових стосунках.Тема 11. Психологічні засади роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями
Мета: Розкрити основні мішені психологічної допомоги дітям-інвалідам, форми та методи роботи з такими дітьми в умовах навчально-виховного процесу.
Стан проблеми виховання дітей з обмеженими можливостями в педагогічній теорії і практиці. Особливості роботи психолога з різними категоріями дітей з обмеженими можливостями. Форми та методи роботи з такими дітьми. Робота з батьками дітей з обмеженими можливостями. Робота з вчителями, що навчають дітей з обмеженими можливостями. Психологічна допомога підліткам-інвалідам.

Тема 12. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми
Мета: Розкрити основні психолого-педагогічні проблеми та стратегії роботи з обдарованими дітьми.
Загальне поняття про обдарованість. Види дитячої обдарованості. Актуальні проблеми навчання обдарованих дітей в сучасній школі. Психологічні особливості вчителів, що працюють з обдарованими дітьми. Методи діагностики дитячої та підліткової обдарованості.

Тема 13. Методичні аспекти взаємодії шкільного психолога

з педагогічним колективом
Мета: розкрити форми і методи спільної роботи психолога з вчителями, адміністрацією, соціальним педагогом; показати можливості ефективної допомоги педагогам у покращенні психоемоційного стану, зниженні рівня нервової напруги і профілактики вигорання.
Форми взаємодії педагогів і психологів. Клуби молодих вчителів. Психолого-педагогічні консиліуми. Семінари. Лекторії. Участь психолога у атестації педагогічних кадрів. Діагностичні методики. Кваліметрія.

Актуальність проблеми психологічного супроводу педагога. Психоемоційні проблеми та їх профілактика. Релаксаційний тренінг. Тренінг асертивності. Розвиток емпатійності. Програми підтримки професійного здоров’я педагога.ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття № 1

Тема: Загальна характеристика психологічної служби системи освіти
План

 1. Психологічна служба в системі освіти: проблеми та шляхи розвитку.

 2. Основні завдання та зміст діяльності шкільної психологічної служби.

 3. Структура та управління психологічною службою системи освіти України.

 4. Нормативні документи, що регламентують діяльність психологів у закладах системи освіти.Основна література:

 1. Власова О. І. Психологічна служба в системі освіти / О. І. Власова. Педагогічна психологія. – К., 2005. – С. 323-349.

 2. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепєлєва та ін. Підручник. К.: Либідь, 1999. – 536 с. – С. 18-41; 338-345; 356-361.

 3. Положення про психологічну службу в системі освіти України // Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України \ Упор. Панок В.Г., Цушко І.І., Обухівська А.Г. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 436 с. – С.60-66.

 4. Закон України «Про освіту» // Там само. – С.24-32.

 5. Закон України «Про загальну середню освіту» // Там само. – С.33-36.

 6. Типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи // Там само. – С.71-77.

 7. Психологічна служба системи освіти України: проблеми та шляхи розвитку (Панок В.Г., Цушко І.І., Обухівська А.Г.) // Там само. – С.11-23.

 8. Макарова Л.І. Психологічна служба школи: проблеми становлення і розвитку // Зб. Наук. праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ., «Плай», 1999. – Вип. 3. Ч. 2. – С. 57-66.Додаткова література:

 1. Школьная психологическая служба / Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1991. – С.190-200.

 2. Правові аспекти діяльності психологічної служби // Психолог, 2004, лютий. – С.2-3.

 3. Фридман Л.М. О концепции школьной психологической службы // Вопросы психологии. – 2001. - №1. – С.97-107.

 4. Кала У.В., Раудик В.В. Психологическая служба в школе. – М.: Знание, 1989.

 5. Практична психологія у системі освіти: питання організації та методики. – Київ, 1995.

 6. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – С.21-64.

 7. Матвійчик В.Є. Організаційні асекти діяльності психологічної служби // Психолог. газета. – 2007. - № 10. – С.3-7.

.
Питання для самоконтролю, роздумів та дискусій:

 1. У чому полягає відмінність між науковою і практичною психологією?

 2. Які особистісні якості повинні домінувати у кожному з напрямків професійної психологічної діяльності – викладанні психології, науково-дослідній роботі, практичній психології?

 3. Назвіть основні види діяльності психолога освіти.

 4. Розшифруйте: УНМЦППСР, ПМПК, ППСО, ШПС.


Самостійна робота:

Специфіка і взаємозв’язок наукової, практичної та побутової психології // Основи практичної психології


Завдання та вправи:

Змоделювати ситуацію «Перший робочий день шкільного психолога»Семінарське заняття № 2

Тема: Особливості роботи психологів у закладах освіти різних типів
План

 1. Психологічна служба гімназії та ліцею.

 2. Психологічне забезпечення роботи навчальних закладів реабілітації неповнолітніх.

 3. Психологічна служба у позашкільних закладах.

 4. Психологічна служба у вищих закладах освіти.Основна література:

 1. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін. Підручник. К.: Либідь, 1999. – 536 с. – С. 362-385.

 2. Чепєлєва Н.В., Повякель Н.І. Психологічна служба у вищих навчальних закладах освіти // Практична психологія і соціальна робота. – 2001. - №6. – С.2-5.

 3. Уславцев Г.В. Психологічна служба гімназії // Обдарована дитина. – 2001. - №7. – С.10-13.

 4. Карцева М.О. Психологічна служба в ліцеї // Обдарована дитина. – 2000. - №2. – С.21-23.

 5. Кобильченко В. Психолог у спеціальній школі // Дефектологія. – 1999. - №1. – С.38-42.

 6. Макарова Л.І. Психологічна служба у системі освіти. Програма спецкурсу для студентів філософського факультету спец. «Психологія». – Івано-Франківськ, «Плай», 1996. – 11 с.


Додаткова література:

 1. Лантушко Г.Н. Психологическая служба лицея: развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся // Обдарована дитина. – 2000. - № 2. – С.21-23; № 6. – С.6-10.

 2. Казакова О. Психологічна служба малого багатопрофільного ліцею // Рідна школа. – 1997. - №6. – С.34.

 3. Юпитов А.В. Проблематика и особенности психологического консультирования в вузе // Вопр. психол. – 1995. - № 4. – С.50-57.

 4. Адаптація студентів в вузі // Практ. психолог. та соц. робота. – 2000. - № 7. – С.21-23.

 5. Гавенко В.Л., Синайко В.М., Соколова И.М. Опыт работы и перспективы развития психологической службы в ВУЗе // Практична психологія і соціальна робота. – 2001. - №3. – С.19-21.

 6. Громова Е.В. Психологічна служба ліцеїв // Обдарована дитина. – 2002. - №4. – С.16-17.

 7. Карцева М.О. Психологічна служба в ліцеї // Обдарована дитина. – 2000. - №2. – С.21-23.

Питання для самоконтролю, роздумів та дискусії:

 1. У чому полягає специфіка роботи психологічної служби у закладах освіти нового типу?

 2. У чому специфіка психологічної служби позашкільного закладу порівняно з такою ж службою у загальноосвітній школі?

 3. Які існують методи психологічної роботи в умовах позашкільного закладу?

 4. Сформулюйте права та обов’язки позашкільного психолога.

 5. Як допомогти неповнолітньому адаптуватись до умов закладу реабілітації?

 6. Які проблеми адаптації до умов навчання може допомогти розв’язати психологічна служба ВЗО?Самостійна робота:

1. Психолог у спеціальній школі.

2. Особливості діяльності психологів в установах інтернатного типу
Завдання та вправи:

Рефлексія індивідуального досвіду спілкування з шкільним психологом.


Семінарське заняття № 3

Тема: Основні напрямки та форми роботи шкільного психолога.
План

 1. Психологічна служба початкової школи.

 2. Психологічна служба загальноосвітньої школи.

 3. Моніторинг умов та особливостей розвитку особистості учня.

 4. Основні форми роботи шкільного психолога.

 5. Особливості професійної адаптації шкільного психолога.Основна література:

 1. Основи практичної психології. – К.: Либідь, 1999. – С. 345-361; 455 – 461.

 2. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. – М.: 2001. – 448 с. – С.43-57.

 3. Уроки з психології / Упоряд. О.Главник. – К.: 2002. - 112 с.

 4. Макарова Л.І. Особливості професійної адаптації шкільних психологів // Зб. Наук. праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ., «Плай», 2000. – Вип. 4. Ч. 2. – С. 3-12.Додаткова література:

 1. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: 1991. – С. 215-234.

 2. Нахаба О. Семінари-практикуми зі шкільними психологами // Психолог, 2005. - № 41. – С. 7-11.

 3. Живолуп Л. Психолого-педагогічний клуб молодих вчителів // Психолог, 2006. - № 37. – С. 3-6.

 4. Павленко Л. Я - людина серед людей. Урок-роздум на інтегративній основі // Психолог, 2005. - № 7. – С.14-17.

 5. Приклади проведення уроків курсу «Основи психології» // Психолог, 2005. - № 41.- С. 26-28.

 6. Павлюх В. Декада психології у школі // Психолог, 2004. - № 6. – С.17-30.Питання для самоконтролю, роздумів та дискусій

 1. Назвіть пріоритетні напрямки діяльності психолога навчального закладу.

 2. Що таке психологізація і персоналізація навчально-виховного процесу?

 3. Що таке моніторинг розвитку особистості та його умов, яка його мета?

 4. Які основні цілі та завдання стоять перед психологічною службою початкової школи?


Самостійна робота:

Проаналізувати план факультативного курсу «Основи психологічних знань» // Основи практичної психології. – С. 527-529.


Завдання і вправи:

Підготувати текст профорієнтаційної бесіди (міні-лекції) для старшокласників «Моя професія – психолог».Семінарське заняття № 4

Тема: Психодіагностика як основа практичної діяльності

психолога освіти


П л а н

 1. Сучасне поняття психодіагностики. Психолого-педагогічна діагностика.

 2. Особливості, процедури і методи шкільної психодіагностики.

 3. Завдання психодіагностичного обмеження дітей і підлітків.

 4. Основні типи психодіагностичних задач.

 5. Умови ефективності шкільної психодіагностики.


Основна література:

 1. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – СПб.: Изд-во “Речь”, 2003. – 440 с.

 2. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в условиях социальных служб). – К., 1995. – 100 с.

 3. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 512 с.

 4. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. – М.: ТЦ Сфера, 2001. -448 с. – С.57-69.

 5. Рабочая книга школьного психолога /Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1991. – 303 с. – С.30-44.

 6. Немов Р.С. Психология. Кн. 2. – М., 1994. Гл.27. – С.391-415.

 7. Романкова Л.М., Макарова Л.І. Програма і методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики студентів ІУ-У курсів філософського факультету, спец. “Психологія”. – Івано-Франківськ, 2009. – 56 с.

 8. Фурман А. Психологічна діагностика як теорія і практика, наука і мистецтво //Психолог. – 2006. - № 44. – С.4-9.

 9. Макарова Л.І. Формування діагностичних умінь учня як проблема педагогічної психології //Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 1. – Івано-Франківськ: Плай, 1998. – С.150-158.


Додаткова література:

 1. Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе. – М.: Знание, 1989. – 80 с.

 2. Практика в системі професійної підготовки психологів. Навчально-методичний посібник /За заг. ред. Г.К. Радчук. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 203 с.

 3. Рубін О.А., Белей М.Д., Юрченко З.В., Савчинська Л.О. Практична психологія в школі. – Івано-Франківськ, 2008. – 128 с.

 4. Семенова А.В., Гурін В.С., Осипова Т.Ю. Основи психології і педагогіки. Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 319 с. (методики).

 5. Терлецька Л. Атлас експериментального обстеження дітей //Шкільна психодіагностика. – К.: Ред.. загальноосвітніх газет, 2003. – С.61-116.

 6. Туріщева Л.В., Гончаренко О.В. Вивчення особистості школяра і педагога: діагностика, практичні рекомендації. – Харків: Основи, 2007. – 144 с.

 7. Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра. – К., 1992. – С.9-12.

 8. Альманах психологических тестов. Рисующие тесты. – М.: КСП, 1994. – 320 с.

 9. Терлецька Л. Основи психодіагностики. Навч. посіб. – К.: Главник, 2006. – 144 с. (серія: “Психологічний інструментарій”).

 10. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. Сб. стат. /Ред. И.В. Дубровиной и др. – М.: Изд-во АПН СССР, 1984. – 178 с. – С.4-18.

 11. Скребець В.О. Основи психодіагностики. Навч. посіб. – К.: Видавничий дім “Слово”, 2003. – 192 с. – С.21-28.

 12. Макарова Л.І. Діагностична діяльність вчителя в системі соціалізації особистості школяра // Соціалізація особистості школяра / За ред.. Л.Е.Орбан. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 39-49.Питання для самоконтролю, роздумів та дискусій

 1. Яка відмінність між психодіагностикою як теоретичною, експериментальною наукою і як практичною діяльністю?

 2. У чому сутність об’єктивного, суб’єктивного і проективного підходів у психодіагностиці?

 3. Які ознаки сприятливого і несприятливого прогнозів у віковому розвитку особистості.

 4. Які завдання психодіагностичного обстеження дітей і підлітків? (А. Фурман).

 5. Назвіть основні етапи психодіагностичної процедури (Шванцара).

 6. Назвіть основні типи шкільних проблем і способи їх розв’язання психологом.

 7. “Психодіагностика це не стільки галузь професійної діяльності та специфічна гілка наукової творчості, скільки безпосередня дійсність життя, спосіб світорозуміння і самозреалізування, а відтак унікальна сфера культуротворення”. Прокоментуйте цю думку А. Фурмана.

 8. Дайте визначення поняття “шкільна психодіагностика”.

 9. Поясніть у чому сутність діагностико-корекційного підходу у практиці шкільного психолога? Діагностико-прогностичного?

 10. Наведіть приклади діагностичних задач.

Самостійна робота

 1. Законспектувати: Діагностико-корекційна робота // Рабочая книга школьного психолога / И.В. Дубровина, М.К. Климова, Е.М. Борисова и др.. / Под ред.. И.В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – 303 с. – С.30-44.

 2. Проаналізувати: Підводні течії шкільної діагностики / Психолог, 2006. - № 44. – С.10-19.


Завдання і вправи

 1. Розробити анкету для школярів (студентів) на одну із запропонованих тем.

 2. Скласти психолого-педагогічну характеристику учня (студента), користуючись методиками спостереження, анкетування, бесіди, вивчення продуктів діяльності, тестів та ін.

Семінарське заняття № 5


Каталог: depart -> PedagogicalPsychology -> resource -> file
file -> Соціально-культурні компетенції
file -> Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
file -> Основні методи навчання, що використовуються в навчальному процесі, способи оцінювання знань. Методологічні та теоретичні проблеми психології (Карпенко З. С.): Методи навчання
file -> Програмові вимоги до державного іспиту з дисциплін спеціалізації «Психологічне консультування»
file -> Методичні рекомендації для студентів-практикантів Розробила: доц. Макарова Л.І. Івано-Франківськ 2015
file -> Двнз "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Скачати 429.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка