Методичні рекомендації для студентів до практичного заняття №1 "Черепно-мозкова травма"Скачати 252.77 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір252.77 Kb.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

до практичного заняття №1

“Черепно-мозкова травма”.

Класифікація. Закрита ЧМТ. Струс, забій, стиснення головного мозку. Клінічні прояви. Консервативна терапія. Показання до хірургічного лікування. Ранні та пізні ускладнення ЧМТ. Реабілітація хворих. Родова ЧМТ. 1. Актуальність теми.

Нейротравматизм є одним з актуальних розділів сучасної медицини, в зв’язку з ростом кількості і важкості ЧМТ. Ця проблема має не тільки медичне, а й соціальне значення. Хворі з травмою госпіталізуються як в нейрохірургічні відділи, так і в дільниці лікарні, травматологічні, хірургічні, неврологічні відділи. Тому лікар будь-якої спеціальності повинен знати клініку ЧМТ, уміти надати першу допомогу.

 1. Завдання для домашньої підготовки.

Вивчити класифікацію ЧМТ. Клінічні прояви струсу головного мозку, забою головного мозку, особливості клінічних проявів стиснення головного мозку, лікування струсу і забою головного мозку. Показання до хірургічного лікування при забою головного мозку.

 1. Головні питання теми.

 • Гостра ЧМТ. Класифікація.

 • Клінічні прояви струсу головного мозку, його лікування.

 • Клініка забою головного мозку, особливості лікування.

 • Особливості клініки стиснення головного мозку, показання до хірургічного втручання. Методика декомпресивної трепанації.

 • Наслідки ЧМТ, реабілітація хворих.

 1. Питання для самоконтролю.

 • Яке значення має класифікація ЧМТ?

 • Які патогенетичні механізми струсу і забою головного мозку?

 • Особливості клінічних проявів струсу головного мозку.

 • Чим відрізняється клінічна картина струсу головного мозку від забою головного мозку?

 • Особливості лікування забою головного мозку.

 • Які періоди в протіканні клініки стиснення головного мозку?

 • Діагностична тактика при стисненні головного мозку.

 • Хірургічне лікування стиснення головного мозку.

 • Принципи декомпресійної трепанації черепа.

 • Які ускладнення ЧМТ?

5. Завдання для самостійної роботи.

1. Вміти обстежити хворого з ЧМТ, призначити допоміжні методи дослідження, зробити невідкладну допомогу хворим з гострою ЧМТ, призначити консервативне лікування.

2. Вміти дати оцінку краніограм, даним люмбальної пункції.

Інструкції до виконання: практична навичок приведені в “Практикуме по нервным болезням и неирохирургии”. – Москва, 1988.Рекомендована литература

 1. Ромоданов А.П., Мосейчук Н.М. Нейрохирургия. – К., 1990.

 2. Иргер И.М. Нейрохирургия. – М., 1998.

 3. Лекція “Закрита ЧМТ”.

 4. Лихтерман Л.Б. С со авт. Травматические внутречерепные гематомы. – Л.,1973.

2.3.2. Теми індивідуальних завдань та їх форма.Теми учбово-дослідницької роботи студентів (реферати).

 1. Значення рентгенологічних методів дослідження в діагностиці ЧМТ.

 2. Показання до хірургічного лікування пізніх ускладнень ЧМТ.

 3. Обґрунтувати показання резекційної та декомпресійної трепанації черепа при ЧМТ.

 4. Реабілітація хворих з різними видами ЧМТ.

 5. Визначити тактику лікаря при наданні допомоги хворих з поєднаною ЧМТ на догоспітальному етапі.

 6. ЧМТ у новонароджених, клініка, діагностика, лікування.

 7. Особливості клінічних проявів і протікання перелому основи черепа.

 8. Методи профілактики ЧМТ.


Теми науково-дослідницької роботи студентів

 1. Особливості протікання ЧМТ в осіб похилого віку.

 2. Клініка та особливості хірургічного лікування від гострих і хронічних внутрічерепних гематом у осіб похилого віку.

 3. Особливості клінічних проявів закритої ЧМТ, при поєднанні її з цукровим діабетом.

 4. Особливості клінічного протікання ЧМТ у хворих з хронічним алкоголізмом.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

до практичного заняття №3 по темі: “Пухлини головного мозку.Класифікація. Патофізіологічні механізми формування гіпертензійного синдрому. Клініка пухлин головного мозку. Локальні симптоми. Значення допоміжних методів: ЕхоЕГ, ЕЕГ, ПЕГ, КАГ, краніографії, КТГ, ЯМР в діагностиці пухлин головного мозку. Хірургічне лікування пухлин головного мозку. Радикальні і паліативні операції. Комбіноване лікування злоякісних пухлин. Реабілітація хворих після операції.

1.Актуальність теми.

Пухлини головного мозку складають 6-8 % від усіх онкологічних захворювань. Мають особливості як в гістологічному,та і клінічному плані. Рання діагностика пухлин дає можливість отримати більш кращі результати їх лікування. Тому знання клінічних проявів, діагностики необхідно лікарю.

2.Завдання для домашньої підготовки:

Вивчити класифікацію,загально-мозкові симптоми, а також клінічні прояви пухлин в залежності від локалізації, діагностичні міроприемства, принципи хірургічного і паліативного лікування, відновної терапії.

З.ГоловнІ питання теми.

-Класифікація пухлин головного мозку

-Загально-мозкові і гіпертензійні симптоми при пухлинах головного мозку

-КлінІчнІ прояви пухлин в залежності від локалізації. Діагностика пухлин і допоміжні методи (ЕхоЕГ, ПЕГ, КАГ, краніографія,АКГТ,ЯМР).

-хірургічне лікування, принципи операції

-комбіноване лікування (променева, хіміотерапія, хірургічне) -реабілітація хворих

4. Питання для самоконтролю

1)класифікація пухлин головного мозку по гістоструктурі 2)загальномозкові і гіпертензійні симптоми при пухлинах головного мозку

3)клІнІчнІ прояви пухлин різної локалізації: а)лобної, б)скроневої,

в)тім’яної, г)потиличної, д) мозочка, е)селярної ділянки 4.Допоміжні методи в діагностиці пухлин головного мозку, їх значення

5. Диференціальна діагностика пухлин із запальними і судинними захворюваннями головного мозку

6. Принцини хірургічного лікування, паліативні операції

7. Комбіноване лікування пухлин

8. Реабілітація хворих з пухлинами головного мозку.
5.Завдання для самостійної роботи

1. Обстежити хворого з пухлиною головного мозку, призначити допоміжні методи обстеження, обгрунтувати необхідність хірургічного лікування. Зробити перев’язку хворому після операції.

2. Оцінити дані люмбальної пункції при пухлинах головного мозку

3. Прочитати каротидну ангіограму, вентрикулограму при пухлинах головного мозку, комп’ютерну томограму.

Інструкції до виконання: практична навичок приведені в “Практикуме по нервным болезням и неирохирургии”. – Москва, 1988.

Рекомендована литература

1. Ромоданов А.П., Мосейчук Н.М. Нейрохирургия. – К., 1990.

2. Иргер И.М. Нейрохирургия. – М., 1998.

3. Лекція “Пухлини головного мозку”.

4. Бабчин И.С. С соавт. Опухоли головного мозга у детей и подростков. – М.,Л., 1967.
2.3.2.Теми Індивідуальних завдань та їх форма.

Теми учбово-дослідницької роботи студентів (реферати).

1.Клінічна характеристика пухлин мосто-мозочкового кута.

2.КлІніка, діагностика і лікування (хірургічне,комбіноване) пухлин зорового нерва.

3.Клінічні особливості I лікувальна тактика при краніофарегіомах.

4.Пухлини ІІІ шлуночка, клініка, лікування.

5.Пухлини шишковидної залози, клінічні прояви, лікування

6.КлІнічнІ особливості пухлин мозолистого тіла, лІкування

7.Медулобластоми мозочка, клініка, особливості лікуванняТеми науково-дослідницької роботи студентів.

1. Особливості клінічного протікання пухлин головного мозку у осіб похилого віку.

2. КлІнІко-комп’ютерно-томографІчнІ співставлення при супраселярних пухлинах у осіб похилого віку

3. Особливості хірургічного лікування кистозних новоутворень головного мозку у осіб похилого віку

4. Лікувальна тактика внутрішньомозкових пухлин лівої півкулі головного йозку

Методичні рекомендації для студентів до практичного заняття №4.

Тема : “Гідроцефалія : патогенез , клініка, лікування . Вроджені вади розвитку головного і спинного мозку. Принципи хірургічного лікування . Курація хворих”.

1. Актуальність теми.

Лікар будь - якої спеціальності, а особливо педіатри , акушер - гінекологи зустрінуться з такою патологією дитячого віку , як вроджена вада розвитку головного і спинного мозку. Потрібно своєчасно встановити діагноз , направити до нейрохірурга, спостерігати за хворим після оперативного втручання . Тому знання даної патології необхідне . Поряд з тим студенти повинні бути ознайомлені з особливостями історії хвороби нейрохірургічного хворого.

2. Завдання для домошньої підготовки .

Вивчити класифікацію гідроцефалії, клінічні прояви , методи консервативного і хірургічного лікування . Знати клінічні прояви черепно - і спинномозкової вродженої грижі, принципи хірургічного лікування . Підготовитися до написання учбової історії хвороби згідно схеми .

3. Головні питання теми : • вроджена гідроцефалія , клініка , лікування ;

 • вроджена спинномозкова грижа, показання до хірургічного лікування ;

 • вроджена черепно - мозкова грижа ;

 • основні дані про анатомію центральної і периферичної нервової системи (підготовка до написання учбової історії хвороби).

4. Питання для самоконтролю:

 • анатомія лікворних шляхів ;

 • форми вродженої гідроцефалії, іх клінічні прояви , консервативне і хірургічне лікування;

 • клініка оклюзійної гідроцефалії, лікування ;

 • клініка черепно - мозкових гриж , лікування ;

 • клініка спинномозкових гриж , лікування .

5. Завдання для самостійної роботи :

 • обстеження хворого з водянкою головного мозку , спинномозковою грижею , оцінити дані краніографії;

 • обстежити , встановити діагноз курованого хворого , призначити лікування.

Інструкції до виконання практичних навиків приведені в "Практикуме по нервным болезням и нейрохирургии", М., 1988. Рекомендована література :

 1. Ромоданов А.П., Мосійчук Н. М., Цимбалюк В.І. Нейрохірургія, Київ, 1998.

 2. Ромоданов А.П., Мосийчук Н. М. Нейрохірургія , Київ , 1990.

 3. Иргер И. М. Нейрохирургия , М., 1982 .

 4. Арендт А. А. Основи нейрохирургии детского возраста. М., 1968.

Теми учбово - дослідницікої роботи студентів .

 1. Клінічні прояви компенсованої водянки головного мозку .

 2. Наслідки вродженої гідроцефалії.

 3. Види хірургічних втручань при гідроцефалії.

 4. Клініка шийно - потиличної грижі.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

до практичного заняття №5 по темі: “Судинна патологія головної мозку. Класифікація, клініка. Діагностика. Судинні захворювання головного мозку, які потребують хірургічного лікування. Клініка, ді агностика і лікування геморагічних та ішемічних інсультів, аневризм, артеріовенозних мальформацій. Ендоваскулярна нейрохірургія. Відновне лікування хворих з судинною патологією головного мозку. Функціональна нейрохірургія, принципи стереотаксичних операцій. Показання до їх застосування при захворюваннях головного мозку.1. Актуальність теми.

Серцево-судинні захворюванням є однією з расповсюджених патологій . Серед них особливе місце займають судинні захворювання головного мозку, в тому числі аневризми судин головного мозку, які є причиною спонтанних крововиливів в осіб молодого віку, несприятливого виходу при відсутністі адекватного лікування. Тому знання основних клінічних проявів аневризм ранньої їх діагностики попереджує наслідки.

2.Завдання для домашньої підготовки.

Вивчити класифікацію аневризм судин головного мозку. Клінічні прояви артеріальних, артеріовенозних аневризм, каротидно-кавернозних співусть. Методи хірургічного лікування цих патологій. Визначити показання до хірургічного лікування геморагічних і ішемічних інсультів, ураження підкоркових вузлів.

3.Головні питання теми.

-Артеріальні аневризми судин головного мозку. Їх клініка,методи лікування

-Артеріовенозні аневризми судин головного мозку, клініка, методи хірургічного лікування

-Каротидно-кавернозні співустя, етіологія, методи хірургічного лікування

-Патологія підкоркових вузлів, клінічні прояви, показання до хірургічного лікування

4.Питання для самоконтрнолю.

1)анатомічні дані про кровопостачання головного мозку

2)класифікація аневризм судин головного мозку

3) клініка артеріальних аневризм

4) інтенсивна терапія при спонтанних субарахноїдальних крововиливах

5) методи хірургічного лікування артеріальних аневризм. Ендоваскулярна нейрохірургія

6) клініка артеріовенозних аневризм

7) методи хірургічного лікування артеріовенозних аневризм

8) етіологія, клініка каротидно-кавернозних співусть

9) методи хірургічного лікування каротидно-кавернозиих спізусть 10) клініка, ураження екстракраніальних судин головного мозку

11) хірургічні методи лікування патології екстракраніальних судин

І2) анатомічні дані про екстрапірамідну систему

13) показання до хірургічного лікування при патології екстрапімідної системи, методи

14) показання до хірургічного лікування геморагічних інсультів

5.Завдання для самостійної роботи

1.Обстежити хворого з аневризмою судин головного мозку, призначити допоміжні методи обстеження, інтенсивну терапію при спонтанному субарахноїдальному крововиливу.

2. Оцінити дані люмбальної пункції при субарахноїдальному крововиливі, оцінити дані каротидної ангіографії при аневризмах судин головного мозку.
Інструкції до виконання практичних навиків приведені в "Практикуме по нервным болезням и нейрохирургии", М., 1988.
Рекомендована література :

1. Ромоданов А.П., Мосійчук Н. М., Цимбалюк В.І. Нейрохірургія, Київ, 1998.

2. Иргер И. М. Нейрохирургия , М., 1982 .

З.Лекція “Судинна патологія головного мозку”

4. 3лотник З.И. Аневризми сосудов головного мозга. – М., І967.

5. Абраков Л.В.Основи стереотаксической неирохирургии. – Л.,1975.2.3.2.Теми індивідуальних завдань та їх форма.

Теми учбово-дослідницької роботи студентів (реферати).

1. Клінічні прояви стеноза сонних артерій.

2. Хірургічне лікування патології магістральних судин голови.

3. Принципи хірургічного лікування паркінсонізма.

4. Показання до ектра-інтракраніального анастомозу, його принципи.

5. Види хірургічних втручань при артеріальних аневризмах судин головного мозку.

6. Клінічні прояви аневризми передньої з’єднуючої артерії.


Теми науково-дослідницької роботи студентів.

1. Порівняльна оцінка способів хірургічного лікування каротидно-кавернозних співусть.

2. Порівняльна оцінка хірургічного і консервативного лікування синдрому паркінсонізма.

3. Показання і результати екстра-інтракраніального судинного анастомозу

4. Оцінка хірургічного і консервативного лікування геморагічних інсультів.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

до практичного заняття №7 по темі: “Пухлини спинного мозку. Класифікація. Особливості клініки в залежності від локалізації і характеру їх росту. Сучасні методи діагностики пухлин. Значення контрастних допоміжних методів в обстеженні хворих з пухлинами спинного мозку. Способи хірургічного лікування пухлин спинного мозку. Техніка лямінектомії. Відновне лікування в післяопераційному періоді. Реабілітація хворих після видалення пухлин спинного мозку.

1.Актуальність теми.

Пухлини спинного мозку в більшості доброякісні новоутворення (85%), їх хірургічне видалення призводить до відновлення функції рухів, чутливості тазових органів. Це можливо при ранній діагностиці пухлин. Тому знання лікарями ооновних ознак пухлин необхідно для ранньої діагнотики і успішного їх лікування.2. Завдання для домашньої підготовки.

Вивчити клінічні прояви пухлин спиного мозку в залежності від рівня ураження. Допоміжні методи, які застосовуються в діагностиці пухлин спинного мозку, методи хірургічного лікування, основи реабілітації хворих в післяопераційному періоді.

3.Головні питання теми.

-Класифікація пухлин спиного мозку-Клінічні прояви пухлин в залежності від рівня їх росту (шийний, грудний, поперековий відділ спинного мозку)

-Допоміжні методи діагностики пухлин спинного мозку (люмбальна пункція, дослідження ліквору, мієлографія, АКТ,ЯМР).

-Принципи лямінектомії при пухлинах спинного мозку

-Реабілітація хворих після операції

4.Питання для самоконтролю.

1. Класифікація пухлин спинного мозку по гістоструктурі і локалізації.

2. Загальномозкові симптоми при пухлинах

3. Клінічні прояви пухлин верхньо-шийної локалізації

4. Клінічні прояви пухлин шийного потовщення

5. Клінічні прояви пухлин грудного відділу

6. Клінічні прояви пухлин кінського хвоста

7. Допоміжні методи в діагностиці пухлин спинного мозку

8. Диференціальна діагностика пухлин і запальних процесів спинного мозку.

9. Лікування пухлин спинного мозку, принципи лямінектомії

10. Відновна терапія у хворих з пухлинами спинного мозку.

5.Завдання для самостійної роботи.

1. Обстежити тематичного хворого, призначити допоміжні методи дослідження. Прочитати спондилограму, мієлограму.

2. Оцінити результати спинно-мозкової пункції (ліквородинамічні проби, аналіз ліквора).

3. Призначити відновну терапію хворим після операції.


Інструкції до виконання практичних навиків приведені в "Практикуме по нервным болезням и нейрохирургии", М., 1988.
Рекомендована література :

1. Ромоданов А.П., Мосійчук Н. М., Цимбалюк В.І. Нейрохірургія, Київ, 1998.

2. Иргер И. М. Нейрохирургия , М., 1982 .

З. Раздольский И.Я. Опухоли спинного мозга. – Л., І95І.

4. Ромоданов А.П. с соавт. Опухоли спинного мозга и позвоночника. – Киев,І976.

5. Бабчин И.С. Клиника и диагностика опухолей головного и спинного мозга. – Л., 1973.


2.3.2.Теми індивідуальних завдань та їх форма.

Теми учбово-дослідницької роботи студентів(реферати).

1.Клінічні особливості екстрамедулярних пухлин

2.Клінічні прояви інтрамедулярних пухлин

3.Особливості клінічної картини краніоспінальних пухлин

4.Клініка ішемічних порушень в спинному мозку

5.Клінічні прояви пухлин конуса і епіконуса спинного мозку

Теми науково дослідницької роботи студентів.

1. Особливості клінічних і рентгенологічних проявів пухлин грудного відділу спиного мозку в осіб молодого віку

2. Клініко-рентгенологічні критерії пухлин та ішемічних порушень в осіб похилого віку

3. Особливості діагностики первинних і вториних пухлин спинного мозку

4. Особливості лікування і клініки злоякісних пухлин спинного мозку

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

до практичного заняття №8 по темі: “Травматичне пошкодження хребта і спинного мозку. Класифікація. Клініка. Клініка пошкодження спинного мозку і хребта в залежності від рівня пошкодження. Діагностика. Застосування допоміжних методів діагностики травматичних пошкоджень спинного мозку і хребта. Показання до хірургічного лікування. Сучасні методи лікування. Профілактика і лікування ускладнень при травматичних пошкодженнях спинного мозку (уросепсису, сепсису, пролежнів) Реабілітація і реадаптація хворих.

1.Актуальність теми.

Ріст транспортного травматизму приводить до росту кількості спинномозкових травм. Лікарі будь-якої спеціальності приймають участь в лікуванні цих важких хворих. Діагностика, визначення строків хірургічного втручання, реабілітація в післяопераційному періоді. Тому знання клінічних проявів спинномозкової травми, ускладнень і методів лікування необхідне майбутнім лікарям.

2. Завдання для домашньої підготовки:

Вивчити класифікацію спинномозкової травми, клінічні прояви в залежності від важкості пошкодження спинного мозку і локалізації, діагностики, методів хірургічного лікування, боротьбу з ускладненням, реабілітації хворих.

3.Головні питання теми.


 • Гостра спинномозкова травма, класифікація

 • Клініка пошкодження спинного мозку в залежності від локалізації

 • Діагностика спинномозкової травми

- Методи лікування (консервативний, хірургічний), показання

- профілактика ускладнень (пролежнів, уросепсису)

- Реабілітація хворих

4. Питання для самоконтролю:

1.Класифікація гострої спинномозкової травми 2.Надання першої допомоги хворому, транспортування

З.Симптоми пошкодження спинного мозку

4.Клініка пошкодження спинного мозку на:

а)шийному рівні

б)шийному потовщенні

в)грудному відділі

г)поперековому відділі

д)кінського хвоста

5.Допоміжні методи дослідження при спинномозковій травмі

6.Показання до операції і методи операції при спинномозковій травмі

7.Профілактика пролежнів, уросепсису.

8.Реабілітація хворих зі спинномозковою травмою

5.Завдання для самостійної роботи

Обстежити тематичного хворого, призначити допоміжні методи обстеження. Встановити рівень пошкодження спинного мозку. Зробити профілактику пролежнів.

Оцінити спондилограму, дані люмбальної пункції при спинномозковій травмі.

Інструкції до виконання практичних навиків приведені в "Практикуме по нервным болезням и нейрохирургии", М., 1988.
Рекомендована література :

1. Ромоданов А.П., Мосійчук Н. М., Цимбалюк В.І. Нейрохірургія, Київ, 1998.

2. Иргер И. М. Нейрохирургия , М., 1982 .

З. Лекція “Спинномозкова травма”

4. Угрюмов В.М. Повреждение позвоночника и спинного мозга и их хирургическое лечение. – М., 1964.

5. Коган О.Г. Реабилитация при травмах позвоночника и спинного мозга. – М., 1975.


2.3.2.Теми індивідуальних завдань та їх форма.
Теми учбово-дослідницької роботи студентів(реферати).

1. Клініка вогнепальних поранень спинного мозку.

2. Профілактика запалень сечових шляхів.

З. Діагностична цінність спондилографії, мієлографії та люмбальної пункції, її види при спинномозковій травмі.

4. Особливості клінічних проявів при пошкодженні верхньо-шийного відділу спинного мозку.

Теми науково-дослідницької роботи студентів.

1.Клінічні особливості при поєднаній спинномозковій травмі.

2.Порівняльна оцінка терапевтичного і хірургічного методів лікування при спинномозковій травмі.

З. Характеристики больових синдромів при травмі кінського хвоста

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

до практичного заняття №2 по темі: “Травматичні пошкодження периферійної нервової системи. Класифікація. Клініка. Діагностика. Невідкладна допомога хворим з травматичним пошкодженням периферійних нервів. Принципи оперативних втручань. Реабілітація і реадаптація хворих з пошкодженням периферійних нервів.

1.Актуальність теми

Травма периферійних нервів кінцівок призводить до довготривалого порушення функції кінцівки, втрату працездатності. Своєчасна діагностика пошкодження нерва, хірургічне лікування – запорука успішної терапії. Тому знання клініки пошкодження нервів кінцівок необхідно кожному лікарю.

2.Завдання для домашньої підготовки.

Вивчити клінічні прояви пошкодження периферійних нервів верхніх кінцівок, діагностику, принципи шва нерва при первинній хірургічній обробці рани. Методи реабілітації.3.Головні питання теми.

- Травма периферичних нервів кінцівок, класифікація.- Клінічні прояви пошкодження серединного, ліктьового, променевого нервів на різних рівнях, а також стегнового, сідничного

- Принципи шва нерва в гострому і віддаленому періодах

- Реабілітація хворих з травмою периферійних нервів

4.Питання для самоконтролю.

1.Класифікації пошкоджень периферичних нервів.

2.Клінічні прояви при пошкодженні серединного нерва.

3. Клінічні прояви при пошкодженні променевого нерва.

4. Клінічні прояви при пошкодженні ліктьового нерва.

5. Клінічні прояви при пошкодженні сідничного нерва.

6. Клінічні прояви при пошкодженні стегнового нерва.

7. Клінічні прояви при пошкодженні плечового сплетення.

8. Показання до первинного шва, принципи проведення.

9. Реабілітація при пошкодженні нервів: лікарські середники, електро і фізіотерапевтичні методики.

3.Завдання для самостійної роботи.

Обстежити тематичного хворого, діагностувати пошкодження периферійного нерва, прийняти участь в операції шва нерва. Призначити необхідні лікарські середники для відновлення функції нерва.

Інструкції до виконання практичних навиків приведені в "Практикуме по нервным болезням и нейрохирургии", М., 1988.
Рекомендована література :

1. Ромоданов А.П., Мосійчук Н. М., Цимбалюк В.І. Нейрохірургія, Київ, 1998.

2. Иргер И. М. Нейрохирургия , М., 1982 .

3. Григорович К.А. Хирургия нервов. – Л., 1969.

4. 3айцев Р.З. Лечение травмы нервных стволов конечностей. – Л., 1976.

2.3.2.Теми індивідуальних завдань та їх форма.


Теми учбово-дослідницької роботи студентів(реферати).

1.Клініка та лікування травми верхніх корінців плечового сплетення.

2.Клініка та лікування нижніх корінців плечового сплетення.

3.Лїкування віддалених наслідків травматичного пошкодження серединного нерва.

4.Операції при великих дефектах нервових стовбурів.

5.Клініка і лікування поєднаних пошкоджень нервів і судин.

6. Клініка і лікування при поєднаних пошкодженнях нервів і сухожилків.

7. Електрофізіологічні методи дослідження при пошкодженнях нервів.


Теми науково-дослідницької роботи студентів.

1. Порівняльна характеристика раннього і пізнього швів нервів

2. Значення електрофізіологічних методів дослідження при пошкодженні периферичних нервів.

З.Способи пластики дефектів нервів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

до практичного заняття №8 по темі: “Больові синдроми поперекового відділу хребта. Поняття про остеохондрози. Клінічні прояви. Принципи консервативного і хірургічного лікування. Больові синдроми обличчя та їх лікування.1.Актуальність теми:

Захворювання, які протікають з больовим синдромом мають велику розповсюдженість. Серед них найбільше зустрічаються: невралгія трійчастого нерву, попереково-крижові радикуліти. Знання лікарями клінічних проявів цих захворювань, методів лікування має не тільки медичне, але й соціальне значення (скорочення днів непрацездатності).

2.Завдання для домашньої підготовки.

Вивчити етіологію, клінічні прояви, методи лікування поперекоВих і лицевих больових синдромів. Показання до хірургічного лікування, види. Відновна терапія при больових синдромах.3.Головні питання теми.

- Невралгії трійчастого нерву, етіологія, клініка

- Методи лікування невралгії трійчастого нерву

- Патологія міжхребцевих дисків

- Поперекові больові синдроми: клініка, методи лікування

- Показання до хірургічного лікування, методи

- Реабілітація хворих

4.Питання для самоконтролю,

1. АнатомІя міжхребцевого диску

2. Механізми утворення грижі диску, види гриж.

3. Клінічні прояви патології міжхребцевого диску в поперековому відділі

4. Діагностика патології диску

5. Консервативне лікування поперекових больових синдромів

6. Показання до хірургічного лікування поперекових больових синдромів.

7. Принципи хірургічного лікування патології дисків

8. Етіопатогенез невральгії трійчастого нерву

9. Клініка невралгії трійчастого нерву

10. Консервативне лікування лицевих больових синдромів

11. Показання до хірургічного лікування лицевих больових синдромів

5.Завдання для самостійної роботи.

Обстежити тематичного хворого, встановити діагноз, призначити лікування (консервативне) больових синдромів. Визначити показання до хірургічного лікування. Зробити новокаїнову блокаду на обличчі II – III гілок трійчастого нерву, внутрішньошкірну блокаду, при поперекових болях.

-Оцініти спондилограму при остеохондрозі хребта.
Інструкції до виконання практичних навиків приведені в "Практикуме по нервным болезням и нейрохирургии", М., 1988.
Рекомендована література :

1. Ромоданов А.П., Мосійчук Н. М., Цимбалюк В.І. Нейрохірургія, Київ, 1998.

2. Иргер И. М. Нейрохирургия , М., 1982 .

3. Лекція “Неврологічні прояви остеохондрозу хребта”.

4. Попелянскии Ю.М. Вертебральные синдромы поясничного остеохондроза. – Казань, 1974.

5. Шустин В.А. Дискогенные поясничные радикулиты.


2.3.2.Теми індивідуальних завдань та їх форма.
Теми учбово-дослідницької роботи студентів(реферати).

 1. Методи хірургічного лікування невралгій трійчастого нерву.

 2. Клініка больових синдромів шиї, як наслідок шийного остеохондрозу.

 3. Клінічні особливості серединних дискових гриж.

 4. Механо- і фізіотерапія, при поперекових больових синдромах.


Теми науково-дослідницької роботи студентів.

 1. Віддалені наслідки хірургічного лікування патології міжхребцевих дисків.

 2. Порівняльна характеристика консервативних і хірургічних методів лікування патології міжхребцевих дисків.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

до практичного заняття №10 по темі: Підсумкове заняття. Захист історії хвороби. Залік.

1.Актуальність заняття

Для з’ясування результатів роботи зі студентами протягом семестру, а також отриманих студентами знань є необхідність проведення заліка, згідно питань, які вивчалися студентами.2.Завдання для домашньої підготовки:

Повторити матеріали з курсу нейрохірургії згідно питань, які отримують студенти.З.Головні питання теми.

Тематичні розділи з курсу нейрохірургії, які студенти вивчали протягом семестру.4.Питання для самоконтролю

Дивись перелік питань для модульного контролю з курсу нейрохірургії5. Завдання для самостійної роботи

Відповідь на запитання згідно питань по нейрохірургії, а також згідно матеріалів учбової історії хвороби, хворого якого курував студент.Рекомендована література

- дивись методичні рекомендації згідно кожної теми заняття.

2.3.2.Теми індивідуальних завдань та їх форма.
Теми учбово-дослідницької роботи студентів(реферати).

- дивись методичні розробки згідно тем практичних занять протягом семестру


Теми науково-дослідницької роботи студентів.
- дивись методичні рекомендації для студентів згідно тем практичних занять протягом семестру.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка