Методичні рекомендації для студентів 4 курсу факультету дошкільної освіти Хмельницький 2012


Звітна документація з педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови в ДНЗ і початковій школі»Сторінка4/6
Дата конвертації01.05.2016
Розмір0.85 Mb.
#31493
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

5. Звітна документація з педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови в ДНЗ і початковій школі»

5.1. План-графік педагогічної практики (для керівників практики)Керівники практики складають план-графік педагогічної практики та здають протягом двох тижнів з початку практики у відділ педагогічної практики за таким зразком
Зразок оформлення плану-графіку практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови у ДНЗ і початковій школі»

Титульна сторінка

«Затверджую»

Проректор з педагогічної практики

Л. А. Машкіна


ПЛАН-ГРАФІК

педагогічної практики із додаткової спеціалізації

«Вчитель англійської мови у ДНЗ і початковій школі»

студентів ДО-41 групи факультету дошкільної освіти

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

на I півріччя 2011 – 2012 н. р.

День практики

ДНЗ/ Школа

Вчителі англійської мови

Керівник практики академії


2 сторінка


№ з/п

Дата

Практиканти

Тема заняття/уроку

Група

Клас


Вчителі
Перелік звітної документації практики для студентів-практикантів:

  1. Щоденник педагогічної практики, в якому повинні бути:

 1. Плани-конспекти залікових навчальних занять/уроків.

5.2. Щоденник педагогічної практики


Щоденник педагогічної практики – це робочий документ студента, в якому планується педагогічна діяльність студента, дитячого колективу; розкривається методична сутність справ, що проводяться; аналізується кожний день в ДНЗ та школі; робляться висновки, узагальнення.

Педагогічний щоденник є обов'язковим документом педагогічної практики. Кожен практикант веде щоденник педагогічної практики, який перевіряється керівником практики, може проглядатися викладачем педагогіки, проректором та методистом з педагогічної практики. Стан щоденників враховується при виставленні оцінок за педагогічну практику.Вимоги до ведення щоденника:

  1. Під час практики ведеться один щоденник. (Для щоденника потрібно взяти загальний зошит.)

  2. Записи в щоденнику потрібно вести охайно, грамотно, чітко та своєчасно.

  3. Щоденник зберігати до закінчення академії.


Зразок оформлення щоденника педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови у ДНЗ і початковій школі»

Титульна сторінка
ЩОДЕННИК

педагогічної практики із додаткової спеціалізації

«Вчитель англійської мови у ДНЗ і початковій школі»

Студента(тки) ДО-41 групи

факультету дошкільної освіти

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Ткачук Ольги Володимирівни
VII семестр 2011– 2012 н.р.
Щоденник складається з двох розділів:

І розділ. Довідкові матеріали (6-8 аркушів):


    1. Завдання педагогічної практики.

    2. Вимоги до підготовки і проведення залікового уроку/заняття.

    3. Схеми аналізу уроку/заняття англійської мови.

    4. Зразок написання протоколу обговорення залікового уроку/заняття.

    5. Відомості про навчально-виховний заклад (назва, адреса, телефон навчального закладу).

    6. Прізвище, ім'я, по батькові директора школи, заступника директора з навчально-виховної роботи у початкових класах, вчителів англійської мови; завідуючого ДНЗ та вчителя англійської мови в ДНЗ.

    7. Розклад дзвінків у школі/занять англійської мови по групах в ДНЗ.

ІІ розділ. Спостереження і проведення уроків/занять англійської мови.

У цьому розділі повинні бути:1. Індивідуальний план роботи студента-практиканта на семестр, складений за таким зразком:

Індивідуальний план роботи на VІІ семестр 201__ – 201__ н. р.

з/п


Тема уроку

Дата проведення та група/клас

Бали

(оцінка)


Підпис учителя

1.

«Домашні тварини». Вірш «I can see». Закріплення запитання Is it a ?

6 група

04. 10. 11

2.

«Овочі». Вірш «Vegetables».

4 група

12. 10. 11

3.

«Я і моя сім’я». Структура «Meet my mother», запитання Is this a..?

2-А

05. 11. 11

4.

Опис кімнати.

Present Simple Tense.4-Б

11. 11.11
Студент складає індивідуальний план роботи разом із учителем англійської мови, керівником практики у перший тиждень практики в школі. В індивідуальному плані потрібно підкреслити залікові уроки.2. Конспекти навчальних занять/уроків

Орієнтована схема конспекту заняття/уроку з англійської мови

 1. Тема і мета уроку/заняття.

 2. Перелік обладнання (наочність, ТЗН).

 3. План проведення уроку/заняття із вказівкою розподілу часу.

 4. Конспект уроку/заняття (хід проведення), який розкривається відповідно до вищезазначеного плану, але конкретизується через форми, методи і прийоми роботи.


3. Спостереження і аналіз уроків/занять англійської мови студентів-одногрупників
Орієнтовна схема запису спостереження уроків/занять

(у щоденнику практики)

Дата проведення

Хто проводить

Тема уроку/заняття


Хід уроку

Позитивне

Недоліки, зауваження
Схема обговорення уроку/заняття

Дата _____ Клас/група ____ Учитель _______________

Тема уроку/заняття ___________________________________________________

Мета уроку/заняття ___________________________________________________

Тип уроку ____________________________________________________
1. Загальні відомості про урок/заняття:


 • дата проведення;

 • прізвище та ініціали вчителя;

 • школа, клас (кількість учнів);

 • готовність класу до уроку: гігієнічний стан приміщення, наявність підручників, зошитів, необхідних засобів унаочнення, ТЗН.

2. Зміст і структура уроку/заняття:

 • тема уроку;

 • практична, освітня, розвивальна, виховна цілі уроку;

 • місце в системі уроків на певну тему;

 • доцільність добору мовного матеріалу та його нормування;

 • співвідношення видів мовленнєвої діяльності на уроці (з урахуванням його навчальної мети);

 • логічна послідовність та часова характеристика етапів уроку;

 • зміст і обсяг домашнього завдання, його доцільність і відповідність рівню учнів.

3. Методика проведення уроку/заняття:

—забезпечення комунікативної спрямованості уроку (комунікативний підхід до ознайомлення з мовним матеріалом, ступінь комунікативності навчальних і контрольних вправ); • засоби створення ситуативної основи мовлення (застосування унаочнення, ТЗН, вербальних стимулів);

 • шляхи досягнення виховної, розвивальної та загальноосвітньої мети;

 • прийоми забезпечення активності учнів, інтенсивності їхніх навчальних дій;

 • динамічність уроку (різноманітність режимів та прийомів роботи), його емоційність;

 • засоби реалізації індивідуального підходу до учнів із різним рівнем підготовки;

 • прийом корекції мовних навичок учнів;

 • спосіб орієнтації та виконання домашнього завдання;

 • підведення підсумків уроку.

4. Діяльність вчителя-практиканта на уроці/занятті:

 • підготовленість учителя до уроку (наявність конспекту і навчальних матеріалів);

 • знання мовного матеріалу і володіння методикою його навчання;

 • нормативність, чіткість, виразність, емоційність мовлення;

 • дотримання оптимального співвідношення між мовленням учителя та учнів;

 • педагогічна майстерність: енергійність, доброзичливість, такт, артистичність, уміння організувати учнів до роботи, зацікавити їх.

 1. Діяльність учнів на уроці:

 • рівень підготовки учнів відповідно до вимог програми;

 • готовність учнів до уроку;

 • ступінь засвоєння матеріалу уроку;

 • активність, уважність, рівень розвитку мовлення, пам'яті, спостережливості, уяви;

 • дотримання режиму мовлення іноземною мовою;

 • розвиненість навичок самостійної роботи;

 • дисципліна учнів на уроці.

6. Загальні висновки про урок/заняття та його оцінка:

 • успішність виконання плану уроку;

 • відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям;

 • об'єктивність виставлених учителем оцінок;

 • рекомендації щодо удосконалення уроку.


Орієнтовна схема самоаналізу уроку/заняття

1. Чи відповідає мій урок програмі?

2. Чи правильно мною були визначені і розв’язані на уроці навчальні, виховні і розвивальні завдання?

3. Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням?

4. Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні?

5. Чи вдало визначена структура уроку? Чи була організована на уроці робота із формування основних умінь, навичок, інтересів учнів?

6. Які методи і засоби навчання були використані на уроці? Чи були вдалими вибір і поєднання?

7. Які форми навчання (масові, групові, індивідуальні) домінували на уроці? Чи були вдалими Їх вибір і поєднання?

8. Чи об’єктивно і відповідно до норм оцінені мною знання учнів?

9. Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж, визначалися обсяг і складність домашнього завдання? Чи було воно диференційованим?

10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях учнів? 1. Каталог: bitstream -> 1984
  1984 -> Від творчого пошуку до педагогічних інновацій зміст вступ Розділ Основи творчої педагогічної діяльності Історико-педагогічні засади формування творчої особистості вчителя Сутність понять „творчість”
  1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність
  1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
  1984 -> Навчальний посібник хмельницький 2014 (075. 8) Ббк 65. 292,215. 4 Ш 79
  1984 -> Методичні рекомендації для студентів відділення післядипломної освіти з курсу «Теорія та практика перекладу»
  1984 -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка