Методичні рекомендації для студентів 4 курсу факультету дошкільної освіти Хмельницький 2012Сторінка1/6
Дата конвертації01.05.2016
Розмір0.85 Mb.
#31493
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Кафедра іноземних мов


Глушок Л. М.

Педагогічна практика

з додаткової спеціалізації

«Вчитель англійської мови

у ДНЗ і початковій школі»

Методичні рекомендації для

студентів 4 курсу

факультету дошкільної освіти

Хмельницький

2012
УДК 373.2. 018. 7: 81. 111’24 (076)

Рекомендовано до друку засіданням кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (протокол №3 від 10 жовтня 2011 р)
Рецензенти:

Сусліна І. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

Машкіна Л. А., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з педагогічної практики Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Глушок Л. М . Педагогічна практика із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови в ДНЗ і початковій школі». Методичні рекомендації. – Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2012. – 50 с.

У посібнику висвітлено мету, завдання і зміст педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови ДНЗ і початковій школі», особливості організації цього виду практики та вимоги до практичних умінь і навичок студентів; наведено зразки оформлення звітної документації, розкрито методичні підходи до організації та проведення занять/ уроків англійської мови в ДНЗ і в початкових класах; описано систему орієнтованого оцінювання видів діяльності студентів під час проходження практики.


Рекомендовано студентам 4-го курсу факультету дошкільної освіти зі спеціальності «Вчитель англійської мови в ДНЗ і початковій школі» та керівникам практики вищих педагогічних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, а також учителям англійської мови ДНЗ та початкової школи.

© Г, 2012


ЗМІСТ


Вступ 3

1. Мета, завдання і зміст педагогічної практики 5

3. Вимоги до практичних умінь і навичок студентів 12

4. Контроль та оцінювання практичних умінь і навичок студентів 13

5. Звітна документація з педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови в ДНЗ і початковій школі» 14

5.1. План-графік педагогічної практики (для керівників практики) 14

5.2. Щоденник педагогічної практики 15

5.3. Вимоги до оформлення конспекту залікового 19

уроку/заняття з англійської мови 19

IV. Високий 36

Рекомендована література 46Вступ


Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового освітнього простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Навчання іноземної мови є необов'язковим, але бажаним компонентом дошкільної освіти. Таке навчання с важливим засобом гармонійного розвитку особистості, формування її життєвої компетенції. Побудований правильно з дидактичної та лінгвістичної точок зору процес навчання сприяє реалізації змісту всіх сфер життєдіяльності дітей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти («Я сам», «Люди», «Культура», «Природа»), і має самостійне освітнє значення. Діти, які в дошкільному віці один-два роки залучалися до вивчення іноземної мови, за умови, що навчання організовувалося методично правильно, більш успішно навча­ються у школі, краще засвоюють курс будь-якої іноземної мови.Основною метою навчання іноземної мови в дошкільному віці є формування у дитини елементарних навичок спілкування цією мовою. Програмою розвитку дитини «Я у Світі» окреслено зміст ін­шомовної мовленнєвої та соціокультурної компетентності дитини по завершенні дошкільного періоду. Зусилля вчителя англійської мови у дошкільному закладі спрямовані перш за все на розвиток навичок розуміння англійської мови, формування у дитини фонетичної сторони англійського мовлення, розвиток навичок говоріння, формування позитивного ставлення до англійської мови, сприйняття її як ще одного засобу спілкування.

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання — сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Майбутній учитель англійської мови в контексті комунікативної спрямованості навчання повинен володіти основними практичними вміннями та навичками проведення занять з англійської мови в ДНЗ і уроків англійської у початковій школі.

Саме педагогічна практика з додаткової спеціальності «Вчитель англійської мови в ДНЗ та початковій школі» є важливим компонентом професійної підготовки майбутнього педагога. Вона дає йому можливість застосувати теоретичні знання на практиці, активізує його пізнавальну діяльність, мотивує до вивчення реального стану викладання англійської мови в ДНЗ та у початковій школі, допомагає знаходити спільну мову з колегами та вихованцями, навчає коректному веденню необхідної документації .

Теоретичні заняття та моделювання уроків і занять не дають повного уявлення про проблеми організаційного характеру, які властиві процесу викладання англійської мови у ДНЗ та початковій школі. Лише в садочку та школі в максимально наближених до реальних умов майбутньої професійної діяльності студенти можуть ознайомитися із розкладом занять та уроків, кабінетами англійської мови та їх матеріальним забезпеченням, переходом учнів з аудиторії в аудиторію, поділом навантаження між учителями початкових класів та англійської мови.

Практиканти при проходженні цього виду педагогічної практики можуть спостерігати, готувати та проводити не лише уроки та заняття англійської мови в дитсадку та у початковій школі, а й позакласні заходи, ранки та інсценізації казок, факультативні заняття, допомагати у проведенні тижня англійської мови, брати участь у роботі гуртка з англійської мови. Неухильне дотримання усіх запропонованих напрямів роботи практикантом дозволяє вивести його педагогічну діяльність на вищий рівень та охопити усе коло завдань, які стоять перед сучасним учителем англійської мови в ДНЗ та у початковій школі.

Керівник педагогічної практики оцінює самостійне проведення занять з англійської мови згідно з вимогами до уроку та заняття з іноземної мови, його комунікативну спрямованість та результативність.
Нормативні даніз/п

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Курс

Семестр

Вид педагогічної практики

Кількість годин

1

«молодший спеціаліст» 5.01010101

4

VII

Практика з додаткової спеціалізації

54


Каталог: bitstream -> 1984
1984 -> Від творчого пошуку до педагогічних інновацій зміст вступ Розділ Основи творчої педагогічної діяльності Історико-педагогічні засади формування творчої особистості вчителя Сутність понять „творчість”
1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність
1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
1984 -> Навчальний посібник хмельницький 2014 (075. 8) Ббк 65. 292,215. 4 Ш 79
1984 -> Методичні рекомендації для студентів відділення післядипломної освіти з курсу «Теорія та практика перекладу»
1984 -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка