Методичні рекомендації для студентів 2 курсу німецького відділення з теми "Infinitiv" / Н. О. Федчишин. Теіпо, Ленком. 1997. 24 cСкачати 246.29 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір246.29 Kb.
#9140
ТипМетодичні рекомендації
ФЕДЧИШИН НАДІЯ ОРЕСТІВНА

Наукові та навчально-методичні праці

 1. Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 2 курсу німецького відділення з теми “Infinitiv” / Н.О. Федчишин. – ТЕІПО, Ленком. 1997. – 24 c.

 2. Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з історії німецької мови / Н.О. Федчишин. – ТЕІПО, Ленком. – 2002. – 48 c.

 3. Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з теми «Musik» / Н.О. Федчишин. –ТЕІПО, Ленком. – 2002. – 35 c.

 4. Fedtschyschyn N. Streifzug durch die Geschichte der deutschen Literatur / N. Fedtschyschyn. – Ternopil, TEHdPA. – 2004. – 404 c.

 5. Федчишин Н.О. Педагогічна спадщина І. Ф. Гербарта: минуле і майбутнє / Н.О. Федчишин // Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України : зб. наук. праць. – Харків : Стиль Іздат, 2005. – С. 248 – 255.

 6. Федчишин Н.О. Виховуюче навчання в контексті педагогічної теорії І. Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин // Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць Рівн. держ. гуманітар. ун-ту. Вип. 33 / [гол. ред. І. М. Хом'як]. – Рівне : РДГУ, 2005. – С. 81 – 84.

 7. Федчишин Н.О. Проблема змісту навчання в педагогічній спадщині І. Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин // Вісник Львівського університету. – 2005. – Вип. 20 / [заст. відп. ред. Д. Герцюк]. – С. 243 – 250. – (Серія : Педагогічна).

 8. Федчишин Н.О. Методи навчання у спадщині І. Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2005. – № 4. – С. 96 – 100. – (Серія : Педагогіка).

 9. Федчишин Н.О. Проблеми поєднання теорії і практики в педагогічних поглядах Й. Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти : Зб. статей. : Вип. 8, ч. 2 / [ред. кол. О. В. Глузман, М. Я. Ігнатенко та ін.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2005. – С. 30 – 34. – (Серія : Педагогіка і психологія).

 10. Федчишин Н.О. Мета і завдання виховання у поглядах Гербарта: / Н.О. Федчишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 182 – 187. – (Вип. 258 : Педагогіка та психологія).

 11. Федчишин Н.О. Підготовка вчителя до організації навчально-виховного процесу в розумінні Й. Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти : – Зб. статей: Вип. 8. ч. 2 / [ред. кол. О. В. Глузман, М. Я. Ігнатенко та ін.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2006. – С. 46 – 51. – (Серія : Педагогіка і психологія).

 12. Федчишин Н.О. Психологічне обґрунтування навчального процесу в науковій спадщині Й. Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин // Нова педагогічна думка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [гол. редкол. І. Пасічник]. – Рівне : РОІППО, 2007. – С. 48 – 52. – (Спецвипуск).

 13. Федчишин Н.О. Єдність навчання та виховання у поглядах Й. Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин // Наукові праці. Т. 86, вип. 73 / [гол. ред.-вид. ради Л. П. Клименко]. – Миколаїв : 2008. – С. 212 – 217. – (Серія : Педагогічні науки).

 14. Федчишин Н.О. Життя і просвітительська діяльність Й. Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин // Наукові записки. Вип. 74 / [відп. ред. В. В. Радул]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 164 – 166. – (Серія : Педагогічні науки).

 15. Федчишин Н.О. Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти / Н.О. Федчишин. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 193 с.

 16. Федчишин Н.О. Методичні рекомендації для студентів 2 курсу з дисципліни “Вступ до романо-германської філології”. – ТЕІПО. – 2009. – 20 с.

 17. Fedtschyschyn N. Methodisches Instrumentarium für Deutschlehrer / N. Fedtschyschyn. – Ternopil: TEHdPA. – 2010. – 71 S.

 18. Федчишин Н.О. Гербартіанство: уроки та перспективи / Н.О. Федчишин // Порівняльно-педагогічні студії – 2010: Матеріали науково-практичного семінару 17 червня 2010 р. / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : «Інформаційні системи», 2010. – С. 26 – 27.

 19. Федчишин Н.О. Гербартіанство в Японії / Н.О. Федчишин – Вища освіта України. – Додаток 4, Т. VІІ (25). – 2010. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – С. 464 – 472.

 20. Федчишин Н.О. Поєднання теорії і практики у поглядах В. Райна / Н.О. Федчишин – Особистість у просторі культури: Матеріали ІІІ Севастопольського Міжнародного науково-практичного симпозіуму 17 вересня 2011 р. – Севастополь: Рібест, 2011. – 175 – 177.

 21. Федчишин Н.О. Вплив дидактичної системи Й.-Ф. Гербарта на розвиток сучасної теорії навчання/ Н.О. Федчишин. – Наукова скарбниця освіти Донеччини. Науково-методичний журнал. – Донецьк : ДоноблІППОДонНУ, 2011. – № 1 (8). – С. 123 – 126.

 22. Федчишин Н.О. Педагогічні погляди Карла Стоя в контексті гербартіанства/ Н.О. Федчишин. – Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип.30. – Ч.2. – С. 150 – 156.

 23. Федчишин Н.О. Педагогічні інновації кінця ХІХ – початку ХХ століття: вітчизняний досвід (на прикладі гербартіанства). – Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки), 2011. – № 2. – С. 278 – 284.

 24. Федчишин Н.О. Розуміння Й.-Ф. Гербарта в німецькій педагогіці / Н.О. Федчишин – Науковий вісник Чернівецького університету : зб. Наук. Праць / [наук. ідг. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2011. – С. 153 – 161. – (Вип. 556 : Педагогіка та психологія).

 25. Федчишин Н.О. Навчальний план В. Райна: сутнісна характеристика / Н.О. Федчишин – Науковий вісник Чернівецького університету : зб. Наук. Праць / [наук. ідг. Г. Г. Філіпчук]. – Чернівці : Рута, 2011. – С. 190 – 197. – (Вип. 560 : Педагогіка та психологія).

 26. Федчишин Н.О. Гербартіанство в німецькій педагогіці: розвиток та сприйняття / Н.О. Федчишин – Наша школа (Науково-методичний журнал). – Одеса : Одеський ОІУВ, 2011. – № 5. – С. 12 – 16.

 27. Федчишин Н.О. Педагогічна психологія Ф.-В. Дьорпфельда / Н.О. Федчишин – Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2011. – Випуск 12. – Частина 1. – С. 304 – 310.

 28. Федчишин Н.О. Релігійні аспекти гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі», присвячена пам’яті А. С. Макаренка та Всеукраїнські науково-практичні семінари «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації», «Методика управління навчальними закладами» (Полтава, 13- 14 березня 2012 року) / за заг. підг. М.В. Гриньової – Полтава, 2012. – С. 142 – 144;

 29. Федчишин Н.О. Сутність підготовки вчителя в гербартіанській педагогіці / Н.О. Федчишин // Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна30-31 березня 2012 р.). Одеса, ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 52 – 53;

 30. Федчишин Н.О. Психолого-педагогічні особливості діяльності університетської семінарії та практичної школи гербартіанця К.-Ф. Стоя / Н.О. Федчишин // «Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти»: зб. Наук. Праць за матеріалами ІІ Всеукр. Наук.-практ. Інтернет-конф., 20-21 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди» [наук. ідг. В.П. Коцур, Д.С. Мазоха]. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 35 – 37;

 31. Федчишин Н.О. Завдання педагогічної семінарії гербартіанця К.-Ф. Стоя / Н.О. Федчишин // ІІІ Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому просторі» 26-29 квітня 2012 р. Збірник наукових тез / наук.редактори В.В. Пашков, В.В. Савін, А.І. Павленко. – м. Запоріжжя: ТОВ «Фінвей», 2012. – С. 253 – 255;

 32. Федчишин Н.О. Виклики у розвитку гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток  промисловості та суспільства» м. Кривий Ріг 27-28 квітня 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kdpu.edu.ua/download/library/Science/conf/Tezy05_2012_16.pdf. ua. Заголовок з екрана;

 33. Федчишин Н.О. Гербартіанська педагогіка в контексті компаративістики / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика – 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст) : матеріали наук.-практ. Семінару (Київ, 11 червня 2012 р.) / за заг. підг. О.І. Локшиної, Н.І. Поліхун. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – С. 59 – 61;

 34. Федчишин Н.О. Проблема педагогічного управління в педагогіці гербартіанства/ Н.О. Федчишин // Педагогіка та психологія: сучасний гуманітарний вимір: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 08 вересня 2012 р.). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології» 2012. С. 37 – 38 або (www.knopp.org.ua);

 35. Федчишин Н.О. Цінність гербартіанської педагогіки у спектрі педагогічних теорій / Н.О. Федчишин // Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. В.М. Єфімова. – Сімферополь: Апрель, 2012. – С. 350 – 352;

 36. Федчишин Н.О. Проблема розподілу навчання крізь призму гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 110 – 111;

 37. Федчишин Н.О. Особливості викладання історії в поглядах Й.-Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин, Г.І. Слободян // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 6 грудня 2012 р. Рівне : РІ КУП НАН України, 2012. С. 184 – 186.

 38. Федчишин Н.О. Генеза освітньої парадигми гербартіанства: виклики часу / Н. О. Федчишин // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка. – Зб. Статей. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. XLII. – С. 166 – 170;

 39. Федчишин Н.О. Гербартіанізм Т. Ціллєра в контексті педагогіки вищої школи / Н.О. Федчишин – Вища школа: науково-практичне видання. – Київ, 2012. – № 6. – С. 57 – 64;

 40. Федчишин Н.О. Аспекти педагогічної психології Ф.-В. Дьорпфельда в контексті гербартіанства / Н.О. Федчишин – Наша школа (Науково-методичний журнал). – Одеса : Одеський ОІУВ, 2012. – № 5. – С. 14 – 19;

 41. Федчишин Н.О. Психологічні питання гербартіанської педагогіки / Н.О. Федчишин – Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2012. – № 3. – С. 89 – 92;

 42. Федчишин Н. Вплив гербартіанської педагогіки на розвиток української педагогічної науки / Надія Федчишин // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 355–361;

 43. Федчишин Н.О. Концепт досвіду гербартіанця Отто Вільманна / Н.О. Федчишин. – Гуманітарний випуск – Додаток 1 до Вип.27, Т. V (38) : Вища освіта України контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – К. : Гнозис, 2012. – С. 473 – 480;

 44. Федчишин Н.О. Гербартіанська педагогіка в Австрії: запитання і відповіді / Н.О. Федчишин – Науково-порівняльні студії: науково-практичне видання. – Київ, № 4. – 2012. – С. 10 – 14.

 45. Федчишин Н.О. Повернення Й.-Ф. Гербарта / Н.О. Федчишин – Poзвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХ ід.). Т. 2. Діяльність громадських й культурно-освітніх товариств як чинник розвитку українського та польського шкільництва = ROZWOJ UKRAINSKIEJ I POLSKIEJ OSWIATY I MYSLI PEDAGOGICZNEJ (XIX – XXI w.). T. 2 Udzialspotecznych i kulturalno – oawiatowychtowarzystw w rozwojuukrainskiego i polskiegoszkolnictwa : зб. Наук. Праць. / за ред. Д. Герцюка і А. Гаратик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 338 – 348;

 46. Fedchyshyn N. Die Herbartianismus-Rezeptioninderukrainischen Pädagogik (Ende XIX. – Anfangdes XX. Jahrhunderts) / N. Fedchyshyn// Science and Education [Text]: materials of the international research and practice conference «II«INTERNATIONAL CONFERENCE ON EUROPEANS CIENCE AND TECHNOLOGY», Wiesbaden, Juli 27-28, 2012 / publishing of fice «Bildungszentrum Rodnike. V.». – c. Wiesbaden, Germany, 2012. – S.395 – 399;

 47. Федчишин Н.О. Особливості підготовки вчителя до організації навчально-виховного процесу в педагогіці гербартіанства/ Н.О. Федчишин // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 211 – 213 (http://conferences.neasmo.org.ua/zbirnuk_final_01_2013.pdf);

 48. Федчишин Н.О. Педагогічна думка Німеччини в контексті розвитку освітніх систем / Н.О. Федчишин // Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Інноваційна діяльність, дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» 18 квітня 2013;

 49. Федчишин Н.О. Реалізація ідей системи вищої освіти у Німеччині в умовах Болонського процесу / Н.О. Федчишин, Л.М. Бойчук // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукр. Навч.-наук. Конф. З ідгото. Участю (Тернопіль, 18–19квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. Держ. Мед. Ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 1. – C. 217 – 219;

 50. Федчишин Н.О. Актуалітети реалізації ідей гербартіанства в педагогічній думці Німеччини / Н.О. Федчишин // Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті та український контекст : матеріали наук.-практ. Семінару (Київ, 10 червня 2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2013. – С. 33 – 34;

 51. Федчишин Н.О. Рецепції щодо викладання іноземних мов у педагогіці Німеччини: досвід гербартіанства / Н.О. Федчишин, І.В. Теремчук, А.Д. Яворівська // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матер. міжн. Науково-практ. конф., 17-18 жовтня 2013. м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – Ч. 2. С. 191 – 194;

 52. Федчишин Н.О. Ґ.-А. Лінднер – виразник гербартіанських ідей в Австро-Угорщині / Н.О. Федчишин. – Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей : – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип.38. – Ч.1. – С. 255 – 261;

 53. Fedtschyschyn N. Deutsche Grammatik in Tabellen / N. Fedtschyschyn. – Ternopil, TNÖU. – 2013. – 32 S.

 54. Федчишин Н.О. Сприйняття гербартіанської педагогіки в Австро-Угорщині (друга половина ХІХ – ХХ ст.) / Н.О. Федчишин – Електронний спеціалізований журнал «Науковий вісник Донбасу», 2013. – № 1. – С. 89 – 95http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13fnopds.pdf;

 55. Федчишин Н.О. Авторська концепція К.-Ф. Стоя у питаннях інституціоналізації навчання та виховання Німеччини / Н.О. Федчишин. – Науково-практичний журнал. – «Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации: материалы второй международной научно-практической конференции. Часть 1/ отв.ред. В.М. Ефимова. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. С. 314 – 319;

 56. Федчишин Н. Розвиток соціальної педагогіки на засадах взаємозв’язку школи та суспільства у контексті гербартіанства / Н.О. Федчишин // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. L. – Івано-Франківськ, 2013. – С.40 – 44.

 57. Федчишин Н.О. Гербартіанство і соціальна педагогіка: забуті сторінки / / Н.О. Федчишин – Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2013. – № 4. – С. 82 – 85;

 58. Федчишин Н.О. Інституціоналізація навчання та виховання в Німеччині (друга половина ХІХ – ХХ.) на прикладі гербартіанства// Zbiorraportownaukowych «Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe»(29.01.2013 – 31.01.2013) – Krakow: Wydawca: Sp.zo.o “Diamondtradingtour“ 2013. – С. 78 – 81 або

  1. http://конференция.com.ua/files/image/konf_13/doklad_13_3_1_21.pdf ;

 59. Fedchyshyn N.O.Die Herbarts-und-Herbartianismus-Rezeption in der Ukraine (XX. Jahrhundert) // 2 nd International Scientific Conference“ European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”:Volume Papersof the 1st International Scientific Conference (Volume 1). February 18-19, 2013, Stuttgart, Germany. S. 158 – 160;

 60. Федчишин Н.О. Змістовий аспект реалізації моделі викладання іноземних мов в педагогіці гербартіанства // Zbior raportow naukowychPerspektywy rozwoju badan naukowych w 21 wieku” (27-28/02/2013) –Szczecin: Wydavka: Sp. Zo.o. „Diamondtradingtour“, 2013, S. 27 – 29.

 61. FedczyszynN. Rola stowarzyszeń rodzinnych w organizacji procesu nauczania w Niemczech w ramach pedagogiki herbertowskiej // N. Fedczyszyn. –Wpluw badan naukowych 28-30. 2013, Lublin, Poland;

 62. Fedchyshyn N.O. J.F. Herbart and Herbartianism in the Padagogical thought of Europe / European ideas in the works of famous educationalists. Internationalization, globalization and their impact on education / Editors: R. Kucha and H. Cudak. –Studia I Monografie, Lodz. – 2013. – S. 493 – 520;

 63. Федчишин Н.О. Особенности ідготовки учителя у Й.-Ф. Гербарта и гербартианской педагогике // Forum Pedagogiczny,Warschawa. № 2 (6). – 2013. – http://www.forumpedagogiczne.uksw.edu.pl/numer-2-2013

 64. Федчишин Н.О. Й.-Ф. Гербарт та гербартіанство в часах глобалізації Європи // Zbiór raportów naukowych «Nauka i gospodarka» (16 – 17 May 2013), Dabrowa Gornicza. 2013. – S. 79 – 85.

 65. Федчишин Н.О. Досвід викладання історії у педагогіці гербартіанства / Н.О. Федчишин, О.І. Пилипишин, М.І. Слободян // Zbiór raportów naukowych «nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka» (28.09.2013 – 30.09.2013 ) – Wrocław: wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2013. S. 52 – 54.

 66. Федчишин Н.О. Актуальні проблеми гербартіанства крізь призму соціальної педагогіки // Н.О. Федчишин / Zbiór raportów naukowych. „Nauka I Utworzenie ХХІ Stulecia : Teoria, Praktyka, Innowacje„. (29.11.2013 – 30.11.2013 ) – Opole: wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 41 – 44.

 67. Федчишин Н.О. Вивчення іноземної мови крізь призму застосування тестового контролю / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. cтатей : – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип.42. – Ч.ІV. – С. 130 – 139;

 68. Федчишин Н.О. Самостійна робота студента-медика як засіб формування іншомовних вмінь і навичок / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2014. – № 1. – С. 35 – 40;

 69. Федчишин Н.О. Тестування як метод навчання і контролю знань студентів при вивченні німецької мови / / Н.О. Федчишин // Медична освіта: Науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2014. – № 1. – С. 113 – 118;

 70. Федчишин Н.О. Використання дидактичної гри при вивченні німецької мови в умовах університету / Н.О. Федчишин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» / ред.кол. : І.Д. Пасічник, Р.В. Каламаж, Л.В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 132 – 135.

 71. Федчишин Н.О. Витоки гербартіанської педагогіки в німецькомовних країнах: на прикладі Словенії / Н.О. Федчишин // Людинознавчі студії : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), М. Чепіль, А. Федорович та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять другий. Педагогіка. – С. 126 – 134.

 72. , Федчишин Н.О. Гербартіанство в Хорватії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) як складова розвитку педагогіки / Н.О. Федчишин // Вісник Черкаського університету: збірник наукових праць серія «Педагогічні науки», Черкаси : ЧДПУ, 2014. – № 3. – С. 116 – 124;

 73. Федчишин Н.О. Особливості підготовки вчителя за посередництвом гербартіанства (друга половина ХІХ ст.): досвід Болгарії / Н.О. Федчишин // Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України, Київ : НАПН, 2014. – № 9. – С. 103 – 114;

 74. Федчишин Н.О. Рідна мова у трактуванні українських та німецьких педагогів / Н.О. Федчишин, Н.І. Єлагіна // Українська професійна мова: історія і сучасність: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 25 – 27.

 75. Федчишин Н.О. Гербартіанство в німецькомовних країнах: приклад Австро-Угорщини (друга половина ХІХ ст.) / Н.О. Федчишин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів». – Тернопіль, 2014. – С. 302 – 309;

 76. Федчишин Н.О. Гербартіанська педагогіка: етапи становлення і розвитку / Н.О. Федчишин // Матеріали всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти» 14 листопада 2014, Київ;

 77. Федчишин Н.О. Особливості підготовки вчителя за посередництвом гербартіанства (друга половина ХІХ ст.): досвід Болгарії / Н.О. Федчишин // Матеріали всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції «Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів» 29 жовтня 2014, Київ;

 78. Федчишин Н.О. Й.-Ф. Гербарт и гербартианство в европейской истории педагогики / Н.О. Федчишин // Наука и Мир (№ 2 (6), февраль) (ISSN 2308-4804) 0, 325 – імпакт-фактор; http://scienceph.ru/d/413259/d/spisok-avtorov-%28-2-%286%29-fevral%29_3.pdf

 79. Федчишин Н.О. Й.-Ф. Збірник тестів з граматики німецької мови для студентів І курсу / Н.О. Федчишин. – ТНЕУ, 2014. – 36 с.

 80. Федчишин Н.О. Методика розвитку фахової іншомовної компетентності студентів економічного профілю / Н.О. Федчишин, О.М. Царик, А.Г. Цяпа та ін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 299 с.

Участь у міжнародних конференціях, семінарах, форумах, симпозіумах:

2010 - 2014

 1. Науково-практичний семінар «Порівняльно-педагогічні студії – 2010» 17 червня 2010 р. – Київ;

 2. ІІІ Севастопольський Міжнародний науково-практичний симпозіум „Особистість у просторі культури” 17 вересня 2011 р.– м. Севастополь;

 3. Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів ХХІ ст.” 19-22 жовтня 2011 р. – м. Чернівці;

 4. ІІ українсько-польські історико-педагогічні читання „Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.) 4-5 листопада 2011 р. – м. Львів;

 5. Міжнародна науково-практична конференція «Історичнийдосвід, стан та перспективипідготовкипедагогічних і соціально-педагогічнихкадрів до роботи з різнимисоціальнимигрупами”,3-5 листопада 2011 року. – м. Чернівці;

 6. Міжнародна науково-практична конференція «Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі», присвячена пам’яті А. С. Макаренка 13- 14 березня2012 року. – Полтава;

 7. Міжнароднанауково-практичнаконференція «Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд»30-31 березня 2012 р. м.Одеса;

 8. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти» 20-21 квітня 2012 р. – м. Переяслав-Хмельницький;

 9. ІІІ Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому просторі» 26-29 квітня 2012 р. – м. Запоріжжя;

 10. Міжнароднанауковаконференція «Сталийрозвиток  промисловості та суспільства» м. Кривий Ріг 27-28 квітня 2012;

 11. Заочная всероссийская научно-практическая конференция «Педагогические трансформации в образовательном процессе: традиции и инновационныетенденции», посвященную 100-летию Российского университета кооперации 21 – 25 мая 2012. – Владимир, Россия;

 12. Науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 2012: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст» 11 червня 2012 р. м. Київ;

 13. Всеукраїнський науково-практичний семінар із теми «Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти» 13-15 червня 2012 р. м. Рівне;

 14. Міжнародна науково-практична конференція «II "INTERNATIONALCONFERENCEONEUROPEANSCIENCEANDTECHNOLOGY» 27-28 червня 2012, Wiesbaden, Німеччина;

 15. Міжнародна науково-практична конференція«Педагогіка та психологія: сучасний гуманітарний вимір»м. Київ, 08 вересня 2012 р.

 16. Міжнароднаконференція «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобализації»13-15 вересня 2012, Ялта, Форос;

 17. Науково-практична конференція до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету «Мовна комунікація: наука, культура, медицина», 9-10 жовтня 2012, Тернопіль;

 18. Міжнародна науково-практична конференція «Українська педагогіка 20-х років» 1-2 листопада 2012, Умань;

 19. VIIМіжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 22-24 листопада 2012, м. Київ (доповідь);

 20. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» 6 грудня 2012, м. Рівне;

 21. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретические и практические научные инновации \ Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe 29.01 – 31.01. 2013, Краків;

 22. VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»– Переяслав-Хмельницький, січень, 2013;

 23. Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова молодь: освіта і наука» 18 лютого 2013,Луганськ;

 24. Міжнародна науково-практична конференція «European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches» 18-19 Februar, Stuttgart, Deutschland;

 25. Міжнародна науково-практична конференція „Perspektywy rozwoju badan naukowych w 21 wieku” 27-28/02/2013 Szczecin, Polen;

 26. 7 Fachtagung der internationalen Herbart-Gesellschaft «Einheimische Begriffe und Disziplinentwicklung», 19 – 22 März 2013, Essen, Deutschland;

 27. І-а Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Інноваційна діяльність, дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» 18 квітня 2013, Чернівці;

 28. Всеукраїнська X ювілейна навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі», 18 – 19 квітня 2013, Тернопіль;

 29. Міжнародна науково-практична конференціяWpluw badan naukowych 28-30. 2013, Bydgoszcz, Polen;

 30. International Pedagogical Conference «European ideas in the works of famous educationalists: past, present and future perspectives», 23 – 24 May 2013, Lodz, Polen;

 31. Науково-практичний семінар“Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті та український контекст“10 червня 2013 р. М. Київ;

 32. II міжнародна конференція «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації»19-22 вересня 2013, Алушта;

 33. Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи» 17-18 жовтня 2013, м. Умань;

 34. Міжнародна науково-практична конференція «Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи» 17-18 жовтня 2013, м. Івано-Франківськ;

 35. Міжнародна науково-практична конференція «ПУБЛІЦИСТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ» 24 – 25 жовтня 2013, м. Тернопіль;

 36. Міжнародна науково-практична конференція «Nauka i Orworzenie XXI Stolecia: Teoria, Praktyka i Innowacje» (28.11.2013 – 30.11.2013) Opole, Polen;

 37. Міжнародна науково-практичнаконференція «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» (25-26 квітня 2014 р.) – Тернопіль, ТНЕУ;

 38. Міжнародна науково-практична конференція «Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i wspolczesne» 01-02 липня 2014, Вища Школа Бізнесу м. Катовіце (Польща);

 39. Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція «Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів» 29 жовтня 2014, Київ;

 40. Регіональна науково-практична конференція «Українська професійна мова: історія і сучасність» 26-27 червня 2014 Україна, Тернопіль;

 41. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 06-07 листопада 2014 Україна, Тернопіль;

 42. Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти» 14 листопада 2014, Київ.

Каталог: data -> kafedra -> theacher
theacher -> Бондаренко С. В. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості
theacher -> Специфічна профілактика інфекційних хвороб
theacher -> Зразки текстів диктантів для контрольної роботи Арфо серця мого!
theacher -> Фізіологія теоретична основа медицини
theacher -> Судово-медичне визначення тяжкості тілесних ушкоджень
theacher -> Історія розвитку масажу. Системи масажу та його класифікація. Фізіологічні основи масажу
theacher -> Тема: Пієлонефрити
theacher -> Тема фармакотерапія захворювань
theacher -> Українське національно-культурне відродження кін. ХVIІІ- поч. ХХ ст

Скачати 246.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка