Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «спеціальна фізична підготовка»


Тема 12. Техніка і тактика надягання наручниківСторінка5/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.14 Mb.
#10286
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 12. Техніка і тактика надягання наручників.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Надягання наручників у положенні стоячи - під впливом больового прийому, під загрозою застосування вогнепальної зброї.

Надягання наручників у положенні лежачі долілиць. - під впливом больового прийому, під загрозою застосування вогнепальної зброї.

Надягання наручників у положенні стоячи на колінах - під впливом больового прийому, під загрозою застосування вогнепальної зброї.

Надягання наручників у положенні стоячи біля стіни - під впливом больового прийому, під загрозою застосування вогнепальної зброї.

Надягання наручників на декількох осіб.

Взаємодія працівників міліції при надяганні наручників.

Прийоми зв’язування у положенні стоячи, стоячи біля стіни, лежачи долілиць - під впливом больового прийому, під загрозою вогнепальної зброї.

Взаємодія працівників міліції при зв’язуванні.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


 1. Відпрацювати за розподілами прийоми надягання наручників з погрозою застосування вогнепальної зброї : а) підготовча фаза прийомів; б) приготування наручників, зближення з порушником та його фіксація з больовим контролем; в) вдягання наручників; г) перевід затриманого в стійку та супровід. Всі дії виконувати в повільному темпі, концентруючи увагу на вірній формі рухів – по 10-12 разів.

 2. Відпрацьовувати прийоми в цілому по 10-12 разів.

 3. Відпрацювати за розподілами прийоми надягання наручників під больовим контролем після застосування прийому фізичного впливу : а) зближення з порушником, застосування прийому фізичного впливу та його фіксація з больовим контролем; б) приготування наручників, в) надягання наручників; г) перевід затриманого в стійку та супровід. Всі дії виконувати в повільному темпі, концентруючи увагу на вірній формі рухів – по 10-12 разів.

 4. Відпрацьовувати прийоми в цілому по 10-12 разів.


Методичні рекомендації:
1. Для чіткого, без затримки надягання наручників необхідно ретельно відпрацювати правильний хват.

2. При надяганні наручників та проведенні зовнішнього огляду необхідно створювати ситуацію, яка максимально ускладнює затриманому можливість агресивних дій проти працівника міліції.

3. При надяганні наручників та проведенні зовнішнього огляду обов’язково здійснювати психологічний пресинг на затриманого (командами або больовим впливом).
Література:


 1. Ануфрієв М.І., Бутов С.Є. та ін. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: Навч. посібник / Заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва та Є.М. Моісеєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 338 с.

 2. Акопов А.А., Вашурин К..М. Боевые приемы самбо. Учебно-методическое пособие для специальных средних учебных заведений МВД СССР. – М.: УУЗ МВД СССР, 1979. – 195 с.

 3. Дідковський В.А. Техніка і тактика застосування спеціального засобу БР-С та підручних засобів при силовому затриманні правопорушника: метод рек. – К.: КНУВС, 2008. – 28 с.

 4. Добржияловски Ян, Шмыгин Игорь, Шаповалов Борис. Быть неуязвимым: Пособие по проф. подготовке сотрудников правоохранит. органов/ Под ред. Упр. проф. подгот. ГУРЛС МВД Украины, Ч.1.– К.:ХЭДА плюс, 1998.– 200с.– (Сер. "Войскам спецназа").


Основні поняття та терміни:
Наручники – спеціальний засіб, призначений для обмеження ступеня свободи дій при затриманні та подальшому доставлянні затриманого. Надягання наручників виконується :

а) під больовим контролем, після застосування прийому фізичного впливу;

б) під загрозою застосування вогнепальної зброї.
Тема 13. Захисні та атакуючі дії з гумовим кийком та спеціальним засобом КПФ 02 - тонфа.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Стійки: очікувальні, бойові – захисна й атакуюча.

Удари зверху, збоку, знизу, тиком, круговий, навідліг.

Захисні дії: відбиви, підставки, ухили, нирки, при ударах руками, ногами, холодною зброєю.

Больові прийоми.

Вилучення правопорушника з автотранспорту за допомогою гумового кийка, тонфи.

Комбінації захисних дій і контрударів.

Звільнення від захоплень, охоплень та задушливих прийомів за допомогою гумового кийка.

Взаємодія працівника міліції при застосуванні гумового кийка, тонфи.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


   1. Спеціальні вправи для ознайомлення з кінематичними та динамічними властивостями кийка:

а) тримаючи кийок посередині однією рукою, виконувати повороти кистю, рука при цьому спрямовується вперед, уверх та вбік;

б) тримаючи кийок за рукоятку прямим затиском, лікоть притиснути до тулуба, передпліччя горизонтально, виконувати кругові рухи кийком у вертикальній площині вперед та назад;

в) тримаючи кийок прямим затиском, лікоть притиснутий до тулуба, виконувати кругові рухи кийком уперед у вертикальній площині почергово справа та зліва від себе;

г) така ж вправи, але виконувати кругові рухи кийком назад;

д) така ж вправи, але кийок тримати зворотнім затиском;

е) тримаючи кийком прямим затиском, виконувати рукою рухи, що за траєкторію подібні до «вісімки (перед собою, з обох боків та над головою);

є) махи кийком прямим у горизонтальній та вертикальній площинах з «поверненням» з поверненням її від плеча, тулуба, стегна.

2. Відпрацювання форми ударів стоячи на місці;

3. Відпрацювання швидкості ударів стоячи на місці;

4. Відпрацювання координації рухів при виконання ударів разом з пересуваннями та поворотами;

5. відпрацювання швидкості ударів у поєднанні з пересуваннями та поворотами;

6. Відпрацювання швидкості та влучності всіх типів ударів на знарядді (боксерському мішку, маківарі, за допомогою партнера тощо).

7. Відпрацювання форми захисних дій без партнера (на місці та з пересуваннями);

8. Відпрацювання захисних дій у парах;

9. Відпрацювання комбінацій захисних та контратакуючих дій у парах, з поступовим збільшенням швидкості від повільної до реальної;
Методичні рекомендації:
1. Атакуючі дії з ГК мають виконуватись потужно, з максимальною амплітудою.

2. Захисні дії з ГК мають виконуватись надійно і обов’язково завершуватись контр атакуючими діями.


Література:


 1. Запорожанов О.В., Гречко В.Ф. Основи ударної техніки гумовим кийком: Навч.-метод. посіб. - Національна академія внутрішніх справ України, 2002. - 32 с.

 2. Сачаво А.Г. Прийоми захисту та атакуючі дії з гумовим кийком: Навч.-метод. посіб. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 44с.

 3. Дідковський В.А. Спеціальний засіб КПФ-02 (тонфа). Техніка і тактика застосування: Навч.-метод посіб. / Дідковський В.А., Запорожанов О.В., Кузенко О.В.; за заг. ред О.Ф. Гіди – К.: НАВС, 2011. – 94 с.


Основні поняття та терміни:
Гумовий кийок – спеціальний засіб призначений для відбиття нападу правопорушника або припинення його непокори.

Гумові кийки ПР-73 та ПР-73М – призначені для підрозділів зовнішньої служби міліції, ПР-89 – для підрозділів транспортних органів, які діють в обмежених (стиснутих умовах), ПР-90 – для підрозділів спеціального призначення.

Тонфа (КПФ-02) – багатофункціональний спеціальний засіб активної оборони, призначений для самозахисту правоохоронця, долання опору та контролю правопорушника.
Тема 14. Подолання смуги перешкод
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Способи пересування.

Опорні та безопорні стрибки через перешкоди, стрибки з різної висоти, стрибки у глибину та довжину.

Перелізання через перешкоди, підлізання, пролізання.

Пересування по вузький і нестійкий опорі на висоті.

Пересування в особливих умовах.

Подолання окремих штучних і природних перешкод з моделюванням штатних ситуацій службової діяльності.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


 1. Долання окремих перешкод у повільному темпі дотримуючись правил безпеки (по 4-8 разів кожну).

 2. Долання окремих перешкод у швидкому темпі дотримуючись правил безпеки (по 4-8 разів кожну).

 3. Долання окремих ділянок (2—3 перешкоди по 2-3 рази кожне сполучення).

 4. Долання усієї смуги перешкод у сполученні з бігом.


Методичні рекомендації
На початку самостійного заняття за цією темою виконуються загальнопідготовчі вправи: ходьба і біг різними способами (прямо, пригнувшись, боком, спиною вперед, з поворотами на 180—360°, з прискореннями, підстрибуваннями, подоланням простих перешкод), вправи на місці та у русі для всіх груп м’язів.

В основній частині самостійного заняття відпрацьовується техніка долання природних, штучних перешкод та спеціальної смуги перешкод. Вивчення техніки долання смуг перешкод починається з розучування способів долання окремих перешкод спочатку у повільному, а потім у швидкому темпі дотримуючись правил безпеки, доведених викладачем (по 4-8 разів кожну). Наприкінці основної частини заняття проводиться подолання окремих ділянок (2—3 перешкоди по 2-3 рази кожне сполучення) або усієї смуги перешкод у сполученні з бігом.

Опорні та без опорні стрибки через перешкоди, стрибки з різної висоти, стрибки у довжину та глибину відпрацьовуються під час проведення кросів та марш-кидків, дотримуючись заходів безпеки.

Техніка перелізання через перешкоди, пересування по вузькій і нестійкій опорі на висоті відпрацьовується з обов’язковою страховкою партнера чи викладача.При удосконаленні техніки, перешкоди необхідно долати з максимальною швидкістю, дотримуючись заходів безпеки.
Література:


 1. Положення про організацію професійної підготовки для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ МВС України : затв. наказом МВС України 13 квіт. 2012 р. № 318.

 2. Ануфрієв М.І., Бутов С.Є. та ін. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: Навч. посібник / Заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва та Є.М. Моісеєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 338 с.

 3. Бондаренко В.В. Подолання окремих перешкод: Методична розробка для проведення практичних занять. –К.: НАВСУ, 2005.- 18 с.

 4. Бондаренко В.В. Подолання смуги перешкод: Методична розробка для проведення практичних занять. –К.: НАВСУ, 2005.- 21 с.


Основні поняття та терміни:
Долання перешкод – прикладний розділ фізичної підготовки, який поєднує вправи з долання різноманітних природних та штучних перешкод, дії на спеціальних комплексах і макетах, сприяє вихованню впевненості у власних силах, сміливості, рішучості, розвиває загальну та швидкісну витривалість, швидкість дій та спритність.

ДОДАТКОВІ ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 1. Супроводження, конвоювання та способи транспортування затриманого
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

   1. Конвоювання за допомогою больового прийому “загин руки за спину” з використанням різних варіантів утримання правопорушника другою рукою.

   2. Конвоювання за допомогою больового прийому “дотиску кисті в положенні перед груддю”.

   3. Конвоювання за допомогою різних варіантів больових прийомів на пальці при дотисках кисті в положенні перед грудьми.

   4. Конвоювання за допомогою різних варіантів важелів руки.

   5. Конвоювання без опору «правопорушника».

   6. Конвоювання з опором «правопорушника» у півсили.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


 1. Виконувати прийоми конвоювання за розподілами. Всі дії виконувати у повільному темпі, концентруючи увагу на вірній формі рухів: по 8-10 разів з кожної руки.

 2. Виконувати прийоми у цілому у повільному темпі: по 8-10 разів з кожної руки.

 3. Виконувати прийоми у цілому у швидкому темпі: по 10-12 разів з кожної руки.

 4. Виконувати прийоми у цілому у швидкому темпі з нестандартних вихідних положень (після повороту на 1800, перекиду, долання перешкоди тощо): по 3-4 рази з кожної руки.

 5. Додати виконання заключних дій: вдягання наручників – обшук – підйом партнера в стійку – супровід. Виконувати весь комплекс дій з поданням відповідних команд по 10-12 разів з кожної руки.


Методичні рекомендації
При відпрацюванні прийомів супроводження з метою попередження удару ногою в коліно збоку, потрібно перемістити вагу тіла затриманого на ближню до себе ногу та йти не в ногу.

Супроводжувати затриманого потрібно не послаблюючи захват швидко без зупинок.

При доставлянні затриманого загином руки за спину або способом «під ручку» для прискорення руху треба підштовхувати затриманого вперед.

При доставлянні затриманого важелем ліктя через передпліччя треба тягнути захоплену руку вперед, спрямовуючи кисть у бік руху.Література:


 1. Ануфрієв М.І., Бутов С.Є. та ін. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: Навч. посібник / Заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва та Є.М. Моісеєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 338 с.

 2. Акопов А.А., Вашурин К..М. Боевые приемы самбо. Учебно-методическое пособие для специальных средних учебных заведений МВД СССР. – М.: УУЗ МВД СССР, 1979. – 195 с.


Основні поняття та терміни:
Доставляння (конвоювання) – способи та прийоми доставляння затриманого до спеціального автотранспорту або до органу внутрішніх справ.

Доставляння до органу внутрішніх справ особи, яку підозрюють у вчиненні злочину, здійснюється пішим порядком і на транспорті. При цьому доставляння проводять, як правило, один, двоє або більше працівників міліції пішим порядком або транспортом.Якщо затриманий чинить опір, то доставляння здійснюється за допомогою спеціальних прийомів конвоювання – больових прийомів на суглоби рук у стійці. Для підвищення надійності конвоювання використовуються прийоми натиснення на очі або горло. Це є необхідним, коли затримання виконує один працівник.
Тема 2. Взаємодія при застосуванні заходів фізичного впливу
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

   1. Взаємодія працівників міліції при силовому затриманні правопорушника.

   2. Взаємодія працівників міліції при проведенні зовнішнього огляду та надяганні наручників.

   3. Взаємодія працівників міліції при перевірці документів у підозрюваного


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


 1. Відпрацювати за розподілами прийоми взаємодії працівників при затриманні правопорушника : а) зближення та захват з відволікаючим впливом; больова фіксація (у стійці або зі звалюванням); перевід затриманого в положення зручне для подальших дій. Всі дії виконувати у повільному темпі, концентруючи увагу на правильній формі рухів: по 10-12 разів з кожної руки.

 2. Виконувати прийоми у цілому у повільному темпі: по 8-10 разів з кожної руки.

 3. Виконувати прийоми у цілому у швидкому темпі: по 10-12 разів з кожної руки.

 4. Виконувати прийоми у цілому у швидкому темпі з нестандартних вихідних положень (після повороту на 1800, перекиду, долання перешкоди тощо): по 10-12 разів з кожної руки.

 5. Додати виконання заключних дій: вдягання наручників – обшук – підйом затриманого в стійку – супровід. Виконувати весь комплекс дій з поданням відповідних команд по 10-12 разів з кожної руки.


Методичні рекомендації:
1. Кожен з партнерів повинен чітко знати свої дії при затриманні правопорушника.

2. Необхідно досягти швидкого і синхронного виконання всіх прийомів.


Література:


 1. Ануфрієв М.І., Бутов С.Є. та ін. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: Навч. посібник / Заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва та Є.М. Моісеєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 338 с.

 2. Добржияловски Ян, Шмыгин Игорь, Шаповалов Борис. Быть неуязвимым: Пособие по проф. подготовке сотрудников правоохранит. органов/ Под ред. Упр. проф. подгот. ГУРЛС МВД Украины, Ч.1.– К.:ХЭДА плюс, 1998.– 200с.– (Сер. "Войскам спецназа").

 3. Запорожанов О.В., Дідковський В.А. Прийоми затримання правопорушників: Навч.-метод. посіб. – Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 34 с.


Основні поняття та терміни:
Взаємодія працівників міліціїпри застосуванні заходів фізичного впливу - одночасне й узгоджене виконання визначених техніко-тактичних дій із застосуванням фізичної сили, спрямованих на виконання поставленого завдання.

Найбільш типовими ситуаціями, що вимагають застосування фізичної сили у взаємодії, є: затримання осіб, що чинять протидію законним вимогам працівника міліції; при проведенні спеціальних операцій затримання осіб, що вчинили злочин; перенесення осіб, що чинять пасивний опір; роз'єднання захоплень в осіб, що утворюють ланцюг і в інших ситуаціях.
Тема 3. Організація та методика проведення занять зі спеціальної фізичної підготовки
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


 1. Вивчити спеціальну літературу:

  • Ануфрієв М.І., Бутов С.Є. та ін. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: Навч. посібник / Заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва та Є.М. Моісеєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 338 с.

  • Бутов С.Є., Решко С.М., Співак В.М. Попередження травм на заняттях з фізичної підготовки // Посібник – К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. – 48 с.

  • Заярін Г.О., Несін О.М., Мельников Г.Б. Психофізична підготовка курсантів навчальних закладів МВС України: Навч. посіб.– Донецьк: МВС України, Донецький інституту внутрішніх справ, 2001.–240 с.

  • Криволапчук В.О, Кримська М.С., Решко С.М, Бутов С.Є. під заг. ред. проф. Є.М. Моісеєва та проф. О.Ф. Долженкова. Навчальний посібник для курсантів ВНЗ МВС України з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» - К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. – 209 с.

 1. Зробити конспекти з таких питань:

- структура заняття з фізичної підготовки;

- основи методика розвитку фізичних якостей;

- основи методики вивчення та вдосконалення прийомів фізичного впливу;

- основи самоконтролю за станом організму під час занять фізичними

вправами;

- заходи безпеки на заняттях з фізичної підготовки.3. Скласти план-конспект практичного заняття.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Про міліцію : Закон України від 20 груд. 1990 р. (зі змінами та допов.).

 2. Положення про організацію професійної підготовки для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ МВС України : затв. наказом МВС України 13 квіт. 2012 р. № 318.

 3. Ануфрієв М. І. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ : навч. посіб. / Ануфрієв М. І., Бутов С. Є. та ін. ; за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва та Є. М. Моісеєва. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 338 с.

 4. Бабенко В. Г. Загальна фізична підготовка : метод. рек. / Бабенко В. Г., Попов О. В., Янко І. В. – К. : МВС України, 2002. – 22 с.

 5. Бутов С. Є. Попередження травм на заняттях з фізичної підготовки : посіб. / Бутов С. Є., Решко С. М., Співак В. М. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 48 с.

 6. Взаємодія працівників міліції при застосуванні заходів фізичного впливу : навч.-метод. посіб. / Бутов С. Є., Ємчук О. І., Сокуренко В. В., Соловйов В. В., Соколов А. В. – К. : НАВСУ, 2011. – 45 с.

 7. Дідковський В.А. Техніка і тактика застосування спеціального засобу БР-С та підручних засобів при силовому затриманні правопорушника: метод рек. – К.: КНУВС, 2008. – 28 с.

 8. Запорожанов О.В., Гречко В.Ф. Основи ударної техніки гумовим кийком: Навч.-метод. посіб. - Національна академія внутрішніх справ України, 2002. - 32 с.

 9. Сачаво А.Г. Прийоми захисту та атакуючі дії з гумовим кийком: Навч.-метод. посіб. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 44с.

 10. Спеціальна фізична підготовка працівників ОВС (матеріали для підготовки до державної атестації): Навчальний посібник /Авторський колектив: В.А. Дідковський, О.В. Кузенков, С.В. Буряк, І.М. Гриньов, О.А. Арсененко, С.С. Чорний. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2013. -108 с.

 11. Спеціальна фізична підготовка: Матеріали для підготовки до держ. Іспиту / Н.О. Андрєєва, І.П. Закорко, О.В. Журавель та інші. – К.: Знання України, 2011, - 43 с.

 12. Спеціальна фізична підготовка як складова частиа службово-прикладної і професійної підготовки співробітників органів внутрішніх справ. Гігієна і контроль на заняттях спеціальною фізичною підготовкою і спортом: Фондова лекція / І.П. Закорко, О.В. Журавель, Ю.В. Логвіненко та інші. – К.: Знання України, 2010. – 27 с.

 13. Дідковський В.А. Спеціальний засіб КПФ-02 (тонфа): навч.-метод посіб. / Дідковський В.А., Запорожанов О.В., Кузенко О.В.; за заг. ред О.Ф. Гіди – К.: НАВС, 2011. – 94 с.

 14. Запорожанов О. В. Прийоми затримання правопорушників : навч.-метод. посіб. / Запорожанов О. В., Дідковський В. А. – Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 34 с.

 15. Заходи фізичного впливу : метод. рек. / уклад. : В. Г. Бабенко, О. В. Попов, І. В. Янко. – К. : РВВ МВС, 2001. – 24 с.

 16. Заярін Г. О. Психофізична підготовка курсантів навчальних закладів МВС України : навч. посіб. / Заярін Г. О., Несін О. М., Мельников Г. Б. – Донецьк : МВС України, Донецький ін-ту внутр. справ, 2001. – 240 с.

 17. Криволапчук В. О. Спеціальна фізична підготовка : навч. посіб. / Криволапчук В. О., Кримська М. С., Решко С. М. та ін. ; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва та проф. О. Ф. Долженкова. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 209 с.

 18. Кримінально-правовий захист і відповідальність працівників правоохоронних органів : навч. посіб. / В. І. Осадчий, В. С. Плугатир, А. В. Савченко та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2001. – 104 с.

 19. Круцевич Т. Ю.Теория и методика физического воспитания / Круцевич Т. Ю. – К. : Олимпийская лит., 2003. – 422 с.

 20. Остьянов В. Н. Бокс (обучение и тренировка) : учеб. пособ. / Остьянов В. Н., И. И. Гайдамак. – К. : Олимпийская лит., 2001. – 240 с.

 21. Серебряк В.В., Попов С.В., Колосов З.В. Застосування заходв фізичного впливу: техніка, тактика, методика навчання: навч.-метод. пос. / МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 160 с.

 22. Фізична підготовка виклдацького складу вищих навчальних закладів МВС України / С.І. Жеваго, К.В. Пронтенко, С.М. Безпалий та ін.: навч.-метод. посібник. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2013. – 232 с.

Каталог: nnipfpskm -> files
files -> Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес
files -> 19 березня 2015 року
files -> Робоча програма навчальної дисципліни кримінальний процес
files -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 4 Тематичний план на поточний навчальний рік
files -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
files -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік
files -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 4 Тематичний план на поточний навчальний рік
files -> Програма нормативної дисципліни
files -> Робоча програма навчальної дисципліни «Судові стадії кримінального процесу»
files -> Програма спецкурсу «комп’ютерна обробка оперативної інформації» за спеціальністю «Правознавство»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка