Методичні рекомендації для проведення позакласної роботи при підготовці дітей до олімпіади. Для учителів хімії, учнів, які цікавляться хімієюСторінка4/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5

М4 + 16 НС1 = 2КС1 + 2 МnC12 + 5C12 + 8Н2О (2)

2 моль 16 моль

0,125 моль б моль

К2МnО4 + 8 НС1 = 2КС1 + МnC12 + 2C12 + 4Н2О (3)

1 моль 8 моль


0,125 моль в моль

МnО2 + 4 НС1 = МnC12 + C12 + 2Н2О (4)

1 моль 4 моль

5. Знаходимо загальну масу (кількість речовини) НС1, що прореагувало:

а = (0,05х16):2 = 0,4 моль ( 14,6 г)

б = (0,125х8):1 = 1 моль (36,5 г)

в = (0,125х4):1 = 0,5 моль ( 18,25 г)

а + б + в = 1,9 моль ( 69,35 г)

6. Знаходимо масу розчину хлоридної кислоти:

m (р-нy НC1) = 69,35х100):34 = 203,97 г

7. Знаходимо об’єм розчину:

V(р-ну НС1) = 203,97 г: 1,169 г/мл = 174,5 мл
23. Дано рівняння реакції: 2NО + О2 = 2NО2 а) Написати кінетичне рівняння з використанням концентрації та тиску. б) У скільки разів зміниться швидкість реакції, якщо вихідний тиск збільшити два рази? в) У скільки разів зміниться швидкість реакції, якщо температуру підвищити на 40 ºС (γ = 2) ? г) На скільки градусів треба змінити температуру, щоб з підвищенням тиску у два рази швидкість реакції не змінилася? ((2009-10 н.р., Бойко Г.Д.).

Авторський варіант розв’язку

а) ν = kC2(NO) ∙C(O2), де C(NO), C(O2) – молярні концентрації

ν = kр2(NO) ∙р(O2), де р(NO), р(O2) – парціальні тиски.

k – константа швидкості реакції

б) При збільшенні вихідного тиску в два рази концентрації реагуючих речовин теж зростуть в два рази.ν1 = k∙C2(NO) ∙C(O2);

ν2 = k∙22 C2(NO) ∙2C(O2) = 8 k∙C2(NO) ∙C(O2);

ν2 8 k∙C2(NO) ∙C(O2);

── = ──────────── = 8ν1 k∙C2(NO) ∙C(O2)

Швидкість реакції зросте у 8 разів.

в) Згідно з правилом Вант-Гоффа

t

νt2 = νt1γ 10t = t2t1ν = νt2νt1 (∆νзміна швидкості реакції)

40

ν = 2 10 = 24 = 16. Отже швидкість реакції при підвищенні температури на 40 ºС зросте у 16 разів.

г) Оскільки при підвищенні тиску в 2 рази швидкість реакції зросте 8 разів, то: t t 1 3

ν = 2 10 = ⅛ = (1/2)3 ── = ─ t = 3 ∆t = 30ºС10 2 10

Необхідно знизити температуру на 30ºС.


24. Газ добутий взаємодією надлишку концентрованого розчину їдкого натру на суміш, що містила 21,4 г амоній хлориду, пропустили через 160 мл 9,8 % розчину сульфатної кислоти (густина 1,25 г/см3). Визначити молярність та масову частку солей в утвореному розчині, якщо прореагувало 75% газу від теоретично можливого. (Об’єм розчину вважати незмінним). (2009-10 н.р., Двояк Н.Б.)

Авторський варіант розв’язку

Дано:

m(NH4Cl) = 21,4 г 1. Записуємо рівняння проведених реакцій:

Vр-ну = 160 мл

ρр-ну = 1,25 г/см3 NH4Cl + NаОH = NаCl + [NH4ОН]↔NH3↑+ Н2О (1)

ω(Н2SO4) = 9,8%

ωвих(NН3) = 75% NH3 + Н2SO4 = NH4НSO4 (2)

Якщо амоніак в надлишку: NH4НSO4 + NH3 = (NH4)2SO4 (3)

2. Знаходимо молярні маси сульфатної кислоти , амоніаку, амоній хлориду: М(Н2SO4) = 98 г/моль; М (NН3) = 17 г/моль; М(NH4Cl) = 53,5 г/моль.

3. Визначаємо кількість молів сульфатної кислоти в розчині.

m (Н2SO4) = (160 мл∙1,25 г/мл ∙9,8%):100% = 19,6 г

ν(Н2SO4) = 19,6 г: 98 г/моль = 0,2 моль.

4. Визначаємо кількість молів амоніаку, що брали участь в реакціях (2), (3).

m(NH3) = (21,4 г∙17г/моль):53,5г/моль = 6,8 г.

νтеор (NH3) = 6,8г:17 г/моль = 0,4 моль

νпракт. (NH3) = (0,4∙75%):100% = 0,3

5. Визначення кількості утворених солей.

Відповідно до рівняння (2) згідно з умовами задачі утворилося 0,2 моль NH4НSO4 з яких 0,1 моль перетвориться в (NH4)2SO4 .

6. Визначення молярності солей.

См(NH4НSO4) = См(NH4)2SO4 = (0,1 моль∙1000 мл):160 мл = 0,625 моль/л.

7. Визначення масових часток утворених солей.

а) знаходимо молярні маси (NH4)2SO4 та NH4НSO4.

М(NH4НSO4) = 115 г/моль М(NH4)2SO4) = 132 г/ моль.

б) Знаходимо масу кінцевого розчину:

200 г=5,1 г = 205,1 г

в) Знаходимо масові частки солей в кінцевому розчині:

ω (NH4НSO4) = (115 г/моль· 0,1 моль · 100%) : 205,1 = 5,6%;

ω ((NH4)2SO4) = (132 г/моль · 0,1 моль · 100%) : 205,1 = 6,44 %.


25. Користуючись запропонованими схемами хімічних реакцій визначити речовини А, Б, В, Г, Д, розставити коефіцієнти, використовуючи електронний баланс, визначити окисник, відновник.

А + Н2S → S + Г (1)

Д + Н2S + А → Б +Сr2(SO4)3 + S + Г (2)

КNO3 + S + C → Б + К2СО3 + СО2 + N2 (3)

B + CO + A → Б + МnSO4 + CO2 + Г (4)

Д + КІ + А → Б + І2 + Сr2(SO4)3 + Г (5)

В + КВr + А → Б + Вr2 + МnSO4 + Г (6)

(2009-10 н.р., Гальчук Я.А.)
Авторський варіант розв’язку

Сульфатна кислота окиснює багато складних сполук. Сульфатна кислота окиснює сірководень, утворюючи сірку та воду, отже А – сульфатна кислота, Г – вода: Н2SО4 + Н2SS + Н2О (1)

Виходячи з рівнянь (5), (6) можемо припустити, що речовини Д і Б – сильні окиснювачі (можливо К2Сr2O7 і КмnО4, які окислюють галоген оводні в кислому середовищі до галогену). Тоді В – КмnО4, Д – К2Сr2O7, а Б – К2SO4. Дихромат калію окиснює сірководень до сірки в кислому середовищі до сірки, калій перманганат чадний газ до вуглекислого (карбон (ІІ) оксид до карбон (ІV) оксиду).

Записуємо рівняння реакцій, складаємо електронний баланс та розставляємо коефіцієнти.

+6 -2 0

Н24 + 3Н2S → 4S + 4Н2О (1)

S+6 + 6 ē → S0 6 1 окисник, відновлюється

6

S-2 – 2 ē → S0 2 3 відновник, окиснюється+6 -2 +3 0

К2Сr2O7 +3 Н2S +4 Н24→К2SO4 + Сr2(SO4)3 + 3 S + 7 Н2О (2)

2Сr+6 + 6 ē → 2Сr+6 6 1 окисник, відновлюється

6

S-2 – 2 ē → S0 2 3 відновник, окиснюється+5 0 0 +6 +4 +4 0

6КNO3 + S + 6C → К2SO4 + 2К2СО3 + 4СО2 + 3N2 (3)
2N+5 + 5 ē → N20 10 1 окисник, відновлюється

S0 – 6 ē → S+6 10 відновник, окиснюється

C0 – 4 ē → C+4 10 1 відновник, окиснюється
+7 +2 +2 +4

2КМnО4 + 5CO + 3Н24 → К2SO4 + 2МnSO4 + 5CO2 + 3Н2О (4)

Мn+7 + 5 ē → Mn+2 5 2 окисник, відновлюється

10

С+2 – 2 ē → С+4 2 5 відновник, окиснюєтьс+6 - 0 +3

К2Сr2O7 + 6КІ + 7Н24 → 4К2SO4+ 3І2 + Сr2(SO4)3 + 7Н2О (5)

2Сr+6 + 6 ē → 2Сr+3 6 1 окисник, відновлюється

6

- – 2 ē → І20 2 3 відновник, окиснюється+7 - 0 +2

2КМnО4 + 10КВr + 8Н24 → 6К2SO4 + 5Вr2 + 2МnSO4 + 8Н2О (6)

Мn+7 + 5 ē → Mn+2 5 2 окисник, відновлюється

10

2Вr - – 2 ē → Вr20 2 5 відновник, окиснюється


26. Газ, добутий у результаті прожарювання 4,9 г бертолетової солі (у присутності каталізатора), змішали в герметично закритій посудині місткістю 4 л з газом, добутим у результаті взаємодії 6 г кальцію з водою. Визначити тиск газової суміші в посудині при температурі 27ºС. (2009-10 н.р.,Гальчук Н.П.).
Авторський варіант розв’язку

Записуємо рівняння реакцій розкладу бертолетової солі та взаємодії кальцію з водою:2 КмnО4 = К2МnО4 + МnО2 + О2 (1)

Са + 2Н2О = Са(ОН)2 + Н2↑ (2)

Визначаємо кількість речовини кисню та водню, що утворилися:

а) М (КС1О3) = 122,5 г/моль

ν(КС1О3) = 4,9 г : 122,5 г/моль = 0,04 моль

ν(Са) = 6 г : 40 г/моль = 0,15 моль

ν (О2) = (0,04х3): 2 – 0,06 моль (за рівнянням (1))

ν (Н2) = ν(Са) = 0,15 моль (за рівнянням (2))

Загальна кількість речовини газів у посудині:

ν (газів) = 0,06 + ) 15 = 0,21 (моль)

Отже в посудину об’ємом 4 л (0,004 м3) було внесено 0,21моль суміші газів.

3. Визначаємо тиск суміші газів у посудині за рівнянням Менделєєва-Клапейрона: рV = νRT.
νRT 0,21 ∙ 8,314 ∙ 300,15

р = ─── = ──────────── = 130945,5 Па ≈ 131 кПа

V 0,004
27. При електролізі водного розчину калій хлориду на катоді виділився газ, об’ємом 33,6 л (н.у.). Газ, що виділився при цьому на аноді пропустили крізь гарячий розчин калій гідроксиду. Утворилася суміш солей масою 185,63 г. Визначити: а) склад і маси утворених солей; б) відсоток одержаного при електролізі газу, який поглинувся гарячим розчином лугу. (2009-10 н.р., Бойко Г.Д.)
Авторський варіант розв’язку

1. Складаємо рівняння проведених реакцій.

ел. струм

2КС1 + 2Н2О = Н2↑ + С12↑ + 2КОН (1)

А+/ С1; ОН / 2С1 - 2ē → С120

К/ К+; Н+ / 2Н+ + 2ē → Н20

3С12 + 6КОН = 5КС1 + КС1О3 + 3Н2О (2)

2. З рівняння (1) згідно з умовою задачі:

ν(Н2) = ν1(С12) = 33,6л:22,4 л/моль = 1,5 моль

З рівняння (2) згідно з умовою задачі:

а) М(КС1О3) = 122,5 г/моль; М(КС1) = 74,5 г/моль

б) ν2(С12) = (185,63г х 3 моль) : (122,5 г/моль + 5 х 74,5 г/моль) =

= 1,125 моль

3. Поглинулося С12: (1,125 моль : 1,5 моль) х 100% = 75%

4. Визначаємо маси утворених солей.

m(КС1О3) = 122,5 г/моль х 1,125 моль) : 3 = 45,94 г

m (КС1) = 185,63 г – 45,94 г = 139,69 г
28. У результаті сплавлення 12 г кремнезему (SіО2) з еквімолярною кількістю калій карбонату одержали твердий та газоподібний продукти. Газ, що утворився, пропустили крізь 100 мл 10%-го розчину натрій гідроксиду (ρ = 1,11 г/см3). Які речовини присутні в розчині, крізь який пропустили газ, та в яких кількостях? Знайти їх масову частку та молярність. (2009-10 н.р., Роговик О.В.)
Авторський варіант розв’язку

1. Визначимо, які речовини утворяться в результаті сплавлення кремнезему з калій карбонатом. Запишемо рівняння. Утворився вуглекислий газ.

SіО2 + К2СО3 = СО2 + К2SіО3

2. У процесі пропускання його крізь розчин натрій гідроксиду можливі такі перетворення:

NаОН→ Nа2СО3 → NаНСО3. (В залежності від кількості лугу та газу).

3. Знаходимо молярні маси необхідних нам речовин:

М (NаОН) = 40 г/моль, М(SіО2) = 60 г/моль

4. Знаходимо кількість речовини вихідних речовин:

ν(NаОН) = (100х0,1х1,11):40 = 0,2775 (моль)

Варіант І

Розглянемо реакцію між вуглекислим газом і натрій гідроксидом. На

початку реакції значний надлишок натрій гідроксиду, і вона відбувається так

СО2 +2 NаОН = Nа2СО3 + H2O

1. Повністю прореагувати вуглекислий газ (0, 2 моль) таким чином не може, отже буде відбуватися утворення NаНСО3;

2СО3 + H2O + СО2 = NаНСО3Варіант ІІ

0,2775 0,2 0,2

NаОН + СО2 = NаНСО30,2 0,0775 0,0775

NаНСО3 + NаОН = Nа2СО3 + H2O0,1225 (залишилось)

Відповідь: у розчині присутні натрій карбонат кількістю 0,0766 моль і натрій гідрогенкарбонат кількістю 0,1243 моль.
29. Яку масу манган(ІV) оксиду і яку масу розчину хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 3,65 % потрібно взяти для добування хлору, що може витіснити з розчину йодиду калію йод масою 25,4г? (2010-11 н.р., Двояк Н.Б.).
Авторський варіант розв’язку

1. Складаємо рівняння реакцій.

МnО2+4НС1=МnСl2+Сl22О; (1)

Сl2+ 2KI = I2 + 2KCl (2)

2. Визначаємо кількість речовини йоду:

v2) = т: М = 25,4 г: 127 г/моль = 0,2 моль.

З рівняння (2):v(I2): v(Сl2) = 1:1 = 0,2:0,2.

З рівняння (1):v (Сl2): v(МnО2): v(HC1) = 1:1:4 = 0,2:0,2:0,8.

Звідси: т (МnО2) =v. М= 0,2 моль • 87 г/моль = 17,4 г.т (НС1) = 0,8 моль • 36,5 г/моль = 29,2 г.

Визначимо масу розчину хлоридної кислоти:w = mреч : mрозч; mрозч (HC1) = mречw = 29,2 г: 0,0365 = 800 г.

Відповідь: m (МnО2)= 17,4г; mрозч(НС1) = 800г.


30. Речовина А складається з елементів: Гідрогену, Нітрогену, Карбону. Наважку даної речовини спалили (не нагріваючи до високих температур) в достатній кількості кисню. Отримані продукти горіння розділили на дві рівні порції. Після пропускання першої порції через концентровану сульфатну кислоту, маса продуктів, що не поглинулися становила 11,6 г. Другу порцію витримали над кристалічним калій гідроксидом (до повного поглинання). Маса останнього збільшилася на 16 г, а не поглинутим залишилося 2,8 г газу. Виведіть молекулярну формулу речовини А. Запишіть згадані рівняння хімічних реакцій та всі можливі графічні формули речовини А (враховуючи валентності елементів). Відносні атомні маси заокруглені до найближчих цілих чисел. (2009-10 н.р. Гальчук Я.А.)
Авторський варіант розв’язку

1. Формула речовини CxHyNz. При горінні утворюються СО2; Н2О; N2.

2. Лугом поглинається Н2О та СО2, отже m (H2O+CO2) = 16 г.

3. Газ, що не поглинувся N2, m(N2)= 2,8 г. 4. Сульфатною кислотою поглинається Н2О.

5. Маса N2 та СО2 залишається після поглинання сульфатною кислотою води і становить m(N2 + СО2) = 11,6 г.

6. m(CО2) -m(N2 + СО2) -m(N2) = 11,6 г.- 2,8 г = 8,8 г.

7. m (Н2О) = m (H2О+CО2) - m(CО2) = 16 r. - 8,8 г.- 7,2 г.

8. M(N2) = 28 г/ моль; М(Н2О) = 18 г/ моль; М(СО2) = 44 г/ моль.

9. v(N2) = 0,1 моль; → v(N) = 0,2 моль;

10. v(H2О) = 0,4 моль; → v(H) = 0,8 моль;

11. v(CO 2) = 0,2 моль; → v(C) - 0,2 моль;

12. v(C): v(H): v(N) - 1:4:1; найпростіша формула CH4N не відповідає валентності, реальна формула (CH4N)n. При п = 2 одержуємо формулу C2H8N2

13. Можливі графічні формули

Н Н Н Н НННН

││││ ││││

N ─ C ─C ─ N H ─ C─ N ─ C ─N

│ │ │ │ │ │ │

Н Н Н Н Н Н Н


Н H H H H H

│ │ │ │ │ │

H─C─N─N─C─H N─N─ C─ H

│ │ │ │ │H H H C HH H H

14. Рівняння реакції:

C2H8N2 + 4О2 = 2СО2 + 4Н2О + N2

СО2 + КОН = КНСО3

КНСО3 + КОН = К2СО3 + Н2О

СО2 + 2КОН = К2СО3 + Н2О

К2СО3 + Н2О + СО2 = 2КНСО3

КОН + пН2О = КОН • пН2О

H24 + пН2О = H24пН2О
31. За приведеною схемою ідентифікуйте всі речовини, вкажіть їх назви, запишіть рівняння відповідних реакцій.


А3БВ4 + А2

└ ── ┘


+ А2В

tº ┌ А3БВ4

А3БВ3 → │ + охолодж ┌ А2

А3БВ3 ┐ tº + А2В │ + └ БА3 ────→ │ + + В2┌ А2В

+ │←А3БВ4 ─→ │ А3БВ4 └Б2А4 ──→ │ + + Б,інер.сер.,tº tº,вакуум ┌Б2В4

БА3 ┘ │ + └ Б4А10 ───────→ Б4В6 ─────→ │ +

А2

Б Умови:

а) А, Б, В – зашифровані хімічні елементи;

б) А3БВ3; А3БВ2; А3БВ4 – тверді речовини;

в) Мr(Б2А4) + Мr(А2) = 68

г) А2В; Б2А4 – рідини;

д) ω(В) в А3БВ4 дорівнює 65,31 %;

е) А2В; А2 – речовини молекулярної будови.

(2010-11 н.р., Шушваль І.І.)
Авторський варіант розв’язку

Послідовність виконання

А2 - проста речовина, Аr(А) може бути не більше 11 відповідно до умови- (в). Елементи, що мають таку Аr: Бор (Аr =11) ,Берилій(Аr = 9), Літій (Аr = 7), Гелій (Аr = 4), Гідроген(Аr = 1). Гелій не утворює сполук. З вказаних елементів умовам: в), г), ж) найкраще відповідає Гідроген.

ж) А2 →H2. Водень речовина молекулярної будови.

в)Мr(Б2А4) Мr(А2) =68; Х∙2 + 1∙4 + 1∙2 = 68; 2Х + 6 = 68;2Х =62; X =31. Б → Р (фосфор)

Б2А4 – Р2Н4 (дифосфін).

БА3 – РН3 (фосфін)

д) ω(В) в А3БВ4 дорівнює 65,31%; 100% - 65,31% = 34,69%;

34,69% = 34 (3Аr(Н) + Аr(Р))

Мr(А3БВ4) = 98;

98 - 34 = 64; 64 : 4 = 16; Аr(В) = 16; В → О (Оксисен)

А3БВ4 – Н3РО4 (ортофосфорна кислота)

В2 – О2 (кисень)

А3БВ3 – Н3РО3 фосфітна кислота)

А3БВ2 – Н3РО2 (гіпофосфітна кислота)

Б4В10 – Р4О10 (фосфор (V) оксид)

Б4В6 – Р4О6 (фосфор (ІІІ) оксид)

Б2В4 – Р2О4 (фосфор (ІV) оксид)

А2В – Н2О (вода)

Рівняння:

3РО2 = 2Н3РО3 + РН3;3РО2 + ЗН2О = Н3РО3 + Н3РО4 + 3Н2;

Н3РО3 + Н2О = Н3РО4 + Н2;t°

3РО3 = 3Н3РО4 + РН3;

охолодження

2РН3 ===== Р2Н4 + Н2

2Н4+7О2 → Р4О10 + 4Н2О; .

інерт.сер., t°

ЗР4О10 + 8Р =======> 4О6;

t°, вакуум

4О6→ 3Р2О4 + 2Р.

Назви речовин: Н2 -водень, Р- фосфор, Н3РО4-ортофосфатна кислота, 02- кисень, Р4О10- фосфор(V) оксид, Р4О6 - фосфор(ІІІ) оксид, Р2О4- фосфор(ІV) оксид, Н2О -вода

Назви речовин: РНз- фосфін, Р2Н4 дифосфін, Н3РО3- фосфітна кислота, Н3РО2 - гіпофосфітна кислота
32. Дано речовини: НС1, N2, Са. Напишіть не більше 20 хімічних реакцій які можна провести з цими речовинами, продуктами які можна добути з цих речовин чи продуктів їх взаємодії. (2010-11 н.р.,

Гальчук Н.П.).
Авторський варіант розв’язку

2НС1 = Н2 + С12 2НС1 + Са = СаС12 + Н2 N2О + H2 = N2 + H2Оt° кат, Р, t°

2О = 2Н22 N2+3H2 ====== 2NH3

N22 = 2NO 2Са + О2 = 2СаО 2Н2 + О2 = 2Н2О

Са + Н2 = СаН2 ЗСа + N2 = Ca3N2 Са + С12 = СаС12

NH3 + НС1 = NH4C1 4NH3 +3О2 = 2N2 + 6H2О

t°, кат

4NH3 +5О2===== 4NO + 6H2О NH3 + H2О = NH4OH

NH4OH + HC1 = NH4C1 + H2О CaO + H2О = Ca(OH)2

Са(ОН)2 + 2НС1 = СаС12 + 2Н2О

2NO + О2 =2NО2 4NО2 + О2 +2H2О = 4HNО3


33. Суміш ферум (ІІ) і ферум (ІІІ) оксидів масою 39,2 г розчинили в хлоридній кислоті з масовою часткою хлороводню 20 %, густина розчину 1,101 г/мл. Виявили, що прореавала кислота, яка місться в 232 мл такого розчину. Визначте склад суміші. (2010-11 н.р., Бойко Г.Д.).
Авторський варіант розв’язку

1 .Маса кислоти, що вступила в реакцію

М(НС1) = 0,20 • 232 • 1,101 = 51,1 г

2. Рівняння реакцій

х моль 2х моль

FeO + 2НС1 = FeCl2 + Н2О

72г/моль 2 36,5 г/моль
у моль 6у моль

Fe2О3 + 6НС1 = FeCl3 + 3H2О

160 г/моль 6 36,5 г/моль

Система алгебраїчних рівнянь

х∙72 + у ∙160 = 39,2

(2x + 6y)∙ 36,5 = 51.1

Склад за кількістю х = 0,1 моль FeO або 33,33%; у = 0,2 моль Fe2О3 або 66,67%.

Склад за масою m(FeO) = 7,2 г або 18,37%; т(Fе2О3) = 32,0 г або 81,63%


34. Від додавання до 50 г води 2г суміші натрію та його оксиду утворюється розчин з масовою часткою розчиненої речовини 5,4 %.

1. Напишіть рівняння можливих хімічних реакцій.

2. Обчисліть склад вихідної суміші в масових відсотках.

3. Який максимальний об'єм діоксиду вуглецю за нормальних умов може поглинути утворений розчин?(2010-11 н.р., Гаврилаш Я.Л.)

Авторський варіант розв′язку

х -маса натрію у вихідній суміші, (2- х) - маса натрій оксиду.

Рівняння реакцій

хг 1,74хг 0,0435х г

2Na + 2Н2О = 2NaOH + Н2
(2∙23)г (2∙40)г (1∙2)г

(2-x)r 129(2-x)

Na2О + 2H2О = 2NaOH
(M62)г (2-40)г

3. ω(Na OH) = m(NaOH)/ mp03 4. ω (NaOH) = m(NaOH)/ m(H2О) + m(Na + Na2О) - m(H2) 0,054 = l,75x + l,29(2-x)/50+2-0,0435x; x = 0,5 г (Na);

4.ω(Na) = 0,5/2 = 0,25 або 25%

ω(Na2O) = 100-25 = 75%

5. Максимальний об'єм СО2 поглинається у випадку утворення кислої солі

2,81г. у л

NaOH + СО2 = NaHCО3

(1∙40)г (1∙22,4)л

m(NaOH) = 1,75х + 1,29(2-х) = 1,75∙ 0,5 + 1,29(2-0,5) = 0,875 + 1,935 = 2,81 г.

у = 1,5736 л.


35. У розчин, що містить 10,8 г сулеми (НgCl2) занурили мідну пластинку. після витіснення всієї ртуті маса пластинки збільшилася на 13,7 %. визначити масу зануреної мідної пластики. (2007-08 н.р., Двояк Н.Б.)
Авторський варіант розв′язку:

m(HgCl2) = 10,8 x

Δm (Hg/Cu) = 13,7% Cu + HgCl2 = Hg + CuCl2


m(Cu) - ?

Позначимо вихідну масу пластинки міді через х

після реакції маса пластинки стала: х + 5,44 г

10,8 x 201

m(HgCl2) = 10,8 г m (Hg) = = 7,98 (г)

272

Δm (Hg/Cu) = 201 – 64 = 137 (г) ( за молярними масами)7,98 х 137

Δm (Hg/Cu) = = 5,44 (г) ( за умовою задачі)

201

складаємо пропорцію:


х – 100 %

х + 5,44 – 113, 7 %

113,7х = 100(х+5,44) звідси 13,7х = 544 х= 544 6 13,7 = 40 (г)

Відповідь: Маса зануреної мідної пластинки 40 г.


36. Який об'єм 78% сульфатної кислоти (ρ = 1,71 г/мл) потрібно для розчинення 4 г суміші міді та купрум (ІІ) оксиду, якщо відомо, що врезультаті розчинення такої ж маси цієї суміші в розбавленій нітратній кислоті виділяється 560 мл (н.у.) нерозчинного у волі газу? (2007-08 н.р., Гальчук Я.А.).
Авторський варіант розв′язку

При взаємодії розведеної нітратної кислоти з міддю виділяється нітроген (ІІ) оксид, який не взаємодіє з водою.

x 0,56 л

3Сu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

3· 64 г/моль 2· 22,4л/моль

х = (3·64·0,56) : 2·22,4 = 2,4 (г)

Складаємо рівняння реакцій взаємодії міді та купрум (ІІ) оксиду з сульфатною кислотою та визначаємо масу кислоти, що прореагувала.

Сu + 2H2SO4 = СuSO4 + SO2 + 2H2OСuO + H2SO4 = СuSO4 + 2H2O
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка