Методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладівСторінка1/6
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.16 Mb.
#2181
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6Самоаналіз діяльності

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22

Білоцерківської міської ради

Київської області

за 2011-2014 роки

Прізвище керівника закладуКучма Галина Віталіївна
Під час підготовки матеріалів до проведення державної атестації були проаналізовані та використані документи Міністерства освіти і науки України:

 • типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу, затверджена наказом Державної інспекції навчальних закладів України від 04.07.2012 року № 27-а,

 • методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів (лист МОН України № 1-9-533 від 07.08.2013 року),

 • орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом МОН України від 17.06.2013 р. №772;

 • Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про засади державної мовної політики»;

 • Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

 • Національна доктрина розвитку освіти України;

 • державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»);

 • Закон України «Основи законодавства про охорону здоров'я»;

 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. № 782;

 • практичний досвід самоаналізу освітньої діяльності шкіл України;

 • наукова та методична література про педагогічний менеджмент,

 • матеріали внутрішньошкільного контролю та моніторингу навчальних досягнень учнів.

Для збору, вимірювання та оцінювання інформації було використано: протоколи засідань загальних зборів трудового колективу, ради школи, педагогічної ради, засідань атестаційної комісії, методичних структур, учнівського самоврядування, батьківських зборів, результати шкільних моніторингів, звітна документація вчителів, записи наслідків внутрішкільного контролю, матеріали нарад при директору, накази з основних та кадрових питань, алфавітна книга, журнал обліку педагогічних працівників, особові справи вчителів, штатний розпис, статистичні звіти, матеріали співбесід з учителями та учнями, батьками, технічна документація, статут школи, результати анкетувань, інші нормативно–правові документи.

До уваги бралися аналізи результативності навчально–виховного процесу, базової і додаткової освіти, здійснення обов’язкової освіти, організації навчально–виховного процесу, системи врядування загальноосвітнім навчальним закладом, системи виховної роботи, роботи з педагогічними кадрами, стан матеріально–технічного забезпечення, соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу.

Зібрана інформація була оброблена шляхом систематизації, аналізу, співставлення, порівняння та узагальнення.

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області всю діяльність педагогічного та трудового колективу спрямовує на забезпечення прав учнів і вихованців на забезпечення реалізації прав на здобуття повної загальної середньої освіти, організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, становлення і розвиток виховної системи, науково-методичну роботу з педкадрами, співпрацю освітнього закладу із сім’єю, позашкільними і громадськими організаціями з метою розвитку особистості школярів.

В основу діяльності навчального закладу покладені діючі законодавчі та освітні нормативні документи України: Конституція України, "Національна доктрина розвитку освіти", Закони України: "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про засади державної мовної політики», "Про охорону дитинства", "Про попередження насильства в сім'ї", "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю", "Про охорону праці", "Про дитяче харчування", "Про фізичну культуру і спорт", державні програми "Діти України", "Освіта" ("Україна XXI ст."), Конвенція про права дитини, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, інші нормативно - правові акти, Статут школи.

Пріоритетними тенденціями в розвитку закладу є: • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту,

 • створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації,

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення,

 • розвиток здібностей і обдарувань, наукового світогляду учнів,

 • виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти,

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, цінностей інших народів і націй,

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів, прав і свобод людини, громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина,

 • реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань,

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів,

 • інформатизація освіти,

 • запровадження освітніх інноваційних технологій,

 • модернізація управління,

 • професійне вдосконалення педагогічних працівників.

Адміністрація та педагогічний колектив школи здійснюють системний аналіз, планують та коригують відповідно до цього запиту свою діяльність. Тенденції розвитку школи відповідають політиці держави.

Педагогічний колектив має достатній кваліфікаційний рівень, впроваджує інноваційні технології та передовий педагогічний досвід, налагоджує міжнародну співпрацю.


Інформаційна довідка

Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 22 м. Білої Церкви Київської області, створена Білоцерківською міською радою у 1993 році та перейменована у Білоцерківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області рішенням Білоцерківської міської ради від 21.06.2012 року № 648-27-VI.

Юридична адреса Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області: 09106, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Таращанська, 167, телефони: 33-91-33, 33-96-41, 33-96-43, e-mail: school22bc@gmail.com, www.bcschool22.at.ua

Навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, знаходиться у міській комунальній власності, підпорядковується управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області.

1 вересня 1994 року перед учнями вперше відчинила двері загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22, за парти сіло 750 учнів. Вона стала центром життя Таращанського масиву міста Білої Церкви, оскільки школа є єдиною в мікрорайоні.

Протягом першого року навчання (1993) учнів початкових класів змогли прийняти 30 аудиторій, а вже в 1994 році вступила в дію друга черга шкільного приміщення, відчинилися двері старшої школи для 1006 учнів. Загалом того навчального року за парти сіло 1756 учнів.

Білоцерківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області ще досить молодий навчальний заклад, але не зважаючи на це, має певні досягнення як серед учнівської молоді, так і серед педагогів.

З 2000 року школа є базовим навчальним закладом для проходження практики студентами гуманітарно-педагогічного коледжу Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Школа здійснює інноваційну діяльність: апробації навчальних підручників, посібників, з 2013 року працює за проектом «Росток», у грудні 2013 року заклад став фіналістом конкурсу «2000 шкіл» національного проекту «Відкритий світ».

Школа налічує двадцятилітню історію і має свої традиції: щороку проходять традиційні вечори: «Зустріч шкільних друзів», «Шкільна зірка», місячник морально–правового виховання, декада «Ми за здоровий спосіб життя», загальношкільний конкурс «Клас року», «Учень року», «Лист у майбутнє», «Посвята у читачі», «Майбутнє твориться сьогодні» тощо.

Випускники школи: Шепель Олександр - заслужений майстер спорту з пауерліфтингу, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, чотириразовий чемпіон України, рекордсмен світу та Європи; Яна та Наталка Клим – вокалісти групи "Ділайс", Юрченко Вікторія - кандидат історичних наук.
Забезпечення прав громадян на здобуття загальної середньої освіти

З метою виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» № 646 від 12.04.2000р. у навчальному закладі проводиться робота по перевірці наявності дітей шкільного і дошкільного віку в мікрорайоні, з’ясовується питання отримання повної загальної середньої освіти дітьми та молоддю мікрорайону.

Аналіз здійснення обов’язкової освіти показав, що в 2011/2012 навчальному році у мікрорайоні нараховувалося 1004 дітей, з них у навчальному закладі навчалося 650 дітей (решта – в інших навчальних закладах) та 148 учнів із сусідніх мікрорайонів, у 2012/2013 навчальному році – 1017 дітей, з них у навчальному закладі - 617 дітей (решта – в інших навчальних закладах) та 141 учень із сусідніх мікрорайонів, у 2013/2014 навчальному році –1016 дітей, з них у навчальному закладі – 642 дітей (решта – в інших навчальних закладах) та 115 учнів із сусідніх мікрорайонів.

В мікрорайоні немає дітей шкільного віку, що не навчаються без поважної причини. На момент самоаналізу всі діти у мікрорайоні охоплені різними формами навчання.

З метою 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням у школі постійно здійснюється організаційна робота, оновлюється база даних про дітей віком від 5 до 18 років, що проживають у мікрорайоні, розробляються і проводяться заходи по недопущенню бездоглядності та невідвідування учнями школи: щодня заповнюється журнал відвідування уроків, листки спізнень та зошит персонального контролю за учнями, які схильні до пропусків уроків без поважної причини. Адміністрацією школи щотижнево приймаються звіти класних керівників щодо причини відсутності дітей, щомісячно перевіряється відповідність медичних довідок, пояснювальних записок від батьків щодо кількості пропущених уроків, зазначених на сторінці обліку та предметних сторінках класного журналу.

У школі створені всі необхідні умови для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти дітьми та молоддю мікрорайону. Щороку в квітні працює консультативний пункт, де батьки майбутніх першокласників можуть отримати кваліфіковану допомогу психолога та досвідчених учителів початкової школи з приводу готовності дитини до навчання в школі, батьківський всеобуч.


Контингент учнів школи

Всього у школі на 30.05.2014 року навчалося - 754 дітей у 27 класах (із них: 1-4 кл. – 341 учнів, 5-9 кл. – 337 учнів, 10-11кл. – 76 учнів).

У школі протягом останніх трьох років помітна тенденція до зменшення кількості учнів, що характерно загальнодержавним причинам спаду народжуваності у країні. З цієї ж причини зменшується кількість класів у школі.

Мережа класів і кількість учнів за останні роки становила:

2011/2012 н.р. – 28 класів (1-4 кл. – 13, 5–9 кл. – 11, 10–11 кл. – 4 кл.), учнів – 801;

2012/2013 н.р. – 26 класів (1-4 кл. – 12, 5-9 кл. – 11, 10–11 кл. – 3 кл.), учнів – 758;

2013/2014 н.р. – 27 класів (1-4 кл. – 12, 5-9 кл. – 12, 10-11 кл. – 3 кл.), учнів – 754. Наповнюваність учнів у класах у 2011/2012 н.р. – 28,6 учнів; 2012/2013 н.р. – 29,2 учнів; 2013/2014 н.р. – 28,0 учнів.

Поступово ця тенденція буде змінюватися до зростання кількості учнів та класів.

У результаті систематичної профорієнтаційної роботи з учнями та їх батьками переважна більшість випускників 9-х класів продовжує навчання у нашому закладі для здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

За останні три роки зі школи випущено учнів випускних класів:

2011/2012 н.р. 9 кл. – 73 учні, 11 кл. – 76 учнів;

2012/2013 н.р. 9 кл. – 55 учнів, 11 кл. – 35 учні;

2013/2014 н.р. 9 кл. - 58 учнів, 11 кл. – 44 учні.
2011/2012

2012/2013

2013/2014

Продовжили навчання в даній школі

44

50

34

Продовжили навчання у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації

20

22

18

Продовжили навчання у вечірніх школах

0

0

0

Для отримання базової та повної загальної середньої освіти учні мають все необхідне: обладнані кабінети, необхідні підручники, наочні посібники.

Для учнів початкової школи працює чотири групи продовженого дня. Вихователі ретельно слідкують за виконанням учнями домашніх завдань, надають індивідуальну допомогу тим, хто не засвоїв навчальний матеріал на достатньому рівні під час уроків. Навчальна робота, прогулянки на свіжому повітрі, спортивні заняття та гуртки імпонують батькам, тому наповнюваність ГПД максимальна – по 30 дітей.

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області користується авторитетом у мікрорайоні. Освітній заклад здійснює культурно–масову, просвітницьку роботу, організовує трудові десанти, впорядковує прилеглі території, бере участь у різноманітних конкурсах, заходах, змаганнях.

Підвищення ефективності роботи з підготовки дітей до шкільного навчання у школі забезпечується взаємодією дитячого садка та школи, яка передбачає:

- прослідковування подальших досягнень випускників ДНЗ;

- взаємовідвідування уроків та занять;

- проведення спільних заходів, у яких беруть участь і учні, і вихованці дошкільного навчального закладу.

Дана співпраця забезпечує дотримання наступності при переході дітей із садочка в початкову школу і передбачає, з одного боку, спрямованість навчально-виховної роботи в дитячому садку на вимоги, які будуть поставлені дітям у початковій школі, а з іншого боку – на опору вчителя на досягнутий старшими дошкільниками рівень розвитку, на здобуті в закладі чи сім'ї знання, навички, досвід та активне використання їх у подальшому навчально-виховному процесі.

Наступність забезпечується узгодженням цілей виховання, навчання та розвитку на рівні дитячого садка, початкової, середньої та старшої школи, тобто підпорядкуванням усього освітньо-виховного процесу загальній ідеї становлення особистості дитини, розвитку її загальноінтелектуальних умінь, креативності, ініціативності, допитливості, самосвідомості, самооцінки тощо.

У навчальному закладі створені достатньо комфортні умови, які забезпечують принцип наступності у дошкільній і початковій освіті. Щоб із перших днів перебування в школі дитина безболісно адаптувалася до нової соціальної ролі, ведеться кропітка робота з батьками, вихованцями. З цією метою проводяться індивідуальні бесіди, консультації, які проводить психолог школи.

Важливим при переході учнів зі школи І ступеня в школу ІІ ступеня, адаптації учнів до нових умов навчання є системність використання навчальних підручників та посібників, які написані одними авторами. Для цього адміністрацією школи ведеться кропітка робота по реалізації даного питання, хоча це питання потребує загальнодержавного вирішення.

Педагогічні працівники з метою збереження наступності щороку в травні знайомляться з учнями майбутнього 5 класу, вивчають їх поведінку, рівень навчальних досягнень, проводять анкетування, бесіди з батьками, разом готують навчальні приміщення до нового навчального року, планують спільні виховні заходи.

Питання наступності та адаптації учнів школи знаходяться під контролем адміністрації. Згідно плану внутрішкільного контролю щороку вивчається питання адаптації учнів 1, 4, 5, 9 та 11 – х класів до умов навчання. Результати досліджень узагальнюються аналітичними довідками, наказами, що розглядаються на нарадах при директору.

Тісний зв'язок навчальний заклад здійснює з іншими культурно-просвітницькими організаціями міста: ЦТДЮ «Соняшник», СЮН, СЮТ, БХТ, ДЮСШ № 1,2, школами мистецтв, клубом за місцем проживання «Перлина», районною та центральною бібліотеками, товариством «Червоний хрест». За їх спільною участю готуються та проводяться різноманітні акції та заходи.


Матеріально-технічне забезпечення

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області має одну навчальну типову будівлю та два приміщення: гараж, теплицю.

Навчальний корпус - чотириповерхова цегляна будівля, збудована у 1993 році, повний запуск якої відбувся у 1994 році, обладнана водопроводом, у тому числі з гарячою водою та каналізаційними мережами, загальна площа всіх приміщень – 10440 м2, кількість класних кімнат - 42, корисна площа внутрішніх приміщень для організації роботи – 2425 м2. Корпус має два крила. У першому крилі знаходяться класні кімнати, де навчаються учні 1- 4 класів, бібліотека, читальний зал, книгосховище, кабінет інформатики та кабінет ІКТ, їдальня (на 330 посадкових місць), кухня, ігрова кімната, внутрішні туалети, дві спальні для учнів перших класів, гардероб, медичні приміщення, службово-побутові приміщення, вентиляційна. У другому навчальному крилі розміщуються кабінети, які забезпечують організацію навчально–виховного процесу учнів 5-11–х класів та методичний кабінет, учительська, кабінет хореографії, фітнес - клас, майстерні, кабінет музики, кімната для зберігання реактивів, внутрішні туалети, службово-побутові приміщення, електрощитова. Проектна потужність навчальної будівлі – 1176 чоловік. Школа має для технічної праці 2 майстерні (столярну та слюсарну), 1 кабінет для обслуговуючої праці та 1 кабінет кулінарії, спортивний зал, залу для масових заходів. Вхід до будівлі обладнано пандусом. Опалення усіх приміщень - центральне. Стан теплових мереж «добрий». Стан навчальних кабінетів, бібліотеки, майстерні, спортзалу, спортмайданчиків – «достатній» і «добрий». Стан усіх приміщень – «добрий».

Існує потреба у ремонті частини даху приміщення школи, службового туалету, заміни вхідної групи, встановлення склопакетів. Нагального вирішення потребує оновлення матеріально – технічної бази навчальних кабінетів.

Навчальні приміщення початкової, середньої та старшої школи оформлені відповідно до їх діяльності та на 70 %, відповідно до типового переліку, забезпечені обладнанням, навчально – науковими посібниками та технічними засобами навчання.

У 2013/2014 навчальному році було атестовано 10 навчальних кабінетів. Із них три кабінети - на першу категорію, сім – на другу. Кабінети мають паспорти з переліком опису майна, технічних засобів, наявного навчального, наочного обладнання та методичного, аудіо, відео- забезпечення, нормативні документи, що регулюють роботу кабінету, техніку безпеки, охорону праці, пожежну безпеку, акти – дозволи на проведення занять, листи погодження роботи кабінетів, розклади та режими роботи, перспективні плани роботи, плани роботи на 2014/2015 н.р, аналізи роботи кабінетів за попередні роки, інвентарні та матеріальні книги. Кабінет інформатики має санітарний паспорт, протокол вимірювання напруги електричного поля, погоджені головним державним санітарним лікарем Білої Церкви. У кабінетах наявні експозиційні виставкові матеріали, тематичні стенди, накази про результати атестації кабінетів та призначення їх завідуючих, атестаційні листи, навчальні програми, методичні рекомендації, критерії оцінювання тощо. Всі приміщення використовуються раціонально.

Робочі місця учителя та учнів відповідають санітарно–гігієнічним вимогам, сприяють здійсненню педагогічного процесу та проведенню позакласної навчально-виховної роботи, обладнані меблями згідно з діючими нормативними документами.

Оренду приміщень та надання окремих приміщень для оренди іншими організаціями заклад не здійснює.

Державний акт на право користування земельною ділянкою знаходиться у процесі виготовлення.

На початку навчального року, відповідно до мережі класів, шляхом перерозподілу фонду підручників між школами, здійснюється забезпечення потреб в підручниках. Забезпеченість навчального закладу на момент аналізу його діяльності становить 99%.

Забезпечення школи навчально-методичною літературою відбувається переважно через бюджетне фінансування, а також за рахунок вчителів, спонсорських надходжень, подарункової літератури. Поповнення підручниками здійснюється централізовано через управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області шляхом замовлення, з урахуванням пропозиції вчителів. Облік, утримання та передача в користування учням здійснюється шкільною бібліотекою відповідно до нормативних документів. Періодично, в міру надходження, відбувається оновлення фонду підручників, навчальних посібників та художньо-методичної літератури.

Шкільна бібліотека забезпечена необхідною матеріально-технічною базою: приміщення, абонемент, читальна зала, книгосховище, бібліотечні меблі, стелажі, столи, стільці, засоби пожежогасіння тощо.

На кінець 2013/2014 навчального року фонд бібліотеки становить 29020 примірників. З них: фонд підручників становить 20480 примірників, методичної літератури (брошури, журнали) – 4229 примірників, художньої літератури – 4311 примірників.

Порівняльна характеристика забезпечення підручниками, літературою та періодичними виданнями висвітлена у таблиці:Найменування

2011/2012 навчальний рік

2012/2013 навчальний рік

2013/2014

навчальний рікПідручники

1191

2105

1242

Художня література

146

167

37

Методична література

44

11

7

Періодичні видання (видів/ на суму)

24/4057,96

24-29/5380,04

22/5426,71

Бібліотека обладнана шістьма комп’ютерними робочими місцями, які підключені до мережі Інтернет, ксероксом.

На сайті школи створена сторінка шкільної бібліотеки.

Бібліотечно-бібліографічна класифікація книжкового фонду шкільної бібліотеки ведеться за таблицею для дитячих та шкільних бібліотек. Наявна картотека та допоміжна документація: інвентарні, сумарні, подарункова книги, щоденник шкільної бібліотеки, журнал обліку книг, прийнятих від читачів взамін загублених, журнал обліку брошурних видань, книга обліку замовлень на підручники, паспорт бібліотеки, папка обліково – звітної документації.
Фонд розставлений в алфавітному порядку за розділами: художня література, українська література, зарубіжна література, дитяча література.

Окремо розміщений стелаж з енциклопедичною, словниковою та довідковою літературою. До всіх видань організовано відкритий доступ згідно Правил користування бібліотекою.

Відповідно до річного плану роботи школи на нарадах при директору розглядаються питання “Про стан забезпечення учнів підручниками”, «Про використання навчальної літератури», питання про надходження новинок методичної літератури та підручників до шкільної бібліотеки.

Завідувач бібліотекою Кваша Н.А. та провідний бібліотекар Кравченко Т.В. виступають на інструктивно-методичних нарадах педагогів, нарадах при директору, педагогічних радах з питань «Система роботи з обдарованими учнями», «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів», знайомлять з новинками навчальної, методичної літератури та періодичних видань. У закладі щороку видаються накази: «Про отримання підручників класними керівниками», «Про використання навчальних програм», «Про використання в навчально–виховному процесі підручників, посібників, навчально – методичної літератури», «Про організацію роботи бібліотеки», «Про стан роботи шкільної бібліотеки» тощо.

Читачами бібліотеки є 641 учень (85%), 76 педагогів та інших працівників школи.

Облік бібліотечного фонду ведеться в інвентарних книгах. Фонд підручників відокремлений від фонду художньої літератури.

З учнями - читачами здійснюються індивідуальні та групові форми роботи. Проводяться бібліотечні уроки з учнями молодших та середніх класів: “Правила користування бібліотекою”, Я відкриваю книгу - яка щаслива мить», «Запрошую на розмову про літературну довідку», конкурси малюнків до прочитаних творів тощо.

Шкільна бібліотека тісно співпрацює з районною та центральною бібліотеками, через спільні заходи: зустрічі з місцевими письменниками, композиторами, участь учнів у літературних студіях, конкурсах.

Для педагогів школи здійснюється інформаційна робота про нові надходження періодичної та методичної літератури.

У 2013/2014 навчальному році за рахунок благодійних коштів були отримані 100 примірників художньої та методичної літератури, бібліотека підписала за бюджетні кошти 8 періодичних видань, за спонсорські кошти – 14 видань.

Системними у школі є рейди з перевірки підручників бібліотекарями школи, органами учнівського самоврядування та класними керівниками. Ведеться просвітницька робота по збереженню книг.

Умови функціонування бібліотеки – «добрі». Недоліком є те, що читальна зала суміщена з абонементом.

Навчальний заклад під’єднаний до мережі Інтернет, має власний веб–сайт http://bcschool22.at.ua/, адміністратором якого є вчитель англійської мови Петрова В.І., що став лауреатом обласного етапу на кращий веб–сайт у 2012/2013 навчальному році.

Для інформування громадськості створено та наповнювалися сайти шкільних колективів: 5 – А класу (класний керівник Блажко О.І.), 5 – В класу (класний керівник Синєгуб Р.П.), 6 – В класу (класний керівник Валентенко О.І.), 11 – Б класу (класний керівник Заремба О.М.), персональний сайт директора школи Кучми Г.В.

У школи є і незалежний сайт вчителів, учнів, батьків, адміністратором якого є вчитель інформатики Муляр А.С. з адресою http://www.shkola22.com.ua/

Навчальний заклад має 49 персональних комп’ютерів та 1 ноутбук, 9 з яких використовуються в управлінсько–господарській діяльності (1- у секретаря., 1- у директора школи, 3 - у заступників директора з НВР, 1 – у заступника директора з ГР, 1- у педагога – організатора, 1 – у психолога, 1- у соціального педагога), 1 у кабінеті ІКТ, 11 – у кабінеті інформатики, 6 - у бібліотеці, 16 – у класах, 1 - у кабінеті музики, 1- у кабінеті обслуговуючої праці, 4 – індивідуальних для роботи вчителів фізики, хімії, фізичної культури. Термін придбання більшості з них становить понад 5 років і потребує модернізації. Чотири кабінети обладнані плазмовими телевізорами. Вся комп’ютерна та офісна техніка знаходиться у робочому стані.

Усі педагогічні працівники школи мають достатні знання з комп’ютерної грамотності, пройшли навчання за програмою «Інтел: навчання для майбутнього» та отримали сертифікати. Вчителі початкового навчання закінчили курси навчання та отримали сертифікати з методики викладання курсу «Сходинки до інформатики» у школі І ступеня.

Протягом п’яти років вчитель Муляр А.С. є регіональним тренером, який проводить навчання на базі школи за програмою «Інтел: навчання для майбутнього» для вчителів школи, вихователів ДНЗ мікрорайону, інших шкіл.

У навчально–виховному закладі дотримується належний температурний режим, регулярно здійснюється наскрізне провітрювання навчальних приміщень. На період осінь – зима проводиться повна герметизація вікон.

Освітлення навчального закладу природне і штучне. Коефіцієнт освітлення становить 1:4. Існує потреба у заміні застарілих конструкцій електросвітильників у коридорах та деяких класних приміщеннях.

Робочі меблі - столи, стільці відповідають віковим особливостям вихованців, у кабінетах проведені їх маркування.

У закладі здійснюються щоденні та генеральні прибирання. Весь інвентар для прибирання промаркований. Заклад забезпечений миючими та дезінфікуючими засобами. Санітарно–гігієнічний стан коридорів, санвузлів «добрий».

Прибирання та упорядкування території навчального закладу проводиться силами працівників та учнів школи під час проведення місячників благоустрою території. Вивіз сміття здійснюється централізовано.

Фінансове забезпечення діяльності навчально–виховного закладу над вдосконаленням матеріально–технічної бази здійснюється за рахунок бюджетних надходжень, коштів місцевого бюджету, спонсорських коштів.

За останні три роки було проведено реконструкцію частини покрівлі даху, здійснено капітальний ремонт туалету для персоналу та дітей на ІІІ поверсі, капітальний ремонт сходів, встановлено 31 металопластикове вікно, придбано інструмент у шкільну майстерню, відремонтовано швейні машинки, придбано дозатори для мила та сушки для рук у шкільну їдальню, встановлено накладки на сходову частину тощо.

Учасники навчально–виховного процесу бережуть шкільне майно, оберігають шкільні насадження. Дане питання у закладі регулюється наказами по школі: «Про призначення відповідального за теплогосподарство», «Про призначення відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства», «Про створення комісії із загального огляду будівель і споруд», «Про призначення відповідального за безпечне збереження будівель та споруд, інженерних мереж» тощо.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал