Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни " Технологія лікарських засобів"Скачати 316.57 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір316.57 Kb.


Методичні рекомендації
для підготовки до підсумкового модульного контролю та
Державної атестації з дисципліни “Технологія лікарських засобів”

Харків 2011МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМетодичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та

Державної атестації з дисципліни

Технологія лікарських засобів”

Для студентів денного та заочного відділення

спеціальності “Клінічна фармація”

Харків 2011
УДК: 615.45.014 (076)

Автори:

Ярних Т.Г., Данькевич О.С., Орловецька Н.Ф., Хохленкова Н.В.
Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни “Технологія лікарських засобів”: для студентів денного та заочного відділення спеціальності «Клінічна фармація»/ Ярних Т.Г., Данькевич О.С., Орловецька Н.Ф., Хохленкова Н.В. – Х., 2011. –
28 с.
В методичних рекомендаціях наведено перелік теоретичних питань, рецептурних прописів та розрахункових задач, які необхідно засвоїти при вивченні курсу технології лікарських засобів. Методичні рекомендації містять еталон написання технології рецептурного пропису, приклади рішення розрахункових задач та перелік лікарських і допоміжних речовин.

Методичні рекомендації призначені для аудиторної та позааудиторної роботи студентів спеціальності «Клінічна фармація» при підготовці до підсумкових модульних контролів та Державної атестації з технології лікарських засобів.


 Т.Г. Ярних

О.С. Данькевич

Н.Ф. Орловецька

Н.В. Хохленкова

 НФаУ, 2011


ВСТУП
Дані методичні рекомендації створені з метою допомоги студентам денного та заочного відділення спеціальності “Клінічна фармація” у підготовці до підсумкових модульних контролів і Державної атестації з технології лікарських засобів.

Вся контролююча база включає 50 теоретичних питань, 35 рецептів та банк тестових завдань до ліцензійного іспиту.

В методичних рекомендаціях наведено перелік теоретичних питань, які охоплюють весь курс технології лікарських засобів. При вивченні теоретичних питань слід користуватися лекційними матеріалами, основною та довідковою літературою, яка наведена у даних методичних рекомендаціях.

Головним практичним вмінням з технології лікарських засобів є приготування екстемпоральних лікарських засобів (ЕЛЗ), тому на контроль винесено 35 рецептурних прописів ЕЛЗ у вигляді різних лікарських форм. Студенти, користуючись отриманими теоретичними знаннями повинні вміти обґрунтовувати раціональну технологію та готувати лікарські засоби за наведеними прописами.

Для набуття практичних навичок з розрахунків кількості лікарських та допоміжних речовин пропису на поточний та модульний контроль винесено 65 розрахункових задач, які представлені в даних методичних рекомендаціях. З метою швидкого засвоєння цього матеріалу розрахункові задачі та прописи рецептів наведені з еталоном їх рішення.

Для обґрунтування раціонального способу введення лікарських речовин у ЕЛЗ студенти повинні знати їх фізико-хімічні властивості. В методичних рекомендаціях наведено перелік лікарських та допоміжних речовин, які входять до складу представлених рецептурних прописів, а інформація щодо фізико-хімічних властивостей та способу їх введення систематизована у «Довідкових матеріалах для підготовки до Ліцензійного іспиту КРОК-2 з аптечної технології ліків», які видано кафедрою технології ліків.Авторський колектив сподівається, що дані методичні рекомендації допоможуть студентам якісно підготуватися до підсумкового контролю знань та Державної атестації з технології лікарських засобів.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ.
ТВЕРДІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ
АПТЕЧНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА


 1. Технологія ліків як наукова дисципліна, її завдання та основні напрямки розвитку.

 2. Екстемпоральні лікарські засоби. Визначення, класифікація, контроль якості та зберігання.

 3. Документація щодо приготування ліків в аптечних умовах (виробничі записи, технологічні інструкції) та в промислових умовах (технологічний регламент).

 4. Порошки. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Технологія порошків аптечного та промислового виробництва.

 5. Технологія порошків з отруйними, наркотичними, сильнодіючими речовинами, оформлення їх до відпуску. Тритурацiї, їх призначення, зберігання та оформлення.

 6. Технологія порошків з важко подрібнюваними, барвними, пахучими речовинами та екстрактами.

 7. Збори. Брикетовані збори. Розчинні чаї. Характеристика та номенклатура. Технологія зборів.

 8. Таблетки. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Допоміжні речовини, які застосовуються у виробництві таблеток.

 9. Методи отримання таблеток. Покриття таблеток оболонками, види покриття та їх значення. Тверді дисперсні системи нових поколінь.

 10. Гранули. Драже. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Методи отримання.

 11. Капсули. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Методи отримання.

РІДКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ АПТЕЧНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА (КОНЦЕНТРОВАНІ РОЗЧИНИ, ВОДНІ ТА НЕВОДНІ РОЗЧИНИ, КРАПЛІ, СТАНДАРТНІ ФАРМАКОПЕЙНІ РІДИНИ)

 1. Водні розчини. Особливі випадки приготування водних розчинів (розчини Люголю, фурациліну, етакридину лактату, калію перманганату, осарсолу, кальцію глюконату, кислоти борної).

 2. Концентровані розчини. Визначення, вимоги ДФУ до них, технологія.

 3. Технологія мікстур з використанням сухих лікарських речовин, концентрованих розчинів.

 4. Сиропи. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них.

 5. Стандартні фармакопейні рідини. Визначення, номенклатура, способи прописування в рецептах.

 6. Неводні розчинники. Класифікація, вимоги ДФУ до них. Технологія спиртових та олійних розчинів.

 7. Краплі. Визначення, класифікація. Технологія водних та неводних крапель.

ГЕТЕРОГЕННІ РІДКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ АПТЕЧНОГО
ТА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА


 1. Високомолекулярні сполуки (ВМС). Визначення, класифікація, застосування ВМС у фармації. Технологія розчинів пепсину, крохмалю, желатину, метилцелюлози.

 2. Колоїдні розчини. Визначення, чинники, які впливають на стійкість колоїдних розчинів. Технологія розчинів протарголу, коларголу та іхтіолу.

 3. Ферментні та гормональні препарати. Класифікація, застосування.

 4. Суспензії. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Випадки утворення суспензій. Чинники, які впливають на стійкість суспензій. Закон Стокса. Правило Дерягіна.

 5. Методи приготування суспензій. Технологія суспензій з гідрофільними лікарськими речовинами.

 6. Технологія суспензій з гідрофобними лікарськими речовинами. Стабілізатори та механізм їх дiї.

 7. Олійні емульсії. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Способи приготування. Введення лікарських речовин з різними фізико-хімічними властивостями. Особливості введення фенiлсалiцилату.

ЕКСТРАКЦІЙНІ ПРЕПАРАТИ
АПТЕЧНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА


 1. Настої та відвари. Визначення, вимоги до них. Чинники, що впливають на повноту та швидкість екстракції діючих речовин з ЛРС.

 2. Технологія водних витягів із сировини, яка містить дубильні речовини, антраглікозиди, алкалоїди, серцеві глікозиди, ефірні олії, сапоніни. Введення лікарських речовин до настоїв та відварів.

 3. Стандартизовані екстракти-концентрати. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ. Технологія водних витягів із екстрактiв-концентратiв різного агрегатного стану.

 4. Технологія водних витягів iз сировини, що містить слизи (корінь алтеї, насіння льону).

 5. Екстракти. Настойки. Максимально очищені препарати. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ, методи одержання.

М’ЯКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ І СУПОЗИТОРІЇ
АПТЕЧНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА


 1. Лініменти. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Технологія гомогенних і гетерогенних лініментів.

 2. Мазі, креми, гелі. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Мазеві основи. Технологія мазей промислового виробництва.

 3. Технологія гомогенних та гетерогенних мазей в аптечних умовах.

 4. Аерозолі. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Допоміжні речовини в технології аерозолів (розчинники, ПАР, пропеленти та ін.).

 5. Пластирі. Трансдермальні пластирі Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них.

 6. Лікарські засоби для вагінального та ректального застосування. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Характеристика супозиторних основ (масло какао, бутирол, вітепсол, ПЕО-основа, желатино-гліцеринова, мильно-гліцеринова).

 7. Технологічні стадії приготування супозиторіїв методом викачування. Введення лікарських речовин залежно від прописаних кількостей та фізико-хімічних властивостей.

 8. Технологічні стадії приготування супозиторіїв методом виливання та пресування в аптечних та промислових умовах. Введення лікарських речовин залежно від прописаних кількостей та фізико-хімічних властивостей.


ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ АПТЕЧНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ АСЕПТИЧНИХ УМОВ ПРИГОТУВАННЯ.

 1. Лікарські засоби для парентерального застосування. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них.

 2. Вимоги GMP та GPP до виготовлення стерильних лікарських засобів (підготовка повітря, персоналу, одягу, обладнання, приміщень, лікарських та допоміжних речовин).

 3. Методи стерилізації. Апаратура, що використовується при проведенні фізичних методів стерилізації.

 4. Технологічні стадії приготування розчинів для ін’єкцій. Стабiлiзацiя розчинів для iн'єкцiй.

 5. Інфузійні розчини. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них (ізотонічність, ізоіонічність, ізогідричність, осмолярність).

 6. Очні лікарські засоби промислового виробництва. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Допоміжні речовини (стабілізатори, консерванти, пролонгатори).

 7. Очні краплі. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Технологія очних крапель в залежності від розчинності інгредієнтів.

 8. Очні м’які лікарські засоби. Визначення, класифікація, вимоги ДФУ до них. Особливості технології очних мазей.

 9. Лікарські форми з антибіотиками. Технологія різних лікарських форм з антибіотиками.

 10. Лікарські форми для новонароджених та дітей до 1 року. Вимоги до них, особливості технології.

 11. Фармацевтичні несумісності. Визначення, класифікація. Права та обов'язки провізора по відношенню до рецептів, що містять несумісні прописи.

 12. Біофармація як наука та її роль в розробці нових лікарських препаратів. Вплив фармацевтичних чинників на терапевтичну активність лікарських препаратів.

РЕЦЕПТУРНІ ПРОПИСИ

Випишіть рецепт латинською мовою згідно наказу МОЗ України № 360 від 19.07.05 р. Наведіть відповідні розрахунки та обґрунтуйте технологію. Приготуйте лікарський препарат. Напишіть лицевий бік паспорту письмового контролю. Оформіть препарат до відпуску згідно вимог наказів МОЗУ № 391 від 03.08.05 р., № 626 від 15.12.04 р.


ПОРОШКИ, ЗБОРИ

 1. Візьми: Магнію оксиду 0,2
  Вісмуту нітрату основного
  Натрію гідрокарбонату по 0,3
  Змішай, щоб утворився порошок.
  Видай такі дози числом 10.
  Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

 2. Візьми: Платифіліну гідротартрату 0,002
  Папаверину гідрохлориду 0,02
  Натрію гідрокарбонату
  Магнію оксиду по 0,1
  Змішай, щоб утворився порошок.
  Видай такі дози числом 20.
  Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

 3. Візьми: Рибофлавіну 0,005
  Кислоти аскорбінової 0,05
  Глюкози 0,1
  Змішай, щоб утворився порошок.
  Видай такі дози числом 20.
  Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

 4. Візьми: Екстракту беладони 0,01
  Папаверину гідрохлориду 0,1
  Камфори
  Кальцію карбонату по 0,2
  Змішай, щоб утворився порошок.
  Видай такі дози числом 30.
  Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

 5. Візьми: Квіток ромашки
  Квіток календули
  Листя шавлії
  Трави деревію
  Трави череди трироздільної по 20,0
  Настойки прополісу 10,0
  Змішай, щоб утворився збір.
  Познач. Збір «Воспалік» для полоскання.
  1 ст. ложка на склянку окропу; настоювати
  20 хв. у теплому місці та процідити.

ГОМОГЕННІ РІДКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

 1. Візьми: Натрію бензоату
  Натрію саліцилату по 2,0
  Нашатирно-анісових крапель 4 мл
  Води очищеної
  Води м’ятної по 50 мл
  Змішай. Видай. Познач. По 1 столовій ложці 3 рази на день

 2. Візьми: Хлоралгідрату 0,5
  Розчину кальцію хлориду 5 % 100 мл
  Глюкози 10,0
  Настойки конвалії
  Настойки собачої кропиви по 3 мл
  Змішай. Видай. Познач.
  По 1 столовій ложці 3 рази на день.

 3. Візьми: Анальгіну 0,5
  Натрію бензоату
  Натрію саліцилату по 1,0
  Сиропу простого 5 мл
  Води очищеної до 100 мл
  Змішай. Видай. Познач. По 1 дес. ложці 3 рази на день
  (дитині 2 роки).

 4. Візьми: Розчину Люголю 20 мл
  Змішай. Видай. Познач. Для змащування лакун мигдалин.

 5. Візьми: Розчину пероксиду водню 1% 50 мл
  Видай. Познач. Для змащування ясен.

 6. Візьми: Адонізиду 5 мл
  Настойки конвалії
  Настойки валеріани по 10 мл
  Ментолу 0,05
  Калію броміду 2,0
  Змішай. Видай. Познач. По 25 крапель 3 рази на день.

 7. Візьми: Кислоти борної 0,5
  Спирту етилового 50 мл
  Змішай. Видай. Познач. Для змащування шкіри.


ГЕТЕРОГЕННІ РІДКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

 1. Візьми: Розчину кислоти хлористоводневої 2% 100 мл
  Пепсину 1,0
  Дай. Познач. По 1 столовій ложці 3 рази на день.

 2. Візьми: Розчину протарголу 1% 10 мл
  Дай. Познач. Краплі в ніс.

 3. Візьми: Розчину коларголу 2% 200 мл
  Дай. Познач. Для спринцювань.

 4. Візьми: Розчину кофеїн-бензоату натрію 1% 100 мл
  Вісмуту нітрату основного 2,0
  Сиропу простого 10 мл
  Змішай. Видай. Познач. По 1 столовій ложці 3 рази на день.

 5. Візьми: Розчину кальцію хлориду 10% 100 мл
  Натрію гідрокарбонату 2,0
  Змішай. Видай. Познач. По 1 столовій ложці 3 рази на день.

 6. Візьми: Ментолу 0,2
  Натрію гідрокарбонату
  Натрію хлориду по 0,5
  Води очищеної 200 мл
  Змішай. Видай. Познач. Полоскання.

 7. Візьми: Настою кореня алтеї 100 мл
  Натрію бензоату 2,0
  Нашатирно-анісових крапель 3 мл
  Сиропу простого 5 мл
  Змішай. Видай. Познач. По 1 столовій ложці 3 рази на день.

(приготуйте з лікарської рослинної сировини і
із стандартизованого екстракту-концентрату)

 1. Візьми: Настою трави пустирника 100 мл
  Натрію броміду 2,0
  Настойки конвалії
  Настойки валеріани по 5 мл
  Змішай. Видай. Познач. По 1 столовій ложці 3 рази на день.

(приготуйте з лікарської рослинної сировини)

М'ЯКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

 1. Візьми: Ментолу 0,4
  Камфори 0,6
  Олії соняшникової 16,0
  Метилсаліцилату 3,0
  Змішай. Видай. Познач. Втирати в суглоби рук.

 2. Візьми: Дьогтю
  Ксероформу по 0,3
  Олії рицинової 10,0
  Змішай. Видай. Познач. Бальзамічний лінімент
  за Вишневським (для пов’язок).

 3. Візьми: Ефедрину гідрохлориду 0,2
  Ментолу 0,1
  Норсульфазолу 0,5
  Ланоліну 5,0
  Вазеліну 7,0
  Змішай, щоб утворилась мазь.
  Видай. Познач. Мазь для носа.

 4. Візьми: Новокаїну 0,25
  Ментолу 0,3
  Сірки осадженої 1,0
  Резорцину 0,5
  Ланоліну 0,6
  Вазеліну 10,0
  Змішай, щоб утворилась мазь.
  Видай. Познач. Для змазування уражених ділянок шкіри.

 5. Візьми: Кислоти саліцилової 0,4
  Цинку оксиду
  Крохмалю по 5,0
  Вазеліну 10,0
  Змішай, щоб утворилась паста.
  Видай. Познач. Паста Лассара.

 6. Візьми: Екстракту беладони 0,015
  Новокаїну 0,1
  Розчину адреналіну гідрохлориду (1:1000) крапель ІІ
  Масла какао 3,0
  Змішай, щоб утворився супозиторій.
  Видай такі дози числом 10.
  Познач. По 1 супозиторію на ніч.

 7. Візьми: Цинку оксиду
  Вісмута нітрату основного по 0,2
  Бутиролу достатню кількість
  Змішай, щоб утворився супозиторій.
  Видай такі дози числом 10.
  Познач. По 1 супозиторію 2 рази на день.

 8. Візьми: Стрептоциду 0,3
  Основи ПЕО достатню кількість
  Змішай, щоб утворився супозиторій.
  Видай такі дози числом 10.
  Познач. По 1 супозиторію на нічАСЕПТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ


 1. Візьми: Розчину новокаїну 1% ізотонічного 50 мл
  Простерилізуй !
  Видай. Познач. По 5 мл внутрішньом’язово 1 раз на 2 дні.

 2. Візьми: Розчину кофеїн-бензоату натрію 10% 50 мл
  Простерилізуй !
  Видай. Познач. По 1 мл підшкірно 2 рази на день.

 3. Візьми: Розчину натрію гідрокарбонату 3% 50 мл
  Простерилізуй !
  Видай. Познач. Для внутрішньовенного введення.

 4. Візьми: Розчину глюкози 2% ізотонічного 50 мл
  Простерилізуй !
  Видай. Познач. Для внутрішньовенного крапельного
  введення.
  (Вологість глюкози 9%).

 5. Візьми: Натрію хлориду 0,9
  Калію хлориду
  Кальцію хлориду
  Натрію гідрокарбонату по 0,02
  Глюкози 0,1
  Води для ін’єкцій до 100 мл
  Простерилізуй! Змішай. Видай.
  Познач. Розчин Рінгера–Локка для крапельного
  внутрішньовенного введення.

 6. Візьми: Рибофлавіну 0,001
  Кислоти аскорбінової 0,05
  Розчину глюкози 3 % 10 мл
  Змішай. Видай. Познач. По 2 краплі в обидва ока
  3 рази на день.

 7. Візьми: Розчину левоміцетину 0,25% 20 мл
  Видай. Познач. По 2 краплі 6 раз на день в ліве око.

Еталон відповіді на рецептурний пропис № 76
Rp.: Extracti Belladonnae 0,015
Novocaini 0,1
Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1 % gtts II
Olei Cacao 3,0
M. f. supp.
D. t. d. N 10
S. По 1 супозиторію на ніч.

Підпис та печатка лікаря

Даний лікарський препарат – ректальні супозиторії на маслі какао, які готують методом викачування.
Супозиторії містять сильнодіючі речовини, тому необхідно перевірити дози:

Екстракту беладони густого: РД = 0,015 ВРД = 0,05

ДД = 0,015 ВДД = 0,15

Дози не завищені

Новокаїну

(за дозами для в/м введення): РД = 0,1 ВРД = 0,1

ДД = 0,1 ВДД = 0,1

Дози не завищені

Розчину адреналіну

гідрохлориду 0,1%: РД = 2 краплі ВРД = 1 мл (25 крапель)

ДД = 2 краплі ВДД = 5 мл (125 крапель)

Дози не завищені
Супозиторії містять новокаїн – речовину, розчинну у воді. Необхідно встановити його процентний вміст в супозиторії:

0,1 – 3,0

Х – 100 Х = 3,3%  5%

Оскільки новокаїн міститься в кількості менше 5%, то його вводять за типом емульсії, використовуючи для розчинення прописаний у складі супозиторіїв розчин адреналіну гідрохлориду 0,1%. Екстракт беладони вводять у супозиторії у вигляді суміші зі спирто-водо-гліцериновою сумішшю (або використовують розчин густого екстракту 1:2). Дозують розчин густого екстракту краплями, використовуючи нестандартний краплемір (припустимо, що 0,1 г густого екстракту відповідає 4 краплям розчину густого екстракту).
ППК (з.б.)
Екстракту беладони густого (1:1) 0,015 · 10 = 0,15

Розчину густого екстракту беладони (1:2)
0,1 – 4 краплі


0,15 – Х крапель Х = 6 крапель

Новокаїну 0,1 · 10 = 1,0

Розчину адреналіну гідрохлориду 0,1%

2 краплі · 10 = 20 крапель

Масла какао 3,0 · 10 = 30,0

Маса однієї дози: (30,0 + 0,15 · 2 + 1,0 + 0,8) / 10 = 32,1 / 10 = 3,21

Технологія:

У ступку відважують 1,0 новокаїну, додають 20 крапель розчину адреналіну гідрохлориду 0,1%, розчиняють новокаїн і додають 6 крапель розчину екстракту беладони (1:2). Поступово додають 30,0 масла какао і уминають до утворення однорідної пластичної маси. Зважують масу і записують вагу на зворотному боці рецепту.

Викачують стрижень, поділяють його на 10 рівних доз, з кожної дози викачують конус. Загортають у вощані «косиночки» і поміщають в коробку. Наклеюють номер рецепту, етикетку «Зовнішнє», «Зберігати в прохолодному місці» і «Берегти від дітей».

ППК (л.б.)

Дата № 76

Novocaini 1,0
Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1 % gtts XХ
Extracti Belladonnae soluti (1:2) gtts VІ (0,1 густого = 4 краплі розчину)
Ol. Cacao 30,0
Massae suppositoriorum 32,1


3,21 № 10

Приготував:

Перевірив:

РОЗРАХУНКОВІ ЗАДАЧІ
КОНЦЕНТРОВАНІ РОЗЧИНИ
Розрахуйте кількість лікарської речовини і води для приготування:

 1. 5 л 20 % розчину гексаметилентетраміну (КЗО гексаметилентетра­міну 0,78; густина 20 % розчину гексаметилентетраміну 1,0421). Виправте концентрацію, якщо при аналізі вона дорівнює 20,7%; 19,8%.

 2. 3 л 10 % розчину кофеїн-бензоату натрію (КЗО кофеїну-бензоату натрію 0,65; густина 10% розчину кофеїну-бензоату натрію 1,0341). Виправте концентрацію, якщо при аналізі вона дорівнює 9,5%; 10,9%.

 3. 2 л 20 % розчину хлоралгідрату (КЗО хлоралгідрату 0,76; густина 20% розчину хлоралгідрату 1,0860). Виправте концентрацію, якщо при аналізі вона дорівнює 20,7%; 19,3%.

 4. 10 л 20 % розчину калію броміду (КЗО калію броміду 0,27; густина 20 % розчину калію броміду 1,1438). Виправте концентрацію, якщо при аналізі вона дорівнює 19,5 %; 20,6 %.

 5. 4 л 20 % розчину калію йодиду (КЗО калію йодиду 0,25; густина 20 % розчину калію йодиду 1,1478). Виправте концентрацію, якщо при аналізі вона дорівнює 23,6 %; 18,7 %.

 6. 7 л 10 % розчину кальцію глюконату (КЗО кальцію глюконату 0,50; густина 10 % розчину кальцію глюконату 1,0441). Виправте концентрацію, якщо при аналізі вона дорівнює 9,6 %; 10,3 %.

 7. 2 л 20 % розчину калію йодиду (КЗО калію йодиду 0,25; густина 20 % розчину калію йодиду 1,1478). Виправте концентрацію, якщо при аналізі вона дорівнює 18,9 %; 23,0 %.

 8. 4 л 10 % розчину натрію саліцилату (КЗО натрію саліцилату 0,59; густина 10 % розчину натрію саліцилату 1,0301). Виправте концентрацію, якщо при аналізі вона дорівнює 9,4 %; 10,5 %.

 9. 500 мл 10 % розчину натрію бензоату (КЗО натрію бензоату 0,65; густина 10 % розчину натрію бензоату 1,0381). Виправте концентрацію, якщо при аналізі вона дорівнює 9,8 %; 10,4 %.

 10. 1 л 25 % розчину магнію сульфату (КЗО магнію сульфату 0,50; густина 25% розчину магнію сульфату 1,1159). Виправте концентрацію, якщо при аналізі вона дорівнює 25,8%; 24,5%.

 11. 5 л 20 % розчину калію броміду (КЗО калію броміду - 0,27; густина 20 % розчину калію броміду 1,1438). Виправте концентрацію, якщо при аналізі вона дорівнює 20,7%; 19,3%.

Еталон рішення задачі № 96

Калію броміду 20 – 100

х – 5000 х = 1000 г
Води очищеної з урахуванням КУО (0,27 мл/г):
5000 – (1000 · 0,27) = 4730 мл

або з урахуванням густини 20% розчину калію броміду (1,1438 г/мл):


5000 · 1,1438 – 1000 = 4719 мл

Якщо концентрація 19,3%, то необхідно додати калію броміду:5000·(20 – 19,3) 350

х = –––––––––––––––– = ––––––– = 3,7 г100·1,1438 – 20 94,38
Якщо концентрація 20,7%, то необхідно додати води:

5000·(20,7 – 20)

х = –––––––––––––––– = 175 мл20
РОЗВЕДЕННЯ СТАНДАРТНИХ ФАРМАКОПЕЙНИХ РІДИН
Розрахуйте кількість інгредієнтів для приготування:

 1. 150 мл розчину пергідролю 5%.

 2. 150 мл розчину пероксиду водню 10%.

 3. 50 мл розчину аміаку 5%.

 4. 90 мл розчину кислоти оцтової 2%.

 5. 100 мл розчину калію ацетату 3%.

 6. 150 мл розчину формаліну 10%.

 7. 100 мл розчину кислоти хлористоводневої 1%.

 8. 150 мл розчину рідини Бурова 10%.

 9. 60 мл розчину формальдегіду 10% (із 30%).

 10. 500 мл розчину формаліну 10% (із 32%).

Еталон рішення задачі № 105

Розчин стандартної фармакопейної рідини виписаний під хімічною назвою, тому її кількість розраховують виходячи із фактичного вмісту речовини у стандартному розчині за формулою розведення.10% · 60 мл

Розчину формальдегіду 30% х = ––––––––––––– = 20 мл30%

Води очищеної 60 – 20=40 млЕталон рішення задачі № 106

Розчин стандартної фармакопейної рідини виписаний під умовною назвою, тому при розрахунку її стандартну концентрацію приймаємо за 100%.10% · 500 мл

Розчину формальдегіду 37% х = ––––––––––––– = 50 мл100%

Якщо готують не зі стандартного формальдегіду (37%), а з заниженою концентрацією (32%), то необхідно враховувати коефіцієнт поправки:

КП = 37% / 32% = 1,16
Розчину формальдегіду 32% х = 50 мл · 1,16 = 58 мл
Води очищеної 500 – 58 = 442 мл

НЕВОДНІ РОЗЧИНИ
Проведіть розрахунки кількості води очищеної та спирту, використовуючи для розрахунків спирту формулу розведення і табл. 2.9.10-3 ДФУ, доп. 1, для розрахунку води – табл. 2.9.10-3 і 2.9.10.-5 ДФУ, доп. 1.


 1. Розрахуйте кількість 95% спирту і води для приготування 1500 мл 70% спирту.

 2. Розрахуйте кількість 90 % спирту і води для приготування 100 мл
  40% спирту.

 3. Розрахуйте кількість 95 % спирту і води для приготування 500 мл
  70% спирту.

 4. Розрахуйте кількість 90 % спирту і води для приготування 600 мл
  50% спирту.

 5. Розрахуйте кількість 95% спирту і води для приготування 200 мл 60% спирту.

 6. Розрахуйте кількість 90% спирту і води для приготування 400 мл 60% спирту.

 7. Розрахуйте кількість 95% спирту і води для приготування 200 мл 50% спирту.

 8. Розрахуйте кількість 95% спирту і води для приготування 50 мл 60% спирту.

 9. Розрахуйте кількість 90% спирту і води для приготування 30 мл
  40% спирту?

 10. Розрахуйте кількість 70 % спирту і води для приготування 70 мл
  40% спирту.


Еталон рішення задачі № 116
І спосіб (з використанням табл. 2.9.10-5 ДФУ)

Кількість спирту 70% розраховують за формулою розведення:70 мл · 40%

х = –––––––––––– = 40 мл 70% спирту70%

Кількість води розраховують за даними таблиці 2.9.10-5, наведеної у ДФУ, доп. 1:

1000 мл 70% спирта – 774 мл води

40 мл 70% спирта – х х = 31 мл води


ІІ спосіб (з використанням табл. 2.9.10-3 ДФУ)

Щоб отримати 1000 мл 40% спирту необхідно змішати 571 мл 70% спирту і 443 мл води, а щоб отримати 70 мл, необхідно змішати:


1000 мл 40% спирту – 571 мл 70% спирту

70 мл 40% спирту – х х = 40 мл 70% спирту


1000 мл 40% спирту – 443 мл води

70 мл 40% спирту – х х = 31 мл водиНАСТОЇ ТА ВІДВАРИ
Розрахуйте кількість лікарської рослинної сировини та води для приготування водних витяжок:

 1. 180 мл настою листя шавлії.

 2. 120 мл відвару кори дуба.

 3. 150 мл відвару кореня солодки.

 4. 120,0 слизу насіння льону.

 5. 180 мл настою кореневища з коренями валеріани.

 6. 200 мл настою листя м‘яти.

 7. 200 мл настою кореня алтеї.

 8. 300 мл настою трави термопсису (вміст алкалоїдів 1,8%).

 9. 180 мл настою кореневища з коренями валеріани.


Еталон рішення задачі № 123

Настій кореню алтеї готують у співвідношенні 1:20 (Крозх.=1,3).


Кореню алтеї 1 — 20 мл

х — 200 мл х = 10,0 10,0 · 1,3 = 13,0


Води очищеної 200 · 1,3 = 260 мл

Еталон рішення задачі № 124

Співвідношення сировини і води 1:400

Трави термопсису (із стандартним вмістом алкалоїдів)

1 – 400 мл

х – 300 мл х = 0,75

Трави термопсису (зі вмістом алкалоїдів 1,8%) = 0,62

Води очищеної 300 мл
Еталон рішення задачі № 125

Співвідношення сировини і води 1:30

Кореневища з коренями валеріани

1 – 30 мл

х – 180 мл х = 6,0
Води: 180 + (6,0 · 2,9) = 197,4 мл


СУПОЗИТОРІЇ
Розрахуйте, яка кiлькiсть жирової основи потрібна:


 1. для виготовлення 120 свiчок, якi мiстять по 0,25 анальгiну, якщо форма дає свiчки iз жирової основи масою 3,8 (1/Еж анальгіна = 0,79).

 2. для виготовлення 100 свiчок, якi мiстять по 0,2 цинку оксиду
  i 0,15 дерматолу, форма дає свiчки iз жирової основи масою 3,1
  (1/Еж цинку оксид = 0,25, 1/Еж дерматолу = 0,38).

 3. для виготовлення 60 свiчок, якi мiстять по 0,15 вiсмуту нiтрату основного i 0,1 фенiлсалiцилату, якщо форма дає свiчки iз жирової основи масою 3,5 (1/Еж вісмуту субнітрату = 0,21, 1/Еж фенілсаліцилату = 0,72).

 4. для виготовлення 60 свiчок, якi мiстять по 0,15 кислоти борної
  i 0,1 танiну, якщо форма дає свiчки iз жирової основи масою 2,9 (1/Еж кислоти борної = 0,625; 1/Еж таніну = 0,90).

 5. для виготовлення 100 свiчок, якi мiстять по 0,2 ксероформу
  i 0,1 танiну, якщо форма дає свiчки із жирової основи масою 3,1 (1/Еж ксероформу = 0,21; 1/Еж таніну = 0,90).

Розрахуйте, яка кiлькiсть желатино-глiцеринової основи потрібна: 1. для виготовлення 120 кульок, що мiстять по 0,2 цинку оксиду, якщо форма дає кульки iз жирової основи масою 2,2 (1/Еж цинку оксиду = 0,25).

 2. для виготовлення 100 кульок, що мiстять по 0,2 алюмiнiєво-калiєвого галуну, якщо форма дає кульки iз жирової основи масою 2,4 (1/Еж алюмiнiєво-калiєвого галуну = 0,56).

 3. для виготовлення 60 кульок, що мiстять по 0,2 iхтiолу, якщо форма дає кульки iз жирової основи масою 4,0 (1/Еж іхтіолу = 0,91).

 4. для виготовлення 60 кульок, що мiстять по 0,15 протарголу, якщо форма дає кульки із жирової основи масою 2,7 (1/Еж протарголу = 0,71).


Еталон рішення задачі № 130

%сухих речовин 3,1 – 100%

0,3 – х х = 9,7%  5%

Жирової основи 100·3,1 – (100·0,2·0,21 + 100·0,1·0,90) = 296,8


Еталон рішення задачі № 134

%сухих речовин 2,7 – 100%

0,15 – х х = 5,6%  5%

Желатино-гліцеринової основи [60·2,7 – 60·0,15·0,71] · 1,21 = 188,29ІЗОТОНІЧНІ РОЗЧИНИ
Проведіть розрахунки по ізотонуванню ін’єкційного розчину:

 1. Візьми: Розчину папаверину гідрохлориду 2% 100мл
  Натрію хлориду достатню кількість,
  щоб утворився ізотонічний розчин
  Простерилізуй!
  Видай. Познач. По 2 мл під шкіру.

(еквівалент папаверину гідрохлориду за NaCl 0,1)

 1. Візьми: Розчину кальцію хлориду 0,5% 100 мл
  Натрію хлориду достатню кількість,
  щоб утворився ізотонічний розчин
  Простерилізуй!
  Видай. Познач. Для внутрішньовенного
  крапельного введення.

(еквівалент кальцію хлориду за NaCl 0,36)

 1. Візьми: Новокаїну 0,1
  Води для ін'єкцій 20 мл
  Натрію хлориду достатню кількість,
  щоб утворився ізотонічний розчин
  Простерилізуй!
  Видай. Познач. Для перидуральної анестезії.

(еквівалент новокаїну за NaCl 0,18). 1. Візьми: Розчину атропіну сульфату 0,1% 50 мл
  Натрію хлориду достатню кількість,
  щоб утворився ізотонічний розчин
  Простерилізуй!
  Видай. Познач Для внутрішньовенного вливання по 0,25 мл.

(еквівалент атропіну сульфату за NaCl 0,1).

 1. Візьми: Розчину натрію йодиду 2% 30 мл
  Натрію хлориду достатню кількість,
  щоб утворився ізотонічний розчин
  Простерилізуй !
  Видай. Познач . Для внутрішньовенного вливання по 10 мл.

(еквівалент натрію йодиду за NaCl 0,38).

 1. Візьми: Розчину ефедрину гідрохлориду 1% 50 мл
  Натрію хлориду достатню кількість,
  щоб утворився ізотонічний розчин
  Простерилізуй!
  Видай. Познач. По 1 мл під шкіру.

(еквівалент ефедрину гідрохлориду за NaCl 0,28)

 1. Візьми: Розчину глюкози ізотонічного 200 мл
  Простерилізуй!
  Видай. Познач. Для ін‘єкцій по 10 мл.

(еквівалент глюкози за NaCl 0,18)

 1. Візьми: Розчину новокаїну 2% ізотонічного 200 мл
  Простерилізуй!
  Видай. Познач. По 5 мл внутрішньом’язово 1 раз на 2 дні.

(еквівалент новокаїну гідрохлориду за NaCl 0,18)

Еталон відповіді до задачі № 141

а) Розрахунок з використанням еквівалента глюкози за натрію хлоридом:

Ізотонічна концентрація розчину натрію хлориду дорівнює 0,9%. Розчини лікарських речовин у концентраціях, що створюють осмотичний тиск, рівний тиску 0,9% розчину натрію хлориду, також є ізотонічними.

Еквівалент глюкози за натрію хлоридом (Е глюкози/NaCl = 0,18) показує, яка кількість натрію хлориду створює такий же осмотичний тиск, як і 1,0 глюкози:

0,18 натрію хлориду – 1,0 глюкози

0,9 натрію хлориду – Х Х = (0,9·1,0) / 0,18 = 5,0 глюкози,

що відповідає 5% концентрації розчину.


За даним прописом на 200 мл розчину необхідно взяти глюкози:

5,0 – 100

Х – 200 Х = 10,0 глюкози безводної

Еталон відповіді до задачі № 142

а) Розрахунок з використанням еквівалента новокаїну за натрію хлоридом:


 1. Кількість новокаїну:

2,0 – 100 мл

Х – 200 мл Х = 4,0 1. Кількість натрію хлориду, яка створює такий же осмотичний тиск, як і 4,0 новокаїну (виходячи з еквіваленту новокаїну за натрію хлоридом – 0,18):

1,0 – 0,18

4,0 – Х Х = 0,72 1. Кількість натрію хлориду, необхідна для ізотонування 200 мл розчину:

0,9 – 100 мл

Х – 200 мл Х = 1,8 натрію хлориду 1. Кількість натрію хлориду, необхідна для доізотонування 200 мл розчину:

1,8 – 0,72 = 1,08 натрію хлориду

ОЧНІ КРАПЛІ
Проведіть розрахунки по ізотонуванню очних крапель:

 1. Візьми: Розчину натрію тетраборату 2 % 10 мл
  Кислоти борної достатню кількість
  для отримання ізотонічного розчину
  Видай. Познач. По 2 краплі в обидва ока 3 рази на день.
  натрію тетраборату/NaCl – 0,34; Е кислоти борної/NaCl – 0,53)

 2. Візьми: Розчину кислоти аскорбінової 0,5 % 10 мл
  Глюкози достатню кількість
  для отримання ізотонічного розчину
  Видай. Познач. По 2 краплі 3 рази на день.
  кислоти аскорбінової/NaCl – 0,18; Е глюкози/NaCl – 0,18)

 3. Візьми: Розчину тіаміну броміду 0,02% 10 мл
  Глюкози достатню кількість
  для отримання ізотонічного розчину
  Дай. Познач. По 2 краплі 2 рази на день в обидва ока.
  тіаміну броміду/ NaCl – 0,24; Е глюкози/NaCl – 0,18).

 4. Візьми: Розчину цинку сульфату 0,25% 20 мл
  Натрію сульфату достатню кількість,
  щоб утворився ізотонічний розчин
  Видай. Познач. По 2 краплі в ліве око 2 рази на день
  цинку сульфату / NaCl – 0,34; Е натрію сульфату / NaCl – 0,23).

 5. Візьми: Розчину атропіну сульфату 1% 20 мл
  Кислоти борної достатню кількість,
  щоб утворився ізотонічний розчин
  Видай. Познач. По 1 краплі 3 рази на день.
  атропіну сульфату / NaCl – 0,1; Е кислоти борної / NaCl – 0,53).

 6. Візьми: Розчину срібла нітрату 1% 10 мл
  Натрію нітрату достатню кількість,
  щоб утворився ізотонічний розчин
  Видай. Познач. По 1 краплі 3 рази на день.
  срібла нітрату / NaCl – 0,33; Е натрію нітрату / NaCl – 0,66).

 7. Візьми: Розчину хініну гідрохлориду 1 % 10 мл
  Глюкози достатню кількість,
  щоб утворився ізотонічний розчин
  Видай. Познач. По 1 краплі 3 рази на день.
  хініну гідрохлориду / NaCl – 0,14; Е глюкози / NaCl – 0,18).

 8. Візьми: Розчину цинку сульфату 0,25 % 20 мл
  Кислоти борної достатню кількість
  для отримання ізотонічного розчину
  Видай. Познач. По 2 краплі в обидва ока 3 рази на день.
  натрію тетраборату/NaCl – 0,34; Е кислоти борної/NaCl – 0,53)

Еталон відповіді до задачі № 150

 1. Кількість цинку сульфату:

0,25 – 100 мл

Х – 20 мл Х = 0,05 1. Кількість натрію хлориду, яка створює такий же осмотичний тиск, як і 0,05 цинку сульфату:

1,0 – 0,12

0,05 – Х Х = 0,006 1. Кількість натрію хлориду, необхідного для ізотонування 20 мл розчину:

0,9 – 100 мл

Х – 20 мл Х = 0,18 1. Кількість натрію хлориду, необхідного для доізотонування 20 мл розчину:

0,18 – 0,006 = 0,174

 1. Кількість кислоти борної, необхідної для доізотонування:

0,53 натрію хлориду – 1,0 кислоти борної

0,174 натрію хлориду – Х Х  0,33ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ТА ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН

ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ

 1. Анальгін

 2. Антибіотики (бензилпениціліну натрієва сіль, еритроміцин, мономіцину сульфат, стрептоміцин, тетрацикліну гідрохлорид)

 3. Атропіну сульфат

 4. Вісмуту нітрат основний

 5. Глюкоза

 6. Дибазол

 7. Димедрол

 8. Дьоготь

 9. Йод

 10. Калію бромід

 11. Калію йодид

 12. Калію перманганат

 13. Кальцію карбонат

 14. Кальцію хлорид

 15. Камфора

 16. Кислота аскорбінова

 17. Кислота борна

 18. Кодеїну фосфат

 19. Коларгол

 20. Кофеїн-бензоат натрію

 21. Ксероформ

 22. Крохмаль

 23. Левоміцетин

 24. Магнію оксид

 1. Ментол

 2. Метилсаліцилат

 3. Натрію бензоат

 4. Натрію бромід

 5. Натрію гідрокарбонат

 6. Натрію саліцилат

 7. Натрію хлорид

 8. Норсульфазол

 9. Новокаїн

 10. Пепсин

 11. Папаверину гідрохлорид

 12. Пілокарпіну гідрохлорид

 13. Платифіліну гідротартрат

 14. Протаргол

 15. Розчин адреналіну
  гідрохлориду 0,1%

 16. Рибофлавін

 17. Стрептоцид

 18. Фенілсаліцилат

 19. Фенобарбитал

 20. Фурацилін

 21. Хлоралгідрат

 22. Цинку оксид

 23. Цинку сульфат

 24. Екстракт беладони

 25. Ефедрину гідрохлорид

 26. Етакридину лактат

АРОМАТНІ ВОДИ, ГАЛЕНОВІ, НОВОГАЛЕНОВІ ПРЕПАРАТИ

 1. Вода м’ятна

 2. Нашатирно-анісові краплі

 3. Еліксир грудний

 4. Адонізид

 1. Настойка беладони

 2. Настойка валеріани

 3. Настойка конвалії

 4. Настойка собачої кропиви

 5. Настойка стручкового перцю

ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА СИРОВИНА

 1. Алтеї корінь

 2. Термопсису трава

 3. Крушини кора

 4. Валеріани корені

 1. Конвалії трава

 2. Адонісу трава

 3. Собачої кропиви трава

СТАНДАРТНІ ФАРМАКОПЕЙНІ РІДИНИ

 1. Рідина Бурова

 2. Рідина калію ацетату

 3. Формалін

 4. Пергідроль

 1. Розчин перекису водню

 2. Розчин аміаку

 3. Кислота оцтова

 4. Кислота хлористоводнева

ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ

 1. Цукор

 2. Лактоза

 3. Олії жирні (соняшникова, маслинова, рицинова, персикова)

 4. Гліцерин

 5. Твін-80

 6. Розчин метилцелюлози 5%

 7. Сироп простий

 8. Суміш спирто-водно-гліцеринова

 9. Вазелін

 10. Масло вазелінове

 1. Кислота олеїнова

 2. Ланолін безводний

 3. Ланолін водний

 4. Основа поліетиленоксидна (ПЕО)

 5. Основа желатино-гліцеринова

 6. Масло какао

 7. Бутирол

 8. Спирт мильний

 9. Рідина Вейбеля

 10. Розчин натрію гідроксиду 0,1 М

 11. Основа для очних мазей

 12. Основа для мазей з антибіотиками

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ОСНОВНА

 1. Вимоги до приготування нестерильних лікарських засобів в умовах аптек:Методичні рекомендації/ Під ред. акад. АНТКУ проф. О.І.Тихонова і проф. Т.Г.Ярних // Київ, МОЗ України. – 2005. – 98 с.

 2. Вимоги до приготування стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек: Методичні рекомендації. / Під ред. акад. АНТКУ проф. О.І.Тихонова і проф. Т.Г.Ярних // Київ, МОЗ України. – 2005. – 76 с.

 3. Тихонов А.И., Ярных Т.Г. Технология лекарств / А. И. Тихонов, Т.Г. Ярных; под ред. А.И. Тихонова. – Перераб. и допол. – Х.: Изд-во «Оригинал», 2006. – 703 с.

 4. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: підручник для фармацевтичних вузів і факультетів / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних; за ред. О.І. Тихонова. – Вінниця: Вид-во «Нова Книга», 2004. – 640 с.

 5. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник: Навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Тихонов, П.А. Логвін, С.О. Тихонова, О.В. Мазулін, Т.Г. Ярних та ін.; За ред. О.І. Тихонова. – Х.: НФаУ; Оригінал, 2009. – 432. с.

 6. Учебное пособие по аптечной технологии лекарств / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, А.П. Гудзенко и др.; под ред. А.И. Тихонова. – Х.: Основа, 1998. – 336 с.

 7. Справочные материалы для подготовки к лицензионному екзамену «Крок-2» по аптечной технологии лекарств: практ. пособие для студ. спец. «Фармация» / Т.Г. Ярных, Н.В. Хохленкова, Н.Ф. Орловецкая и др. – Х.: НФаУ, 2011. – 26 с.

 8. Сборник тестов по аптечной технологии лекарств: Специальности «Фармация» и «Клиническая фармация»: Учеб. пособ. для студ. вузов /Под ред. А.И.Тихонова и Т.Г.Ярных. – Х.: Изд-во НФаУ; Оригинал, 2008. – 270 с.


ДОДАТКОВА

Накази МОЗ України

 1. Закон України «Про лікарські засоби» № 123/96-ВР від 04.04.96 р.

 2. Державна фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

 3. Державна фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Допов. 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 494 с.

 4. Державна фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Допов. 2. – Х.: РІРЕГ, 2008. – 620 с.

 5. Державна фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Допов. 3. – Х.: РІРЕГ, 2009. – 280 с.

 6. Наказ МОЗ України № 626 від 15.12.2004 р. «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки».

 7. Наказ МОЗ України № 197 від 07.09.1993 р. «Про затвердження Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем».

 8. Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2006 р. «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог замовлень».

Методичні рекомендації

 1. Асептичні лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: метод. рек. / О.І. Тихонов, Л.В. Бондарева, Т.Г. Ярних та ін.; за ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2005. – 184 с.

 2. М’які лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: метод. рек. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, О.В. Лукієнко та ін.; за ред. О.І. Тихонова. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. – 127 с.

 3. Рідкі лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: метод. рек. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, Н.Ф.Орловецька та ін.; за ред. О.І. Тихонова, Т.Г. Ярних. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2005. – 160 с.

 4. Тверді лікарські форми: Екстемпоральна рецептура: метод. рек. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.В. Гриценко та ін.; за ред. О.І. Тихонова. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. – 176 с.

Зміст

Стор.

Вступ 3

Теоретичні питання 4

Рецептурні прописи 8

Розрахункові задачі 15

Перелік лікарських та допоміжних речовин 24

Список літератури 26

В методичних рекомендаціях наведено перелік теоретичних питань, рецептурних прописів та розрахункових задач, які необхідно засвоїти при вивченні курсу технології лікарських засобів. Методичні рекомендації містять еталон написання технології рецептурного пропису, приклади рішення розрахункових задач та перелік лікарських і допоміжних речовин.

Методичні рекомендації призначені для аудиторної та позааудиторної роботи студентів спеціальності «Клінічна фармація» при підготовці до підсумкових модульних контролів та Державної атестації з технології лікарських засобів.

Методичні рекомендації

Ярних Тетяна Григорівна

Данькевич Оксана Степанівна

Орловецька Нінель Фатехівна

Хохленкова Наталя Вікторівна


Методичні рекомендації для підготовки
до підсумкового модульного контролю з дисципліни
“Технологія лікарських засобів”

Українською мовою

Відповідальний за випуск О.М.Котенко

Редактор Н.І.Голубєва

Комп’ютерна верстка О.М.Білинської

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 14,5. Тираж 100 пр. Зам. № 11.
Національний фармацевтичний університет

вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серії ДК № 3420 від 11.03.2009.
Надруковано з оригінал-макета в друкарні ФО-П Петрова І.В.

вул. Гв. Широнінців, 79-в, к. 137, м. Харків, 61144Свідоцтво про державну реєстрацію серії В00 № 948011 від 03.01.2003.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка