Методичні рекомендації для педагогічних працівників загальноосвітніх закладів освіти Психологічні причини появи неуспішних школярів



Скачати 64.99 Kb.
Дата конвертації06.04.2016
Розмір64.99 Kb.
Методичні рекомендації для педагогічних працівників загальноосвітніх закладів освіти
Психологічні причини появи неуспішних школярів
З середини 60-х років XX ст. педагоги, психологи та методисти зіткнулися з проблемою збільшення труднощів, що виникають в учнів у процесі навчання. Цікаво відзначити, що, за даними психолого-педагогічних досліджень, будь-які ускладнення у процесі навчання відчувають від 15 до 45 % школярів.

Психологи виділяють три основні напрями, які можуть бути причиною неуспішності дитини:



  • соціальний напрям;

  • пізнавальний напрям;

  • фізіологічний напрям.

Проаналізуємо кожний з трьох напрямів.

До соціальних труднощів відносять:

 1. труднощі у сфері відносин з дорослим, наприклад, нерозуміння професійної ролі вчителя, невміння будувати відносини у процесі навчальної діяльності;

 2. труднощі у сфері відносин з однолітками, наприклад, не можуть встановити контакт з однокласниками, невміння побудувати спільну діяльність з іншими дітьми;

 3. труднощі у встановленні самооцінки, як правило, самооцінка завищена або занижена і, як наслідок, невміння правильно оцінити свої дії, вчинки;

 4. відсутність мотивації навчання.

До пізнавальних труднощів відносять такі:

 1. недостатня довільна увага (дитина не може утримувати увагу необхідний час, відволікається та ін.);

 2. не сформованість розумового плану дій (школяр не може виконувати завдання подумки, потрібна зовнішня опора);

 3. порушення короткочасної пам'яті (відтворює незначний обсяг інформації, погано утримує проміжну інформацію);

 4. мовні недоліки (плутає слова за звучанням, неправильно вимовляє окремі звуки, відповідає вигуками).

Фізіологічні труднощі тісно пов'язані з особливостями нервової системи. Відомо, що серед основних властивостей нервової системи виділяють силу і рухливість. А протилежні їм властивості – інертність і слабкість нервової системи. Діти з такими особливостями нервової системи часто зазнають труднощів у процесі навчальної діяльності, які за відсутності контролю можуть стати причиною неуспішності школяра.

Аналізуючи особливості труднощів у учнів у процесі навчання, виділимо психологічні причини деяких труднощів в учнів та сформулюємо шляхи їх подолання.



Особливості труднощів, а також їх психологічні причини і шляхи подолання наведені у таблиці.

Характеристика деяких видів труднощів у процесі навчання школярів, причини та шляхи їх подолання


Види труднощів


Психологічні причини


Засоби подолання


Неуважний та розсіяний


 1. Низький рівень розвитку довільності пізнавальних процесів.

 2. Низький рівень таких якостей уваги, як обсяг, концентрація та стійкість.

 3. Несформована мотивація навчання

 1. Стимуляція пізнавальної активності.

 2. Використання корекційних ігор, які сприяють розвитку якостей уваги.

Має ускладнення під час переказу тексту

 1. Слабкий розвиток логічної пам'яті.

 2. Низький рівень мовної діяльності.

 3. Занижена самооцінка

  1. Розвиток логічних операцій за допомогою корекційних ігор і вправ.

  2. Формування адекватної самооцінки.

Не може запам'ятати пояснення вчителя з першого разу

 1. Низький рівень сприйняття.

 2. Слабка концентрація уваги.

 3. Не сформованість прийомів навчальної діяльності

 1. Формування прийомів навчальної діяльності.

 2. Розвиток пізнавальних процесів за допомогою корекційних вправ.

Постійно перепитує вчителя


 1. Низький рівень розвитку таких якостей уваги як переключення, обсяг, концентрація.

 2. Невміння прийняти навчальну задачу.

 1. Індивідуально працювати з учнем над формуванням уміння усвідомлювати навчальну задачу.

 2. Проведення корекційних ігор на увагу.

Відчуває страх перед опитуванням учителем


 1. Занижена самооцінка.

 2. Особливості виховання у сім'ї.

 3. Індивідуальні особливості учня.




  1. Формування правильної самооцінки.

  2. Робота з батьками.

  3. Облік індивідуальних особливостей у навчально-виховному процесі.

Відсутність записів у зошиті після уроку

 1. Не сформованість мотивації навчання.

 2. Недостатнє формування прийомів навчальної діяльності.

 1. Стимуляція пізнавальної активності.

 2. Корекція особистої спрямованості школяра.

Ми зупинилися на основних психологічних причинах навчальних труднощів, які можуть виникнути у дитини й привести до розряду неуспішних учнів.

Як видно, практично в усіх випадках під керівництвом учителя подолання цих труднощів є можливим.

Особливої уваги і до себе потребує проблема навчальної мотивації.

Специфіка навчальної, пізнавальної мотивації полягає в тому, що вона з’являється в процесі формування у дитини навчальної діяльності. Тут ситуація нагадує замкнене коло. Не сформованість навчальної діяльності або її компонентів (навчальних дій, самоконтролю, самооцінки і ін.) веде до втрати пізнавального мотиву і навпаки навчальна діяльність має місце тоді , коли вона спонукається пізнавальним мотивом.

А тому рівень навчальної мотивації можна підвищити тільки шляхом створення умов для формування навиків навчальної діяльності учнів з урахування їх вікових особливостей.

Так наприклад програма сьомого класу вимагає від учня наступних вмінь навчання та самоорганізації.


 1. Визначати основну думку, поняття в навчальній темі, засвоювати її зміст.

 2. Користуватися планами як засобом систематизації знань із теми.

 3. Робити висновки з теми.

 4. Розуміти після одного прочитування фактичний зміст, причинно-наслідкові зв'язки, основну думку, зображувально-виразні засоби прочитаного твору (тексту).

 5. Слухати навчальні та юнацькі передачі, аудіозаписи, дивитися відеозаписи, використовувати їхній зміст у навчальному процесі.

 6. Володіти технікою роботи з довідковими виданнями різних типів: словниками, довідниками, енциклопедіями тощо.

 7. Користуватися в бібліотеці систематичним каталогом, систематичною картотекою газетно-журнальних статей.

 8. Робити виписки з газет і журналів, систематизувати їх, правильно оформляти й використовувати в навчальній діяльності.

 9. Володіти основними видами письмових робіт: списування, запис під диктовку, написання переказу тексту за простим чи складним планом, твору.

 10. Визначати головне в прочитаному, прослуханому.

 11. Кодувати отриману інформацію у вигляді схеми, таблиці, графіка, опорного конспекту.

Як ми бачимо в першу чергу проблемою створення умов для формування навиків навчальної діяльності учнів повинен перейматися вчитель на уроці.

Учень повинен навчитися вчитися, бо саме це дозволить йому успішно здійснювати пізнавальну діяльність, мати позитивні результати в навчання, підвищить його самооцінку. На думку Сухомлинського, саме своєчасно і міцно сформоване вміння вчитися дає можливість розвинути пізнавальну активність особистості, стає основою культури інтелектуальної праці.



Отже для того, щоб наші діти були успішними в навчанні педагогу потрібно насамперед навчитися вчасно розпізнавати причини неуспішності учнів і робити все для того, щоб подолати їх. Для цього в арсеналі вчителя повинні бути різноманітні ігри, вправи які сприяють розвитку якостей уваги, пам’яті логічних операцій, що широко представлені в періодичних фахових виданнях. Особливу увагу приділяти формуванню загальнонавчальних вмінь, які підвищують навчальні можливості тих, хто вчиться, дають змогу забезпечити творчий характер навчальної діяльності, що само собою є основою запобігання появи неуспішних учнів.
Література

 1. Битянова М. Волшебные кнопки. // Школьный психолог. – 2004, №12.

 2. Бухлова Н. Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006.– С. 7-69.

 3. Бухлова Н. Як навчити учні вчитися: поради та рекомендації. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2007– С. 4, 9-10.

 4. Степанова М. Замкнутый круг мотивации. // Школьный психолог. – 2000, №9.

 5. Туріщева Л.В. Психологічні причини появи неуспішних школярів. // Історія та правознавство. – 2007, №9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка