Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»Скачати 385.55 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації26.04.2016
Розмір385.55 Kb.
#20934
  1   2
МЕТОДИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ З ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕЦІЇ ДОШКІЛЬНИКА

для спеціальності 7.010101 «Дошкільне виховання»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»)
Викладач: Пасічник Алла Володимирівна

Навчально-методична карта дисципліни «Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції дошкільника»

Разом: 90 год.: лекції - 14 год., практ. зан. - 10 год., лабор. зан. – 10 год., індивід. роб. – 10 год.самост. роб. - 40 год., підс. контр. – 6 год.

Семестр

І

Модулі

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Назва

модуля


Теоретичні основи формуваня мовленнєвої компетенції дошк.

Організація методичної роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільника в ДНЗ

Організація метод. роб. з формування мовленнєвої компетенції дошк. на рівні району, міста, держ.

Лекції

1

2

3

4

5

6

7

7

Теми


лекцій

Основні поняття дисципліни. (1 б.)

Формування мовленнєвої компетенції дошкільника в ДНЗ (1 б.)

Роль завідувача та вихователя-методиста в оргнанізації роботи з формуван. мовлен. компетенції дошкільника (1 б.)

Метод. оснащення освітньо-виховного прцесу, спрямованого на мовлен. розв. дошкільника (1 б.)

Форми роботи з педагогічним колективом (1 б.)

Проблема аналізу та контролю за якістю мовної освіти в ДНЗ

(1б.)

Організація методичної роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільника на різних рівнях системи дошкільної освіти (1б.)


Теми практичних занятьПроблема розв. мо лен. компетенц. в суч. прогр. (10+1)

Календарне планування роботи з формування мовл. комп.за Базовою прог. ( 10+1)
Розробка програми семінару-практикуму з проб. розв. мовл. комп. дошк.. . ( 10+1)


Аналіз стану роботи одного з аспектів мовл. роз. дітей дош. віку ( 10+1)Теми лабораторних

занять


Презентація семінарів-практикумів

( 10+1)


Діагностика мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку ( 10+1)

Розробка змісту педради з проб. мовл. розв. дітей ( 10+1)


Ділова гра «Моделювання педагогічної ради» (10+1)Планування методичної роботи з організації мовл. розв. дош. в річному плані

(10+1)Організація методичної роботи з проблем мовленнєвого розвитку дошкільника на районному рівні

(1б.)Самостійна робота

10 балів

15 балів

5 балів

5 балів

15 балів

20 балів

5 балів

5 балів

ІНДЗ

30 балів

Види поточн. контролю

МКР – 1 (25 балів)


МКР – 2 (25 балів)

МКР – 3 (25 балів)
Максимальна кількість балів – 262; коефіціент – 4,36 б.


Підсумковий контроль

Екзамен ( 40 балів)Лекція 1

Основні поняття дисципліни «Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції дошкільника»

(2 год.)

Методична робота. Мета, завдання, зміст розвитку мовлення дошкільника. Мовна, мовленнєва компетенція, її види. Проблема формування мовленнєвої компетенції в основних державних документах. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні як державний стандарт мовленнєвого розвитку дошкільника.Основні поняття теми: методична робота, мовленнєва особистість, триєдина мета мовленнєвого розвитку дошкільника: навчання, розвиток мовлення, мовленнєве виховання; комунікативна, мовна, мовленнєва компетенція дошкільника, види мовленнєвої компетенції: лексична, фонетична, граматична, діамонологічна.

Основна література

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2009. – 430 с.

 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. / О.Л. Кононко, Л.Ю.Корміліцина – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 1999. – № 1. – C.6 – 19.

 3. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

 4. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

 5. Васильева А.И. Старший воспитатель детского сада: Пособие для работников дошк. учрежд./ А. И. Васильева, Л.А. Бахтурина, И.И. Кобитина. – [3-е изд., дораб.] – М.: Просвещение, 1990. – 143 с.

 6. Гончаренко А.М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників: Навчально-методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / А.М. Гончаренко – К.: Світич, 2009. – 160 с.

Додаткова література

 1. Пасічник А. Мовленнєві заняття в системі сучасної дошкільної освіти / Алла Пасічник // Вихователь-методист дошкільного закладу, 2009. - № 2. – С. 53 – 59.Лекція 2

Формування мовленнєвої компетенції дошкільника в ДНЗ

(2 год.)

Мовлення, сторони мовлення. Мовленнєва діяльність. Навчально-мовленнєва діяльність. Принципи навчання мови. Методи і прийоми роботи з розвитку різних сторін мовлення. Мовленнєві заняття в контексті Базової програми «Я у Світі».Основні поняття теми: мовлення, навчально-мовленнєва діяльність, діалог, монолог, граматика, лексика, фонетика; принципи навчання мови.

Основна література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К.: Дошкільне виховання. 1999. - № 1. – 6-19 с.

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

 2. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

 3. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

 4. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / А.М. Гончаренко, О.Л. Кононко, З.П. Плохій та ін. – К. : Світич, 2009. – 208 с.

Додаткова література

 1. Курочкіна Н. Плануємо роботу за Базовою програмою //Вихователь-методист дошкільного закладу, 2009. - № 8. – С. 6 – 11.


Самостійна робота

  1. Розкрити часткові методичні принципи навчання мови, розвитку мовлення (Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.)

  2. Законспектувати особливості організації мовленнєвої діяльності дітей в контексті Базової програми (Методичні аспекти реалізації Базової програми)

 

Змістовий модуль 2Організація методичної роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільника в ДНЗ
Лекція 3

Роль завідувача та вихователя-методиста в організації методичної роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільника

(2 год.)

Методична робота, її завдання, зміст. Нормативно-правове регулювання методичного керівництва роботою з формування мовленнєвої компетенції дошкільників в ДНЗ. Принципи організації методичної роботи. Роль вихователя-методиста в організації роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільника. Ділова документація вихователя-методиста, відображення в ній методичної роботи з питань мовленнєвого розвитку дітей в ДНЗ.Основні поняття теми: методична робота, вихователь-методист, посадові обов’язки.

Основна література

 1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

 2. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

 3. Васильева А.И. Старший воспитатель детского сада: Пособие для работников дошк. учрежд./ А. И. Васильева, Л.А. Бахтурина, И.И. Кобитина. – [3-е изд., дораб.] – М.: Просвещение, 1990. – 143 с.

 4. Методична робота в ДНЗ : навчально-методичний посіник / Упоряд. : Л.А. Швайка – Х.: Основа, 2008. – 287 с.

 5. Методична робота в дошкільному закладі : посібник // Дитячий садок, 2002. – Червень, 22– 23 (166 - 167). – 47 с.

 6. Методичний кабінет у дитячому садку / [упоряд. Т. Вороніна] – К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с.

Додаткова література

 1. Омельяненко Н. Вихователь-методист: вимоги до посади /Ніна Омельяненко // Вихователь-методист дошкільного закладу, 2009. - № 1. – С. 20 – 25.


Самостійна

  1. Виписати перелік ділової документації вихователя-методиста, вимоги до її ведення (Інструкція «Про ділову документацію»; Методична робота в дошкільному закладі. Навчальний процес та контроль // Дитячий садок, 2002, червень – вересень.)


Лекція 4

Методичне оснащення освітньо-виховного процесу, спрямованого на мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку

(2 год.)

Мета діяльності методичного кабінету в ДНЗ. Оснащення методичного кабінету для забезпечення освітньо-виховного процесу мовленнєвого розвитку дошкільника. Методичне оснащення в групі. Створення розвивального мовленнєвого середовища, його складові.Основні поняття теми: методичний кабінет, розвивальне мовленнєве середовище, складові мовленнєвого розвивального середовища

Основна література

 1. Васильева А.И. Старший воспитатель детского сада: Пособие для работников дошк. учрежд./ А. И. Васильева, Л.А. Бахтурина, И.И. Кобитина. – [3-е изд., дораб.] – М.: Просвещение, 1990. – 143 с.

 2. Гончаренко А.М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників: Навчально-методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / А.М. Гончаренко – К.: Світич, 2009. – 160 с.

 3. Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / упоряд. К. Крутій, Н. Погребняк – [4-те вид., доп.] – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005. – 336 с.

Додаткова література

1. Дитячий садок: управління / упоряд. Т.Вороніна. – [2-ге вид.]. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.


Самостійна робота

Проаналізувати та законспектувати матеріал про роль сайту в інформаційному полі методичного кабінету, звернути увагу на поняття інформаційного поля, напрями створення єдиного інформаційного простору ДНЗ, сайт ДНЗ, його роль в методичній роботі [Методичний кабінет у дитячому садку / [упоряд. Т. Вороніна] – К.: Шкільний світ, 2008. – С.121 - 127].


Лекція 5

Форми роботи з педагогічним колективом

(2 год.)

Класифікація форм організації методичної роботи з проблеми мовленнєвого розвитку дошкільника в ДНЗ. Масові форми роботи. Планування і проведення педагогічної ради в ДНЗ. Групові форми роботи. Індивідуальні форми роботи. Активні форми роботи.Основні поняття теми: педагогічна рада, семінар, семінар-практикум, консультація, конкурс, взаємовідвідування, бесіди, ділові педагогічні ігри, огляд і обговорення педагогічних видань.

Основна література

 1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

 2. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

 3. Васильева А.И. Старший воспитатель детского сада: Пособие для работников дошк. учрежд./ А. И. Васильева, Л.А. Бахтурина, И.И. Кобитина. – [3-е изд., дораб.] – М.: Просвещение, 1990. – 143 с.

Додаткова література

 1. Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти // Освіта України, 2002. - 9 липня. - № 54

 2. Дичківська І. Соціально-педагогічна компетентність: інноваційні підходи / Ілона Дичківська // Дошкільне виховання, 2009. - № 7. – С. 10 – 14.

 3. Савінова Н. Алгоритм підготовки до педагогічної ради / Н. Савінова // Вихователь-методист дошкільного закладу, 2008. – № 2. – С. 28 - 31Лекція 6

Проблема аналізу та контролю за якістю мовленнєвого розвитку в дошкільному навчальному закладі

(2 год.)

Контроль, його мета та завдання внутрішньосадового контролю. Види контролю: попередній, поточний, наступний, тематичний, фронтальний. Загальні правила контролю. Форми контролю роботи з мовленнєвого розвитку дошкільника. Оформлення результатів контролю. Роль вихователя-методиста у внутрішньосадовому контролі. Аналіз мовленнєвого розвитку дітей. Типи аналізу. Орієнтовні чинники мовленнєвого розвитку дітей.


Основні поняття теми: діагностика, моніторинг, аналіз, контроль; попередній, поточний, наступний, тематичний, фронтальний контроль.

Основна література

 1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

 2. Бурова А. Педагогічна рада // Дошкільне виховання, 2001. - № 11. – С. 20 – 21.

 1. Васильева А.И. Старший воспитатель детского сада: Пособие для работников дошк. учрежд./ А. И. Васильева, Л.А. Бахтурина, И.И. Кобитина. – [3-е изд., дораб.] – М.: Просвещение, 1990. – 143 с.

 2. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 262888-Ш – К.: Ред. ж-лу «Дошкільне виховання», 2001. – 56 с.

 3. Копейкіна О. Вивчення діяльності дошкільного навчального закладу / О. Копейкіна, А. Бурова //Дошкільне виховання, 2004. – № 7. – С. 4 – 9.

 4. Крутій К.Л. Управління дошкільним закладом: організація контролю та керівництва / К.Л.Крутій, Н.В. Маковецька – [2-е вид.] – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2003. – 88 с.

 5. Методична робота в дошкільному закладі . Навчальний процес та контроль // Дитячий садок, 2002, червень – вересень.

 6. Наказ МОН України «Про інструкцію про ділову документацію в дошкільних закладах» від 30.011998 № 32 // Дошкільне виховання. – 1998. - № 11 – 12. – С. 4 – 6.

Додаткова література

 1. Крутій К. Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти / Катерина Крутій// Вихователь-методист дошкільного закладу, 2009. - № 4. – С. 35 – 41.


Самостійна робота

Опрацювати діагностичні методики особливостей мовленнєвого розвитку дітей, зробити добірку: діагностика лексичного розвитку, діагностика граматичної правильності мовлення, діагостика особливостей ЗКМ, діагностика зв’язного мовлення. Кожну діагностику розписати за схемою: назва, мета, матеріал, хід. Підготуватися до презентації на практичному занятті .
Лабораторне заняття 5

Планування методичної роботи з організації мовленнєвого розвитку дошкільника в річному плані

(2 год.)
Лекція 7

Організація методичної роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільника на різних рівнях системи дошкільної освіти

(2 год.)

Методична робота з формування мовленнєвої компетенції дошкільника на рівні держави та міста (Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, Інститут післядипломної педагогічної освіти).РНМЦ – центр методичної роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільника на рівні району. Функції районного методиста. Форми підвищення кваліфікації: методичні об’єднання, семінари, ШППД. Обладнання і організація роботи РНМЦ.

Основні поняття теми: РНМЦ, вимоги до методистів на різних рівнях системи дошкільної освіти, форми підвищення кваліфікації педагогів.

Основна література

 1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

 1. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

 2. Васильева А.И. Старший воспитатель детского сада: Пособие для работников дошк. учрежд./ А. И. Васильева, Л.А. Бахтурина, И.И. Кобитина. – [3-е изд., дораб.] – М.: Просвещение, 1990. – 143 с.

 3. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 262888-Ш – К.: Ред. ж-лу «Дошкільне виховання», 2001. – 56 с.

 4. Калмыкова В.А. Руководство общественным дошкольным воспитанием в районе: книга для инспектора и методиста районо / В.А. Калмыкова – М.: «Просвещение», 1988 – 192 с.

 5. Наказ МОН України «Про затвердження Примірного положення про відділ (управління) освіти виконавчого комітету місьької ради».

 6. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет» // Інф. зб. МОН України. – 1997. – № 10. – С. 14 – 18.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін і доповнень до Типового положення про управління освіти Київської та Севастопольської міської державної адміністрації і затвердження Типового положення про відділ освіти районної, районної у м. Києві та Севастополі державної адміністрації» від 11.03.1999 № 347.

Додаткова література

 1. Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти // Освіта України, 2002. - 9 липня. - № 54 1. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬПрактичне заняття 1

Проблема розвитку монологічної компетенції дошкільника в сучасних програмах

(2 год.)
1. Активізація знань студентів (міжпредметні зв’язки):

 • чинні державні програми, їх статус?

 • на яких концептуальних засадах побудована Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»?

 • в чому принципова відмінність Базової програми від попередніх державних програм?

 1. Виконання практичної роботи:

  • ознайомлення із структуруванням програми;

  • визначення підрозділу, в якому представлено завдання і зміст мовленнєвої роботи з дітьми;

  • аналіз підрозділу «Основні лінії розвитку» (п. «Мовленнєвий розвиток»).

3. Обговорення результатів виконання завдання.
Основна література

1 Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.Практичне заняття 2

Календарне планування роботи з формування мовленнєвої компетенції за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

(2 год.)

1. Активізація студентів

2. Аналіз календарного планування

3. Самостійне складання календарного плану роботи з формування мовленнєвої компетенції за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

4. Обговорення результатів виконання завдання.
Основна література


  1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.


Практичне заняття 3

Розробка програми семінару-практикуму з проблеми розвитку мовленнєвої компетенції дошкільника

(2 год.)

1. Активізація знань студентів:

- Як ви розумієте поняття «семінар-практикум»?

- З яких обов’язкових частин має складатися дана форма методичної роботи?

- Яка частина має домінувати?
2. Ознайомлення та обговорення програми семінару-практикуму «Проблеми формування правильного мовлення дітей раннього та дошкільного віку», запропонованого вихователем-методистом ДНЗ № 53 м. Запоріжжя Пашковською Г.Б.:

- З якої проблеми складено програму семінару-практикуму?

- Скільки тем включає в себе запропонована програма?

- Які складові кожної теми?

- Що не враховано при складанні програми запропонованого семінару-практикуму?
3. Визначення проблеми з якої кожен студент складатиме власну програму семінару-практикуму. Аналіз підготовки студента до цієї роботи (перевірка самостійної роботи: складання списку літератури).


 1. Самостійна робота студентів.

 2. Аналіз результатів.

 3. Повідомлення завдань самостійної роботи.


Основна література

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.2. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

3. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

4. Гончаренко А.М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників: Навчально-методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / А.М. Гончаренко – К.: Світич, 2009. – 160 с.
Додаткова літеатура

 1. Аматьєва О. Використання методу моделювання у розвитку мовлення дошкільників / О. Аматьєва // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск – 2. – Глухів, 2003 – С. 103 – 107.

 2. Дудова Т. Дидактична гра - господиня навчального процесу / Т. Дудова // Дошкільне виховання. – 2004. - № 7. – С. 24 – 25.

 3. Калмикова Л. Розвиток описового мовлення / Калмикова Л., Порядченко Л. // Дошкільне виховання, 2003. - № 4. – с. 19 – 21.

 4. Крайнова Л. Український фольклор як засіб лексичної роботи з діьми старшого дошкільного віку / Крайнова Л. // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск – 2. – Глухів, 2003 – С. 51 – 56.

 5. Піроженко Т. Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей / Т.Піроженко // Дошкільне виховання, 2001. - № 1. – С. 10 – 12.


Лабораторне заняття 1

Презентація семінарів-практикумів з проблеми розвитку мовленнєвої компетенції дошкільника

(2 год.)


  1. Активізація знань студентів

  2. Презентація програми та теми семінару-практикуму. Обговорення.

  3. Самооцінка та взаємооцінка. Підведення підсумків заняття.


Основна література

 1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

 1. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

 2. Васильева А.И. Старший воспитатель детского сада: Пособие для работников дошк. учрежд./ А. И. Васильева, Л.А. Бахтурина, И.И. Кобитина. – [3-е изд., дораб.] – М.: Просвещение, 1990. – 143 с.

Додаткова літеатура

 1. Аматьєва О. Використання методу моделювання у розвитку мовлення дошкільників / О. Аматьєва // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск – 2. – Глухів, 2003 – С. 103 – 107.

 2. Дудова Т. Дидактична гра - господиня навчального процесу / Т. Дудова // Дошкільне виховання. – 2004. - № 7. – С. 24 – 25.

 3. Калмикова Л. Розвиток описового мовлення / Калмикова Л., Порядченко Л. // Дошкільне виховання, 2003. - № 4. – с. 19 – 21.

 4. Крайнова Л. Український фольклор як засіб лексичної роботи з діьми старшого дошкільного віку / Крайнова Л. // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск – 2. – Глухів, 2003 – С. 51 – 56.

 5. Піроженко Т. Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей / Т.Піроженко // Дошкільне виховання, 2001. - № 1. – С. 10 – 12.


Лабораторне заняття 2

Діагностика мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку

(2 год.)

1. Презентація діагностичних методик вивчення особливостей мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

2. Аналіз мовленнєвого розвитку дошкільника в аудіозаписі.

3. Обговорення результатів.

4. Самооцінка студентів.

5. Повідомлення завдань самостійної роботи.


Основна література

 1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.
 1. Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформативно-методичні матеріали на допомогу керівникові дошкільного навчального закладу / Упор. : Н. Майор, Ю. Манилюк, М. Марусинець, О. Тимофєєва – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 168 с.

Додаткова література

 1. Практикум по возрастной психологии : Учеб. пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко– СПб. : Речь, 2008. – С. 237 – 248.


Практичне заняття 4

Аналіз стану роботи одного з аспектів мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку

(2 год.)
1. Активізація знань студентів:

- як ви розумієте поняття «аналіз»?

- хто здійснює аналіз освітнього процесу в ДНЗ?

- де відображається аналіз?

- що складається за результатами аналізу?

- пригадайте складові довідки.


2. Ознайомлення із зразком довідки, її аналіз.

3. Самостійне складання студентами довідок.


4. Аналіз довідок. Підведення підсумків заняття.
5. Повідомлення завдань самостійної роботи.
Основна література

  1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

  2. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

  3. Крутій К.Планування роботи дошкільного закладу освіти: проблеми, досвід, пропозиції / Катерина Леонідівна Крутій –С. 38

  4. Крутій К.Л. Управління дошкільним закладом освіти / К.Л. Крутій, Н.В. Маковецька –Запоріжжя: ЛИПС ЛТД, 1999. – С. 5 – 33.

Додаткова література

 1. Крутій К. Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти / Катерина Крутій// Вихователь-методист дошкільного закладу, 2009. - № 4. – С. 35 – 41.Лабораторне заняття 3

Розробка змісту педагогічної ради з проблеми мовленнєвого розвитку дітей

 1. Активізація знань студентів
 1. Аналіз запропонованого змісту педагогічної ради

 2. Самостійна розробка змісту педагогічної ради з проблеми мовленнєвого розвитку дошкільників

 3. Презентація та аналіз, розроблених студентами педагогічних рад.

 4. Поділ на мікрогрупи з визначенням голови, секретаря педагогічної ради, виступаючих.

 5. Повідомлення завдань самостійної роботи.


Основна література

  1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

  2. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

  3. Лист МОН України № 1/9 – 455 від 03.07.2009 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»

  4. Методична робота в дошкільному закладі . Навчальний процес та контроль // Дитячий садок, 2002, червень – вересень.

  5. Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, підготовки та проведення / упоряд. : І.А Романюк – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 128 с.


Додаткова література

1. Крутій К. Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти / Катерина Крутій// Вихователь-методист дошкільного закладу, 2009. - № 4. – С. 35 – 41.Лабораторне заняття 4

Ділова гра «Моделювання педагогічної ради

(2 год.)

 1. Активізація знань студентів:

 2. Ділова гра «Моделювання педагогічної ради»

 3. Аналіз результатів гри. Само- та взаємооцінка.

 4. Повідомлення завдань самостійної роботи.


Основна література

1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

2. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

Лабораторне заняття 5

Планування методичної роботи з організації мовленнєвого розвитку дошкільника в річному плані

(2 год.)

1. Активізація знань студентів орієнтовної структури річного плану роботи ДНЗ, змістового наповнення кожного компоненту

2. Самостійне планування методичної роботи з організації мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в річному плані ДНЗ

3. Аналіз виконаної роботи.

4. Повідомлення завдання: підготуватися до МКР – 2.
Основна література

1. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підруч. / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.

2. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія / Алла Богуш – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.


 1. Крутій К.Планування роботи дошкільного закладу освіти: проблеми, досвід, пропозиції / Катерина Леонідівна Крутій –С. 38

 1. Крутій К.Л. Управління дошкільним закладом освіти / К.Л. Крутій, Н.В. Маковецька –Запоріжжя: ЛИПС ЛТД, 1999. – С. 5 – 33.Практичне заняття 5

(2 год.)

Організація методичної роботи з проблем мовленнєвого розвитку дошкільника на районному рівні

 1. Активізація знань студентів

 2. Опрацювання нормативно-правової бази з проблеми організації методичної роботи на рівні району.

 3. Обговорення результатів.

 4. Повідомлення завдань для самостійної роботи.


Основна література

1. Закон України Про дошкільну освіту. / Законодавство України про освіту: зб. законів. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 91 – 110 с.

2. Наказ МОН України «Про затвердження Примірного положення про відділ (управління) освіти виконавчого комітету місьької ради».
3. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет» // Інф. зб. МОН України. – 1997. – № 10. – С. 14 – 18.
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін і доповнень до Типового положення про управління освіти Київської та Севастопольської міської державної адміністрації і затвердженгня Типового положення про відділ освіти районної, районної у м. Києві та Севастополі державної адміністрації» від 11.03.1999 № 347.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПТЕНЦІЇ ДОШКІЛЬНИКА


Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS
DOCUMENTS -> Роль навчання у психічному розвитку дитини
DOCUMENTS -> Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти Половіна Олена Анатоліївна
DOCUMENTS -> Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
DOCUMENTS -> Предмет І методи етнопсихології. Тем Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методи етнічної психології. (8год.)
DOCUMENTS -> Курс лекцій для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
DOCUMENTS -> Методичні рекомендації з курсу "Література для дітей дошкільного віку з методикою" для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
DOCUMENTS -> ІV. Навчально-методична карта дисципліни „Основи наукових досліджень” (рік підготовки – 4, семестр – 7) Разом: 72
DOCUMENTS -> Тема Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
DOCUMENTS -> Програма основи діловодства в дошкільному навчальному закладі для спеціальності 010101-Дошкільне виховання
DOCUMENTS -> Лекція Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методологічні принципи та методи етнопсихології. (2год.)

Скачати 385.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка