Методична вказівка практичного заняття з психіатрії та наркологіїСкачати 70.51 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір70.51 Kb.


-МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ім. С.М.Савенка


ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді кафедри

18 січня 2008 р., протокол № 4

Зав. кафедри


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ


НА ТЕМУ: “ ПЕРЕДСТАРЕЧІ ( ІНВОЛЮЦІЙНІ) ТА СТАРЕЧІ ПСИХОЗИ. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ АТРОФІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ( ХВОРОБА АЛЬЦГЕЙМЕРА, ХВОРОБА ПІКА,ХВОРОБА ПАРКІНСОНА, ХОРЕЯ ГЕНТІНГТОНА ). КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ. ДОГЛЯД І НАГЛЯД. КУРАЦІЯ ХВОРИХ.

Навчальний предмет – психіатрія та наркологія

Факультет - медичний

Спеціальність – медична психологія

Курс – ІV – V

2 академічні години

МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАВ

К.МЕД. Н., ДОЦЕНТ В.Г. ДЕРКАЧ

Тема: “Інволюційні (передстаречі) та старечі психози. Психічні розлади при атрофічних процесах головного мозку ( хвороба Альцгеймера, хвороба Піка, хвороба Паркінсона, хорея Гентінгтона ). Клініка, діагностика, лікування. Догляд і нагляд. Курація хворих.

Тривалість заняття – 3 години.І. Навчальна мета:

  1. Знати:

 • визначення інволюційних психозів;

 • етіологію і патогенез передстаречих і старечих психозів;

 • етіологію і патогенез психічних розладів при атрофічних процесах в головному мозку;

 • класифікацію інволюційних психозів;

 • класифікацію психічних розладів при атрофічних процесах в головному мозку;

 • клінічні прояви основних форм передстаречих і старечих психозів;

 • особливості клініки хвороб Альцгеймера, Піка, хореї Гентінгтона;

 • патологічну анатомію головного мозку при цих захворюваннях;

 • діагностику та диф. Діагностику психічних порушень пізнього віку;

 • методи лікування передстаречих, старечих психозів і психічних порушень при атрофічних процесах у головному мозку;

 • основні положення догляду і нагляду за хворими на інволюційні психози;

 • питання експертизи хворих з психічними розладами пізнього віку.

1.2.Уміти:

- зібрати анамнез життя та хвороби у хворих з психічними розладами пізнього віку; • діагностувати і проводити диференційну діагностику передстаречих, старечих психозів і психічних розладів при атрофічних процесах у головному мозку;

 • проводити лікування хворих;

 • доглядати за хворими на старечу недоумкуватість, пресбіофренію, хворобу Альцгеймера, хворобу Піка, хорею Гентінгтона.

  1. Опанувати практичні навички:

 • надання невідкладної допомоги хворим із злоякісною формою інволюційної меланхолії (ажитована депресія);

 • надання невідкладної допомоги хворим на інволюційну кататонію(субступорозний і ступорозний стани, кататонічне збудження);

 • надання невідкладної допомоги хворим з маячними формами передстаречих психозів;

 • нагляд за хворими з психічними розладами пізнього віку.

ІІ. ПОРАДИ СТУДЕНТУ.

Заняття починається із визначення мети і постановки завдань практичного заняття. Визначається початковий (вихідний) рівень знань та умінь студентів з даної теми шляхом опитування.

У психіатричній літературі вік 45-60 років прийнято вважати передстаречим (пресенильних), а понад 60 років – старечим (синильним), і психічні порушення, що виникають у ці вікові періоди – відповідно: пресенильними та синильними.

Пресенильні та сенильні психічні порушення називають ще психічними розладами пізнього віку. Їх поділяють на 2 великі групи: функціональні психічні розлади і органічні психічні розлади. Відрізняються вони між собою тим, що при функціональних розладах є можливість їх повної або часткової редукції з відсутністю вираженого психічного дефекту або недоумства в кінцевому результаті захворювання.

Класифікація психічних розладів пізнього віку.

1. Функціональні психічні розлади пізнього віку.

а) непсихотичні форми: • астеновегетативний синдром;

 • емоційні розлади;

 • сенестопатично-іпохондричні порушення;

 • істероподібні розлади;

б) інволюційні (пресенильні) психози:

 • пресенильна меланхолія;

 • маячні форми;

 • кататонічна форма;

 • інволюційна істерія;

в) старечі (сенильні) психози:

 • стареча меланхолія;

 • старечий параноїд;

 • старечі галюциноз.

2. Органічні психічні розлади пізнього віку (психічні розлади при атрофічних

процесах у головному мозку).

а) пресенильні деменції: • хвороба Альцгеймера;

 • хвороба Піка;

 • хорея Гентінгтона;

 • хвороба Паркінсона;

б) сенильна деменція (стареча недоумкуватість);

в) психотичні форми синильної деменції: • маячні психози;

 • галюцинаторно-маячні психози;

 • парафренні психози;

 • афективні психози;

 • пресбіофренія.

Ознаки інволюційних психозів:

  • початок у віці 45-60 років;

  • наявність фізичних, неврологічних і психічних ознак інволюції;

  • пригнічення настрою;

  • іпохондричність;

  • виражена постійність симптомів.

Особливості органічних психічних розладів пізнього віку (психічних розладів при атрофічних процесах у головному мозку):

  • повільний поступовий початок;

  • хронічний прогредієнтний перебіг;

  • розпад психічної діяльності від початкового її зниження до важких ступенів тотального недоумства як основний зміст клінічної симптоматики;

  • другорядне місце не завжди наявної продуктивної симптоматики;

  • зростаючий атрофічний процес у головному мозку як патологічна основа органічного недоумства та продуктивних симптомів.


Пресенильні деменції виникають у віці 40-60 років, сенильні – 65 років і старше.

Не дивлячись на різний вік початку хвороб та особливості клінічних проявів і їх перебігу, всі нозологічні форми пресенильних і синильних деменцій є клінічним виразом всього організму і вікової інволюції головного мозку.У виникненні та розвитку психічних розладів пізнього віку

найбільш суттєву роль відіграють такі чинники:

 • нейроендокринні зрушення, обумовлені клімаксом;

 • різноманітні функціональні та структурні зміни всіх систем та органів, обумовлені старінням;

 • накопичення вікових хвороб і недуг;

 • особлива соціально-психологічна ситуація, в яку попадає старіюча людина (закінчення трудової діяльності, звуження соціальних зв’язків, одинокість тощо);

 • психологічне старіння, зміна характеру, що наступає під час старіння (зниження емоційного фону, тривожна підозрілість, консерватизм, недовірливість, ослаблення інтелектуально-мнестичних функцій).

Розглядаються також питання діагностики та диференційної діагностики психічних розладів пізнього віку, принципи лікування їх і профілактики, питання надання невідкладної допомоги при гострих психопатологічних станах, експертизи та реабілітації таких хворих, основні положення догляду та нагляду за психічно хворими у похилому і старечому віці.

Студенти самостійно (під керівництвом викладача) обстежують хворих з різними формами інволюційних і старечих психозів, з хворобою Альцгеймера, Піка та хореєю Гентінгтона (при наявності їх у стаціонарі), призначають відповідне лікування.

На заключному етапі практичного заняття викладач перевіряє кінцевий рівень професійних знань і практичних навичок, підводить підсумок заняття, відповідає на запитання студентів.ІІІ. Контрольні питання:


 • Визначення психічних розладів пізнього віку.

 • Що таке пресенильні (передстаречі, інволюційні) і сенильні (старечі) психози?

 • Етіологія і патогенез передстаречих і старечих психозів.

 • Етіологія і патогенез психічних розладів при атрофічних процесах у головному мозку.

 • Які є Непсихотичні розлади пізнього віку?

 • Класифікація передстаречих і старечих психозів.

 • Ознаки інволюційних психозів.

 • Класифікація психічних розладів при атрофічних процесах у головному мозку.

 • Які є клінічні прояви основних форм передстаречих і старечих психозів?

 • Які особливості клініки хвороб Альцгеймера, Піка та хореї Гентінгтона?

 • Патологічна анатомія головного мозку при цих захворюваннях.

 • Діагностика та диференційна діагностика психічних розладів пізнього віку.

 • Методи лікування передстаречих, старечих психозів та психічних порушень при атрофічних процесах у головному мозку.

 • Невідкладна допомога при ажитованій депресії.

 • Невідкладна допомога при кататонічному ступорі та збудженні.

 • Основні положення догляду та нагляду за психічно хворими у похилому та старечому віці.

Література:

 1. Психіатрія / О.К. Напреєнко, І.Й Влох, О.З.Голубков та ін. За ред. проф. О.К.Напреєнка. – К.: Здоров’я, 2001.- 584 с.

 2. Гаванко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ: Здоров’я, 1993. – С. 125 – 129.

 3. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – Київ: Здоров’я, 1993. – С. 191 – 203.

 4. Жариков Н.М., Курсова Л.Г., Хритинин Н.Д. Психиатрия: Учебник. – М.: Медицина, 1989. – С. 457-474.

 5. Кириченко А.А. Психитария. – Минск: Вышейшая школа, 1989. – С. 253-263.

 6. Невідкладна допомога в психіатрії/ І.П.Дищук, В.Г.Деркач, Р.І.Рудницький та ін. За ред. доц. Дищука І.П.- Чернівці: БДМА, 2002. – 63 с.

 7. Загальна психопатологія /Методичні рекомендації. І.П.Дищук, В.Г.Деркач, В.І.Курик. Чернівці, 1996.

 8. Методичний посібник по оформленню історії хвороби психічно хворого для студентів лікувального факультету. В.М.Підкамінний, І.П.Дищук, В.І.Курик. – Чернівці, 1990.

 9. Психиатрия. М.В.Коркина, Н.Д.Лакосина, А.Е.Личко.- М.: Медицина, 1995.

 10. Психиатрия. П.Г. Сметанников.– Санкт-Петербург, СПбМАПО, 1997.

 11. Атлас экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека. Полищук И.А.

Методичну вказівку склавк. мед. н., доцент В.Г. ДеркачБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка