Методична розробка виховної години допоможе класним керівникам озброїти своїх учнів не тільки знаннями про природу стресу, а й способами його подоланняСкачати 108.29 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір108.29 Kb.
СТРЕС, ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Виховна година

Методична розробка виховної години допоможе класним керівникам озброїти своїх учнів не тільки знаннями про природу стресу, а й способами його подолання.

Мета: ознайомити учнів зі шляхами подолання стресу; розглянути такі поняття, як: «релаксація», «аутотренінг», «самовиховання»; навчати практичного володіння навичками релаксації; заохотити учнів до ведення здорового способу життя.http://kuncevo.ucoz.ru/klas_keriv/autotrening.jpg

Використовуємо вправи на візуалізацію, на поліпшення свого стану, на розслаблення, рекомендації щодо підготовки до стресів, аудіокасету зі спокійною музикою. На уроці присутній психолог школи.

Хід виховної години

І. Актуалізація опорних знань.

Бесіда:

— Розкрийте зміст поняття «стрес».

— Назвіть типові причини виникнення стресу.

— Поясніть такі уявлення про стрес:

— Розпізнати джерела надмірного стресу легко. (Це твердження правильне тільки наполовину. Багато людей можуть легко виявити причину стресу шляхом усвідомлення стресових симптомів і зовнішніх чинників. У деяких людей ознаки стресу не розвиваються доти, доки не зникне стресор. У таких ситуаціях стресові симптоми мають прояв психологічного та фізичного виснаження.)

— Усі люди на стрес реагують однаково. (Це твердження помилкове. Всі ми індивідуальні істоти й реагуємо на стрес порізному. Тому й порушення, а тим більше хвороби, що виникають після стресової ситуації — різні й мають різний перебіг та піддаються різним формам лікування.)

Учитель пропонує учням разом подумати: які ж найгостріші проблеми стресу? В процесі обговорення випливає проблема подолання стресового стану. 

II. Повідомлення теми й мети виховної години.

1. Словникова робота.

Стресор — чинник, який викликає стан стресу (наприклад: загроза, небезпека, образа, інформаційне перевантаження).

Релаксація — а) довільне чергування напруження та розслаблення м'язів;

б) процес повернення системи із стану нерівноваги у стан рівноваги.

Самовиховання — керівництво діяльністю, спрямованою на зміни своєї особистості відповідно до свідомо поставленої мети, ідеалів і сталих переконань.

Самоконтроль (перевірка) — оцінка суб'єктом своїх дій на основі особистісно значущих мотивів та установок, яка полягає в поєднанні аналізу й корекції відносин між метою, засобами і наступними діями.

Навіювання — процес впливу на психічну сферу людини, пов'язаний із зниженням свідомості й критичності в процесі сприймання та реалізації навіюваного змісту.

2. Розповідь учителя.

Існує думка про те, що більшість стресів у житті людини ініційована самою людиною. Г.Сельйо підтримує це уявлення, завіряючи, що має значення не те, що з нами трапляється, а те, як ми це сприймаємо.

Щоб витримати стрес, треба не боятися його, бути готовим до нього. Навчитися плавати можна тільки одним методом: треба плавати.

Тренування стійкості може значно знизити нервове напруження, а отже, й нераціональну затрату енергетичних резервів організму. Для цього необхідно в повсякденному житті вчитися володіти собою. Слід контролювати свою поведінку, свою реакцію на все, що може спричинити неадекватні емоції; зусиллями волі треба вириватися з обтяжливих переживань, переводити свої негативні думки в позитивне русло. Комусь для цього досить просто «до поту» побігати, комусь ~ поставити улюблену аудіокасету, комусь — відвідати друга, а комусь — відкрити книгу.

Варто проаналізувати й спробувати позбутися тих стресових ситуацій, які ми створюємо самі, наприклад через недостатню організованість.

Зупинімося на конкретних прикладах із життєвого досвіду дітей. (Приклади учнів з особистого життя. Підсумок наведених прикладів.}

Для нормального функціонування нервової системи необхідно, щоб будьяка робота чергувалася з відпочинком; здійснювати фізичні вправи чи працювати, що теж сприяє виходу накопиченої енергії.

Учитель робить висновок про роль самовиховання в розвитку учнів, про обов'язковість самопереконання, самоаналізу для створення психічної рівноваги.

III. Шляхи подолання стресового стану.

Розповідь учителя.

Характер прояву стресу в людини залежить від її індивідуальності. Тому люди для боротьби зі шкідливими наслідками стресу застосовують індивідуальні методи.

1. Метод глибокого дихання. Цей метод застосовують для прискореної релаксації (довільного розслаблення м'язів). Він ефективно знімає м'язове напруження й суб'єктивне відчуття тривоги, знижується частота серцевих скорочень.

Практична робота з учнями (звучить спокійна тиха музика).

Дихальна вправа складається з чотирьох етапів.

І. Знайдіть зручне положення. Покладіть ліву руку (долонею вниз) на середину живота, праву руку покладіть на ліву. Очі можуть бути відкриті, але із заплющеними очима легше виконувати другий етап.

II. Уявіть собі порожню посудину чи мішок, який знаходиться у вас всередині — там, де лежать ваші руки. Вдихаючи, уявіть собі, що повітря входить через ніс, іде вниз, і наповнюється внутрішній мішок. Під час заповнення мішка повітрям ваші руки підніматимуться. Продовжуйте вдихати, уявляючи, що мішок повністю заповнився повітрям. Хвилеподібні рухи, які починаються в зоні живота, поширюються на середню та верхню частини грудної клітки (вдихати слід дві секунди, з часом збільшити до трьох секунд).

III. Затримайте дихання. Затримайте повітря всередині мішка. Повторюйте подумки фразу: «Моє тіло спокійне» (Цей етап має тривати не більше двох секунд).

IV. Повільно почніть видихати, звільняючи мішок. Впродовж цього процесу повторюйте подумки:

«Моє тіло спокійне». Під час видиху відчуйте, як опускається живіт, грудна клітка. Цей етап має тривати не менш ніж два попередні. Ці вправи слід повторити З—5 разів. Регулярне, щоденне послідовне виконання цих вправ сформує у вас спокійніше ставлення до ситуації, антистресову установку.

2. Ознайомлення з аутогенним тренуванням (скорочено — аутотренінг).

Розповідь учителя.

Цей метод розробив у Німеччині психотерапевт Шульц. Його широко застосовують у Європі. На першому етапі необхідно навчитися техніки релаксації (розслаблення за допомогою певних форм самонавіювання, зосереджуючи на кожній із них увагу впродовж 1 —2 хвилин). Краще робити це лежачи із заплющеними очима. Ми з вами зробимо це сидячи на стільчиках.

Я спокійний, я зовсім спокійний.

Моя права рука важка. Моя права рука тепла. Мій пульс рівний, ритмічний. Моє дихання рівне, спокійне. Я відчуваю тепло біля сонячного сплетіння.

Мій лоб приємно прохолодний. Після розслаблення треба сконцентрувати свою увагу на «головній формулі». Наприклад, «Я знаю, що мені треба робити».

Коли ви відчуваєте, що готові закінчити сеанс, застосуйте формулу: «Я спокійний і бадьорий» і вийдіть з аутогенного занурення.

Корисними можуть бути різні формули. Наприклад:

«Я вірю в свої можливості». «Я здатний до активних дій». «Я здатний відкрито виявити всі свої почуття».

Аутогенне тренування як свідомий вплив на емоції та інші психофізичні процеси дає можливість цілеспрямовано змінити свій настрій і самопочуття, ефективніше навчатися, проводити спортивні тренування, регулювати глибину й тривалість нічного сну, формувати рівень робочої активності, ефективно використовувати для відпочинку вільні хвилини, всебічно зміцнювати здоров'я.

Для подолання стресу є дві найбільш уживані можливості:

1. Подолати стрес цілком самостійно (з чим ви вже обізнані).

2. Звернутися до психолога, щоб з його допомогою грамотно вийти зі стресу.

IV. Виступ психолога.

Психолог розповідає про шкідливість стресу для здоров'я.

У людини, яка постійно відчуває тривогу, перебуває в стресовому стані, знижується рівень опору хворобам. Через що вірусне захворювання або будьякий функціональний розлад стають більш імовірними. До того ж стрес спричинює загострення хронічних захворювань, поглиблює наслідки перенесених хвороб або спадкових дефектів.

Психолог дає рекомендації стосовно поліпшення самопочуття й настрою, вправи на візуалізацію, на розслаблення (див. додаток).

V. Підсумок заняття.

— Про що завдяки вивченій темі ви дізнались і які висновки зробили? (Діти зрозуміли, що свій стан можна поліпшити, якщо не боїшся стресу, а знаєш як його подолати).

VI. Домашнє завдання.

Використавши дані вчителем вправи, виконати їх удома для оволодіння навичками зняття стресового напруження (див. додаток).

Додаток

Рекомендації щодо подолання стресових ситуацій та послаблення їхнього негативного впливу на організм

1 Насамперед необхідно мати достатньо інформації про можливість подібних ситуацій.

2. Придумайте, як запобігти конкретним життєвим небезпекам, щоб не виникла очікувана критична ситуація, або спробуйте знайти способи її пом'якшення.

3. Не робіть поспішних висновків, не приймайте рішень похапцем у стані нервозності або істерії, до того як очікувана подія сталася. Не кваптеся напередодні самої події, виходячи зі своїх припущень, робити висновки — адже у ваших думках та уяві вже є достатньо «матеріалу», спроможного продукувати не завжди правильне рішення.

4. Пам'ятайте, що більшу частину ситуацій, які викликають стрес, ви здатні вирішити самі, не вдаючись до допомоги спеціалістів.

5. Дуже важливо мати достатній запас енергії та сили волі для вирішення складних ситуацій — це одна з головних умов активного опору стресові. За можливості, не піддавайтеся паніці, не впадайте у розпач. Не має нічого гіршого, ніж опустивши руки, покластися на обставини. Навпаки прагніть активно втручатися в ситуацію, яка викликає стрес.

6. Вам необхідно зрозуміти і прийняти, що серйозні зміни, зокрема й негативні — невід'ємна частина життя.

7. Пам'ятайте, що стресогенними життєвими ситуаціями швидше і краще володіють ті, хто вміє використовувати методи релаксації. Це найнадійніший спосіб підготовки та боротьби зі стресами.

8. Активний спосіб життя допомагає створенню захисного фону адаптаційних механізмів проти стресу.

9. Для послаблення негативної дії стресової ситуації необхідні «емоційні тили», які допомагають знайти почуття впевненості в собі і забезпечують вам емоційну та моральну підтримку.

10. Долати стресові ситуації допомагають деякі суспільні інститути: наприклад дошкільні заклади, школи, інститути.

Вправи на візуалізацію

Виконуючи цю вправу, можете лягти. Заплющіть очі і впродовж якогось часу зосередьтесь на своєму диханні.

Уявіть великий білий екран. Уявіть на екрані будьяку квітку. Заберіть квітку з екрана, а замість неї помістіть на ньому білу троянду. Змініть білу троянду на червону. (Якщо у вас виникли труднощі, уявіть, що ви пензликом фарбуєте цю квітку, як Аліса в Країні Чудес.)

Заберіть троянду й уявіть себе в кімнаті; уявіть всю її обстановку, меблі, колір... Переверніть картину. Подивіться на кімнату зі стелі. (Якщо це складно зробити, уявіть себе на стелі: ви оглядаєте кімнату і всю обстановку.)

Тепер знов уявіть великий білий екран.

Помістіть синій фільтр перед джерелом світла, так щоб весь екран став яскравосинім. Змініть синій фільтр на червоний. Зробіть екран зеленим.

Уявляйте будьякі кольори на свій розсуд.

(Якщо ви помітили, що розглядаєте якийсь психічний образ, який вас хвилює, спробуйте усвідомити, що ви самі за нього відповідаєте; як ви самі його створили, так самі й можете змінити його на більш приємний, так само, як розфарбували білу троянду в червоний колір.}

Вправи на розслаблення

1. Вправа із дзеркалом. Розкажіть самі собі про те, що вас хвилює. Сядьте зручніше перед дзеркалом і поговоріть самі з собою. Розкажіть про все, що з вами сталося, й спробуйте це проаналізувати. Говоріть самі з собою доти, доки все, що вас хвилює, не буде промовлено вголос і ви не відчуєте полегшення.

2. Лист до себе.

Декому краще допоможе впоратися зі стресом перенесення своїх хвилювань на папір. Напишіть собі листа. Довірте паперу все, що відчуваєте й думаєте. Цей спосіб має ту перевагу, що письмова мова коротша й логічніша. Змальовуючи в листі ситуацію, розуміти проблему починаєш швидше, ніж у розмові. Лист можна відразу знищити або сховати й перечитати, коли знову почнуть хвилювати травматичні події. Ви згадаєте свій стан і зрозумієте, що зможете з ним упоратись, як і минулого разу.

3. Звільнення від почуття образи.

Для поліпшення свого стану вам дуже важливо звільнитися від почуття образи, пробачити тих людей, які вас образили. Американський психолог Луїза Хей вважає, що: «Прихована образа, злість, критика себе та інших — найбільш шкідливі для здоров'я емоції. Ми мусимо звільнитися від минулого і пробачити всіх без винятку, так само й самих себе. Повне звільнення від образи або злості виліковує ваші хвороби».

4. Поліпшення свого стану (вправа за Фредеріком Пірсом).

• Сядьте, заплющіть очі, покрутіть головою: зробіть чотири оберти за годинниковою стрілкою і стільки ж проти.

• Відразу ж лягайте на спину і піднімуть вгору праву ногу (п'ята на висоті не менше ЗО см). Тепер напружте м'язи й подумки пройдіть поглядом по всій довжині ноги, від кінчиків пальців до самого стегна. Очі протягом усього сеансу краще тримати заплющеними. Потримайте ногу в такому положенні якомога довше — від однієї до трьохчотирьох хвилин, а потім опустіть її всією вагою вниз.

• Те ж саме зробіть лівою ногою.

• Одразу ж підніміть угору праву руку (кулак стиснутий, м'язи гранично напружені), потримайте її піднятою якомога довше, «погладжуючи» її поглядом, після цього дайте їй упасти, важко і вільно.

Те ж саме зробіть і з лівою рукою.

• Подумки відключіться від лівої руки й на стелі прямо перед собою уявіть коло приблизно метрового діаметра. Не поспішаючи пройдіть по ньому внутрішнім поглядом — чотири рази за годинниковою стрілкою, чотири — проти. «Вимкнувши» на уявному екрані коло, «накресліть» на його місці квадрат, точнісінько так само: по чотири рази в обидва боки; обійдіть його по периметру. М'язи максимально розслаблені. Вам хочеться подрімати... Видих стає довшим. Після видиху вам приємно кілька секунд не дихати. Після тривалого видиху тепла хвиля начебто перекочується всередині вас, звільняючи від внутрішньої напруги.

Подумки повторюйте формулу: «Я можу легко залишити тривожні думки переживання (пауза). Енергія відновлюється з надлишком (пауза). Мені стає все легше й легше (пауза). Я можу бути з усіма привітною, терплячою, доброю та спокійною (пауза). Я бадьора і творчо налаштована» (пауза). Я відпочила. Я відчуваю зростаючу впевненість у своїх силах і покликанні» (пауза). Сеанс наближається до кінця. Я лічитиму подумки від трьох до одного.

«Три»! — Сонливість проходить.

«Два»! — Я потягаюся. «Один»! — Я відчуваю бадьорість і повноту сил.»

• Зняття напруги глибоким диханням. Вправа «4—8—4».

Сядьте зручніше, розслабтеся, розправте плечі, випрямте спину, підніміть підборіддя. Ліву руку опустіть на стегно, праву підніміть до обличчя: чотири пальці мають бути разом, п'ятий (великий) відставлений. Затуліть великим пальцем праву ніздрю й зробіть глибокий повільний вдих — він триватиме чотири секунди. На вісім секунд затримайте дихання, потім, звільнивши праву ніздрю, затуліть вказівним пальцем ліву й видихніть за чотири секунди. Намагайтеся видихнути з легень усе повітря. Не змінюючи положення пальців, на ті ж чотири «довгих» відліки зробіть вдих правою ніздрею, потім восьмисекундну паузу, після чого, затуливши великим пальцем праву ніздрю, зробіть лівосторонній видих.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка