Методична розробкаСкачати 85.54 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір85.54 Kb.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

проведення практичного заняття по курсу соціальної психології

зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету
Тема 6:

СПЕЦИФІКА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ.

(2 години)


І. Актуальність теми.

Сучасний комплексний підхід до лікування хворого має поєднувати три основні види терапевтичного впливу: біологічний, психологічний та соціальний. Цей підхід застосовний до всіх захворювань, оскільки будь-яка хвороба дезорганізує психологічну рівновагу і соціальне функціонування людини. Хороший контакт хворого із лікарем та медсестрою потрібен будь-якому хворому для гарантії того, що разом вони успішно впораються із хворобою. Відсутність контакту, взаєморозуміння або формальні взаємини лікаря, медичної сестри та хворого різко знижують інформативність анамнезу, погіршують результативність лікування. Добре, коли взаєморозуміння формується вільно і природно, коли стиль спілкування хворого відповідає аналогічним характеристикам лікаря. На жаль, багато медичних працівників будують свої взаємостосунки з хворими стихійно, спираючись, головним чином, на свої здібності і наочний приклад колег. Внаслідок цього спілкування із хворим часто повністю залежить від ситуації: при сприятливій налаштованості хворого контакт налагоджується, при небажанні пацієнта спілкуватися – контакт неефективний. Поза сумнівом, передумовою виникнення довіри та позитивних психологічних стосунків між медичними працівниками та хворим є кваліфікація, досвід лікаря. Проте, як підкреслюють Р. Конечный и М. Боухал (1983), кваліфікація є лише інструментом, більший чи менший ефект застосування якого залежить від інших сторін особистості лікаря, які хворий сприймає при спілкуванні з ним.


ІІ. Навчальні цілі заняття.

Студенти мають • розглянути значення спілкування у професійній діяльності лікаря, деонтологічні основи медичного спілкування, особистісні та характерологічні якості лікаря (образ ідеального лікаря), а також чинники формування іміджу лікаря (ά-II),

 • розглянути такі важливі особливості медичного спілкування, як структура бесіди лікаря та хворого, техніки налагодження психологічного контакту, моделі побудови стосунків лікаря та хворого (керівництво, партнерство, контрактна модель), техніки активного слухання, переконування, поведінка у випадках суперечки (ά-II),

 • знати особливості спілкування у різних фазах лікувально-діагностичного процесу – контактній, орієнтації, аргументації, коригування (ά-II),

 • розглянути специфічний для медичних працівників синдром емоційного згоряння та професійну деформацію (ά-II),

 • проаналізувати специфіку контакту із хворим у стоматологічній клініці (ά-II).


ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі).

Лікарська діяльність відноситься до важких професій. Людина, яка присвятила себе медицині, без сумніву, повинна мати до неї покликання. Прагнення надати допомогу іншій людині завжди вважалось корисною якістю особистості і повинно бути виховане з дитинства. Лише тоді, коли ці властивості особистості стають потребою, можна вважати, що у людини присутні головні передумови успішного оволодіння медичним фахом. Можна бути хорошим медиком-теоретиком, але у практичному відношенні із хворими бути неспроможним. Вимоги до особистості лікаря, його зовнішнього вигляду та поведінки поступово оформились у спеціальному вченні – медичній деонтології. Остання розглядається як наука про належне моральне, естетичне та інтелектуальне обличчя медичного працівника, про те, якими повинні бути взаємини між медиками, хворими та їхніми родичами, а також між колегами у медичному середовищі.


ІV. Міждисциплінарна інтеграція.
Дисципліни

Знати

Вміти

1

Попередні (забезпечуючі) дисципліни
„Основи психології. Основи педагогіки”

Мова та мовлення. Діяльність.„Формальна логіка”

Доказове мислення

Застосовувати правила формальної логіки у професійній діяльності

2

Наступні дисципліни
„Терапевтична стоматологія”

Знати деонтологічні особливості спілкування лікаря і хворого

Застосовувати деонтологічні норми у професійному спілкуванні

3

Внутрішньопредметна інтеграція
„Психологія спілкування: пізнавальна сторона”

Знати когнітивні складові психологічного впливу

Вміти використовувати когнітивні складові спілкування у взаєминах із хворим
„Психологія спілкування: стосунки та інтеракція”

Знати закономірності психологічного впливу

Вміти застосовувати чинники психологічного впливу у професійному спілкуванні
„Психологія малих соціальних груп”

Розуміти закономірності взаємодії у малих соціальних групах.

V. Зміст теми.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

теми „Специфіка та характеристика медичного спілкування”VІ. План та організаційна структура заняття.
ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Значення спілкування у професійній діяльності лікаря.

2. Деонтологічні основи медичного спілкування.

3. Образ лікаря у хворого.

3.1. Образ „ідеального лікаря”.

3.2. Формування „професійного іміджу” лікаря.

4. Загальні особливості медичного спілкування.

4.1. Структура бесіди лікаря і хворого.

4.2. Техніки налагодження психологічного контакту із хворим.

4.3. Основні моделі побудови взаємостосунків „лікар-хворий”.

4.4. Техніки активного слухання.

4.5. Техніки переконування.

4.6. Суперечка та конфлікт.

5. Спілкування в різних фазах лікувально-діагностичного процесу.

5.1. Контактна фаза спілкування.

5.1.1. Перше враження хворого від зустрічі із лікарем.

5.1.2. Міміка.

5.1.3. Погляд (контакт очима).

5.2. Фаза орієнтації.

5.3. Фаза аргументації.

5.4. Фаза коригування.

6. Синдром „емоційного згоряння” медпрацівників.

7. Професійна деформація у медпрацівників.

8. Особливості контакту із хворим у стоматологічній клініці.


ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ


п/п

Основні етапи заняття, їх функціцї та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл

часу

Підготовчий етап

1

Організаційні заходи


5 хв.

2

Постановка навчальних цілей та мотивація
Зачитуються оцінки по групі за попередню тему

Груповий журнал

5 хв.

Основний етап

3

Тестування по відкритих тестах

ІІ

Перевірка відповідей за критеріями правильності, повноти, глибини

Тестові питання. Навчальний посібник по темі. Структурно-логічна схема.

75 хв.

Заключний етап

4

Домашнє завданняВказівки по ознайомленню із методичними матеріалами на сайті кафедри

5 хв.VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.

1. О.І. Борисенко. Специфіка та характеристика медичного спілкування: Навчальний посібник із «Соціальної психології» для студентів стоматологічного факультету. – У 10-ти частинах. – Частина 6. – Вінниця: ВНМУ, 2010. – 28 с.

2. Набір тестових питань по темі заняття:

1. Якими чинниками обумовлено значення професійного спілкування в діяльності лікаря?

2. На які основні принципи спирається «етика принципів»?

3. Дайте характеристику типовим уявленням хворих про образ «ідеального лікаря».

4. Які чинники є важливими для формування професійного іміджу лікаря?

5. Перерахуйте основні компоненти бесіди лікаря із хворим.

6. Від чого залежить успішність налагоджування психологічного контакту із хворим?

7. Дайте характеристику основним моделям побудови взаємостосунків лікаря і хворого.

8. Дайте характеристику безоцінному та оцінному слуханню.

9. Дайте характеристику технікам переконування.

10. Чим відрізняються конструктивна суперечка і конфліктна суперечка?

11. Якими є ознаки конфліктної суперечки, і що повинен робити лікар, втягнутий в таку суперечку?

12. Які функції виконує спілкування на різних етапах лікування?

13. Вкажіть чинники, які впливають на перше враження від зустрічі із лікарем.

14. Які частини обличчя є найбільш інформативними для розпізнавання емоцій за мімікою?

15. Що можуть означати особливості погляду?

16. Що відбувається у фазі орієнтації?

17. Які функції виконує фаза аргументації?

18. Опишіть фази синдрому емоційного згоряння. Чи можливо впливати на емоційне згоряння?

19. Які чинники можуть викликати професійну деформацію лікаря?

20. Опишіть основні моменти контакту із хворим у стоматологічній клініці.

21. В чому полягають особливості стоматологічного лікування хворих із істеричними, депресивними, обсесивними рисами характеру?


VІІІ. Література.

а) навчальна література

Основна література.

 1. Б.Д. Карвасарский. Клиническая психология: Учебник. – М., 2004.

 2. Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 1096 с.

Додаткова література.

 1. М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко. Соціальна психологія. – К.: [б. и.], 1995. – 303 с.

 2. П.И. Сидоров, А.В. Парняков. Введение в клиническую психологию: Учебник для студентов медицинских вузов. – Т.2 – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 381с.

б) наукова література.

 1. Г.М. Андреева. Социальная психология. – М.: Наука, 1999. – 375 с.

в) методична література.

 1. Б.Ц. Бадмаев. Методика преподавания психологии. – Владос, 2001. – 304 с.

 2. В. Я. Ляудис. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во УРАО, 2000.

 3. В.Н. Карандашев. Методика преподавания психологии. Уч. пос. – СПб. Питер, 2006. – 250 с.

 4. 3. М. Панибратцева. Методика преподавания психологии / Под ред. д-ра психол. наук проф. А. А. Люблинской. - М. «Просвещение», 1971. 152 стр.

 5. И.В. Смолярчук, В.М. Чернышова. Методика преподавания психологии: учеб. пособие. Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. - Тамбов : Изд-во ТГУ, 2002. - 70 с.

Розробив:

Асистент кафедри

медичної психології та психіатріїкандидат психологічних наук Борисенко О.І.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка