Методична розробка уроку з географії (11 клас) Тема: Італія. Мета уроку: освітняСкачати 230.02 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір230.02 Kb.
#10685
ТипУрок


Бондзюх Н.Б. викладач – методист біології та географії ДНЗ «ТВПУТД».

Методична розробка уроку з географії (11 клас)

Тема: Італія.

Мета уроку:

освітня охарактеризувати ЕГП, природні умови і ресурси Італії, визначити особливості населення і провідні галузі господар­ства; визначити значення інтеграційних процесів у формуванні гос­подарства країни; формувати в учнів систему знань про передумо­ви та причини високого розвитку господарства, галузі спеціалізації, економічні зв'язки країни; провести міжпредметні зв’язки з іншими предметами (історія, іноземна мова; біологія та інші);

розвиваюча розвивати інтелектуальні здібності учнів, їх аналітичне мислення; формувати вміння використовувати знан­ня під час вивчення інших предметів; розвивати вміння складати комплексну характеристику кра­їни, розвивати уміння обґрунтовувати галузеву структуру господарства; удосконалювати практичні вміння учнів працювати з матеріалом підручника, картами атласу, додатковими джерелами інформації, вміти використовувати інформаційно – технічні засоби навчання, складати опорно-логічні схеми; стимулювати інтерес учнів до самостійного пошуку й аналізу необ­хідної інформації;

виховна виховувати толерантне ставлення до інших наро­дів та їхньої культури; виховувати почуття співпричетності до процесів євроінтеграції, зацікавленість до вивчення теми;

Тип уроку: комбінований з елементами бесіди, робота в групах, парах.

Методи та форми: інтерактивні вправи: «акваріум», «за – проти», «мікрофон», «завершити схему».

Обладнання: підручники: Кобернік С.Г. «Географія. Соціально – економічна географія світу. 10 клас.» м. Харків «Оберіг», 2010 р., Яценко Б.П. «Економічна і соціальна географія світу. 10 клас» м. Київ «Артек», 2000 р, Масляк П.О. «Економічна і соціальна географія світу. 10 клас» м. Київ «Вежа», 2004 р., посібники: Бершадська Т. «Економічна і соціальна географія світу. 10 клас» м. Тернопіль «Підручники & посібники», 2004 р., Довгань Г.Д. «Економічна і соціальна географія світу. 10 клас» м. Харків «Ранок» 2007 р.; карти: політична карта світу, фізична карта Європи, фізична карта світу; атласи «Економічна і соціальна географія світу 10 або 11 клас», електронні посібники: інтегрований електронний комплекс «Економічна й соці­альна географія світу. 10 клас», «География. 6 – 10 классы», «Атлас світу»; ілюстрації, бліц-тести, картки – завдання, комп’ютер, мультимедійний проектор, презентація, авторський відеокліп «Подорож країнами Європи», опорний конспект, кросворд.

Хід заняття.

І. Організаційний етап.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

 1. Прийом «Географічна розминка» (робота в парах)

Учні по черзі ставлять одне одному питання за політичною кар­тою Європи (країни, столиці).

 1. Перевірка схеми, розгадування кросвордів.

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок.

Запитання. Пригадайте, що вам відомо про Італію.

ІV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Викладач. Про сучасну Італію складно говорити мовою сухих статистичних даних. У цій середземноморській країні з давньою історією захоплю­ючою пригодою може стати не тільки переїзд з міста до міста, але навіть прогулянка сусідніми вулицями, що химерно поєднали в собі різні епохи і культури. Туристичні проспекти і художні фільми внесли до нашої свідомості уявлення про сліпуче сонце, давні мозаї­ки тротуарів і скульптури храмів, про неприборканий італійський темперамент та всюдисущу і кровожерливу італійську мафію.

Саме ця країна подарувала світу багато чудових речей: автомо­білі вищого класу «Феррарі» та «Ламборджині», модні торгові мар­ки Армані, Гуччі, Валентино, вино «К’янті» та лікер «Амаретто». Вона навчила мало не всю планету готувати спагеті та піцу.V. Вивчення нового матеріалу.

План.

 1. ЕГП країни.

 2. Природно – ресурсний потенціал.

 3. Населення.

 4. Господарство.

а) промисловість,

б) сільське господарство,

в) транспорт,

г) зовнішньоекономічні зв’язки,

ґ) туризм.

5. Екологічні проблеми країни.

«Візитна картка»

Офіційна назва — Італійська республіка.

Площа — 301,2 тис. км2.

Населення — 60,2 млн. осіб (2009 р.).

Столиця — Рим.

Тип країни — економічно високорозвинена держава, країна «Великої сімки».

Державний устрій — парламентська республіка, унітарна дер­жава.

Економіко-географічна характеристика країни

Робота в групах, або парах. Завдання для груп. Уявіть себе іноземними журналістами, які отрима­ли завдання скласти короткий огляд про певні сторони життя Іта­лії (спираючись на типовий план характеристики країни). Час для виконання — 20—25 хв. Ділиться навчальна група на підгрупи, або на декілька пар. Кожна пара чи підгрупа отримує завдання згідно плану уроку; одна група готує один пункт плану, інша – наступний пункт плану і так далі. А тоді один представник від групи згодом пояснює матеріал, виступаючи перед іншими учнями, також можуть долучатися до обговорення питання усі члени групи.

Додатковий матеріал до уроку.

Територія Італії складається з трьох частин: материкової, пів­острівної (Апеннінський півострів) й острівної (острова Сицилія, Сардинія й низка дрібних островів). Близько 80 % її кордонів — морські. Найвіддаленіші райони країни розташовані від узбереж­жя не більше ніж на 200-300 км. У межах Італії існують дві анклавні держави — Ватикан і Сан - Марино.Економіко-географічне положення Італії в центрі Середземно­морського басейну здавна сприяло розвитку зв’язків із країнами Близького Сходу й Північної Африки.

Природні умови Італії різноманітні. 80 % площі складають молоді сейсмічно активні гори — Альпи та Апенніни. Найбільша рівнина — Паданська низовина знаходиться на півночі Італії. Тут клімат помірний континентальний, а на півострові й островах — субтропічний середземноморський. Італійські річки короткі й стрімкі, найбільші з них — По, Тібр, Арно. Ліси вкривають 1/5 площі, однак це в основному гірські низькорослі дерева й ча­гарники. Хвойні ліси поширені в Альпах.

Італія небагата на корисні копалини. Виняток складають будівельні матеріали — мармур, граніт, травертин.

Італія — густонаселена країна, але розміщено населення дуже нерівномірно. Найбільшою мірою заселена Паданська рівнина та західне узбережжя. Для Італії характерний перший тип відтворен­ня, від’ємний природний приріст, «старіння нації», активні вну­трішні і зовнішні міграції населення.

Італія — однонаціональна країна, близько 94 % населення складають італійці, на півночі є невеликі групи французів, німців і словенців. Понад 60 % італійців проживає в містах, причому 12 % усього населення країни проживає в чотирьох найбільших містах — Римі, Мілані, Неаполі й Туріні.

На відміну від інших розвинених країн Західної Європи, у тери­торіальній структурі її господарства існують контрасти між розви­неною північчю й відсталим півднем.

Головною галуззю промисловості є машинобудування. В Іта­лії виробляються офісне обладнання, сільськогосподарські ма­шини, ткацькі верстати, швейні машини, електронагрівальне об­ладнання.

Важливе значення має автомобілебудування, що випускає лег­кові автомобілі, вантажівки й моторолери. Провідну роль у галузі відіграє концерн ФІАТ (фабрика італійських автомобілів у Туріні). У структурі обробної промисловості Італії друге місце (після маши­нобудування) посідає текстильна й швейна промисловість. Широко розвинене виробництво взуття.

Хімічна промисловість, включаючи нафтохімію й виробництво синтетичних волокон, дає близько 1/7 загального обсягу продукції обробної промисловості.

Енергетика країни базується на імпортних нафті, коксі й ву­гіллі, власному природному газі й гідроресурсах. Понад 3/4 елек­троенергії виробляється на ТЕС, що працюють здебільшого на ма­зуті. Відносно великою є частка ГЕС, що побудовані на альпійських річках. У Центральній Італії працюють геотермічні електростан­ції. АЕС виведені з експлуатації.

Через нестачу запасів вугілля й залізної руди Італія почала роз­вивати металургійну промисловість тільки після створення в 1952 р. Європейського об’єднання вугілля й сталі. І чорна, і ко­льорова металургія працюють на імпортній сировині, тому підприємства розміщені поблизу портів.

Підприємства харчової промисловості, що спеціалізуються на виробництві макаронів (спагеті), продукції з томатів і виробництві напоїв (особливо вин), розосереджені по всій території країни.

У сільському господарстві Італії зайнято близько 10 % еконо­мічно активного населення. У той же час сільське господарство за­лишається «слабкою ланкою» італійської економіки. Головною його галуззю є рослинництво.

За врожайністю сільськогосподарських культур й особливо за продуктивністю худоби Італія значно поступається багатьом краї­нам Європи. Сільське господарство Італії забезпечує населення продовольством на 75-80 %. У ЄС Італія спеціалізується на виро­щуванні та експорті овочів, фруктів, вина.

За збором винограду Італія постійно змагається з Францією за перше місце у світі. Тваринництво відіграє другорядну роль.

Основним видом транспорту Італії є морський (90 % вантажо­обігу). У внутрішніх перевезеннях вантажів і пасажирів головну роль відіграє автомобільний транспорт, на другому місці — заліз­ничний.

У міжнародному географічному поділі праці «обличчя» Італії визначається продукцією машинобудування, текстильної, швей­ної промисловості, субтропічного землеробства (фрукти, вина, ци­трусові). Важливою галуззю господарства Італії є туризм.

За кількістю туристів, що відвідують країну щорічно, Італія за­ймає одне з провідних місць у світі.

VІ. Закріплення нових знань, умінь та навичок.

Обговорення оглядів учнів.

Запитання:

- Як позначилися на розвитку господарства Італії особливості ЕГП країни?

- Чим обумовлена низька, порівняно з іншими європейськими країнами «Великої

сімки», частка наукомістких галузей у струк­турі господарства країни?

- Які територіальні відмінності галузевої структури господарства Італії? Чим, на вашу

думку, вони обумовлені?


Тестові завдання:

 1. На території Італії трапляються: (г)

а) - згаслі вулкани;

б) - діючі вулкани;

в) - вулканів немає, бувають тільки землетруси;

г) - діючі вулкани і землетруси.


 1. Основні напрями внутрішніх міграцій в країні: (в)

а) - із міст у села;

б) - із півночі на південь;

в) - із півдня на північ;

г) - із заходу на схід.


 1. Назвіть міста - мільйонери. (а)

а) - Рим, Мілан, Неаполь;

б) - Неаполь, Рим, Болонья;

в) - Турин, Трісст, Таранто;

г) - Таран то, Рим, Болонья.


 1. Найменш заселений район є: (б)

 • а) - Паданська рівнина;

б) - гірські райони;

в) - узбережжя Іонічного моря;

г) - о. Сицилія.


 1. На території країни виокремлюють економічних районів: (г)

а) - два;

б) - чотири;

в) - п’ять;

г) - три.


 1. Назвіть найбільші центри автомобілебудування. (а)

а) - Турин;

б) - Генуя;

в) - Трієст;

г) - Мілан.


 1. Для якого економічного району характерний високий рівень безробіття, низькі доходи і відтік населення (б)

а) - Центрального;

б) - Південного;

в) - Північного;

г) - ці риси не характерні.


 1. Із якою країною з’єднується паромною переправою? (г)

а) - із Боснією і Герцеговиною;

б) - зі Словенією;

в) - із Францією;

г) - з Грецією.


 1. Головні галузі сільського господарства є: (а)

а) - рослинництво;

б) - тваринництво;

в) - птахівництво.


 1. Назвіть найбільші порти. (б)

а) - Барі, Неаполь, Генуя;

б) - Генуя, Неаполь,Трієст;

в) - Анкона,Трієст, Венеція;

г) - Палермо, Неаполь, Барі.

VІІ. Підсумок уроку.

• Італія — економічно високорозвинена держава Європи, член «Великої сімки», ЄС.

• Головними галузями промисловості Італії є машинобудування, хімічна, легка та харчова. Найбільші промислові центри зна­ходяться на півночі. Сільське господарство, в якому переважає рослинництво, лише частково забезпечує потреби країни.

• В Італії спостерігаються помітні розбіжності в рівнях розвитку північної та південної частин. Господарський комплекс північної частини визначається високою концентрацією підприємств провідних галузей промисловості та інтенсивним сільським господарством.VІІІ. Домашнє завдання.

 1. Підручник.

 2. Скласти порівняльну характеристику північної та південної частин країни.


Тема уроку: Італія — Республіка Італія. (Опорний конспект).

.

План. 1. ЕГП країни.

 2. Природно – ресурсний потенціал.

 3. Населення.

 4. Господарство.

а) промисловість,

б) сільське господарство,

в) транспорт,

г) зовнішньоекономічні зв’язки,

ґ) туризм.

5. Екологічні проблеми країни.

День проголошення республіки - 2.06.1946 р.Розташована на півдні Європи.

Столиця - Рим.

Площа - 301,3 тис.км.

Державна мова - італійська.

Грошова одиниця - євро.

Склад: материкова, півострівна (Апеннінський п - в), острівна (о.

Сицилія, о. Сардинія).

Сусіди - Франція, Швейцарія, Австрія, Словенія.

Транспортне: басейн Середземного моря, 80% - морський кордон.

Устрій та форма правління: унітарна держава, парламентська республіка.
Рельєф - гори, височини - 80% (Альпи, Апенніни, Паданська рівнина).

Клімат - середземноморський.

Річки - По судноплавна.

Ґрунти - бурі лісові, алювіальні.

Ліси - 20% S.

Наявні рекреаційні ресурси, геотермальна енергія.

, , ▲, Мn - незначні; Аl, Рb, Zn, Hg - значні.

Завдання:

Користуючись картами атласу, схарактеризуйте мінеральні, земельні та водні ресурси Італії.

Населення - понад 58 млн., І тип відтворення;

Природний приріст - 0,9 °/00,

Густота - 191 о/км2.

Урбанізація - 67%, ст. Рим 2,9 млн. о., Мілан 1,3 млн. о., Неаполь 1

млн.о., Турин 910 тис. о., Палермо 690 тис. о.

Агломерації - Міланська 7 млн. о., Римська 5 млн. о., Неапольська З млн. о.

Національний склад - італійці 95%, німці, словенці, албанці, французи, греки.

Зайнятість - первинний сектор 8,4%, вторинний 32,9%, третинний 58, 7%.

Безробіття - 12,2%.

Релігії - римо — католики 95%, протестанти, православні.
= Високо розвинута індустріально - аграрна країна.

= Інтегрована в ЄС.

= ВВП/о. - 21400 $ США.

= Державний сектор країни - один з найбільших у Європі.

= Різка диспропорція у рівні розвитку Пн. і Пд. Італії.

- Провідні галузі - металургія, машинобудування. Висока монополізація.

- Слабке місце - сировинна і енергетична база.

> 80% імпортується.

Газ – власна сировина + з Алжиру, Лівії, Нідерландів, Росії; ■ з

США,  імпортує; ТЕС - 87%, ГЕС - 20%, ГеоЕС - 0,56%.

- Fе, Мn, Сr, брухт  імпортує, ■  з США; порти - Генуя,

Неаполь, Таранто. • Mg, А1, Сu, Zn — Пн. (сировинна власна і імпортна), Рb — о. Сардинія, Нg – Тоскана (одне з перших місць у світі).
 • транспортне: автомобілі (концерн «Фіат» Турин), «Ферарі», компанії «Альфа Ромео», «Нація» (Мілан), ; локомотиви і вагони, суднобудівна Генуя, Трієст, Таранто;

 • електротехнічне: холодильники, плити, пральні машини... Ломо,

Варене, Бергамо;

 • електронна: Мілан, Рим, Флоренція;

 • тонка хімія (Пн.-Зх.),

 • нафтопереробна хімія (Пн. - Сх..),

 • неорганічна хімія (Цн.),

 • хімія органічного синтезу,

 • основна хімія.

 • текстильна - Неаполь, Пн. І Цн. Італія,

 • взуттєва (II місце в світі) Мілан,

 • швейна (II м. в світі).

 • борошномельна,

 • макаронна (І м. в світі),

 • цукрова,

 • консервна.

♦ - Високопродуктивне.

♦ - Переважає рослинництво.


- цитрусові, - молочне скотарство,


 • виноградарство (І м. в світі), - свинарство,

 • оливкові, - вівчарство,

 • зернові (тверда пшениця, кукурудза(ІІІ м. в світі), рис (І м. в Європі), - конярство.

 • цукровий буряк,

 • овочі (І м. в Європі),

 • тютюн (І м. в Європі),

 • фрукти (яблука, груші, апельсини, персики, черешні, мигдаль, грецькі горіхи...).

Завдання:

За картою (мал.) визначте:

1) де в Італії вирощують цитрусові, персики, оливки, виноград;

2) де розводять велику рогату худобу, овець, свиней;

3) де виловлюють рибу, молюсків, ракоподібних.


 - Конфігурація мережі.

 - Морські кордони.

- автомобільний - «автострада Сонця» Мілан - Болонья - Флоренція - Рим –

Неаполь - Реджоді Калабрія;

- залізничний - центральна магістраль Мілан - Болонья - Флоренція - Рим;

- морський - (90% зовнішніх перевезень) порти - Генуя, Венеція, Трієст, Неаполь;

- повітряний - аеропорти - Рим, Мілан;

- трубопровідний - нафтопровід від Генуї, Венеції, Трієста до Швейцарії, Австрії,

ФРН.


 Позитивне туристичне сальдо. 15 млрд. $ щороку. 30 млн. туристів щороку. (Найчастіше відвідують - Венецію, Рим, Неаполь, Геную,

Флоренцію).

Учнівські компетенції. Порівнювати ЕГП і особливості населення Італії з іншими країнами; характеризувати причини територіальних відмінностей у розміщенні господарства; робити висновки щодо причин відмінностей.

Мозковий штурм. Скласти відповідність: поруч із назвою країни (Німеччина, Велика Британія, Франція) проставити номер відповідної характеристики.

Характеристика:

 1. Найбільша за площею країна Західної Європи.

 2. Вона очолює Британську Співдружність Націй.

 3. У країні немає чітко вираженого політичного центру.

 4. Це острівна держава.

 5. Основні запаси залізних руд зосереджені в Лотарингії.

 6. У цій країні дуже велике економічне значення має система каналів.

 7. Країна добре забезпечена прісними водами.

 1. Головне промислове ядро країни - Рурська агломерація.

 2. Країна значною мірою залежить від імпорту кольорових металів, нафти і газу.

 3. Відносно значними є запаси нафти, газу, що видобуваються на шельфі

Північного моря.

 1. Об’єднання країни відбулося у 1990 році.

 2. 80% населення цієї країни проживає у містах.

 3. Промисловість за темпами зростання і рівнем продуктивності поступається

промисловості інших розвинених країн.

 1. Порівняно з іншими європейськими країнами столиця характеризується

найвищою концентрацією населення.

 1. За обсягом експортованої продукції хімічної промисловості країна посідає

перше місце в світі.

 1. Найбільший індустріальний район країни - Столичний.

 2. Тваринницька продукція складає 70% продукції с/г країни.

 3. Це класична країна туризму.

19. Країна разом з Японією є найбільшим у світі імпортером с/г продукції.

20. Рівень урбанізації цієї країни - 85%.

 • Запитання і завдання:

 1. Чим ЕГП Італії відрізняється від ЕГП інших європейських країн, наприклад

Німеччини?

 1. Якими є природні умови країни? Чим спричинена її несхожість на інші країни

«Великої сімки»?

 1. Чому Італію називають країною міграцій?

 2. Визначте структуру промисловості країни.

 3. Що є характерним для розміщення промислового виробництва?

 4. Чим спричинено швидкий економічний розвиток Італії в середні віки?

 5. Чому Рим не став для країни таким же могутнім центром, як Париж для Франції?

 6. Доведіть, що Італія - економічно розвинена держава.

 7. Чому країну називають «першим садом Європи»?

 8. Назвіть провідну галузь спеціалізації сільського господарства. На вирощуванні

яких культур спеціалізується рослинництво країни?

 1. Поясніть, чому в країні низький рівень розвитку рибальства.

 2. Який вид транспорту переважає в країні? Чому?

 3. Якою є спеціалізація за міжнародним географічним поділом праці?

 4. Назвіть основних торговельних партнерів Італії?

 5. Складіть схему експорту й імпорту країни. Стрілками вкажіть головні напрямки

вантажопотоків.

 1. Яку роль в економіці країни відіграє туризм?

Картографічний практикум. Позначте на контурній карті основні центри чорної металургії та машинобудування (Чорної металургії, хімічної промисловості). Своїми умовними позначками укажіть чинники розміщення (наприклад: ПР - природно - ресурсний, Т - трудовий, ГП - географічне положення).

Навчальні завдання:

 1. Використовуючи політичну карту Європи, порівняйте ЕГП Італії та Великої Британії. Результати оформіть у вигляді таблиці.

 2. Використовуючи карту атласу «Густота населення», порівняйте розміщення населення Італії та Франції. Виділіть спільні і відмінні риси. Поясніть причини.

 3. Використовуючи економічну карту, визначте чотири найбільші міста країни. Чому саме ці міста стали найбільшими в країні?

 4. Користуючись економічною картою, доведіть, що Італія недостатньо забезпечена сировинними й енергетичними ресурсами.

 5. Використовуючи економічну карту, порівняйте машинобудування (хімічну промисловість)
Критерій порівняння

Італія

Франція

Галузевий складЧинники розташуванняМісце у структурі економіки 1. Використовуючи економічну карту, складіть коротку характеристику с/г Італії. У чому полягають його відмінності від уже вивчених європейських країн?

 2. Порівняйте характер економічного розвитку Півночі та Півдня Італії за планом: 1). ЕГП. 2). Склад галузей. 3). Чинники, що вплинули на розвиток району. 4). Виробничі зв’язки. 5). Загальний рівень економічного розвитку району.

 3. Заповніть таблиці:

Таблиця 1: Розкрийте значення корисних копалин для розвитку господарства країни.

Корисні копалини

Райони розміщення

Таблиця 2: Сільськогосподарські культури Італії і їх розміщення.

Сільськогосподарські культури (зернові, технічні і тд.)

Райони розміщення

Продукція

Тестування:

1.


До складу Італії входять острови:


а. Сардинія;

б. Корсика;

в. Сицилія.
2.

Який рельєф переважає в країні?


а. гірський;

б. рівнинний;

в. горбистий.
3.

Країна добре забезпечена:

а. нафтою;

б. ртутними рудами;

в. газом.
4.

Італія - країна:

а. однонаціональна;

б. двонаціональна;

в. багатонаціональна.
5.

В економіці країни державний сектор складає:


а. 40%;

б. 50%;

в. 60%.
6.

Промисловість країни орієнтується на:


а. тільки власну сировину;

б. імпортну сировину;

в. здебільшого на власнусировину.


7.

Сільське господарство забезпечує внутрішні потреби:


а. на 70%;

б. повністю;

в. незначною мірою.
8. Провідна галузь с/г:

а. тваринництво; б. рослинництво; в. рибальство.

9. В імпорті країни переважають:

а. нафта; б. лісоматеріали; в. автомобілі.

10. В експорті Італії переважають:

а. газ; б. натуральні есенції й ефірні олії; в. обчислювальні машини.Запитання і завдання:

 1. Які природні умови Апеннінського півострова вплинули на економіку Італії?

 2. Як проявляється процес урбанізації в Італії?

 3. Які галузі промисловості є головними для її економіки?

 4. Назвіть продукти сільського господарства, які Італія експортує. Де їх вирощують?

 5. Які тенденції у територіальному розміщенні італійської економіки?

 6. Що, на вашу думку, приваблює туристів в Італії?

 7. На які райони поділяють Західну Європу?

 8. Назвіть особливості економіко-географічного положення кожного з районів Західної Європи.

 9. Як природні ресурси впливають на розвиток господарства районів Західної Європи? Мотивуйте свою думку.

 10. Чому в Західній Європі один із найвищих рівнів урбанізації?

 11. Назвіть галузі спеціалізації промисловості країн Західної Європи.

 12. Назвіть найбільш розвинені галузі сільського господарства регіону. Які пичини зумовлюють їх розвиток?

 13. Подискутуйте у класі, чому найбідніші на корисні копалини країни Західної Європи виявилися нині найбагатшими в економічному відношенні.

 14. Як географічне положення Італії, Франції визначило особливості розвитку країни в різні періоди часу?

 15. Визначте географічні координати міст - Парижу, Риму.

 16. З чим пов’язані високі показники механічного переміщення населення даних країн?

 17. Чому промисловість переважно працює на імпортній сировині?

 18. У чому полягають основні відмінності економічних районів Франції та Італії?

 19. Назвіть великі порти Франції.

 20. Які райони Франції та Італії мають найбільший рекреаційний потенціал?

 21. Поясніть склад експорту та імпорту даних країн.

 22. У чому головна відмінність структури господарства України від структури господарств Франції та Італії?

 23. Покажіть на карті Францію, Італію та їхні економічні райони і основні промислові центри.

Висновки:

1. Країни Західної Європи, які ми з вами розглянули, належать до семи найрозвиненіших держав світу. Організація їх суспільства й економіки служить прикладом для наслідування. В процесі розвитку країни цього регіону напрацювали механізм вирішення проблем, які виникають у різних секторах економіки і суспільства в цілому.

2. Західна Європа має великі культурні надбання, високий рівень розвитку науки й освіти. Вона служить прикладом і для України. І це природно, адже Україна - євроатлантична держава. Вона розташована в зоні євроатлантичної (а не євразійської) цивілізації та культури.


 1. Високий економічний розвиток для країн Західної Європи означає передусім переважання в економіці визначальних галузей промисловості (енергетика, машинобудування, хімічна промисловість), високі рівні урбанізації і життя, експорт готової продукції та імпорт здебільшого сировини. Потужна економіка сприяє розвитку сфери обслуговування, де зайнято значний відсоток працездатного населення.

 2. Україна сьогодні прагне розвивати зовнішньоекономічні зв'язки з усіма країнами Західної Європи, але багато невирішених питань з реформування національної економіки стримують цей процес.

Домашнє завдання: §§ 28, 29 підручника. Підготуйте реферати на теми: «Рекреаційні райони Франції», «Історико -культурні об’єкти Італії».

м. Рим м. Палермом. Мілан м. Турин

м. Генуя м. Венеція.
Каталог: doc -> files -> news
news -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
news -> «Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок: методика проведення і результативність»
news -> Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Проектування готовності вчителя до інноваційної діяльності Виконавець: Ріпний Микола Петрович
news -> Шляхи формування читацьких інтересів у молодших школярів Ковальова Вікторія Іванівна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, старший учитель, санаторна школа ─ інтернат №2
news -> З початкової школи в основну: проблеми наступності
news -> ─найважливіша умова успішного навчання молодших школярів. Ковальова Вікторія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, загальноосвітня санаторна школа ─ інтернат №2
news -> Повідомлення про оприлюднення проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012
news -> Додаток базовий компонент дошкільної освіти
news -> Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей
news -> Конспект уроку з української літератури в 10 класі підготувала викладач української мови І літератури Технікуму промислової автоматики Одеської державної академії холоду

Скачати 230.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка