Методична розробка практичного заняттяСкачати 164.77 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір164.77 Kb.
#10105
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

З «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКИ»

по темі


«Методи дослідження уваги та сенсомоторних реакцій»

для студентів ІІ курсу медичного факультету №2

(спеціальність: медична психологія).

І. Актуальність теми.

Увага - це психічний процес, який забезпечує спрямованість і зосередженість психіки на певних предметах і явищах зовнішнього світу, діях, образах, думках і почуттях самої людини. Таким чином, увага розглядається не як психічний процес, який є самостійною формою відображення, а як процес, що організує інші форми відображення (відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява, емоції).

Дослідження уваги має надзвичайно важливе діагностичне значення в клінічній практиці, оскільки різні за характером та вираженістю порушення уваги є типовими для деяких контингентів хворих на нервово-психічні і соматичні захворюваннями. Крім того, дослідження уваги відіграє важливу роль в дитячій психології, а також у професійній психодіагностиці, особливо в профвідборі для робіт, які вимагають обробки великої кількості інформації, що надходить одночасно (диспетчерська служба в аеропортах і т.п.).
ІІ. Навчальні цілі заняття.

Мати уявлення (α - І): про методи дослідження уваги, історію створення тестів та методик для дослідження уваги, причини появи артефактів при психодіагностичному дослідженні уваги.

Знати (α - ІІ): загальні вимоги до проведення психодіагностичного дослідження уваги; правила підготовки та вимоги до умов, стимульного матеріалу, інструкції, протоколів, бланків; конкретні методики для вивчення властивостей уваги (коректурна проба, таблиці Шульте, лічба за Крепеліним та інші).

Вміти (α - ІІІ):


 • організовувати та здійснювати експериментальне психодіагностичне дослідження уваги та темпу сенсомоторних реакцій;

 • обирати метод дослідження уваги відповідно до мети психодіагностичного дослідження;

 • досліджувати темп сенсомоторних реакцій;

 • досліджувати об’єм, концентрацію, стійкість, розподіл, переключення уваги;

 • на основі результатів психодіагностичного дослідження уваги та темпу сенсомоторних реакцій оцінювати працездатність досліджуваного.

Розвивати (α - ІV): творчі здібності в процесі теоретичного та практичного дослідження проблемних питань психології в цілому та психодіагностики зокрема.
ІІІ. Цілі розвитку особистості.

Формування професійно-значущих підструктур особистості, зокрема професійної відповідальності та професійної ідентичності майбутнього лікаря-психолога.


IV. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліна

Знати

Вміти

1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни:

Нормальна анатомія


Анатомічна будова центральної нервової системи.
Нормальна фізіологія

Нейрофізіологічні основи психічних процесів.
Медична біологія та генетика

Поняття спадковості та мінливості.
Загальна психологія


Основні закономірності формування психіки в процесі видової еволюції й розвитку окремого індивідууму, поняття про особистість, формування та розвиток особистості, психічні процеси та стани, індивідуально-психологічні властивості особистості.
Історія психології

Історія виникнення та розвитку психології як науки, історія експериментальних досліджень психічних процесів.
Сучасні напрямки психології

Історія виникнення та становлення різних теоретичних напрямків в психології.
2. Наступні дисципліни ті, що забезпечуються:

Психологія особистості

Психофізіологія

Медична психологія

Нейропсихологія

Диференційна психологія

Психіатрія

Патопсихологія
3. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни):

Тема «Методи дослідження уваги та сенсомоторних реакцій» логічно пов’язана з наступними темами і є сприятливим підґрунтям для їх засвоєння.


V. Зміст теми заняття.
На занятті розглядаються тести та методики, спрямовані на дослідження уваги та темпу сенсомоторних реакцій:


    1. Коректурна проба (проба Бурдона)

 1. Таблиці Шульте

 1. Лічба за Крепеліном

 1. Віднімання за Крепеліном

 1. Червоно-чорна таблиця Горбова

 1. Методика Мюнстерберга
 1. Коректурна проба (проба Бурдона)

Застосовується для дослідження стійкості та концентрації уваги. Запропонована Bourdon у 1895 році.

Найбільш відомими її модифікаціями є методика кілець Ландольта (з розірваними кільцями) та методика Тулуз-П’єрона (з графічними зображеннями).

Бланк методики «Коректурна проба»
Інструкція: «На бланку з буквами викресліть, переглядаючи рядок за рядком, всі букви «И ». По команді «Риска!» ставте вертикальну риску в тому місці бланку, де Вас застала ця команда і продовжуйте роботу далі до команди «Стоп!».
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыгутжбшряцп
лкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфьшййщьюхэчфцплкдзтжб
смвыгутжбшяроецаицплкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфш
оенаисмвыгуцплкздтжбшряюхэчфьщйюхэчфьйщаплктжбшдз
тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьщьйшьйюхэчфцплкдзтж
смвыгуттжбшяроенаицплкдзюхэчфшьйтжбряцплкдзюхэчфш
йшьюфчэкюздклпцярщбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп
тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьщьйщьйюхэчфцплкдзтж
смвыгутжбшяроенаицплкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфш
йшьфчэхюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп
тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюххэчфряьщьйщьйюхэчфцилкдздтж
смвыгутжбшяроенаицплкдзюхэчфщьйтжбшряцплкдзюхэчфш
йщьфчэхюздклпцяршбэтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш
тжбшрясмвыгуоенаисцплкдзюхэчфряьщьйщьюхэчфцплкдзтж
йщьфчэхюздклпцяршбжтугьгвмсианеосмвыугоенаитжбшряцп
оенаисмвыгутжбшряцплкдздхячфшьйоенаисмвыугтжбярцпш
тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьщьйщьйщьйюхэчфцплкд
йщьфчэхюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш
тжбшряцплкздюхчэфьшйсмвыгуоенаийьщюхэифцплкдзтжбря
ряцплкдзюхэчфшьйшьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш
тжбшряцплкздюхчэфьщйсмвыгуоенаийьшюхэчфцплкдзтжбря
ряцплкдзюхэчфшьйшьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт
цплкдзюхэчфшьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш
тжбшрядплкздюхчэфьшисмвыгуоенаийьщюхэчфшплкдзтжбря
цплкдзюхэчфщьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй
ряцплкдзюхэчфшьишьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш
тжбшряцплкздюхчэфьюсмвыгуоенаийьщюхэчфцплкдзтжбря
цплкдзюхэчфшьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцилкдзй
ряцплкдзюхэчфщьйщьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш
тжбшряцплкздюхчэфьшйсмвыгуоенаийьщюхэчфцплкдзтжбря
цплкдзюхэчфщьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй
ряцплкдзюхэчфшьйщьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт
оенаисмвыгутжбшряцплкдщюхэчфщьйоенаисмвыугтжбярцпш
цплкдзюхэчфшьйтжбршясмыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзйм


 1. Таблиці Шульте

Методика призначена для дослідження темпу сенсомоторних реакцій та властивостей уваги.

Реєструється:


 • час, витрачений на кожну таблицю ( в нормі 40-50 с)

 • кількість помилок по кожній таблиці.

Стимульний матеріал:


Таблиця №1 Таблиця №2


14

18

7

24

21

22

1

10

9

6

16

5

8

20

11

23

2

25

3

13

19

15

17

12

4

22

25

7

21

11

6

2

10

3

23

17

12

16

5

18

1

15

20

9

24

19

13

4

14

8

Таблиця №3 Таблиця №4


21

12

7

1

2

6

15

17

3

18

19

4

8

25

13

24

2

22

10

5

9

14

11

23

169

5

11

23

20

14

25

17

1

6

3

21

7

19

13

23

12

24

16

4

8

15

2

10

22

Таблиця №5
3

17

21

8

4

10

6

15

25

13

24

20

1

9

22

19

12

7

14

16

2

18

23

11

5
 1. Лічба за Крепеліним

Застосовується для дослідження та оцінки темпу виконання завдання, властивостей уваги, виснажуваності, впрацьовуваності, розладів уваги.

Методика запропонована Kraepelin у 1895 р. для вивчення працездатності.


 1. Віднімання за Крепеліним

Застосовується для дослідження стійкості та концентрації уваги.

Полягає у відніманні від 100 або 200 одного і того ж числа (наприклад 7 або 13). Вголос досліджуваний повинен говорити лише отриману внаслідок чергового віднімання відповідь. Час між відповідями досліджуваного фіксується експериментатором.
 1. Червоно-чорна таблиця

Застосовується для оцінки переключення уваги. Є модифікацією таблиць Шульте, запропонованою Ф.Д. Горбовим в 1959 р. Таблиця містить чорні (від 1 до 25) і червоні (від 1 до 24) числа.
Стимульний матеріал:


8

24

13

7

22

12

5

8

14

14

17

15

6

3

19

3

18

23

16

18

17

21

13

1

22

11

23

20

5

10

4

25

21

2

19

12

6

16

20

4

10

9

2

7

11

15

9

24

1

Виділені сірим клітинки відповідають червоному кольору чисел.
 1. Методика Мюнстерберга

Призначена для дослідження вибірковості уваги. Запропонована німецьким психологом Хуго Мюнстербергом (1863-1916).
бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментроч
ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы
фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщ
хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырпл
ослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлорпкнародш
лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурс
йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлж
эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэ
хьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэ
нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт

VІ. План та організаційна структура заняття.


п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу

Підготовчий етап

1

Організаційні заходи


1-3 хв.

2

Постановка навчальних цілей та мотивація.Див. п. І

Див. п. ІІ10-25%

3

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Види та властивості уваги.

2. Загальні вимоги до проведення психодіагностичного дослідження уваги.

3. Методики дослідження властивостей уваги та темпу сенсомоторних реакцій.

ІІ
ІІ


ІІ


Індивідуальна теоретична співбесіда (опитування)

- тестовий контроль ІІ рівня

- вирішення типових задач ІІ рівня


Тести ІІ рівня

Задачі ІІ рівняТаблиці


Малюнки

Структурно-логічні схеми, аудіо- та відеоматеріали

Бланки психодіагностичних методик


10-25%

Основний етап

4

Формування професійних вмінь та навичок.

1. Організовувати та здійснювати експериментальне психодіагностичне дослідження уваги та темпу сенсомоторних реакцій.

2. Досліджувати темп сенсомоторних реакцій.

3. Досліджувати об’єм, концентрацію, стійкість, розподіл, переключення уваги.

4. Оцінювати працездатність досліджуваного.


ІІІ
ІІІ

ІІІ

ІІІ


Метод формування навичок: практичний тренінг, робота з пацієнтами на клінічній базі кафедри.

Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь

Таблиці, слайди, стимульний матеріал та бланки до психодіагностичних тестів, учбові альбоми, описи клінічних випадків.60-90%

Заключний етап

5

Контроль та корекція рівня професійних умінь та навичок.
Метод контролю навичок: індивідуальний контроль, написання психодіагностичного заключення, тестовий контроль ІІІ рівня.

Задачі ІІІ рівня, тести ІІІ рівня.

10-20%

6

Підведення підсумків заняття.
7

Домашнє завдання (основна і додаткова література по темі)Див. п. VIIIVІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

Запитання: 1. Загальні вимоги до проведення психодіагностичного дослідження уваги.

 2. Організація та проведення психодіагностичного дослідження уваги. Вимоги до умов, стимульного матеріалу, інструкції, бланків.

 3. Які методики застосовують для дослідження темпу сенсомотоних реакцій?

 4. Перерахуйте методики, що використовуються для визначення об’єму, концентрації, стійкості, переключення уваги.

 5. Як за результатами психодіагностичного дослідження уваги та темпу сенсомоторних реакцій оцінюється працездатність та втомлюваність досліджуваного?

VІІІ. Література. 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - СПб., 2001. - 688 с.

 2. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. - СПб., 2000. - 440 с.

 3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд.- СПб.: Питер, 2008.- 384с.: ил. - (Серия «Учебник для вузов»).

 4. Клиническая патопсихология. Руководство для врачей и клинических психологов: В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков — Санкт-Петербург, МОДЭК, МПСИ, 2009 г.- 624 с.

 5. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Редактор-составитель Д.Л. Райгородский. - Самара. 1998. - 672 с.

 6. Скребец В. А. Психологическая диагностика: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1999. — 114 с.

Підготувала: асистент Камінська А.О.Затверджено на засіданні кафедри, протокол №___ від «____»___________________ 20___ р.


Каталог: downloads -> medpsychology
medpsychology -> Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі
medpsychology -> Тема класифікація порушень психофізичного розвитку по типу дизонтогенезу. І. Актуальність теми
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> „Первісне уявлення про душу. Анімізм. Тотемізм. Фетишизм.”
medpsychology -> Патопсихологічна семіотика при шизофренії та афективно-ендогенних психозах 4 год
medpsychology -> Індивідуальна психологія Адлера
medpsychology -> Предмет, методи дослідження історії психології, завдання
medpsychology -> Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків
medpsychology -> «Визначення ефективності психокорекції»
medpsychology -> Календарний план практичних та самостійних занять під керівництвом викладача з «Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці» для студентів VІ курсу медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»

Скачати 164.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка