Методична мета уроку : застосування інноваційних технологій під час проведення уроку виробничого навчання. Тема уроку: то та ремонт електрообладнання: перевірка дії контрольно-вимірювальних приладів, освітлення та сигналізаціїСкачати 75.67 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір75.67 Kb.
Розгорнутий план

уроку виробничого навчання

майстра виробничого навчання Юшка Я.Ю.

Група: 36 сл.

Дата проведення: 17.12.2015р

Методична мета уроку: застосування інноваційних технологій під час проведення уроку виробничого навчання.

Тема уроку: ТО та ремонт електрообладнання: перевірка дії контрольно-вимірювальних приладів, освітлення та сигналізації

Мета уроку:

навчальна: закріпити практично – теоретичні знання з будови електрообладнання. Сформувати уміння і навички з ТО та ремонту електрообладнання автомобіля, з дотриманням вимог з охорони праці та пожежної безпеки;

розвиваюча: розвивати в учнів навики самостійної роботи при виконанні операцій з ТО та ремонту, логічне мислення, вміння та навички виконання практичних робіт, сприяти їх професійному росту;

виховна: виховувати в учнів любов до обраної професії, бережне ставлення до техніки, наполегливість в оволодінні знан­нями.

Тип уроку: формування і закріплення умінь та навичок з елементами інтерактивних технологій.

Метод проведення: опитування, розповідь з використанням комп’ютерної техніки, самостійна практична робота учнів та самостійне оцінювання виконаної роботи.

Матеріально-технічне та методичне забезпечення: автомобіль ВАЗ 2109, регулювальний стенд BOSH EFLE-61, підставки під колеса автомобіля, комплект інструментів, лінійка 1000 мм, обтиральні матеріали, інструктивно-технологічні картки, інструкція з безпеки при виконанні робіт, опорні конспекти, навчальні посібники, заводська інструкція регулювального стенду BOSH EFLE-61, ноутбук, проектор, презентація.

Міжпредметні зв’язки: спеціальна технологія, фізика, хімія, охорона праці, математика, технічне креслення, слюсарна справа, основи галузевої економіки.

Девіз уроку: « Від того, що ви будете знати, зале­жить те, ким ви станете ».
Хід уроку

І. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів, їх зовнішнього вигляду та готовності до уроку.При цьому здійснюється виховання в учнів відповідальності та дисциплінованості.

ІІ. Вступний інструктаж

  1. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

Тема уроку: ТО та ремонт електрообладнання, перевірка дії контрольно-вимірювальних приладів, освітлення та сигналізації. Мета уроку : розвинути уміння та навички трудової діяльності при ТО та ремонті електрообладнання, перевірці дії контрольно-вимірювальних приладів, освітлення та сигналізації.


  1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

При цьому майстер виробничого навчання переконує учнів у важливості даної теми та виховує в них почуття гідності за обрану професію.

Слово майстра в/н: Розвиток нашого суспільства вимагає формування покоління людей, які мислять і діють по інноваційному і тому у кожного із вас повинна бути мета: стати конкурентоздатним спеціалістом відповідного рівня. А для цього потрібно мати гарні теоретичні знання і вміло застосовувати їх на практиці. Адже ви – майбутні слюсарі, які повинні добре володіти основами сучасного обслуговування автомобілів, бути всебічно розвиненими і свідомими громадянами європейської дер­жави. Як відомо, від технічного стану автомобіля залежить безпека дорожнього руху, особливо важливою є сьогоднішня тема, так як від справності приладів освітлення і сигналізації залежить правильність інформування інших учасників руху про маневрування автомобіля, видимість автомобіля та освітлення дороги в нічний час. Сьогодні ви обов’язково навчитесь чомусь новому, то ж прошу зібрати всю свою енергію, думки, знання, щоб наш урок досягнув запланованої мети, і ви отримали багаж знань, необхідний вам для вашого професійного майбутнього.

  1. Повторення вивченого теоретичного матеріалу

(Здійснюється у вигляді запитань).

Запитання

1. Яке призначення електрообладнання автомобілів?

Відповідь учня: (Електрообладнання призначене для створення, накопичення електричної енергії, та живлення споживачів).

2. Яка загальна будова електрообладнання автомобілів?Відповідь учня: (електрообладнання складається з джерел електричної енергії (генератор, акумулятор)та споживачів (система запалювання, освітлення, звукова та світлова сигналізація і додаткове обладнання)).

  1. Які основні несправності електрообладнання?

Відповідь учня: (Обрив провідників, замикання на масу, окислення та пробивання напівпровідників).

4. Для чого призначені запобіжники?Відповідь учня: (Для захисту електрообладнання від дії великих струмів у разі короткого замикання).

5. Які контрольно-вимірювальні прилади ви знаєте?Відповідь учня: (Амперметр, датчик температури охолодної рідини, тиску масла, півня палива, тахометр, спідометр).

6. Яким чином відрегулювати світловий промінь фар?Відповідь учня: (За допомогою гідрокоректора фар розміщеного на панелі приладів, регулювальними гвинтами з використанням розміченого екрана або стенда).

Слово майстра в/н: Я бачу, що у вас є добрий фундамент знань, для подальшої нашої роботи. Тож рухаємося далі.

4. Викладення нового матеріалу .

Викладення нового матеріалу здійснюється через демонстрацію майстром виробничого навчання послідовності перевірки справності електрообладнання, регулювання світлового променя фар, та через вирішення проблемних ситуацій, які виникатимуть під час виконання самостійної роботи. Показ відеоматеріалу по вирішенню проблемних ситуацій.

Слово майстра в/н: У нас з вами дуже відповідальна робота, адже від кожного слюсаря залежить технічний стан автомобільного парку України, та безпека дорожнього руху.

4.1 Демонстрація майстром перевірки справності електрообладнання та регулювання світла фар.

4.2 Вирішення проблемних ситуацій

Здійснюється шляхом виконання вправи «Промінь думок»

  1. Виробнича ситуація.

Одна з фар не працює повністю, або працює лише в одному режимі.

(Не працює лампа в фарі, відсутній контакт)

2. Світло однієї із фар недостатньо яскраве.

Ваші дії?

( Перевірити контакт з «масою» ).

3. Виробнича ситуація.

Пошкоджена різьба на регулювальному гвинтові.

Ваші дії?

(За допомогою плашки поправити різьбу).

4. Виробнича ситуація.

Під час регулювання фара не фіксується в потрібному положенні.

Ваші дії? ( Перевірити справність механізму фіксації (пружини)).

5. Виробнича ситуація.

Світловий пучок «розмитий».

Ваші дії?

(Перевірити стан рефлектора фари, та справність лампи).

(При вирішенні проблемних ситуацій розвиваються творчі здібності та логічне мислення учнів.)

4.3 Показ відеоматеріалу по вирішенню проблемних ситуацій

5. Перевірка знань учнів з вимог охорони праці.

(Здійснюється у вигляді запитань майстра виробничого навчання та відповіді учнів). Демонструється відеофільм про вимоги охорони праці під час роботи з слюсарним інструментом.

Слово майстра в/н: Важливим для нашої професії є дотримання вимог охорони праці та пожежної безпеки. Генрі Форд говорив: «Бог створив людину, але запасних частин до неї не передбачив». Тому нам необхідно повторити основні вимоги охорони праці та пожежної безпеки при виконанні ТО та ремонту автомобілів.

- Яких вимог охорони праці необхідно дотримуватись при постановці автомобіля на ТО та ремонт?

- Яких вимог охорони праці необхідно дотримуватись при перевірці електрообладнання автомобіля?

- Яких вимог охорони праці необхідно дотримуватись при виконанні регулювальних робіт ?

- Яких вимог техніки безпеки потрібно дотримуватись при роботі з слюсарним інструментом ?

- Яку першу допомогу потрібно надати потерпілому при пораненні?

- Яких вимог пожежної безпеки потрібно дотримуватись під час проведення уроку виробничого навчання ?

(При цьому в учнів виховується почуття відповідальності за доручену справу.)Слово майстра : Перед тим, як приступити до виконання роботи, розпишіться в журналі з техніки безпеки. Своїм підписом ви берете на себе відповідальність за дотримання всіх встановлених вимог.

6. Доведення завдань учням .

Доводяться завдання учням на виконання навчально-виробничих робіт, проводиться аналіз навчально-виробничої документації, та послідовності виконання роботи.При цьому здійснюється виховання дисциплінованості та самостійності в роботі.

ІІІ. Поточний інструктаж.

«Докажи своє вміння не словом, а ділом»

Самостійна робота учнів. Обхід робочих місць майстром в/н, надання необхідної допомоги учням, контроль за організацією робочого місця, відповіді на індивідуальні запитання учнів, інструктаж на робочому місці, контроль за дотриманням технологічних норм, часу виконання роботи, вимог охорони праці.При цьому здійснюється виховання в учнів відповідальності за доручену справу, почуття гідності за обрану професію.

І V. Заключний інструктаж.

«Кінець діло хвалить»

1. Проводиться аналіз виконання навчально-виробничих завдань.

2. Вказується на недоліки та допущені порушення вимог охорони праці, та аналіз їх . 3. Повідомляється та мотивується оцінка кожного учня.

4. Відповіді на запитання учнів.

5. Оголошення домашнього завдання та повідомлення теми наступного заняття.

6. Прибирання робочого місця.


Розробив майстер в/н: Юшко Я.Ю.

Розглянуто і затверджено на засіданні методичної комісії напрямку сільське господарство та автомобільний транспорт

Протокол № ______від «____»____________20___року.

Голова методичної комісії Гузик А.І.ПОГОДЖЕНО

Старший майстер Семенюта О.І.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка