Методи профілактики та корекції відхилень у психічному розвитку дітей з особливими освітніми потребамиСкачати 116.12 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір116.12 Kb.
МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ відхилень у психічному розвитку дітей з особливими освітніми ПОТРЕБАМИ 


Методи, які необхідно використовувати для профілактики і корекції відхилень в особистісному розвитку і соціальному поведінці дошкільників, можна розділити на дві групи:   1. методи безпосереднього впливу на дітей; 

  2. методи опосередкованого впливу, орієнтовані на роботу з сім'єю і педагогами. 


Положення, висловлені Л. С. Виготським ще в 1930-х рр.. минулого століття про природу компенсації тих чи інших недоліків, повною мірою зберігають свою актуальність в якості методичної основи в організації корекційної роботи з дітьми, що мають відхилення у розвитку. Виготський розглядав роль самого недоліку в перебудові механізмів реалізації психічної діяльності, у формуванні так званих «обхідних шляхів». Так, наприклад, у сліпих підвищується можливість дотику в якості джерела пізнання, у глухих - зору і т.д. 

У зв'язку з усе більш розширюються інтеграційними процесами в освіті, підкріпленими відповідними законодавчими документами зростає необхідність спеціальної підготовки суспільства, включаючи однолітків дітей з вадами та їх батьків до адекватного, розуміти і приймати поведінки по відношенню до тих, хто має як виражені, так і легкі порушення у психофізичному розвитку. 

Розуміння і прийняття єдності і взаємозв'язку людей, незважаючи на відмінності в кольорі шкіри, статевої приналежності і рівні розумового і фізичного розвитку, повага індивідуальності кожного - основа подальшого прогресу людства в цілому. Все це вимагає величезної просвітницької роботи, розгортання спеціальної підготовки фахівців та волонтерів, що допомагають налагодженню справжнього діалогу між фактично часто різними культурами людей, що мають ті чи інші відхилення і іншим соціумом. 

В цілому в ставленні до людей з різними відхиленнями в розвитку світове співтовариство пройшло довгий шлях розвитку - від повної зневаги (в кращому випадку - презирства) до набирає все більш широкого розмаху інтегративним процесам у суспільстві, до так званих «інклюзивним» (включеним) школам, де діти з різними відхиленнями навчаються разом з нормально розвиваються дітьми. 

Розвиток особистості відбувається по двох взаємодоповнюючим лініях: соціалізації (привласнення суспільного досвіду) і індивідуалізації (придбання самостійності в прийнятті рішень і в організації діяльності). 

Саме на гармонізацію цих двох ліній у розвитку дитини і направлено освіту, реалізує особистісно-орієнтований підхід. 

Основною ознакою особистісно-орієнтованого підходу може служити наявність у педагогів установки на активне, зацікавлене вслухання в кожної дитини, бажання побачити і врахувати його індивідуальність і побудувати взаємодію з дітьми на основі базових складових ефективної комунікації. 

Педагог повинен володіти методами, спрямованими на розвиток: 

- Позитивного самосприйняття дітей з одночасним повагою цінності іншої людини; 

- Навичок співпраці, вміння вирішувати конфліктні ситуації ненасильницьким шляхом; 

- Навичок ефективного самовираження в гармонійній єдності вербальних і невербальних складових. 

У виховній роботі необхідно враховувати темпераментні особливості дитини. В цілому, незалежно від переважаючого у дитини типу темпераменту, нервова система дітей раннього віку слабка і характеризується зниженою витривалістю і швидким виникненням охоронного гальмування, у маленьких дітей, крім того, спостерігається підвищена рухливість нервових процесів. 

Дитина з «проміжним» і «важким» темпераментом потребує особливої ​​уваги. Наприклад, не можна різко змінювати навколишнє оточення, вводити нові вимоги по відношенню до дитини, що відчуває труднощі адаптації або має низький поріг реагування на нові подразники; дитині з нестійким увагою не слід давати завдання, виконання якого потребує багато часу. 

Слід мати на увазі, що незважаючи на деякі вікові зміни індивідуальна структура темпераменту відносно мало піддається впливам середовища. За відсутності належної уваги до особливостей темпераменту дитини, особливо коли на вікову слабкість накладається індивідуальна своєрідність (в порівнянні з середньою характеристикою у дітей даного віку), навіть невелике невідповідність виховання темпераменту дитини може стати причиною формування небажаних рис особистості, призвести до порушень поведінки. Хоча виховання і не може змінити деякі небажані властивості темпераменту, завдання полягає в тому, щоб, враховуючи ці властивості, вирівнювати їх і в процесі формування особистості зміцнювати ті його особливості, які можуть бути корисні в подальшому житті. Так, наприклад, неврівноваженість нервових процесів, що представляє собою небажане явище, в процесі виховання може бути скомпенсовано за рахунок розвитку відповідних контролюючих механізмів. 

Розвиток провідних діяльностей кожного вікового періоду - запорука своєчасного формування особистісних новоутворень протягом дошкільного віку: 

- Виникнення базового довіри до світу і відчуття єдності з найближчим соціальним оточенням у вигляді почуття «Ми» відбувається завдяки повноцінному безпосередньо-емоційного спілкування дитини з дорослим протягом першого року життя дитини; 

- Прагнення до психологічної автономії, усвідомлення себе як суб'єкта дії на рубежі раннього і дошкільного віку формується завдяки різноманітній предметно-дієвої активності дитини, що протікає в тісному співробітництві з дорослим; 

- Виникнення «внутрішньої позиції» в кінці дошкільного віку, що виявляється в усвідомленні дитиною себе як суб'єкта соціальних відносин, стає можливим завдяки проходженню дитиною всіх основних етапів сюжетно-рольової гри, своєрідною тренінгової школи всіляких соціальних відносин; 

- Для розвитку у дитини основних складових ефективного спілкування в єдності вербальних і невербальних компонентів необхідно навчання навичкам розуміння іншої людини і навичкам ефективного самовираження. 

Основним напрямком у розвитку імпрессівную навичок комунікації є розвиток уваги до іншої людини, емоційної чуйності. 

Можна виділити кілька ступенів залученості в емоційні переживання іншої людини. У дитини першого року життя вже є ознаки Синтон 2 при спілкуванні з близьким дорослим. Наступним етапом розвитку емпатії можна вважати так звану предикативну емпатію - наявність у дитини здібності до передбачення емоційних реакцій іншої людини в конкретних ситуаціях взаємодії на підставі обліку своєї власної поведінки і поведінки партнера по спілкуванню. 

Емпатія також природно народжується в дітях, як і бажання вивчати навколишній світ. Однак дитяча допитливість оживає тоді, коли дорослий відповідає на питання дитини і сам задає питання, стимулюючи розумовий розвиток дитини. Точно так само «провокується» та дитяча емпатія. З дітьми необхідно розбирати конкретні ситуації взаємодії з іншими людьми, наштовхувати їх на пошук оптимальних способів їхнього дозволу. 

До найважливіших навичкам експресивної сторони комунікації відносяться розвиваються у дітей навички співпраці та навичок ефективного вирішення проблемних ситуацій. При навчанні дітей вирішенню важких ситуацій спілкування дуже важлива позиція дорослого, яка може бути фіксуючою конфлікт і заохочувальною. 

При фіксуючою позиції рішення приймає тільки дорослий. Ця позиція може проявлятися авторитарно: «Якщо не можете грати без бійки, то не отримаєте цю іграшку!» Або мати під собою будь-яку оцінку того, що відбувається: «Наташа взяла цю іграшку перша, ти повинен повернути її їй». Ця позиція завжди несе в собі пошук винних, покарання і нав'язане дитині вирішення проблеми, що зазвичай має наслідком припинення спілкування дітей. 

Якщо дорослий займає заохочувальну позицію, стимулюючу пошук виходу з положення, це веде зазвичай до продовження спілкування і вирішення конфлікту спільними зусиллями. 

В залежності від готовності дітей до самостійного вирішення конфліктних ситуацій можна виділити три рівні самостійного вирішення проблем дітьми. 

1 рівень. Рішення конфлікту вимагає максимального залучення дорослого. Він допомагає його визначенням, моделює шляху можливих рішень 

2 рівень. Допомога дорослого необхідна для того, щоб завершити розпочатий діалог дітей з приводу конфліктної ситуації. 

3 рівень. Самостійне рішення дітьми проблеми. 

Таким чином, незалежно від рівня навичок самостійного вирішення конфліктних ситуацій, яким володіє дитина, дорослий повинен забезпечити проходження дітьми наступних обов'язкових етапів у вирішенні проблеми. 

1. Заспокоєння і зосередження. 

2. Напрямок уваги на партнера (слухання). 

3. Формулювання проблеми. 

4. Пошук взаємоприйнятних варіантів вирішення (примирення). 

5. Висновок про причини виниклого конфлікту. 

6. Отримання емоційного підкріплення. 

Агресивність також є такою особливістю дитини, яка негайно потребує корекції. При роботі з агресивною дитиною необхідно пам'ятати, що зовнішня злостивість і руйнівність дитини часто є відображенням сильних переживань і образ, перенесеного приниження. 

Педагог повинен пам'ятати, що агресію можна просто подолати шляхом заборони. Важливо постаратися зрозуміти причини такої поведінки дитини і одночасно з забороною на агресивні випади проти дітей і себе самого надати дитині можливість зняти накопичилася напруга, давши агресії прийнятний в даному випадку вихід. 

Така дитина не повинен бути свідком проявляється ким би то не було агресії, жорстокості, особливо з боку близьких дорослих. Треба пам'ятати, що агресивна дитина потребує особливої ​​уваги і ласки. 

У випадках нез'ясовно тривалих страхів або вираженої агресивності, спрямованої на себе або інших людей, необхідно проконсультуватися з фахівцями: психологом і психоневрологом. 

Робота з батьками

 Робота з батьками спрямована як на профілактику можливих порушень, так і на корекцію неправильних, травмуючих дитини стилів виховання. Робота може проводитися у вигляді тематичних семінарів для батьків, а також спільних вечорів разом з дітьми. Головна мета - навчання батьків ефективним навичкам комунікації та способів вираження своєї любові до дитини. 

Загальновизнано, що наступні компоненти ефективного спілкування батьків з дітьми є необхідними. 

1. Контакт очей. Це прямий погляд в очі іншій людині. Більшість людей неусвідомлено використовує його як основний засіб передачі своїх почуттів, в тому числі і любові, особливо до дітей. Дитина використовує контакт очей з батьками й іншими людьми для емоційної підживлення (уникнення контакту очей служить одним з перших ознак емоційного неблагополуччя дитини). Ласкавий погляд знижує рівень тривожності і зменшує страхи у дитини, зміцнює в ньому почуття безпеки і впевненості в собі. Часто буває, що батьки використовують контакт очей, тільки коли дорікають дитини, лають, наполягають на своєму. В результаті на фоні зовнішньої покірності і слухняності у дитини може розвинутися депресія і невроз. 

Батьки повинні знати про дієвість цього контакту, як творчого, так і руйнівного. 

2. Фізичний контакт. Мова йде про будь-якому фізичному контакті: дотик до руки дитини, погладжування по голові, легке обійми і т. п. У щоденному спілкуванні дитина повинна обов'язково відчувати такі ніжні дотики. Ця форма спілкування має бути природною, не бути демонстративною і надмірною. Тоді дитина буде почувати себе впевнено і спокійно і з самим собою, і з іншими. Йому буде легко спілкуватися з людьми і, отже, він буде користуватися симпатією, у нього буде позитивна самооцінка. Можна сказати, що відповідний віку постійний фізичний контакт - це ефективний спосіб заповнити «емоційний резервуар» дитини і допомогти йому розвиватися найкращим чином. 

3. Пильна увага. Дитина повинна відчувати непідробний інтерес до нього з боку батьків, турботливу зосередженість, готовність прийти на допомогу в потрібний момент. Пильна увага - життєво важлива, насущна потреба кожної дитини. Не отримуючи досить пильної уваги, дитина відчуває занепокоєння: він мало що значить, все на світі важливіше його. У результаті дитина не відчуває себе в безпеці, порушується його психічний і емоційний розвиток. Така дитина зазвичай більш замкнутий, ніж інші діти, йому важче спілкуватися з однолітками. Він гірше справляється з будь конфліктною ситуацією. У дитячому садку він часто демонструє вкрай залежна поведінка від вихователя дитячого садка та інших дорослих, з якими спілкується. 

Деякі діти в таких обставинах компенсують дефіцит уваги крайньої настирливістю і нав'язливістю. 

4. Дисципліна. Передбачається, що впевнений у любові та підтримки з боку дорослих дитина повинна вміти підкорятися певним алгоритмом діяльності, дотримувати прийняті на себе зобов'язання. Важливо, щоб батьки розуміли, що «покарання» і «дисципліна» суть не одне і те ж. Покарання передбачає, що в системі відносин з дорослим у дитини не був обраний чіткий алгоритм взаємної відповідальності. 

Корекційна робота з батьками повинна бути спрямована на подолання ними неправильних, провідних до спотворення психосоціального розвитку дитини стилів виховання. 

Педагог в змозі впоратися з даним завданням тільки разом з батьками, а для цього він повинен вміти визначити її та врахувати у своїй роботі, роз'яснюючи батькам негативні наслідки неправильного виховання. 

Розглянемо найбільш типові стилі помилкового виховання. 

1. Емоційне неприйняття дитини. При неприйнятті все в дитині викликає у батьків досаду: і їсть не так, і плаче занадто багато, і т.д. Неприйняття завжди призводить до формування у дитини невпевненості в собі: якщо дитину не люблять власні батьки, у нього не може бути впевненості у власних силах. Зрештою у дитини виникає у відповідь неприйняття батьків, яке може бути перенесено і на інших дорослих. У характері дитини формуються риси нестійкості, негативізму, демонстративності. При слабкому темпераменті формується повна залежність від інших людей. 

2. Гіперсоціальних виховання. При цьому стилі усвідомленого неприйняття немає, але і врахування особливостей дитини теж немає. Він повинен слідувати в своєму розвитку жорсткої батьківської програмі відповідно до «ідеальними» в даний час приписами вчених або модою. В результаті у дитини може сформуватися комплекс неповноцінності, постійного невідповідності батьківським очікуванням, що призводить до формування тривожно-недовірливого характеру. 

3. Тривожно-недовірливі виховання. Дитину несамовито люблять, і така любов перетворюється на страх втратити його. Часто даний тип виховання спостерігається в сім'ях з єдиною дитиною, ослабленим чи пізно з'явилися. Дитину не відпускають гуляти, не дозволяють грати з однолітками, в результаті всі етапи соціалізації він проходить зі значним відставанням і відчуває виражені труднощі адаптації до нових ситуацій, зокрема до ДОП. 

4. Егоцентричні виховання. При даному типі виховання дитина росте при повній відсутності хоч якоїсь дисципліни. Всі його бажання задовольняються негайно. Він кумир всієї родини, і йому все можна. У результаті дитина не привчений приймати і розуміти інтереси інших людей, довільний контроль у нього різко знижений. Він не може чекати своєї черги, найменші перешкоди сприймає агресивно. У колективі уживається з працею. Можуть виникнути демонстративні реакції у міру зростання невпевненості в собі. 

Підвищення психологічної компетентності педагогів. Психологічна компетентність вихователів - необхідна умова втілення особистісно-орієнтованої моделі освіти в життя. 

Вирішальне значення у підвищенні психологічної компетентності педагогів бачиться не стільки в курсах підвищення кваліфікації, побудованих по класичному «лекційному» зразком, скільки в систематичних тренінгових заняттях типу груп особистісного зростання з акцентом на професійно значущих якостях і вміннях, а також у повсякденному тренінгу спостережливості педагогів. 

Педагоги повинні володіти в повному обсязі тими ж обов'язковими засобами прояву свого розташування і уваги до дитини. При цьому педагоги повинні здійснювати рівневий підхід до корекції виявлених недоліків: починати з розвитку базових форм соціальної взаємодії і поступово переходити до більш складних, нормативним для даного віку способам комунікації. 


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка