Методи дослідження міжособистісних стосунків: соціометрія, референтометріяДата конвертації10.09.2017
Розмір68.9 Kb.
#39949
Завдання 1. Структура завдання і напрямки світової психології

Виникнення психіки як результат еволюції матерії. Розвиток психіки в тваринному світі. Умови походження людини та її свідомості як вищої форми відображення дійсності. Несвідомі форми: сон, медитація, гіпноз, галюцинація.

Завдання 2. Міжособистісні стосунки

Групи ії виненктнення та розвиток як процес становлення, формування та задоволення суспільних потреб. Види груп: офіційні, неофіційні; умовні та реальні; мікрогрупи, малі та великі.

Поняття про асоціаціі, корпораціі, колектив. Механизми розвитку особистості в групах: ідентифікація, інгібіція, конформізм і нонконформізм.

Методи дослідження міжособистісних стосунків: соціометрія, референтометрія.

Завдання 3.Увага.

Поняття про увагу. Фізіологічна природа уваги. Види уваги: зовнішня та внутрішня; індивідуально-групова; мимовільна, довільна, післядовільна увага. Основні властивості уваги: об’єм, концентрація, розподіл, переключення, стійкість.

Завдання 4 Емоції та почуття.

Поняття про емоції і почуття. Властивості почуттів: полярність, сила, якість. Характерні особливості емоцій і почуттів. Природа емоцій і почуттів. Почуття і діяльність людини: стенічні та астенічні почуття Види емоцій і почуттів. Прості емоції. Складні емоції. Афекти. Настрої. Пристрасті. Моральні почуття. Інтелектуальні почуття. Естетичні почуття. Практичні почуття.

Завдання 5 Воля

Загальне поняття про волю. Мимовільні і довільні дії. Специфічно людські довільні дії. Власне вольові дії людини. Основні фази складної вольової дії. Вольові якості особистості.

Завдання 6. Темперамент.

Поняття про темперамент. Фізіологічні основи темпераменту. Взаємозв’язок між властивостями нервової системи і типами темпераменту. Характеристика основних типів темпераменту. Темперамент і умови життя, діяльності, виховання.

Завдання 7. Характер.

Поняття про характер. Фізіологічні механізми характеру. Структура характеру. Типове і індивідуальне в характері людини.. Умови формування характеру особистості. Зв'язок характеру з темпераментом.

Завдання 8. Здібності.

Поняття про здібності. Структура здібностей. Здібності та знання, вміння і навички. Здібності та інші психічні властивості. Види здібностей. Задатки їх роль у формуванні здібностей, таланту, геніальності. Умови формування здібностей людей.

Завдання 9. Увага.

Ознайомитись з суттєвими ознаками, механізмами та властивостями уваги і на цій основі здійснити дослідження. Пояснити одержані результати.

Завдання 10. Проаналізувати подані тексти і дати відповіді на поставлені запитання.

Завдання 1.

Проаналізуйте у чому помилки вчительки.

У першому класі на уроці вчителька розповідала дітям про білочку. Показала їм малюнок, де була зображена білочка. Потім учителька запропонувала контур цієї тварини за трафаретом. І ось тут посипалися запитання: якого кольору білочка, які у неї очі, чи є в неї вуса, брови.

Чим були спричинені такі запитання? Чого не врахувала вчителька?Завдання 2.

Проаналізуйте два варіанти проведення уроку ботаніки і дайте відповідь: який варіант дає кращий результат і чому? При якому поєднанні слова і наочності учні сприймали навчальний матеріал повніше і краще?

а) Учні самостійно спостерігають об'єкт на уроці біології з теми «Клітинна будова листка», використовуючи мікроскоп.

Учитель спрямовує їхнє сприймання, пропонує звернути увагу на шкірочку листка, як там розміщена клітинка, подивитися на клітини м'якоті. Чи вони так само щільно прилягають одна до одної, як клітина шкірочки листочка?

б) Викладач на уроці повідомляє учням тему: «Клітинна будова листка» і пояснює сам, що шкірочка листочка складається з клітин, які щільно прилягають одна до одної, створюючи цупкий, міцний покрив листка. Клітинки ж м'якоті розміщені в кілька рядів таким чином, що між ними є міжклітинний простір тощо. Учні розглядають препарат під час розповіді вчителя.

Завдання 3.

На малюнку трирічної дитини схематично зображена людина: носа і повік нема, рот та язик розміщені поза обличчям. Який недолік дитячого сприймання виявляється в цьому випадку?Завдання 4.

При надзвуковій швидкості пілот бачить на рівні літака предмети, які насправді є позаду нього на відстані 100 метрів. Чим пояснюється така ілюзія?Завдання 5.

Яка з перелічених закономірностей сприймання (апперцепція, осмисленість, залежність сприймання частин від сприймання цілого, виділення предмета з фону, цілісність, константність) виявляється в поданих прикладах:

а) «Маяковський був високий на зріст, і всі, звичайно, звикли бачити його знизу, з підборіддя, в цьому ракурсі його обличчя набувало тяжкої скульптурної монументальності. Насправді ж, з точки зору звичайних пропорцій, підборіддя у Маяковського не було великим, хоча багато художників та скульпторів і досі б'ються і не можуть знайти цю невловиму і характерну для обличчя поета значну рису: вони штучно перебільшують вагу його підборіддя і одразу ж втрачають подібність.

А підборіддя у Маяковського було, як це не дивно, зовсім не різко виражене, навіть, навпаки, — м'якого контуру. Монументальність поетові надавали його зріст, плечі, чудовий широкий рот оратора і жагучі, сповнені розуму і людяності і відчуття скованої сили, величезні виразні очі». (За М. Рахилло).

б) Людина з рухомим і виразним обличчям й багатою жестикуляцією, коли вона перебуває серед людей зі збідненою мімікою і пантомімікою, справляє більш сильне враження (за інших рівних умов сприймання).

Незнайома жінка серед чоловіків, зовні не різко відмінних один від одного, буде сприйнята яскравіше, ніж тоді, коли вона буде в групі жінок.

Незнайомий офіцер буде гостріше сприйнятий у групі солдат, ніж серед інших офіцерів (за інших рівних умов сприймання).

в) Якщо сприйнятий з деякої відстані предмет віддалити від того, хто сприймає, то зображення предмета на сітківці зменшиться як у довжину, так і в ширину, тобто зменшиться і площа його, а між тим у сприйманні образ зберігає в певних межах приблизно ту ж пі стійну, властиву для предмета величину.Завдання 6.

Сприймання простору здебільшого пов'язане одночасною діяльністю кількох аналізаторів. Чи можливе сприймання простору за допомогою лише одного аналізатора в даний момент? Дайте обгрунтовану відповідь.

Завдання 11. Ознайомитись з основними механізмами розвитку пам’яті. Проаналізувати подані тексти і дати обгрунтовані відповіді на поставлені запитання.

Завдання 1.1. Ш., що обладав феноменальною пам'яттю, у багатолюдній аудиторії прочитали довгий ряд слів і попросили відтворити їх. Із цим він упорався бездоганно. Потім йому запропонували назвати з усього списку слів одне, що позначає інфекційне захворювання. Всі присутні люди з самою звичайною пам'яттю миттєво згадали це слово («тиф»), а Ш. треба було цілих дві хвилини, щоб виконати завдання. Виявляється, протягом усього цього часу він перебирав у розумі один по одному всі заучені слова. Який тип запам'ятовування виявився в цьому випадку?

Завдання 1.2. Учень, відповідаючи на уроці, відтворював матеріал дуже неповно. Йому була поставлена незадовільна оцінка і зроблено зауваження, що він вдома мало займається. Учень відповів, що він багато займається вдома (це підтвердили і батьки). Якими недоліками у вивченні матеріалу можна пояснити те, що, по-перше, учень погано запам'ятав матеріал, по-друге, те, що він був впевнений, що запам'ятав його добре?

Завдання 1.3. Закономірності запам'ятовування складні і різноманітні. За даними психологічної літератури і власних спостережень визначте:

Чому необхідною умовою успішного запам'ятовування є активність розумової діяльності учнів? Як впливає на запам'ятовування відношення до запам'ятовування матеріалу, що (цільова настанова, розуміння значимості, інтерес і т.д.)? Чим пояснити, що приклади, придумані самостійно, запам'ятовуються краще?

Які помилки часто допускають вчителі при повторенні матеріалу і як треба правильно його організовувати? Як попереджати забування важливого матеріалу?

Як з погляду вимог психології варто проводити опитування учнів і формувати в них готовність до відповіді?

Завдання 12. Знайти рішення до запропонованих завдань, обґрунтувати їх.

Психологічна задача №1

Досліджуваному пропонували задачу: "Що відбудеться зі свічкою, якщо її запалити на космічному кораблі, що перебуває на орбіті?" Процес розв'язування був такий: "Полум'я буде таким самим, як і в земних умовах, а от віск вестиме себе по-іншому. Він не стікатиме і невдовзі гніт виявиться залитим восковою масою". Після підказки експериментатора процес розв'язування змінився: "В горінні беруть участь повітряні потоки, що йдуть знизу вгору за рахунок нагрівання. Але це в земних умовах. У космосі повітря, що нагрівається в результаті горіння свічки, не переміщуватиметься вгору. Тому свічка не горітиме через відсутність нормальної конвекції повітря, а отже, через постування нових порцій кисню".Запитання: яка закономірність мислення має місце у цьому випадку? Які його процеси виступають тут на перший план?

Психологічна задача №2

Досліджувані мали заповнити прогалину у візерунку, підібравши потрібну вставку. Для розв'язання цієї суто наочної задачі необхідно було виділити істотні ознаки візерунка та порівняти їх із вставками. При цьому проводилась реєстрація активності артикуляційного апарату досліджуваних, рівень якої виявився досить високим. Коли ж при цьому вони одночасно і безперервно проспівували одні й ті самі склади ("ля-ля"), то процес розв'язування порушувався.Запитання: що дає цей експеримент для розуміння механізмів мислення?
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ippom -> psy -> zhuk -> z psy
zhuk -> Програма іспиту з дисципліни «Психологія управління»
zhuk -> Програма іспиту з дисципліни «Соціальна психологія»
zhuk -> Завдання до самосійної роботи Дати письмові відповіді на запитання і виконати завдання
zhuk -> Тема Історія формування соціально-психологічних ідей
zhuk -> 1. Предмет, завдання та методи психології вищої школи Питання для опрацювання
zhuk -> Тема Суспільні відносини та міжособистісні стосунки
z psy -> Програма іспиту з дисципліни «Загальна психологія»
zhuk -> 1. Предмет, завдання та методи психології вищої школи Питання для опрацювання


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка