Метод проектів як спосіб розвитку творчих здібностей учнівСкачати 89.45 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір89.45 Kb.
Метод проектів як спосіб розвитку

творчих здібностей учнів

Наконечна Н. В., Хлібодарівська ЗОШ, Чаплинський р-н, Херсонська обл.

Сучасна методика викладання іноземної мови приділяє велику увагу творчій діяльності учнів на уроках і вдома. Інтенсифікація цього процесу відбувається завдяки впровадженню інноваційних методик, до яких можна віднести метод проектів.

Проект – це комплекс пошукових, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного або теоретичного розв’язання значущої проблеми ( Є. Полат ).

Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учнів, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей.

Проектна методика дозволяє учням проявити самостійність у виборі джерел інформації, способу її викладу і презентації, працювати над темою, яка викликає найбільший інтерес, підвищуючи мотивацію учня. Це ідеальна можливість здобувати та застосовувати знання англійської мови індивідуально і творчо, що дає учням реальне відчуття власних досягнень, дозволяє розвивати мовні навички й уміння на практиці. Вона вимагає від учнів застосування нових знань, спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в складі команди, шукати, компонувати і застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел, використовуючи інформаційно-комп'ютерні технології для виконання конкретних завдань; розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку; формує бажання і здатність самостійно вчитися, сприяє розширенню кругозору, забезпечує використання знань з інших предметів.

Проектна робота з англійської мови допомагає учням застосовувати свої знання на практиці, вдосконалювати та активізувати лексичний запас, поповнити свій словник новими лексичними одиницями. У процесі роботи над проектом у дітей підвищується інтерес до вивчення англійської мови.

Завдання вчителя – створити оптимальні умови для загальнокультурного, морального, естетичного розвитку особистості учнів, а найперше – для розвитку мовленнєвих здібностей (здатності до спілкування через мовлення). Тому запровадження методу проектів на уроках англійської мови є актуальним.

Використання проектних технологій на уроках англійської мови невичерпне. Сааме тому ця методика є дуже перспективною в наш час. Участь у проектній діяльності дає змогу самореалізуватися як педагогу, так і учневі, розкрити творчий потенціал усіх учасників. Проект дозволяє вийти за традиційні межі уроку, змінити стосунки між учнями та вчителем, підвищити самооцінку школяра. Метод проектів має широкі перспективи для розвитку як на сучасних інноваційних уроках, так і в позакласній роботі.

Проектна робота – найвідоміший метод розвитку саме креативності учнів і справжній відпочинок дітей від рутини на уроках. Цей вид роботи не дає нудьгувати креативним і обдарованим дітям.

Елемент творчості робить проектну роботу дуже індивідуальною. Учні різного рівня мовної підготовки можуть зробити свій власний проект – великий чи маленький, простий чи складний, відповідно до рівня своїх знань, можливостей. Наприклад, деякі учні в класі можуть гірше володіти мовою, але це їм не завадить у процесі виконання виявити здібності до проектування чи ілюстрування своєї роботи або знайти оригінальний підхід до презентації проекту. Завдання вчителя – заохочувати, спонукати до пошуку, допомагати учням побачити свої успіхи і отримати задоволення від роботи.

Успішна реалізація проектної технології висуває певні вимоги до вчителя. Вчитель, як організатор проектної діяльності, виконує такі функції: допомагає учневі у пошуку інформації, координує процес роботи над проектом, підтримує і заохочує учнів, допомагає їм, проте не виконуючи за них їх роботу. Для цього вчитель має добре знати можливості, інтереси, бажання учнів, бути толерантним і креативним. Учитель мусить не тільки ефективно навчати, а й через організацію навчання сприяти розвитку критичного і творчого мислення учнів. Учителю слід дати учням певний інформаційний та мотиваційний поштовх до роботи, продемонструвати зразки потрібних дій, а далі виконувати роль консультанта, допомагати критично оцінювати і корегувати хід виконання та результати проекту. Він також має сприяти індивідуальній чи колективній роботі, створювати доброзичливу, сприятливу для роботи атмосферу, підтримувати співробітництво у класі чи у робочій групі учнів, стримувати суперечки і попереджати конфлікти. Для цього вчитель має вільно орієнтуватися у міждисциплінарному середовищі, оволодіти сучасними комунікативними інтерактивними методами. Особливість ролі вчителя англійської мови полягає у тому, щоб організувати вивчення мовного матеріалу та допомогти у подоланні певних утруднень, що з цим пов’язані, а також сприяти формуванню мовної, соціокультурної та мовленнєвої компетенцій.

Важливим етапом є планування і підготовка до виконання проекту. Перед тим як розпочинати роботу над проектом учні повинні вільно володіти активною лексикою і граматикою в рамках теми, яка вивчається, тому вчителю слід продумати систему комунікативних вправ для забезпечення мовного рівня.

Не можна пропонувати завдання, яке учень не може виконати. Завдання повинні відповідати індивідуальному рівню кожного учня. Необхідно допомогти кожному визначитися з конкретною темою, порадити, на що звернути увагу і як представити свої результати. Саме тут відбувається основна робота вчителя англійської мови зі своїми учнями, обговорюються проміжні результати, виправляються помилки у вживанні мовних одиниць. Опрацьовані в такій ситуації лексичні, граматичні одиниці англійської мови надійніше закріплюються в пам’яті учнів.

Учні завжди хочуть почути відгук про свій проект від учителя. Слід оцінювати роботу не тільки з лінгвістичної точки зору, а й творчий та оригінальний підхід до виконання. Надзвичайно важливо, щоб учителі виправляли помилки не в кінцевому варіанті, а в чернетці. Головне, щоб кінцевий варіант був грамотним.

Проектну роботу можна проводити в різних формах – зробити інформаційну сторінку для газети, статтю, постер, брошуру, афішу, рекламно-інформаційний лист, мультимедійну презентацію, дослідження, сценарій, інсценізацію, свято тощо.

Захист презентацій можна проводити в різних формах: у вигляді прес-конференції, публікації, круглого столу, сценарію, мультимедійними засобами та ін.

Метод проектів можна використовувати у всіх ланках навчання англійської мови у школі – від молодшої до старшої. При цьому слід обов’язково враховувати вікові особливості учнів.

У початковій школі дітям необхідна зацікавленість діяльністю, яка відповідає їх інтересам, досвіду, знанням. Вони люблять гратися, співати пісні, виконувати фізичні вправи, малювати, вирізати, приклеювати. Дітям цього віку слід пропонувати прості завдання, давати чіткі, зрозумілі інструкції.

У молодших класах учитель тільки знайомить учнів з проектною технологією, тому важливо показати дітям учнівський проект або підготовлений зразок, продемонструвати, як виконуються певні дії. На етапі підготовки або здійснення проекту доцільно залучити батьків. Але важливо, щоб вони допомагали дітям, а не виконували завдання замість них.

Зазвичай на уроках у початковій школі більшість учителів використовують творчі та ігрові проекти: «Одягни ляльку» - учні переодягають ляльку і говорять про її одяг, «Дерево мого роду», «Вітальні листівки», «Моя родина», «Мій улюбленець». Продуктом такого проекту може бути плакат, картки, словники в малюнках, розповідь з ілюстраціями, малюнок з надписами, проведене свято.

У своїй практиці я залучала учнів початкової школи до створення таких проектів: “My toys”, “My pet”, “My favourite season”, “My friend”, “The house of my dream”.Проект “My friend” ( 4 клас )

Мета: формувати мовну та мовленнєву компетенції в межах теми «Мій друг» ( учні навчаються описувати свого друга, розповідати про нього ); повторити мовний матеріал за темами «Зовнішність», «Риси характеру», «Відпочинок і дозвілля»; навчити учнів визначати потрібну інформацію, визначати послідовність дій за проектом; виховувати почуття дружби, взаємодопомоги.

Очікуваний результат ( кінцевий продукт ): створено модель «Сонечко друзів».

Під час роботи над проектом діти збирають інформацію про своїх друзів, проводять опитування – роботу в парах, виконують індивідуально письмову домашню роботу. Вчитель спрямовує роботу, допомагає уникнути помилок або виправити їх у письмовій роботі, заохочує до подальшої роботи. На наступному уроці діти оформлюють проект на аркушах паперу жовтого кольору, вирізавши «сонячне проміння» у вигляді долоньок з пальцями, на розвороті пишуть про своїх друзів. З жовтого картону вирізають сонечко, малюють очі, рот, приклеюють «проміння». Презентують свої проекти на уроці англійської мови. Кожен учень розповідає про свого друга, описує його зовнішність, характер, захоплення. c:\documents and settings\admin\рабочий стол\проекти\фото-0064.jpg

В основній школі тематика проектів має відповідати віковим особливостям дітей 10 – 14 років. Учням цього віку до вподоби розповідати про себе і своє оточення, захоплення, друзів. Вони вже самі навчаються визначати проблеми, складати схему проекту, планувати конкретні результати, застосовувати інтегровані знання і вміння з різних предметів, діяти самостійно, але допомога вчителя в плануванні кроків проекту є вагомою. Вчитель допомагає учням визначити проблему, спланувати проект, скоординувати роботу учнів, організовує попереднє вивчення мовних аспектів. Ідеї проектів належать учителю, але учні можуть запропонувати своє бачення розв’язання проблеми або ідеї для нового проекту.

Приклади проектів, створених моїми учнями: “My family”, “My family tree” ( 5 клас ), “My favourite book” ( 6 клас ), “My favourite dishes”, “My favourite kind of sport”, “Famous sportsmen” ( 7 клас ), “Welcome to my school”, “British writers” ( 8 клас ), “Sights of London”, “Space exploration”, “Ascania-Nova nature reserve”, “My favourite TV programme” ( 9 клас ).

Під час виконання проектів у старшій школі вчитель організовує попереднє вивчення мовних аспектів на підготовчому етапі, якщо це необхідно, виконує консультативні функції. Завдання вчителя полягає в тому, щоб залучити учнів до прийняття рішень та надати їм якомога більше самостійності. На кінець цього періоду учні навчаються визначати проблему, формулювати мету, вміти планувати і здійснювати проект поетапно, спрямовуючи роботу на досягнення конкретних результатів.

Так, учні 10 – 11 класів створювали проекти “Traditional Easter dishes”, “Christmas dishes in Ukraine”, “Ukrainian dishes”, “English meals”, “British cuisine” ( алфавітна збірка страв британської кухні ), “British artists”, “Ukrainian artists”, “Three generations”, “Visit my website”, “I wish you…” ( електронні вітальні листівки ).

Використання проектних технологій не обмежується уроками. Так, у рамках тижня англійської мови учні 10 класу створили груповий проект “Tea party”. Групи зібрали і презентували матеріал про традиції чаювання в різних країнах: Китаї, Японії, Великій Британії, Росії, Україні. Захист проектів проходив у формі мультимедійної презентації з використанням музики цих країн, що створювало відповідну атмосферу. Закінчився захід чаюванням із випічкою і солодощами.

Протягом декількох років я керувала англомовним театральним гуртком, у роботі якого теж використовувалась проектна методика. Учні – члени гуртка об’єднувались у творчі групи: перекладачі, сценаристи, актори, декоратори, музичні редактори. Я пропонувала ідею для роботи – казку, над якою ми працювали протягом року. Група перекладачів робила переклад казки англійською мовою, група сценаристів створювала сценарій. Далі актори розподіляли між собою ролі і починались репетиції. У цей час декоратори працювали над створенням декорацій, а музичні редактори – над музичним оформленням казки. Як правило, усі наші вистави супроводжувались піснями і танцями. Презентували свою роботу гуртківці під час тижня англійської мови. За чотири роки було створено і показано вистави «Cristal bush”, “Buratino goes to school”, “Twelve months”, “Little Red Riding Hood”.c:\documents and settings\admin\рабочий стол\проекти\dscn0192.jpgdc8e6237

Якщо вчитель творчо підійде до організації роботи за методом проектів – запропонує як універсальні, так і ситуативні проекти, чітко складе інструкції для кожної групи з урахуванням вікових можливостей дітей, знайде потрібні слова, щоб підбадьорити учнів, створити творчу атмосферу, ситуацію успіху, – то результатом стане розвиток творчих здібностей учнів, активізація пізнавальної та мовленнєвої діяльності, підвищення інтересу до вивчення англійської мови.Отже, застосування проектної технології є важливим засобом сучасної освіти, розвитку критичного мислення і творчих здібностей дитини.
Список використаних джерел

  1. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А. С. К., 2001. – 256 с.

  2. Полат Е.С. Метод проектов // http://nsk.fio.ru/festival/docs/polat.htm

  3. Цимбал О. М. Проектна технологія, критичне мислення і громадянська освіта в процесі вивчення англійської мови. Початкова школа / О. М. Цимбал, О. В. Тягло, П. В. Цимбал. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 109 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка