Мета і завдання: поглибити знання учнів, що стосуються прав й обов’язків громадян та їх реалізації згідно з Конституцією та Законами України; формувати в учнів правову культуру та правосвідомістьСкачати 86.32 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір86.32 Kb.
#674
Матеріали для першого уроку 2014-2015 навчального року. Україна - єдина країна. План-конспект. Урок-тренінг для учнів 10-го класу - Правова культура - міцність держави
Мета і завдання: поглибити знання учнів, що стосуються прав й обов’язків громадян та їх реалізації згідно з Конституцією та Законами України; формувати в учнів правову культуру та правосвідомість; стимулювати вироблення активної громадянської позиції щодо неправомірної поведінки, яка завдає збитків державі, зазіхає на територіальну цілісність і незалежність України; виховувати повагу до Законів, Конституції України, прав та свобод громадян, відповідальність за свої вчинки та почуття громадянського обов’язку.
Обладнання: магнітна дошка з набором магнітів, крейда, ватман, маркери, ручки, 4 листа формату А4, скотч, ножиці, клубок ниток, маркери, Конституція України, лист-підказка з правовими термінами («правова держава», «соціальна держава»).

Вислови, записані на дошці:
Знання права заслуговує найвищої шани (Ульпіан).
Треба бути рабом закону, щоб залишатися вільним (Цицерон).
Держава створюється не заради того, щоб жити, але переважно для того, щоб жити щасливо (Аристотель).
Закони повинні для всіх мати однаковий зміст (Ш. Монтеск ’є).


Хід уроку


І.    Організація класу до уроку
Привітання, створення комфортної психологічної обстановки, психологічне налаштування.
Гра «Немає правил». Для проведення гри кожен ряд учнів утворює одну команду. Ті, хто на перших партах, - капітани команд. Їм учитель дає по маркеру (або іншому предмету) і оголошує: «Гра почалася!».
Очевидно, учні будуть у розпачі через відсутність вказівок, після хвилини такої «гри» вчитель зупиняє її словами: «Стоп! Ви порушили правила!» і пояснює гру, говорячи, що маркер треба спочатку передати в кінець ряду, а потім повернути його тим, хто починав: виграє команда, яка закінчує першою.
Учитель знов розпочинає гру зі слів «Гра почалася», учні починають грати, а він їх знов зупиняє словами «Стоп! Ви порушили правила!» і пояснює, що вони забули, що можна передавати маркер лише через ліве плече. На це вони можуть почати скаржитися, або обурюватися, що вчитель нічого не сказав про ці правила, учитель не звертає уваги на зауваження. Після чергового старту вчитель зупиняє учнів: «Ви знов порушили правила» і додає нове правило, наприклад, маркери слід передавати правою рукою, а приймати лівою. Гра починається й триває до завершення. Учитель визначає переможців.
II.    Актуалізація опорних знань учнів
Вправа. «Скринька думок»
1.    Що ви можете сказати про гру? Що вам не сподобалося? (серед можливих відповідей треба виділити такі:
-    мають бути правила;
-    ці правила мають бути всім відомі;
-    правила мають бути ясні, чіткі, зрозумілі;
-    усі учасники мають бути рівними у своїх правах).
2.    Згадаємо, які правила поведінки ви вже знаєте? (у громадських місцях, у транспорті, у школі, на природі, на воді, правила дорожнього руху тощо).
3.    До чого може призвести відсутність правил? (до хаосу, безладу, безправ’я, беззаконня та анархії).
Учитель. У цій грі справді не вистачає правил. Саме правила є дуже важливою умовою не тільки для проведення будь-якої гри, заходу, конкурсу, а й обов’язкові для існування суспільства, держави, спільності.
Отже, щоб забезпечити життя в мирі і злагоді один з одним, складають правила, які визначають і регулюють стосунки між людьми. Життя змусило людей встановити багато різних правил. І ми зустрічаємося з ними на кожному кроці - у громадських місцях, у транспорті, у школі, на природі, на воді, правила дорожнього руху і т.п.
4.    Що особливо зміцнює державу? (правопорядок, законність).
Правила, що встановлюють порядок у всій державі, визначають обов’язки
кожного громадянина та його права і є обов’язковими для виконання всіма громадянами країни, хто б вони не були - дорослі чи діти, учителі чи учні, президент чи депутати - називаються законами, закріплені вони в Конституції та законодавстві України. Громадяни, які знають, поважають і виконують закони, цим самим зміцнюють свою державу, формуючи правову культура суспільства. А чи це так ми переконаємося сьогодні на уроці.
III.    Представлення теми та висловлювання очікувань від навчальних результатів уроку
Учитель. Визначте завдання нашого уроку? (учні називають свої очікування та визначають завдання уроку, учитель доповнює:
-    формувати в учнів правову культуру та правосвідомість;
-    поглибити знання учнів, що стосуються прав й обов’язків громадян та їх реалізації згідно з Конституцією та Законами України;
-    стимулювати вироблення активної громадянської позиції щодо неправомірної поведінки, яка завдає збитків державі, зазіхає на територіальну цілісність і незалежність України;
-    виховувати повагу до законів, Конституції України, прав та свобод громадян, відповідальність за свої вчинки та почуття громадянського обов ’язку).
IV.    Вивчення нового матеріалу.
Учитель. Девізом нашого уроку нехай стануть слова відомих філософів, політиків, громадських діячів Стародавнього світу та Нового часу, які особливо актуальні сьогодні:
Знання права заслуговує найвищої шани (Ульпіан).
Треба бути рабом закону, щоб залишатися вільним (Цицерон).
Держава створюється не заради того, щоб жити, але переважно для того, щоб жити щасливо (Аристотель).
Закони повинні для всіх мати однаковий зміст (Ш. Монтеск ’є).
Учитель. Ми постійно стикаємося з питаннями права, наші щоденні дії часто мають правову оцінку. Право, закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і правильно користуватися своїми правами і добре виконувати свої обов’язки, не порушуючи права і законні інтереси інших, потрібно знати закони.
1.    Термінологічна розминка.
Пригадайте визначення таких понять:
Право - це ... (сукупність загальнообов’язкових правил поведінки установлених державою).
Закон - це ... (офіційний письмовий документ, який містить норми права і приймається законодавчим органом держави).
Конституція - це ... (основний закон держави, що визначає основи суспільного і державного ладу, систему державних органів, порядок їх утворення й діяльності, права й обов ’язки громадян).
2.    Вправа «Юридичний тренажер».
Групова робота з текстом Конституції України:
1    група. Стаття 1 Конституції України.
Визначте статус України, як держави. Поясніть. (Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава).
2    група. Стаття 2 Конституції України.
Визначте форму державного устрою нашої держави. (Україна є унітарною державою, територія в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою).
3    група. Стаття 5 Конституції України.
Визначте форму правління та єдине джерело державної влади. (Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ).
4    група. Стаття 6 Конституції України.
Визначте, який є поділ державної влади? Як ви вважаєте, з якою метою здійснюється поділ державної влади? (Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, така система врівноважень і противаг у діяльності органів державної влади запобігає зосередженню всієї влади в руках однієї гілки влади).
5 група. Стаття 8 Конституції України.
Визначте принцип верховенства права. (Конституція України має найвищу юридичну силу. Звернення до суду для захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина на підставі Конституції гарантується).
Учитель. Вивчаючи Конституцію, звернемо увагу на ІІ розділ Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», в якому є статті, що безпосередньо стосуються нас і наших батьків. Тож більш детальніше ми на ньому і зупинимось.
3.    Г ра «Юридичні пазли».
Учні повинні вибрати із запропонованого кожній групі переліку політичних, особистих, соціально-економічних, культурних прав та конституційних обов’язків ті, які відносяться саме до їхньої групи.
1    група - політичні права.
2    група - особисті.
3    група - соціально-економічні.
4    група - культурні.
5    група - конституційні обов’язки.
4.    Правова загадка. Хто такий омбудсмен? (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини).
5.    Правова естафета. Поняття «право» не існує без поняття «обов’язок» - вони невід’ємні один від одного. Якщо ви маєте отримувати якісь блага, то хтось повинен вам їх надавати. Саме тому слід завжди пам’ятати, що, крім прав, ми маємо ще й обов’язки. Вони також зазначені Конституцією України - статті 65-68 (команди по черзі називають конституційні обов’язки громадян України).
6.    Вікторина «Конституційні права та обов’язки».
(Учитель роздає картки, на яких роздруковані різні ситуації, що стосуються правопорушень, і просить учнів по черзі прокоментувати їх).
Ситуація 1. Валя К. допомагає мамі розносити пошту. Вона дуже цікавиться життям своїх друзів, а тому іноді перечитує листівки, листи, адресовані іншим. Які права людини вона порушує? (Стаття 31 Конституції України).
Ситуація 2. У багатьох американських фільмах фінал такий: затримавши злочинця, правоохоронець говорить: «Ви маєте право мовчати. Усе, що ви скажете, може бути використане проти вас. Ви маєте право на... Про які права людини і громадянина тут ідеться? Чи маєте ви такі права? (Стаття 29 Конституції України).
Ситуація 3. Один канадський письменник говорив: «Право бути здоровим у наші дні - настільки дорога річ, що його може дозволити тільки багатий». Що мав на увазі письменник? Чи реалізована Стаття 49 Конституції України?
Ситуація 4. Дев’ятирічний Сергій написав вірші й хотів надіслати їх у дитячий журнал. Але його старший брат Дмитро сказав: «Даремно посилаєш. Ти ж неповнолітній, не можеш бути автором, і тому твої вірші не надрукують». Чи правий Дмитро? (Статті 34, 54 Конституції України).
Ситуація 5. Громадянин М. перейшов вулицю на червоне світло. Водій, намагаючись його не збити, різко вивернув кермо. У результаті зіткнулись два автомобілі. Яке правопорушення здійснив громадянин М.? (Порушив правила дорожнього руху).
Ситуація 6. Громадянин К. запідозрив свого сусіда Б. у крадіжці магнітофона, виламав двері квартири Б. і знайшов свою річ. Ні громадянин К., ні Б. не повідомили про ці події в правоохоронні органи. Хто з них і як порушив Конституцію України? (Стаття 30 Конституції України).
Ситуація 7. Чи може жінка стати Президентом України? (Стаття 24 Конституції України).
Ситуація 8. Костя Л., 12 років, подарував своїй подрузі велосипед. Приголомшеним батькам він пояснив, що велосипед - його приватна власність. А в Конституції записано, що кожен має право розпоряджатися своєю власністю. Хто ж правий - Костя чи батьки? (Батьки).
Ситуація 9. Напередодні огляду шкільної художньої самодіяльності директор школи змусив працювати вчителів без вихідних протягом місяця. Дайте оцінку діям директора. Яке конституційне право порушено? (Стаття 45 Конституції України).
Учитель. Обов’язком усіх громадян України є не тільки знання Законів нашої держави та Конституції України, а й неухильне їх дотримання, повага до прав і свобод, честі і гідності інших громадян. Це і є правова культура.
7.    Вправа «Юридичний лікбез».
Правова культура - це не тільки знання, розуміння і усвідомлене сприйняття чинного права, а й поведінка громадянсько-відповідальної особи в межах діючого законодавства. (Визначення подане на дошці).
Правова культура людини полягає в тісному зв’язку основних її частин (знання законів - усвідомлене відношення до закону - правомірна поведінка). (Один із учнів складає на дошці схему з складових частин правової культури: знання закону - відношення до закону - поведінка).
Виховання правової культури - шлях до побудови правової держави.
Для розбудови міцної держави та громадянського суспільства в Україні важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості та правової культури населення.
V.    Підбиття підсумків тренінгу.
Вироблення єдиного рішення щодо шляхів розв’язання проблеми підвищення правової культури суспільства.
Учитель. Сьогодні кожний із вас більш детально ознайомився з тими статтями Конституції України, в яких іде мова про права, свободи та обов’язки людини і громадянина. І ваше завдання не лише знати й уміло використовувати свої права, але й виконувати всі свої обов’язки, не тільки засвоювати правові знання, а й постійно їх реалізовувати згідно з Конституцією та Законами України. Завжди майте активну громадянську позицію щодо неправомірної поведінки, яка завдає збитків державі, зазіхає на територіальну цілісність і незалежність України, поважайте Закони своєї держави.
Урок закінчується флешмобом. Учні по двоє вибігають до дошки вигукуючи слова: правова культура - це міцність держави, правова культура - це сила держави, правова культура - це знання права, правова культура - це верховенство права, правова культура - це правосвідомість, правова культура - це престиж держави, правова культура - це стабільність держави, правова культура - це визнання держави, правова культура - це міцність держави.
Останні слова: «Міцність держави - це ми!», - вигукують учні всі разом, піднявши руки із синьо-жовтими стрічками.
Заключне слово вчителя. Кожен з вас є громадянином України, частиною великого народу, великої родини. Україна чекає на вас - молодих, енергійних, розумних, які знають свої права і обов’язки, а головне патріотично налаштованих, які серцем і душею вболівають за свою країну. (Учитель кожному дарує Пам ’ятку молодого громадянина України).
Пам’ятка молодого громадянина України
1.    Пам’ятай: ти вільний громадянин вільної держави - України, для розвитку і зміцнення якої повинен кожним кроком, словом, дією сприяти розвитку, злагоді, порозумінню своєї землі й народу.
2.    Сприяй відродженню духовних цінностей, набувай ґрунтовних знань з історії, культури, традицій.
3.    Повсякчас дотримуйся основних засад духовності української нації - загальноприйнятих християнських заповідей.
4.    Виховуй у собі патріотизм, чесність, мужність, терпимість до недоліків інших.
5.    Засуджуй байдужість, зраду державних інтересів України.
6.    Чесно й добросовісно трудись на благо зміцнення державності України.
7.    Будь завжди готовим стати на захист цілісності Української держави, її кордонів, народу.
8.    Охороняй екологічне середовище, раціонально використовуй природні ресурси.
9.    Серцем відчуй єдність із державою, яка піклується про тебе, і яку ти маєш зміцнювати.

Автор Т. В. Триняк, учитель історії та правознавства НВК «Долинська гімназія - ЗШІ-ІІІ ступенів № 3»Джерело
Каталог: 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Профілактика правопорушень серед неповнолітніх
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Державний вищий навчальний заклад
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт

Скачати 86.32 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка