Маюнова Лариса ОлексіївнаСкачати 250.81 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір250.81 Kb.
#1522

Маюнова Лариса Олексіївна

Вчитель світової літератури вищої категорії

Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 119


Гетевська трагедія «Фауст» - своєрідне джерело архетипових образів і моделей
http://moroccanwriters.com/wp-content/uploads/2014/02/good_vs_evil_by_saibel1.jpg

Суть філософії полягає в здивуванні і народжується з природного бажання людських істот цікавитися собою і суспільством , що оточує їх. Ми часто кажемо: «В світі нічого суттєво не змінюється, тільки декорації рухомі». Під декораціями ми розуміємо в даному випадку епохи, зміну стилів в архітектурі і одязі, появу нових «благ цивілізації» та інше. Але механізми виникнення конфліктів, сценарії поведінки людей залишаються незмінними. Так діють архетипи. Вивчаючи історію, всесвітню і нашу особисту, ми можемо виявити загальні закономірності. І таким чином виділити деякі архетипи.

Архетипи - це те, що забезпечує порядок речей у світі. Це інструменти для подолання та упорядкування хаосу. Казки, міфи, легенди, притчі, пісні є хранителями архетипів. Аналізуючи казкові історії, ми пізнаємо їхні «ключі».

Архетип є загальний механізм, явище, дію якого через модифікації можна спостерігати в різні епохи, а також в індивідуальній картині світу, в сценаріях взаємин між людьми. В архетипі вміщена колосальна енергія. Досліджуючи архетипи, ми підключаємося до цієї енергії. Якщо знати закони дії архетипа, його логіку, то можна уникнути зайвих неприємних несподіванок, на які в своєму житті людина витрачає величезну кількість життєвої енергії.

Саме тому знання про архетипи, дію загальних законів і передавалося з покоління в покоління через «метафороносії» (казки, легенди, притчі, міфи, анекдоти, пісні і ін.). Знання архетипів дозволяє людині економити свою життєву силу, використовувати її не на дрібні «розбірки» з проблемами особистого і соціального плану, а на творчі дії і дослідження світу.

Архетипи – ті сили, які формували свідомість людини мільйони років і тому визначають нашу поведінку сьогодні, не лише складаючи зміст душі, але спонукаючи її до дії.

Погляди на життя і світогляд людини найяскравіше виражені в поетичних творах Гете. Підсумковим твором стала знаменита трагедія «Фауст» (1808-1832), яка втілила пошуки людиною сенсу життя.

В своїй роботі трагедію «Фауст» ми будемо розглядати як драму про кінцеву мету історичного, соціального буття людства. Проблеми, поставлені в «Фаусті» важливі і не втратили свою актуальність дотепер, оскільки «Фауст» - не стільки драма про минуле, скільки про майбутнє людської історії, як його уявляв Гете.Для того, щоб почати дослідження, потрібно визначитися з термінологією.

Слово «архетип» утворено від двох грецьких коренів: arche - «початок» і typos - «зразок», тобто значення його можна визначити як «першообраз», «праформа», «первинний тип». Ми надалі будемо розмежовувати два поняття: архетип і архетипічний образ. Під архетипом ми розуміємо початкові, фундаментальні образи і мотиви, що лежать в основі загальнолюдської символіки міфів, казок та інших продуктів художньої уяви. Архетипи мають символічний, а не алегоричний характер, це широкі, часто багатозначні метафори, а не знаки. Архетипічний образ - це образ художнього твору, в якому архетип отримує конкретне втілення.

         Термін «архетип» був введений у науковий обіг на початку ХХ століття знаменитим швейцарським психологом і філософом К.Г. Юнгом, використовувався спочатку для позначення психологічного феномену і тільки пізніше був сприйнятий міфологами та літературознавцями. До Юнга представники різноманітних галузей науки (психології, філософії, міфології, літературознавства) хоча і не користувалися терміном «архетип», але приділяли багато уваги пошуку схем, формул, тотожностей, мотивів, які лежать в основі міфологічних текстів. Пізніше К. Г. Юнг ретельно розглянув цю теорію, створивши в 1913 році власну аналітичну психологію.

Він зауважив, що є схожі сюжети, які присутні в більшості казок, легенд, міфів і переказів народів світу. Архетип - це схема, загальний сценарій, який в конкретних життєвих обставинах може втілюватися в різних формах. Людина несвідомо ототожнюється з певною роллю з сюжету і грає її на матеріалі свого життя. Декорації, тривалість, обставини, та інші характеристики можуть змінюватися, але присутня деяка загальна схема розгортання, почерк. Архетипи не є щось застигле; повторюючись в кожному поколінні, вони збагачуються за рахунок історичного досвіду, заснованого на розширенні людського пізнання всесвіту і природи, суспільства і особистості, знаходяться в постійному розвитку, змінюючись залежно від соціально-політичних і морально-естетичних особливостей конкретної епохи.

У силу такого положення будь-який художник змушений постійно звертатися до одних і тих же вічних образів (наприклад, Дон-Кіхота, Фауста, Гамлета та ін.). Саме ці та подібні їм образи і пов'язані з ними мотиви викликають в читачів довіру і симпатію до твору, оскільки, по-перше, змушують відчути зв'язок з авторитетним минулим, з історією народу, а по-друге, відповідають на позачасові, глобальні загальнолюдські питання. Архетипи - це не абстрактні мешканці «колективного несвідомого», а живі, усвідомлено затребувані народною поезією «прообрази» мови, фольклору, літератури. Пошук архетипічних елементів представниками класичної філології був покликаний визначити загальнолюдські основи художньої творчості, виявити єдність і наступність у розвитку світової культури.

 Сучасний дослідник, зокрема літературознавець, може і повинен враховувати Юнгівську концепцію архетипів, особливо беручи до уваги те, що, за спостереженням самого Юнга, архетипічні образи здатні забарвлювати твір надзвичайно яскравими емоційними тонами, «вражати, навіювати, захоплювати»1, при цьому залишаючись абсолютно безоціночними і емоційно нейтральними.

Поняття «архетип» як інструмент дослідження дозволяє побачити багато істотних сторін в змісті художніх творів, насамперед спадкоємність у житті людського роду, нерозривний зв'язок часів, збереження пам'яті про минуле, тобто архетипічної пам'яті, в чому б вона не виявлялася. Архетипи, закладені в психіці, реалізуються і оголюють себе в різних формах духовної діяльності, але найбільше дають про себе знати в ритуалі і міфі. Найважливішими ритуалами (обрядами) є: календарне оновлення природи; умертвіння вождів-чаклунів, весільні обряди.

Як джерело архетипів розглядають міфи різних народів. У їх числі міфи про походження світу, про походження людини, про походження богів, календарні (про зміну пір року), міфи про кінець світу та ін. При всьому різноманітті міфів основна спрямованість більшості з них - опис процесу творення світу. І найважливіша фігура тут - творець, в якості якого виступає так званий першопредок, культурний герой. Він виконує функції організатора світу: добуває вогонь, винаходить ремесла, захищає рід і плем'я від демонічних сил, бореться з чудовиськами, встановлює обряди і звичаї, тобто вносить організуючий початок в життя роду чи племені. Найбільш відомим культурним героєм в грецькій міфології є Прометей. Саме такий герой стає одним з найважливіших архетипових образів, що зустрічаються у трансформованому вигляді в різних творах світової літератури. Всесвітня міфологія народжує, звичайно, безліч інших архетипів, які виступають і у вигляді героя, і у вигляді дії або предмета, наприклад чудесного народження, коня, меча і т. п.

Не вводячи чіткого визначення архетипу, К.Г.Юнг, проте, виділяє найбільш важливі архетипічні міфологеми, пов'язані з процесом індивідуалізації (тобто становлення особистісного самосвідомості, переходу від колективного несвідомого до індивідуального осмисленого існування): «мати», «дитя», «тінь» , «аніма» і «анімус» та ін.(Таб. 1.1)

Таблиця 1.1.

Приклади архетипів, описані Юнгом

Архетип

Визначення

Символи

Аніма

Несвідома жіноча сторона особистості чоловіка

Жінка, Діва Марія, Мона Ліза

Анімус

Несвідома чоловіча сторона особистості жінки

Чоловік, Ісус Христос, Дон Жуан

Персона

Соціальна роль людини, що виникає з суспільних очікувань і навчання в ранньому віці

Маска

Тінь

Несвідома протилежність того, що індивід наполегливо стверджує у свідомості

Сатана, Гітлер, Хусейн

Самість

Втілення цілісності і гармонії, регулюючий центр особистості

Мандала

Мудрець

Персоніфікація життєвої мудрості і зрілості

Пророк

Бог

Кінцева реалізація психічної реальності, спроектованої на зовнішній світ

Сонячне око

АРХЕТИП ПЕРСОНИ
Перший архетип, найбільш відверто тяжіє над свідомістю людини і водночас найбільш поверхневий відноситься до соціального образу людини. Суспільство чекає від людини виконання певних норм культурної поведінки - але з плином часу вони застарівають, позбавляються колишньої життєвої сили і перетворюються на штампи. Це веде до формування маски, за якою живе більшість людей. Юнг називає цю соціальну маску персона - так у акторів античності називалися маски, що позначали характер ролі:

Персона - колективний образ, і ми помилимося, якщо будемо сприймати індивідуальність через неї. Так актор з довгим волоссям і в незвичайній одязі виглядає як щось унікальне (як особистість), в той час як він просто одягнувся і виглядає як інші артисти групи.

Персона необхідна: вона спрощує контакти, вказуючи, чого нам очікувати від людей і в цілому роблячи спілкування приємнішим. Однак завжди залишається небезпека ототожнити себе з виконуваною роллю, хоча вона неочевидна тоді, коли маска хороша і підходить людині.

Персона (від латинського слова "persona", що позначає "маска") - це наше публічне обличчя, тобто те, як ми проявляємо себе у стосунках з іншими людьми. Персона вміщує в себе безліч ролей, які ми програємо відповідно до соціальних вимог. У розумінні Юнга персона служить меті справляти враження на інших або приховувати від інших свою справжню сутність. Персона, як архетип, необхідна нам для налагоджування стосунків з іншими людьми в повсякденному житті. Однак Юнг попереджав про те, що якщо цей архетип набуває великого значення, то людина може стати не глибоким, поверхневим, зведеним до однієї тільки ролі та відчуженим від істинного емоційного досвіду. Властивості Персони ілюзорні, бо сформовані "напоказ".


АРХЕТИП ТІНІ
У сенсі колективного несвідомого Тінь - це природна інстинктивна людина, і вона майже не змінилася з тих часів, коли людина вперше пішла по землі. Тінь не може бути до кінця перетворена вихованням, і багато в чому вона залишилася з дитинства, коли наші дії були чисто імпульсивні. Те, що в Тіні є спільного для всіх, виражає себе в таких образах колективного несвідомого, як володар прихованого, невидимого, підземного світу - з яких сучасна людина найкраще знайома з Дияволом. Для ілюстрації способу Тіні Юнг знайшов також міфологічний образ трикстера (трюкача), який в казках виступає не тим, ким він є насправді, виставляючи на загальний огляд свої найгірші якості, що відповідають більш низькому рівню розвитку свідомості людства. Це нижчий рівень свідомості по ставленню до сучасного суспільства, первісна, неконтрольована, тваринна частина особистості - Тінь. Називаючи цей аспект несвідомого "тінню", Юнг хотів не тільки позначити його як щось темне і хитке. Немає тіні без Сонця, і немає Тіні несвідомого без світла свідомості. В народі кажуть, що людина без тіні - це сам чорт. Ми завжди підозрілі до того, що нам здається "занадто гарним, щоб це було правдою". Тому, як пише Юнг, людина, яким володіє Тінь, завжди стоїть на своєму власному шляху. Кидаючи тінь заперечення на все своє існування, він справляє на інших несприятливе враження і сам відкидає свої реальні життєві перспективи. Удача проходить повз нього, змушуючи його жити нижче рівня своїх можливостей у вічній незадоволеності і боротьбі за життя.

На противагу тій ролі, яку відіграє в нашому пристосуванні до навколишнього світу персона, архетип тінь представляє подавлену темну, погану і тваринну сторону особистості? Це негативна сторона особистості, сума всіх його неприємних якостей. За визначенням самого Юнга "це як те, чим людина не хотіла би бути ... Кожен носить із собою тінь, і чим менше вона підключена до індивідуальної свідомого життя, тим вона темніше і густіше»2 .

Персона протистоїть Тіні, що відображає головну міфологічну містерію боротьби за блага між земним і підземним світами, земним і потойбічним, видимим і невидимим.

Образ підземного світу - архетип страждань і пристрасті, і тому він підводить нас до розуміння сутнісного протиріччя світу і природи.


АРХЕТИП АНІМА І АНІМУС
У архетипах Аніми і Анімуса знаходить вираз визнання Юнгом вродженої андрогенної природи людей. Аніма представляє внутрішній образ жінки в чоловікові, його несвідому жіночу сторону, у той час як Анімус - внутрішній образ чоловіка в жінці, його несвідома чоловіча сторона. Цей архетип, як вважав Юнг, еволюціонував протягом багатьох століть у колективному несвідомому як результат досвіду взаємодії з протилежною статтю. Багато чоловіків, принаймні до деякої міри, «фемінізовані» в результаті багаторічного спільного життя з жінками, а для жінок- навпаки. Юнг наполягав на тому, що Аніма і Анімус, як і всі інші архетипи, повинні бути виражені гармонійно, не порушуючи загального балансу, щоб не гальмувався розвиток особистості в напрямку самореалізації.
АРХЕТИП САМОСТІ
Самість - це центр особистості, навколо якого групуються всі інші системи. Вона утримує ці системи разом і забезпечує особистості єдність, рівновагу і стабільність.

Це психологічний образ Бога, центр тотальної, безмежної особистості, це цілісність людини як індивідуальності. Самість - це мета життя, мета, до якої люди постійно прагнуть, якої рідко досягають. Як і всі архетипи, вона мотивує людську поведінку і змушує шукати цілісності, особливо на релігійному шляху, справжні релігійні переживання майже так само близькі до переживання самості, як те, до чого-небудь зможуть прийти люди, а фігури Христа і Будди настільки виразні вираження архетипу Самості, наскільки можливо в тимчасовому світі.Рис. 1.1 Буддійська мандала - один з варіантів символічного вираження Самості.http://znaimo.com.ua/images/rubase_4_1886465627_17495.jpghttp://znaimo.com.ua/images/rubase_5_382172469_29502.jpg

Рис. 1.2. Ісус Христос - інший варіант символічного вираження Самості

Самість - це як би образ Бога в нас, ідеал, до якого ми постійно прагнемо. Однак цей шлях цей довгий, він практично нескінченний, тому символом індивідуалізації є квадрат, укладений в коло. Самість виражається в різних символах, головний з яких - мандала або магічне коло, німб святого.


АРХЕТИП ДИТЯТИ

Мотив дитини має велике значення в міфології. Широко поширений архетип "божественної дитини". Часто ця дитина походить від тварин, що мешкають в пеклі, або від мавп. Нерідко він з'являється в квіткових чашечках, з золотого яйця або у вигляді серцевини мандали. "Дитина" проявляє то сторону дитячого божества, то сторону юного героя. Обидва типи мають чудове походження і спільну долю в дитинстві, занедбаність і загрозу з боку гонителів.

Часто архетип Дитини створено за християнським зразком. «Дитина- це можливе майбутнє. Тому не дивно, що боги-немовлята являють собою міфологічних рятівників »3.

Наприклад, Божественне Дитя є символ майбутніх надій, саджанця, розсади, потенції життя, її поновлення: приходить на розум різдвяна історія про дитинку Ісуса, крихітного рятівника світу, якому поклоняються царі і чиє народження сповіщено зіркою і небесними ангелами.

Але і інший бік архетипу Дитина: Герой - маленька дитина, яка часто виявляється надлюдиною або володарем дивовижних здібностей і талантів у своєму ніжному віці. Подвиги юного Геракла - прекрасна ілюстрація такого прикладу. Легковажність, задоволення і гра також характерні для цього Вічного Дитяти, чия архетипічна натура означає, що він ніколи не стане дорослим. Маленький Принц - представник цього архетипу , або Ерос, син Афродіти і прекрасний юний бог кохання і насолоди.
АРХЕТИП МУДРЕЦЯ

Образ мудрого старця, який часто виникає в снах і ще частіше з'являється в казках, Юнг називає архетипом Духа. Він може постати в різних формах: як старий мудрий чоловік або не менш мудра тварина, як цар або відлюдник, злий чаклун або добрий помічник, цілитель або порадник - але завжди він пов'язаний з якоюсь чудесною владою, яка перевершує людські здібності. Цей архетип змушує людину підноситься над своїми можливостями: знаходити рішення нерозв'язних проблем, вишукувати невідомі сили і долати нездоланні перешкоди. Архетип Мудреця може представляти серйозну загрозу особистості, оскільки коли він пробуджується, людина часто починає вірити, що володіє "маною": магічною владою, мудрістю, даром зцілення або пророцтва.


АРХЕТИП МАТЕРІ
Архетип Матері, наприклад, може поставати як жінка, яка дає життя, Мати-Природа, спокусниця, відьма. Символи матері присутні речам, що виражають мету нашого пристрасного прагнення до порятунку: рай, боже царство, небесний Єрусалим. http://sibsedu.kspu.ru/images/1-2011/5.jpg
Рис. 1.3 Старуха Відьма

Речі, що викликають у людини набожність або почуття благоговіння, такі як церква, університет, місто, країна, небо, земля, ліси і моря (або якісь інші води), ореол і місяць, або просто якийсь предмет, - всі вони можуть бути материнськими символами. Цей архетип часто асоціюється з місцями або речами, які символізують родючість і достаток: ріг достатку, сад, зоране поле. Він може бути пов'язаний зі скелею, печерою, деревом, весною, джерелом або з різноманітними сосудами, такими як купіль для хрещення, або квітами, які мають форму чаші (троянда, лотос). Знову ж магічне коло, зважаючи на його захисної функції, може бути формою материнського архетипу. З ним також асоціюються порожнисті предмети: духовка, кухонний посуд. Доповнюють цей список багато тварин, такі як корова, заєць та інші тварини. Всі ці символи можуть мати як позитивне, сприятливе значення, так і негативне, пов'язане зі злом. Матір можна побачити в богинях долі. Злими символами є відьма, дракон (будь-яка тварина або плазун, таке як велика риба чи змія), могила, саркофаг, глибокі води, смерть, привиди. Цей список не повний, так як це всього лише найбільш важливі риси архетипу матері.З цим архетипом асоціюються такі якості, як материнська турбота і співчуття; магічна влада жінки; мудрість і духовне піднесення, що перевершує межі розуму; будь-який корисний інстинкт або порив; все, що відрізняється добротою, дбайливістю або підтримкою і сприяє зростанню і родючості.http://sibsedu.kspu.ru/images/1-2011/4.jpg

Рис. 1.4 Мати Аніма Діва

Таблиця 1.2

Характеристики архетипів

Архетипи

Характеристика

Аніма

Красива, жіночна, добра, любляча, розумна, сильна.

Анімус

Сильний, розумний, красивий, мужній, турботливий, люблячий.

Батько

Добрий, мужній, турботливий, люблячий, хороший.

Мати

Дбайлива, добра, любляча, ніжна, красива, ласкава.

Старець

Мудрий, розумний, добрий, старий, справедливий, досвідчений, відповідальний.

Старуха

Мудра, стара, шкідлива, зла, турботлива, добра.

Діва

Чиста, сильна, красива, смілива, владна, жіночна, світла.

Герой

Сильний, справедливий, сміливий, хоробрий, красивий, чесний, добрий, спритний.

Відьма

Зла, хитра, мудра, страшна, сильна, стара.

Ворог

Злий, хитрий, підлий, небезпечний, дурний, сильний, підступний.

Дитина

Маленький, веселий, милий, ніжний, беззахисний, наївний, хороший, безтурботний, красивий, смішний.

Трикстер

Хитрий, веселий, смішний, спритний, підлий, брехливий, лукавий.

Вчення Юнга про архетипи колективного несвідомого зробило певний вплив на літературознавство і мистецтвознавство, так само як і на творчість деяких відомих письменників, художників, кінорежисерів.

Найчастіше поняття архетипів використовується авторами в більш широкому (а іноді й розпливчастому) сенсі - як сукупність загальних рис, сюжетів, образів, характерних для багатьох релігійних, літературних, культурних традицій.

У своєму дослідженні архетипів К.Г.Юнг висвітлив підсвідомий досвід пращурів, адже ми живемо між архаїкою і глобальним світом.

Стосовно цієї роботи можна говорити про те, що в першу чергу нас цікавитимуть соціокультурні і побутові модуси (від лат. modus – міра, норма, образ), які містяться в міфах.

Міфотворчість - це одна з типологічно важливих рис, що характеризують світове художнє, ширше - культурне поле. На первинному етапі міфи ставали частиною фольклорного простору. Фактично міф став першою усвідомленою реакцією людини на навколишній світ, причому одні міфи були втрачені, інші, навпаки, оформилися і набули позачасового значення. Історія XX століття спровокувала кардинальний перегляд ставлення людини до міфу. Сама епоха з її відмовою від звичного, вибухами і катаклізмами спростовувала старі міфи і продукувала нові. У результаті література XX століття знову відчула генетично закладений в ній зв'язок з міфом.

У цьому сенсі середньовічний міф про чорнокнижника не залишився частиною минулого. Неодноразово інтерпретований, він переріс самого себе і поступово став однією з найзначніших міфологем. Гетевська трагедія, що органічно увібрала в себе міфологічний аспект народної свідомості, виявляється напрочуд співзвучна культурі XX століття.

Три великі німці, Гете, Ніцше і Вагнер, з'єднали міф з сучасним мистецтвом, структурували шлях від традиційної міфології до міфотворчості, зрештою - припустили наявність в міфі узагальнення досвіду минулого і перенесення його в сьогодення, залишаючи простір для майбутнього. Гете, Ніцше і Вагнер визнали можливість модифікаційних змін міфу, актуалізацію тих або інших складових, залежно від сутнісних характеристик епохи. Відповідно для гетевського світосприйняття характерне прагнення знайти в міфологічній свідомості схему, тип, деяку модель реальності, здатну адекватно відобразити її і в той же час пояснити.

Звернення до міфологічного початку наближає нас до такого поняття, як архетип. Наповнене сьогодні змістом літературознавства, воно спочатку отримало широке поширення в роботах філософів і, передусім, працях К. Юнга. За думкою Юнга, архетип, що сформувався упродовж історичного досвіду людства, включає деякі знакові, символічні компоненти, що формують загальну базу соціокультурного буття.

Власне міфологічна сутність була найважливішим атрибутом різних національних літератур тих або інших епох. Антична література в принципі виросла з міфу. "Іліада" і "Одісея" Гомера, трагедії Есхіла, Софокла, Еврипіда є саме інтерпретації міфологічних сюжетів. У епоху Відродження культивувалися античні міфи, що стали надалі джерелом сюжетів і образів для літературних творів.

У якомусь сенсі архетипи-образи стають узагальненими символічними виразами внутрішніх пошуків творців, вони точно допомагають культурам безперервно відтворювати своє минуле, підтримувати зв'язок з міфологічними першоджерелами. Згідно з поглядами Юнга, культури, які втратили свої архетипи, приречені на загибель.

У цій роботі нас цікавить архетипічний образ мага і чорнокнижника, що вступив у стосунки з дияволом, - образ, що виявив себе ще в середньовічній культурі і архетип-образ, що одночасно є, став частиною світового міфологічного контексту, що пояснює його широку поширеність в різних національних культурах. Це архетипічний образ, використаний Гете в якості творчого першоджерела, включив багатовіковий досвід людства, втілений у фольклорній свідомості, а потім вже активно втілений в різних художніх текстах.

Йоганн Вольфганг Гете, безперечно, увійшов в історію світової, літератури як один з найяскравіших письменників другої половини XVIII століття. Фауст і Мефістофель стали вічними образами світової культури. Увійшовши в нашу свідомість як герої трагедії Гете, вони давно вийшли за її межі, бо суперечці між людиною і дияволом, мабуть, ніколи не буде покладений кінець. Те, що образи Фауста і Мефістофеля і їх стосунки неодноразово актуалізувалися в літературі XIX – ХХІ ст., свідчить про важливість проблем, які вони втілюють: пошуки сенсу і мети людського життя, сенс і ціна щастю, виправдання і неприйняття зла, двоїстість людської натури. Сучасні письменники прагнуть сказати своє слово стосовно дискусії між дияволом і людиною, дати сучасне розуміння людських можливостей. У літературі останнього століття відомо близько 150 модифікацій фаустівського сюжету. Фауст XX ст. втратив роль універсального символу і виступив носієм найрізноманітніших настроїв часу. Світло і Тінь, Добро і Зло стали протилежностями людської природи, як дві сторони однієї медалі.

Мефістофель - типова "Тінь", якщо використати термінологію К.Г. Юнга. Мефістофель у Гете - не просто диявол з наївних народних легенд, імені якого бояться поминати "на ніч". Мефістофель - не просто нечиста сила, з якою він сам так фамільярно і дружньо спілкується у Вальпургіеву ніч і яка зникає при сході сонця. Його так просто не проженеш і від нього не позбавишся, бо він сидить усередині кожного з нас.

Диявол в "Фаусті" в принципі відноситься до тих вічних образів, котрі, проходячи через роки і не міняючись у рамках твору, залишаються сучасними у своїх висловлюваннях і поглядах на життя. При цьому образи Диявола у різних авторів мають унікальні риси.

Людина у баченні демонів має настільки збочені поняття про честь, мораль і моральність, настільки перевернуті духовні цінності, що сам заганяє себе в лещата власної дурості, жадності і в сліпому наслідуванні інстинктів і бажань "подібний до худоби".

Фаустовський сюжет був значно переосмислений Генріхом Гейном і був піднесений публіці не лише в новому жанрі, але і в новій варіації, і найяскравішим нововведенням автора у фаустовський контекст є його трансформація Мефістофеля в Мефистофелу. Демонізація жіночого початку має свій додатковий сенс. У лібрето Мефистофела виступає як архетип Аніми. Герой балетного лібрето Г. Гейне "Доктор Фауст" - це відбиток образів Фауста, створених народними театрами і "казкарями". Це лібрето - унікальний симбіоз танцювальної поеми, пародії на класичну трагедію Гете і притчі, створений за народних оповіданнями про чародія Фауста.

Таким чином, ми підтверджуємо гіпотезу, що сюжет про Фауста є осереддям цілого комплексу архетипів.

Для висвітлення свого строкатого розуміння життя Гете використовує різноманітні засоби та відмовляється від правдоподібності.

В сюжеті твору використані легендарно-казкові мотиви, міфи і перекази, але поруч з ними ми спостерігаємо реальні людські образи та життєві ситуації, що дивовижно переплітаються із фантастикою. Разом з тим, реальні образи просякнуті змістом, що виходить за межі особистого випадку і мають узагальнюючий, символічний сенс.

Головний герой – це не просто людська особистість, а символічна фігура, що уособлює в собі загальний досвід людства. Він надзвичайна особистість, титанічна – це підносить його над усіма іншими персонажами. Саме такий персонаж гідний уособлювати людство. Він яскравий, індивідуальний, але не досконалий. І в цьому є правдивість образу. Герой визнає свою недосконалість, тому менше всього йому притаманно самозадоволення. Його найкраща чеснота – бажання зробитися кращим та зробити світ більш досконалим місцем для життя та розвитку інших людей.

Шлях Фауста до мети складний, пов’язаний з випробуваннями. Задача письменника: збагачувати читача враженнями, які він сам отримував від життя, враження чуттєві, милі, строкаті, різноманітні, «которые мне давало возбуждённое воображение»4.

Було б неправильним розуміти Гете в тому сенсі, що він заперечує наявність ідей в своєму творі. Він лише проти того, щоб звести багатий та різноманітний зміст до однієї абстрактної думки, яка би не тільки вичерпала, але й лишилася далекою від життєвого змісту «Фауста». Звісно, особистість героя – центр твору. Доля героя – провідна тема всієї драматичної поеми.

Його роздуми про життя, події та обставини, що зближують його з людьми – через все це поет розкриває різноманітність життя, що пов’язане з особистістю героя, але не вичерпується тільки ним. Питання про сенс та мету людського існування становить основну тему твору.

Щоб показати ставлення Фауста до науки, Гете протиставляє йому іншого вченого – Вагнера, для якого існують тільки книжкові знання, вони накладають на нього відбиток обмеженості. Щодо Фауста, то він, як творець, визнає тільки ту науку, що пов’язана з життям, проблемами буття. Він самовіддано шукає істину і в науці, і в житті, не зупиняючись перед перепонами.

Пергаментом жаги не вгамувати,

Не в нім свята, живуща течія;

Повік тобі на спрагу знемагати,

Коли суха душа твоя.5

В критичний момент Фауст зустрічає Мефістофеля. Ми зустрілися із Мефістофелем в одній із перших сцен – «Прологу на небі». В небесних силах символічно висвітлена ідея добра, а символом зла виступає Мефістофель. Вся сцена символізує боротьбу добра і зла., що відбувається в світі.

Полеміка між Господом і Мефістофелем – суперечка про природу і цінності людини. Шлях Фауста – шлях людства (за думкою Гете). Друга половина І частини «Фауста» присвячена історії стосунків Фауста і Маргарити. Якщо Фауст уособлює чоловічу частину людства, то Гретхен уособлює його жіночу частину. Не всяке велике кохання є нещасливим. Гете обрав трагічний сюжет тому, що мав за мету поставити читача перед обличчям тяжких реалій життя. Задача письменника – показати найскладніші питання життя, його мета – навчити читача бачити гірку правду долі. Важлива особливість трагедії в тому, що вона збуджує думки читачів: як уникнути гірких наслідків бурхливих стосунків? Що необхідно для того, щоб нещастя, драматичні випадки, які відбулися з героями, не відбувалися у власному справжньому житті?

ІІ частина «Фауста» - взірець літературних ідей. Персонажі в трагедії виступають як узагальнюючі фігури: Імператор, Канцлер, Філімон та Бавкіда. Вони є поетичними символами, уособлюють певні ідеї та поняття.

Ключем до сприйняття твору можуть стати наведені нижче пояснення щодо символічних та алегоричних образів трагедії:

Фауст — чудовий екземпляр людської породи: невтомний шукач необмеженого знання і нескінченного щастя; символ духовних пошуків людства.

Мефістофель — втілення високої духовної культури думки, але думки скептичної і цинічної; символ зла та його місця у Всесвіті згідно із задумом Бога.

Маргарита — символ жіночої частини людського роду.

Вагнер — втілення схоластичного знання.Евфоріон — символ несталого союзу між сучасністю та античністю; образ, навіяний смертю Байрона.

Хірон — символ скептично налаштованої частини людства, нездатної сприйняти потяг до ідеалу.

Аріель — символ здорових сил природи, .персонаж шекспірівської «Бурі».

Імператор – безтурботний, байдужий до життя народу, символ бездарного володаря, здатного згубити підвладну йому у Фаїну.Філемон та Бавкіда – архетипи Самості.

Єлени — символ античної краси, абсолютної гармонії.

Символіка Гете інколи набуває космічного характеру. Вальпургієва ніч, яка втілює архетип Ночі, несе темний похмурий фантастичний настрій, є протиставленням народженню світлої та життєрадісної краси античності (архетип Діви).Паралельно Вальпургієвій ночі виникає нова тема. Вагнер створює штучну людину Гомункула, він супроводжує Фауста в його пошуках на шляху до прекрасного. В образі Гомункула Гете втілив архетип Подорожуючого, створеного штучно, який тужить за реальним існуванням в реальному світі. Гомункул — втілення думки Гете про те, що життя – це довгий еволюційний шлях, а не вибух, тому лабораторним способом не можна створити реальну людину; втілення абсолютної духовності, інтелекту.

Нарешті Фауст знайшов те, що довго шукав, він наблизився до поставленої мети, і тільки тоді він вимовляє довгоочікувані слова:Лиш той життя і волі гідний, 
Хто б’ється день у день за них. 
Нехай же вік і молоде й старе 
Життєві блага з бою тут бере. 
Коли б побачив, що стою 
З народом вільним в вільному краю, 
Тоді гукнув би до хвилини: 
Постій, хвилино, гарна ти! 
Ніяка вічність не поглине 
Мої діла, мої труди! 
Провидячи те щасне майбуття, 
Вкушаю я найвищу мить життя.

Фауст знайшов сенс життя в пошуках, в боротьбі, в праці. Таким і було його життя. Фауст уособлює у творі архетип Самості, оскільки являє собою єдність свідомого і несвідомого і прагнення до цілісності і єдності особи, втілення неспокійного романтичного.

На підставі вищесказаного ми приходимо до висновку, що образи героїв в творі Гете мають безліч типологічних і генетичних зв'язків, характеризуються також великою кількістю унікальних рис, накладених епохою і індивідуальним сприйняттям автора. Ця варіативність представлена в даній роботі у вигляді аналізу трансформації моделей архетипів, створених в минулі часи і перетворених згодом на загально-прийняті символи світової культури.

ХХІ століття остаточно зруйнувало образ диявола як хвостатого і рогатого чудиська з середньовічних легенд. Слово "зло" перестали писати із заголовної букви, воно втратило таємничість і романтику, стало буденним, приземленим. Немало цьому сприяла електрика, яке начебто перетворило ніч на день і вигнало страхи з людської душі; допомогли цьому і інші чудеса технічного прогресу. Місце вампіра або перевертня зайняв маніяк-вбивця або кровожерний тиран-диктатор. Фрейд однозначно вказав на диявола усередині людини, але до нього це зробив все-таки Гете.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Аверинцев З . С. «Аналітична психологія» К.Г. Юнга і закономірності творчої фантазії / / Питання літератури. № 3. –М., 1970.- С. 22Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1991. – С.117
Буслаєв Ф.І. Історичні нариси російської народної словесності та мистецтва. В 2-х т. Том 1. – СПб, 1861.- С. 11.И.П.Горохов. Добро и зло в трагедии И.В.Гёте «Фауст»: опыт философского анализа // Вестник ОГУ, № 2.-2000.- С.9-13.И.П.Еккерман. Разговоры с Гёте. – М., 1934. – С. 718-719.Й.В.Гете. Фауст. Частина 1.- К., «ВЕСЕЛКА», 2001. – С. 3 .Потебня А. А. Объяснения малоруських и сродных народних песен: В 2 т. – Варшава, 1883. – Т. 1. – С. 77Потебня А.А. О доле и сродных с нею существах // Потебня А.А. Слово и миф. - М., 1989.- С. 483Руткевич А.М. К.Г.Юнг об архетипах коллективного бессознательного / Руткевич А.М. // Предисловие к кн.: Юнг К. Архетип и символ. – М: Наука - С. 21.Тихомирова Е. Г. Феномен маски: культурные смыслы. -Ростов н/Д, 2005. -129 с.Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М.: Айрин Пресс, 2010.Хиллман Дж. Архетипическая психология: пер. с англ. – СПб.: Б.С.К., 1996. – С. 38.Юнг К. Г. AION. Исследование феноменологии самости. -  М: Рефл-бук, Ваклер, 1997 – 456 с.Юнг К. Г. Архетипы и символы / К. Г. Юнг. – М.: Ренессанс, 1991. – 292 с.Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного / К. Г. Юнг // Вопр. философии. - 1988. - № 1. - С. 131-138.Юнг К. Г. Подход к бессознательному // Архетип и символ. - М., 1991.- С.13Юнг К. Г. Человек и его символы / Юнг К. Г. – СПб: Б. С.К., 1996, - 651 с.Юнг К.Г. Психологические типы. – СПб.: Ювента,М.: Прогресс-Универс, 1995. – 714 с.Юнг К.Г., «Душа и миф. Шесть архетипов», Киев, 1996. – С. 207.
1 Аверинцев З . С. «Аналітична психологія» К.Г. Юнга і закономірності творчої фантазії / / Питання літератури. № 3. –М., 1970.- С. 22

2 Юнг К. Г. Подход к бессознательному // Архетип и символ. - М., 1991.- С.13

3 Юнг К., «Душа и миф. Шесть архетипов», Киев, 1996. – С. 207.

4 И.П.Еккерман. Разговоры с Гёте. – М., 1934. – С. 718-719.

5 Й.В.Гете. Фауст. Частина 1.- К., «ВЕСЕЛКА», 2001. – С. 3 .

Каталог: attachments -> article
article -> Україна Міністерство освіти і науки України
article -> Формування позитивної мотивації навчання одна з основних умов виховання та розвитку особистості молодших школярів
article -> Положення про майстер-клас І. Загальні положення Майстер-клас одна з форм методичної роботи з педагогічними кадрами, яка є методом передачі досвіду, майстерності, шляхом показу прийомів роботи. Мета діяльності
article -> Формування природничо-наукової компетентності студентів педагогічного училища майбутніх вчителів початкових класів приходько С. В
article -> Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Культурологія»
article -> Картка уроку вірші зарубіжних поетів про дружбу І кохання. Р. Бернс «Любов». Поетизація високого почуття, розкриття його сутності Коли любиш, то таке багатство відчуваєш, стільки
article -> Методичні рекомендації за останні роки у більшості країн Західної та Центральної Європи відбулися докорінні зміни у законодавстві, яке стосується спеціальної освіти
article -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
article -> Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості як основа її життєвої позиції

Скачати 250.81 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка