Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молодіСторінка26/34
Дата конвертації11.04.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   34

Література

Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність / Пер. з пол. – К. : Критика, 2005. – 528 с.

Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне. Збірник статей. – К. : Світогляд, 2005. – С. 24

Розумний М. Фактори сучасної національної самоідентифікації українців / М. Розумний // Політичний менеджмент : Український науковий журнал . – 01/2007 . – N1 . – С.93-99 .

Степаненко В. Перспективи громадянської нації. Етнонаціональна політика як стратегія демократичної консолідації в Україні // Віче. – 2002. – № 5. – С. 62-66.

Ярошенко В.М. Проблема моральної самоідентифікації сучасних українських громадян / В.М. Ярошенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія, 2011. т. 175, Вип. 163. – С. 122-128.
Волонтерство, як детермінант патріотичного виховання
Бєльман А.

Студентка факультету соціології та управління Запорізького національного університету
Прогресивні зміни, що відбуваються сьогодні в суспільстві, з одного боку, сприяють саморозкриттю, самовизначенню й самоствердженню людини, з іншого – виявляють дефіцит добра і милосердя. Багато труднощів навколо нас саме через безсердечність та байдужість до всього того, що на даному етапі нас не стосується. Патріотичне виховання підростаючого покоління – основа стабільного розвитку країни в майбутньому. Цей процес тривалий за часом, складний за змістом і достатньо розбалансований з погляду методичного здійснення. Формування патріотичних відчуттів багато в чому залежить від розвитку емоційної сфери студентів. Патріотичне виховання підростаючого покоління завжди було одним з найважливіших завдань сучасної школи, адже юність — сама благодатна пора для виховання відчуття любові до Батьківщини. Під патріотичним вихованням розуміється поступове і неухильне формування у студентів любові до своєї Батьківщини. Патріотизм — одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особи.

Актуальність теми: На жаль, в даний час шкільне патріотичне виховання практично зійшло, як мовиться, «нанівець». Цьому за останні роки сприяли немало чинників: посилене насадження ЗМІ думки про помилковий шлях розвитку України, відсутність загальної державної, базової ідеології. Крім того, виховання патріотизму ускладнене відсутністю методичної літератури, в яких педагоги могли б знайти рекомендації і поради з цієї проблеми.

Об'єкт. Патріотичне виховання

Предмет. Патріотичне виховання через волонтерську діяльністьОдне з актуальних виховних засобів - це волонтерський рух, який сприяє формуванню особистості.

У соціології термін "волонтерство" використовується для позначення добровільної праці як діяльності, що здійснюється людьми на безоплатній основі. Волонтерство - це діяльність всіх некомерційних і громадських об'єднань, робота волонтерів дуже різноманітна. Складно знайти область соціальної сфери, в якій не брали б участь добровольці. Основна мета волонтерства - допомога людям.

Завдання волонтерської діяльності:

надати студентам можливість проявити себе, реалізувати свій потенціал;

розвинути творчу активність молоді;

організувати патріотичне виховання студентів;

сформувати та відпрацювати загальні та професійні компетенції.

Потреба в допомозі волонтерів в соціальних служб сьогодні досить велика. Складна економічна ситуація, низький рівень життя населення стали причиною збільшення числа громадян, які потребують соціальної допомоги та підтримки. Обмежений штатний розпис установ соціального обслуговування не дозволяє приймати додаткову кількість співробітників для надання допомоги всім нужденним. В такій ситуації діяльність добровольців, знижує соціальну напруженість, що представляє особливу цінність для суспільства.

Патріотизм – це відчуття гордості своєю вітчизною, його історією, звершеннями. Це прагнення зробити свою країну красивіше, багатше, міцніше, щасливіше – в цьому національна гордість і гідність народу, згуртованого патріотичними відчуттями як суспільним цементом. Патріотизм як піднесене відчуття, незамінна цінність і джерело, найважливіший мотив соціальної значущої діяльності, найповніше виявляється в особі, соціальній групі, що досягла вищого рівня духовно-етичного і культурного розвитку. Дійсний, духовний в своїй основі патріотизм припускає безкорисливе, беззавітне аж до самопожертвування служіння Вітчизні. Здійснення патріотичного виховання ґрунтується на сукупності принципів, які відображають загальні закономірності і принципи виховного процесу і специфіку патріотичного виховання:

- обумовленість патріотичного виховання розвитком суспільства і подіями, що відбуваються в нім;

- обумовленість змісту, форм і методів, засобів і прийомів патріотичного виховання віковими і індивідуальними особливостями студентства;

- інтеграція патріотичного виховання з іншими напрямами виховної роботи;

- опора на нові концепції організації і здійснення учбово-виховного процесу і на нове розуміння основних педагогічних понять;

- опора на позитивне в осіб вихованця і створення сприятливої психологічної атмосфери в процесі педагогічної взаємодії;

Патріотичне виховання повинне гармонійно поєднуватися із залученням студентів до кращих досягнень світової цивілізації. Дана система повинна сприяти виробленню наступного мислення, прихильності своїй національній спадщині і усвідомленню його ролі і місця в світовому духовному розвитку, також пошані і відвертості до всіх інших систем і традицій. Тільки глибока і усвідомлена любов до своєї спадщини спонукає людину з повагою відноситися до відчуттів інших, бути нечутливим до трагедій вітчизни і народу.
Патріотичне виховання як фактор сталого соціального розвитку
Бобровський М.І.

Викладач кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету
Події, що відбуваються в Україні протягом останнього часу свідчать про значне порушення сталого соціального розвитку. Існує безліч дестабілізуючих ситуацію, в тій чи іншій мірі, факторів та шляхів їх подолання. Поряд з геополітичними, економічними, соціальними, культурними, та ін. чинниками постає питання патріотизму. Зараз ми стаємо свідками небувалого патріотичного піднесення громадян, що свідчить про значні здобутки патріотичного виховання у минулому, та актуалізує подільшу працю. Здійснити спробу висвітлення питання патріотичного виховання в якості об’єднуючої, стабілізуючої, амортизуючої традиції що забезпечує сталий соціальний розвиток є метою даної праці.

Сталий розвиток видається оптимальною формою позитивних якісних соціальних змін, руху соціальної матерії. Як зазначає В. К. Левашов, поняття «стійкість» в контексті розвитку держави і суспільства існує в діалектичному зв'язку з поняттям «нестійкість», екстремумом якої є криза суспільства, дестабілізація, аж до розпаду [3].

Системна стійкість, на відміну від відносно тимчасової стабільності і рівноваги, які можуть бути порушені у будь-який момент певними громадськими силами, одним або більше суб'єктами соціального і політичного розвитку, що перестали врівнважувати одна одну, пов'язана з впливом певної інтегруючої субстанції, матрицею, основою, на якій будується суспільство і держава.

Однією з основ, на якій вибудовується стала державно-суспільна система вважаємо патріотизм. Любов до батьківщини у даному контексті виступає у ролі скріплюючого елементу, що поєднує зусилля громадян що мають різні приватні інтереси, представників різних поколінь, класів, соціальних груп.

Атрибутом стійкості є наявність механізму, який здатний повернути систему в стійкий стан після впливу певної сили, відхиляючої її в певну сторону, що виводить з рівноваги. Відповідно, чим більше сила, імпульс, вплив, поштовх які може «витримати» система без критичних наслідків, для її функціонування, структури, тим більше вона стійка.

Якщо система, в достатній мірі, структурно стійка до проникнення нових елементів, нових одиниць, то новий режим існування системи не приживається, а дія самих новацій нівелюється. Однак якщо нові елементи викликають значні коливання системи до того, як вона встигне адаптуватися до них і нівелювати їх вплив, то вони успішно приживаються, інтегруються, перебудувавши всю систему на новий режим діяльності.

Система ж, яка постійно знаходиться в стані нестійкості, є протилежною крайністю. Вона не здатна до спадкового розвитку, не має своєї «генетики», здатної детермінувати розвиток в необхідній мірі, не здатна позитивно сприймати новації, через неможливість адаптації та закріплення їх у формі традиції.

Тому певна нестійкість забезпечує можливість розвитку необоротної зміни, на відміну від циклічної дії, коли зміна має тимчасовий характер і є частиною циклу. Занадто стійка система нездатна до розвитку, так як поглинає будь-які коливання - відхилення від свого стійкого стану, і повертається виключно в своє початкове положення.

Як підкреслює ряд авторів «взаємодія з середовищем створює потенційні можливості для виникнення нестійких станів і появи слідом за нестійкістю нової, більш впорядкованої структури… В нерівноважних ситуаціях поява порядку можлива тільки при наявності зовнішніх потоків (речовинно-енергетичних або інформаційних), що утримують систему далеко від рівноваги. При відсутності цих потоків (ізоляції системи) в подібних ситуаціях розвиваються дисипативні руйнування структури, розсіювання (дисипація) енергії або інформації, в результаті чого системи деградують…» [1].

Патріотизм же може виступати як в ролі традиції, так і новаторства, забезпечувати механізм амортизації. Любов до батьківщини може виступати своєрідним бар'єром, оболонкою, фільтром, який пропускає із зовнішнього середовища необхідні елементи і відкидає деструктив, все те, що може нашкодити системі і вивести з нормального режиму функціонування, або призвести до негативного, деструктивного розвитку. З іншого боку, деструктивний вплив, який чинить постійний тиск ззовні, але не проникає всередену завдяки бар’єру змушує згуртоване суспільство працювати в заданому напрямку, не дозволяючи йому «розслабитися». Історія знає безліч прикладів, коли зовнішня конкуренція, або навіть зовнішній ворог ставали потужним джерелом розвитку суспільства.

Успішне проведення реформ і впровадження інновацій передбачає сталий поступальний розвиток, що грунтується на патріотичних відчуттях людей, який гарантував би спадкоємність і наступність, стійкість і стабільність на відміну від занепаду, викликаного розривом між старим і новим, своїм і чужим.

Література

Аруцев А.А., Ермолаев Б.В., Кутателадзе И.О., Слуцкий М.С. Концепции современного естествознания / Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. — 412 с

Зеркалов Д.В. Проблемы устойчивого социального развития [Электронный ресурс] : Монография / Д. В. Зеркалов. – Электрон. данные. – К. : Основа, 2012

Левашов В. К. Социально-политическая устойчивость общества: теория, измерения, стратегии / В. К. Левашов ; Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. - М. : Научный мир, 2010. - 370 с.

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. — М.: Прогресс-Традиция, 2004. — 480 с.


ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ У ВИПУСКНИКІВ ВНЗ
Бойко Г.В.

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету
Сьогодення в Україні є складним, бурхливим і відповідальним, адже кризова ситуація в країні зачепила всі суспільні сфери і потребує його єдності та реалізації сумісних зусиль для позитивного вирішення кризи. Відомо, що криза має кілька варіантів вирішення і може стати поштовхом для розвитку і умовою для визначення нових, більш оптимальних шляхів розвитку. Кризова ситуація ускладнює вимоги до різних категорій громадян. Зокрема і до молоді, а саме випускників вищих навчальних закладів, яким треба визначитись з питанням працевлаштування. Ринкова економіка завжди потребує концентрації зусиль від людини, яка шукає роботу. В складній державній кризовій ситуації такі вимоги є ще більш серйозними. Зростає рівень безробіття в країні, за статистикою служби зайнятості Запоріжжя, нажаль лідирує по показникам прихованого безробіття, переселенці збільшують конкуренцію на ринку праці області. Але тим не менше, як відомо, той, хто шукає роботу і дійсно хоче її знайти, той знаходить, а той, хто шукає причини для неможливості працевлаштуватися, знаходить їх.

Події в Україні 2014 року значно підвищили патріотичність саме молоді, хоча і слід враховувати , що деяка частина української молоді відгукнеться на європейський вибір своєї держави пошуками кращого життя за її межами, все ж віриться, що краща її частина, яка реалізує справжній патріотизм, буде намагатися своєю працею сприяти розбудові України, а відповідно їй необхідно готуватися до працевлаштування у більш складних конкурентних умовах за робочі місця тут, в Україні.

Публікація має на меті проаналізувати використання рольових ігор в процесі підготовки до працевлаштування студентів, які завершують навчання у вишах. Кілька років тому в навчальні плани підготовки всіх спеціальностей введено курс, який має назву «Чинники успішного працевлаштування», який, на нашу думку, має на меті обговорення із студентами, що готуються завершити підготовку у ВНЗ, важливих питань стану ринку праці, ефективних стратегій і тактик пошуку роботи, підготовку їх до працевлаштування. Досвід проведення занять з даної дисципліни показав важливість використання в межах практичних занять з даної дисципліни рольових ігор та тренінгів з працевлаштування. Обговорення важливих питань стану ринку праці, правових аспектів працевлаштування випускників вищих навчальних закладів обов’язково має бути доповнено програванням конкретних ситуацій, які відтворюють ситуації взаємодії випускника-претендента на вакантну посаду і роботодавця, в межах якої студенту важливо здійснити вдалу самопрезентацію, звернути на себе позитивну увагу роботодавця.

Відтворити такі ситуації можна в межах використання рольових ігор «Телефонна розмова з роботодавцем» та «Співбесіда при прийомі на роботу».

В межах першої гри, «Телефонна розмова з роботодавцем» важливо відпрацювати ситуацію спілкування по телефону, яке має на меті домовитись про співбесіду. Тут можна розігрувати ситуації телефонних дзвінків з ініціативи претендента, та «неочікуваних», які застають претендента зненацька: в громадському транспорті, на вулиці, та інших не зовсім зручних для розмови місцях. Така телефонна розмова дає можливість відпрацювати навички швидкої орієнтації в ситуації, вміння сформулювати та поставити необхідні запитання, з’ясувавши, в такий спосіб важливу для себе інформацію. Важливо починати з ситуацій більш «комфортних» і поступово їх ускладнювати. В такий спосіб це знімає напругу учасників на початку і дає можливість більш ретельно відпрацювати навички ведення розмови в процесі.

Друга гра «Співбесіда при прийомі на роботу» передбачає досягнення важливої мети: опанування студентом ролі роботодавця, який готує співбесіду, веде її і приймає відповідальне рішення щодо прийняття на роботу. Це дає можливість студенту відчути позицію роботодавця, не тільки як «вершителя долі», а і як працівника, який організовує процес співбесіди та несе відповідальність за прийняття рішення. Відпрацювання ролі претендента дає можливість отримати «перший досвід», спробувати реалізувати деякі прийоми та експромти у взаємодії з роботодавцем, поставити запитання які, вбачаються важливими і, найголовніше, виявити в собі найбільш важливі характеристики, що справляють позитивне враження на «роботодавця».

Процедура реалізації таких ігор передбачає: 1) підготовку, в процесі якої учасники готують «легенду» про організацію, яка шукає претендентів на вакантну посаду, «претендентів», які мають власну історію і можуть грати як самих себе, так і спробувати реалізувати як «ідеальні» так і екстравагантні стратегії поведінки, для того, щоб дізнатися наскільки вони ефективні; 2) безпосередньо, програвання в якому беруть участь «роботодавець» та один або «кілька» претендентів, з інструкціями для «спостерігачів», бути готовими надати зворотній зв'язок щодо переваг та ресурсів; 3) групова дискусія, в якій діляться враженнями спочатку спостерігачі, потім роботодавці, і нарешті самі претенденти.

При підготовці та проведенні таких ігор вважаємо за важливе підкреслити необхідність реалізації наступних принципів:


  1. Від «легкого до складного», тобто починати треба програвати більш прості ситуації, які менше фруструють. Наприклад, починати з співбесід-розмов, а пізніше переходити до відпрацювання прийомів поглибленого інтерв’ю, ситуативного інтерв’ю, та стрес-інтерв’ю.

  2. Від «переваг до ресурсів». В процесі обговорення важливо починати з аналізу переваг претендента, тобто того, що було «вдалим», справило позитивне враження, сподобалось, а потім говорити не про «недоліки», а про «резерви», тобто про то, що ще можна застосувати, використати, щоб зробити самопрезентацію при прийомі на роботу ще більш вдалою.

  3. «Активна позиція претендента» при прийомі на роботу. Важливо організувати дискусію в такий спосіб, щоб підкреслити важливість активної позиції претендента в процесі співбесіди з роботодавцем, яка відображає взаємність вибору, який здійснює як роботодавець, так і претендент. Але в той же час ця активність передбачає демонстрацію зацікавленості претендента в робочому місці і його гідну поведінку, яка демонструє самоповагу претендента, який, в той же час, вміє в ситуації працевлаштування не перебирати лідерство на себе, не тиснути на «роботодавця».

Обговорення питань підготовки до працевлаштування випускників ВНЗ має, звісно, багато аспектів, які не знайшли відображення в цій публікації. Зокрема, вважаємо, що значущою складовою такої підготовки є аналіз правових аспектів працевлаштування, використання послуг державних та недержавних організацій у вирішення проблеми працевлаштування, підготовка випускників до підприємницької діяльності через складання бізнес-планів, тощо.

Література

Бойко Г.В. Трансформація уявлення про себе і втрата роботи.- Запоріжжя: Тандем-У, 2005.

Фон Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. Пер. З нім.. – Львів: ВНІЛ. – Класика, 2004. – 320 с.


РОЛЬ МУЗИЧНИХ РОК ГРУП У БЛАГОДІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Бойко Едуард

студент 1 курсу , факультету соціології та управління ЗНУ
Близько 60 років тому зародилася така музика як Рок музика, і за ці роки виконавці цього жанру не просто отримали певний авторитет, але й стали досить популярними завдяки своїй благодійній діяльності[1, с. 5].

І. Хижняк зазначає: «Рок нібито є виключно продуктом буржуазної масової культури. Тим часом масова культура і рок-музика не завжди одне і теж. Давно стало очевидним, що рок музика явище не настільки музичне, скільки соціальне. Тому саме в рамках року ведеться постійна боротьба прогресивних, демократичних тенденцій з різного роду комерційними стереотипами і просто тими потворними явищами, які музичний шоу-бізнес і організатори ідеологічних диверсій намагаються використовувати як засіб відволікання від реальних проблем сучасності, як зброю в боротьбі за уми і душі молоді» [3, c. 3].Обєкт дослідження. Музичні рок групи.

Предмет дослідження. Благодійна діяльність музичних рок груп.

Мета дослідження. Дослідити роль музичних рок груп у благодійній діяльності.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд наукових завдань:

– проаналізувати стан наукового дослідження ролі музичних рок груп у благодійній діяльності;

– дослідити сутність та основні характеристики музичних рок груп;

– визначити особливості благодійної діяльності;

– розкрити специфіку ролі музичних рок груп в благодійній діяльності;

Роль музичних рок груп у благодійній діяльності досліджувалася такими вченими:

І. Хижняк у своїй роботі «Парадоксы рок музики», розглядав проблему, пов'язану з доброчинністю в Рок індустрії. О. Алексєєв він із колегами А. Бурлакою і А. Сидоровим створили Енциклопедію вітчизняної рок музики під назвою «Кто есть кто в Советском Роке», в якій можна побачити всі тонкощі вітчизняної рок музики, дослідити активність радянських і американських рок груп у благодійній діяльності. Є.Фьодоров у науковій роботі «Рок в нескольких лицах», розкриває дослідникам не лише принади цього жанру, а й багато того, що залишилося «за межами» публічної діяльності груп.На сторінки його роботи потрапили музиканти, з чиєю творчістю автор знайомий найкраще. В данному дослідженні можна побачити всю багатоаспектність цього жанру.

Рок музика є узагальнюючою назвою ряду напрямків популярної музики («rock» – качати), вказує на характерні для цих напрямків ритмічні відчуття, пов'язані з певною формою руху [2, с. 32]. Ці відчуття зазвичай називають «Полётом души» (за Є. Федоровим), тобто невизначеними рухами, які робить людина при прослухуванні даного жанру.

Проаналізуємо такі ознаки рок-музики, як: 1)використання електро-музикальних інструментів; 2) творча самодостатність (для рок-музикантів характерне виконання композицій власного твору); 3) протистояння традиційній культурі і музичній зокрема [2, с. 35].

Рок музика виникла в Сполучених Штатах в першій половині XX ст. Одна із основних причин її появи є духовна криза буржуазного суспільства. Молодь спробувала створити свою культуру, яка б протистояла домінуючій [1, с. 8].Тому, можна розглядати рок музику яка може процесі певних історичних подій трансформуватися у субкультуру, або, навіть, контркультуру.

На даному етапі дослідження доречним буде визначити особливості благодійної діяльності.

«Благодійність – це стан душі, що не має географічних кордонів» [3, с. 153].

Є. Фьодоров зазначав, що «в сутності людинизавжди закладена така мета, як творити добро». Ми погоджуємося з таким висловлюванням, адже при вивченні проблеми благодійності серед суворих за зовнішнім виглядом рок музикантів, часто зустрічаються ті, які багато вкладають у благодійність. І взагалі, у більшості рок музикантів а також у їх музичних роботах за гучною, важкою музикою скривається досить глибокий текст, а іноді навіть підтекст.

Важливо зазначити, що кілька груп в Америці, та в країнах Європи створювалися тільки заради участі у благодійних заходах. Адже без них, група б залишалася такою ж як і всі, без єдиного «фактора виділення». Тобто, благодійна діяльність може виступати як передумова створення рок груп [1, с. 89].

Ми розглянемо як приклад декілька музичних груп, які займаються або займалися благодійною діяльністю:

Так соліст групи «Машина Времени» А. Макаревич продав свою гітару, а отриманні кошти пішли на гуманітарну допомогу бійцям з АТО

Гроші зібрані з продажу альбому «Beatles» – «Letitbe» пішли на допомогу дітям сиротам, а також дітям, позбавленим батьківської опіки.

Щодо української рок музики, то вона є предметом багатьох наукових досліджень. Тенденція звернення музикантів до фольклору рік від року стає все більш очевидною і виразною. Одним з перших народні мотиви у рок-музиці ще в другій половині 1980-х років став використовувати гурт «Воплі Відоплясова».

Спираючись на фольклорну основу, нову самобутню українську музику сьогодні творять такі групи, як: «Скрябін», «Мандри», «Гайдамаки» і такі виконавці, як Тарас Чубай, Марійка Бурмака та багато інших груп та артистів.

З листопада 2006 року Український фонд «Благополуччя дітей» розпочав благодійну акцію «У пошуках янгола», яка була спрямована на мобілізацію ресурсів українського суспільства задля створення можливості для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зростати та виховуватися у сімейному середовіщі.

Основним результатом акції стало забезпечення двох будинків нового типу виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у м. Каневі та м. Кіровограді. Терміни реалізації компанії з 1 листопада 2006 року по 31 грудня 2007 року.

Дана благодійна компанія була спрямована на збір благодійніх коштів серед українського населення для знаходження додаткового фінансування на закупівлю обладнання для закладів нового типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки.

У підтримку даної акції виступили такі українські рок групи, як: «Крихітка Цахес» з благодійним концертом листопаді 2006 року, та «DrumEcstasy» з благодійним концертом у квітні 2007 року

Також, у благодійних акціях такого типу приймали участь такі групи: «Океан Ельзи», «Друга Ріка», «Скрябін», «Мандри» і багато інших українських рок груп. Чи участь цих видатних зірок була позовом серця, або ж вона зумовлювалась тільки підвищенням своєї репутації ( піару) – це перспектива наших майбутніх досліджень.

В результаті наукового дослідження ролі музичних рок груп у благодійній діяльності,можна зробити такі висновки: досліджено сутність та основні характеристики музичних рок груп; проаналізовано стан наукового дослідження ролі музичних рок груп в благодійній діяльності;визначено особливості благодійної діяльності; розкрито специфіку ролі музичних рок груп в благодійній діяльності.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   34


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка