Матеріали містять досвід роботи методичних кабінетів (центрів) області, інших регіонів України з питань системного підходу до планування та змісту методичної діяльності з організаторами виховного процесуСторінка2/2
Дата конвертації06.04.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2

Витяг з плану роботи клубу класних керівників “Пошук”


(Городищенський ЗНЗ І-ІІІ ступенів Рівненської області)

Місяць

Тематика засідань

Секції


Вересень

 1. Засідання “круглого столу”:

 • Стан виховної роботи в минулому навчальному році.

 • Визначення основних напрямів виховної роботи на новий навчальний рік.

 1. Практичні заняття в секціях:

  • Основні підходи до планування та напрацювання моделі плану виховної роботи в класі.

  • Підготовча робота до складання та моделювання психолого-педагогічної характеристики класу.

  • Якою має бути схема психолого-педагогічної характеристики особистості: вимоги, досвід.

5-7 класи


8-9 класи
10-11 класи


Жовтень

 1. Диспут «Важкі» діти. Які вони сьогодні?»

 2. З досвіду роботи:

  • Методика роботи з дітьми девіантної поведінки.

  • Особливості підходу до дітей з асоціальними проявами в поведінці.

  • Як я уникаю конфліктів зі старшокласниками.

 3. Практичне заняття в секціях (перегляд, обговорення, моделювання форм роботи):

 • Години спілкування: «Закон один для всіх»;

«Конвенція ООН про права дитини».

 • Валеологічний альманах “Бесіди про здоров’я”.

 • Диспути:

«Що можуть зробити підлітки для захисту своїх прав».

«Законодавче забезпечення прав дітей в Україні».

4. Огляд літератури.


5-7 класи

8-9 класи
10-11 класи

5-7 класи

8-9 класи

1-4 класи


10 клас

11 клас


Грудень

 1. Методичний діалог:

  • Основні шляхи здійснення превентивного виховання учнів.

  • Наші досягнення на шляху удосконалення роботи з учнями з асоціальними проявами у поведінці.

2. З досвіду роботи:

 • Зовнішня і внутрішня культура. Як я її виховую у своїх учнів?

 • Формування у дітей культури спілкування: проблеми, досягнення, результативність.

 • Виховання позитивної мотивації до здорового способу життя. Формування стійкого негативного ставлення до шкідливих звичок у підлітків.

 • Виховання громадянських рис у старшокласників.

3. Практичне заняття.

Відвідування, перегляд, обговорення, моделювання годин спілкування:

«Народитися і вирости здоровою людиною»;

«Власне здоров’я у твоїх руках»;

«Подивись на світ відкритими очима»;

«Наше здоров’я і наркотики. Твоя позиція».1-4 класів


5-7 класи
8-9 класи

10-11 класи

1-4 класи

5-7 класи

8-9 класи

10-11 класиСічень

Конкурс “Класний керівник року”
Березень

 1. Семінар практикум:

1.1. Психолого-педагогічні основи спілкування з учнями. Поради психолога.

  1. З досвіду роботи:

 • Створення в класі атмосфери доброти, довіри, взаємодопомоги.

 • Принципи особистісно орієнтованого підходу в моїй роботі з учнями.

 • Основні підходи й методи вивчення особистості школярів.

  1. Практичні заняття:

 • Використання методики просвітницького тренінгу в системі роботи класного керівника (програма “Діалог”).

 • Моделювання позаурочних заходів з використанням елементів тренінгу:

«Спілкуємось і діємо».

«Спілкування – це здорово». • Диспут «Толерантність – це…».

2. Огляд науково-педагогічної та методичної літератури з проблем спілкування: психолого-педагогічний аспект.

5-7 класи
8-9 класи
1-4 класи

5-7 класи

8-9 класи

10-11 класи
Квітень

 1. Засідання “круглого столу”:

  • Переваги та проблеми вибору даної форми методичної роботи. Ваша точка зору.

  • Ваше бачення щодо реалізації проблеми: форми проведення засідань та їх змістового наповнення.

 2. “Аукціон ідей”.

Обговорення їдей та пропозицій до плану роботи клубу на новий навчальний рік.

3. Анкетування з метою визначення рівня теоретичних знань членів клубу та практичної реалізації ними опрацьованих тем.


Додаток 7Витяг з плану роботи творчої групи

(з досвіду центру методичної та соціально-психологічної служби

м. Кіровограда)

Проблема: «Телекомунікаційні проекти як засіб підвищення

ефективності виховної роботи»
Засідання І. Організаційне (вересень)

 1. Обговорення і затвердження плану роботи.

 2. Розподіл доручень між членами групи.

 3. Обговорення національних та міжнародних проектів мережі IEARN.

 4. Групова робота над створенням методичних рекомендацій “Шляхи інтеграції телекомунікаційних проектів у навчально-виховний процес».

Робота між засіданнями.

Збір, систематизація та опрацювання матеріалів: 1. - науково-теоретичне вивчення Презентація проекту плану роботи.

проблеми;

Індивідуальне консультування членів творчої групи щодо участі в телекомунікаційних проектах програми IEARN.

Засідання ІІ (жовтень)

 1. Психолого-педагогічні основи інтеграції проектної діяльності в навчально-виховний процес.

 2. Формування в учнів навичок мислення високого рівня засобами проектної діяльності.

 3. З досвіду роботи членів творчої групи щодо впровадження телекомунікаційних проектів у навчально-виховний процес.

Робота між засіданнями.

Набуття навичок використання комп’ютерних технологій як засобу реалізації телекомунікаційних проектів.

Участь у національних та міжнародних телекомунікаційних проектах.

Засідання ІІІ (лютий)


 1. Особливості дослідницьких телекомунікаційних проектів.

 2. З досвіду роботи членів творчої групи:

 • врахування Державного стандарту загальної середньої освіти з різних предметів у ході роботи проекту;

 • критерії оцінювання проектної діяльності учнів;

 • особливості складання календарно-тематичного планування з різних предметів з урахуванням проектної діяльності.

 1. Практикум. Моделювання календарно-тематичного планування з урахуванням проектної діяльності.

Робота між засіданнями.

Участь у національних та міжнародних телекомунікаційних проектах.

Підготовка до творчого звіту членів групи.

Індивідуальні консультації членів творчої групи.

Підготовка методичних рекомендацій.

Засідання ІV (березень)

1. Звіт членів творчої групи.

2. Робота над удосконаленням методичних рекомендацій (робота в групах).

3. Діагностика членів творчої групи.


Література


 1. Богданова Л. Нетрадиційне засідання педради. Яким йому бути? //Школа. – 2006. - № 9. – С. 29-35.

 2. Бондар О. Моніторинг та експертиза статусної структури класного колективу //Школа. - 2006. - № 4. – С. 78-80.

 3. Бондар О., Маркусь В. Експертна оцінка виховання //Школа. - 2006. - № 4. – С. 65-77.

 4. Виховання в школі /Упоряд. Варава В., Зоц В. – К.: Ред. з/пед. газ. 2003. – 128 с. (Бібліотека «Шк. світу»).

 5. Гречаник О.Є. Оцінка якості діяльності класного керівника //Управління школою. – 2006. - № 19-21. – С. 44-46.

 6. Дем’янюк Т.Д., Лашта В.І. та ін. Інноваційні технології методичної роботи з педагогічними кадрами району: Навчально-методичний посібник. Науково-методичний центр середньої освіти МОНУ. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 250 с.

 7. Дзюба Т. Інноваційні форми організації діяльності педагогічної ради школи //Школа. – 2006. - № 9. – С. 16-28.

 8. Кацинська Л.Л. Педагогічне управління виховним процесом. На допомогу керівникам загальноосвітніх навчально-виховних закладів. Навчально-методичний посібник. - Рівне: РОУППО, 2002. - 156 с.

 9. Коваленко О. Методична робота на діагностичній основі //Завуч. - 2003. - № 30. – С. 2-5.

 10. Мельник Н. Сучасні підходи до організації науково-методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами //Нова педагогічна думка. – 2005. – №3.

 11. Мурзаков С.А. Модель випускника школи //Вісник ЖЦНТЕІ. -2003. - № 12. – С. 55-57.

 12. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні //Світ виховання. – 2004. - № 4 (5). – С. 7-30.

 13. Постельняк А.І. В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю. Методичні рекомендації. – Кіровоград: Центр.-українське в-во, 2003. - 178 с.

 14. Постельняк А.І., Романенко О.Г. Педагогічна рада – колегіальний орган управління школою //Школа. - 2006. - № 9. – С. 5-15.

 15. Постельняк А.І., Романенко О.Г. Педагогічна рада: технологія підготовки і проведення: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград, 2003. -167 с.

 16. Проектування й організація середовища: Модель психологічного моніторингового супроводу розвитку особистості в соціалізованому освітньому середовищі // Управління школою. – 2006. - № 3. – С. 8-15.

 17. Радченко А.Є. Використання активних прийомів роботи при проведенні методичних заходів //Управління школою. – 2006. - № 28. – С. 15-21.

 18. Робота з педагогічними кадрами. Вип. 3 (39). – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 208 с. (Б-ка журн. «Управління школою»).

 19. Ситник Ю.П. Особливості формування інноваційної культури вчителя // Управління школою. – 2006. - № 22-24. – С. 58-62.

 20. Скорик Т., Король С. Вивчення мотивації творчої педагогічної діяльності // Управління школою. – 2006. - № 10. – С. 58-71.

 21. Тевлін Б. Робота педагогічного колективу над науково- методичною проблемою школи //Школа. – 2007. - № 1 (13). – С. 13-16.

 22. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти //Школа.- 2006. - № 7. - С. 16-48.

 23. Чепурна Н. Впровадження у практику досягнень науки та передового педагогічного досвіду //Школа. – 2007. - № 1 (13). – С. 6-12.

Методичні рекомендаціїкласного керівника


1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка